Slávnostný ruženec IV.

1.Zmŕtvychvstanie

„Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.“ (Ž 16,11) Boh, náš Otec vzkriesil Ježiša z hrobu, aj keď jeho zaslepení nepriatelia verili, že tam zostane naveky. Aj my, vďaka Ježišovej obeti, môžeme vyjsť z našej priemernosti a chýb, aby sme žili navždy zjednotení s Ním.

2.Nanebovstúpenie

„Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu poľnice.“ (Ž 47,6) Boh, náš Otec si berie Ježiša k sebe pred zrakmi apoštolov. Odteraz budú práve oni, tak ako dnes my, zodpovední za ohlasovanie Božej radostnej zvesti vo svete.

3.Zoslanie Ducha Svätého

„Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme.“ (Ž 104,30) Boh, náš Otec splnil svoj sľub. Zoslal svojho Ducha na apoštolov. On im osvetlil všetko, čo ich naučil Ježiš. Ten istý Duch prebýva aj v nás. Prehlbujme a posilňujme našu vieru.

4.Nanebovzatie Panny Márie

„Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu.“ (Ž 45,12) Boh, náš Otec prijíma k sebe Máriu, túto ženu láskavú a zároveň vernú a silnú. Na jej príhovor aj nás takto prijíma, keď žijeme a kráčame v jeho láske.

5.Korunovanie Panny Márie
„Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri, jej odevom sú zlaté tkanivá. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi. (Ž 45,14-15a) Mária prijíma korunu z rúk svojho Syna pred tvárou Boha, nášho Otca a neprestáva sa za nás pred Ním prihovárať. Z lásky prijala poslanie, ktoré jej zveril Ježiš na kríži – byť matkou všetkých ľudí, byť Matkou Cirkvi.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *