Tajomstvá radostného ruženca VI.

1.Zvestovanie

Na mnohých obrazoch je Panna Mária zobrazená v tomto tajomstve tak, že číta alebo drží pri srdci Sväté Písmo. Je to vyjadrením jej postoja, že je vždy pripravená plniť Božiu vôľu, veď žije z Božieho Slova.

2. Navštívenie Alžbety

Ježiš cez Máriu začína svoje poslanie. Prichádza, aby svojou prítomnosťou posvätil svojho predchodcu – Jána Krstiteľa. Dom Zachariáša a Alžbety sa naplnil radosťou.

3. Narodenie

Slovo sa stalo telom. Zobralo na seba ľudskosť. A nie hocijakú. Vzal si telo z Márie. Podobá sa na ňu nielen výzorom, ale aj jemnosťou charakteru. Je naozaj pravým Synom Božím a synom Panny Márie.

4. Obetovanie v chráme

Mária nemôže obísť zákon. Privádza svojho Syna Bohu do chrámu. Týmto činom uznáva, že Ježiš tu nie je pre ňu, ale že je to Boží služobník, ktorý reprezentuje pred Bohom všetkých svojich bratov. Vie, že je to Služobník, ktorý bude trpieť. Simeon pred ňou odkrýva celú pravdu, že jej srdce prenikne meč bolesti.

5. Nájdenie Ježiša v chráme
Vari Ježiš nemiluje Máriu a Jozefa tak, ako oni milujú Jeho? Miluje, ale jeho poslanie je naliehavé. Chce vyplniť vôľu svojho Otca. Mária začína plniť svoje povolanie – byť novou Evou, ktorá napomáha veľkému dielu svojho Syna.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *