Život Cirkvi vo svete 27/2017

Obsah

+ Kardinála Meisnera vystavia v Kostole sv. Gereona

Facebook vymazal karikatúru ‚manželstva pre všetkých‘!

„Ladaria vidí Kongregáciu pre náuku viery ako služby“

Maďarsko: Pomoc kresťanom v Sýrii a Iraku a Libanone

Laos: Nový kardinál bol v komunistickom väzení

Rakúsko: Prvý atentát IS: Tunisan zabil dôchodcov

Lekárka: Pohlavie sa pri liečbe málo zohľadňuje

Dotazník k synode o mládeži: Podrobný a otvorený

‚Kardinál Meisner neúnavne bojoval za ochranu života‘

‚Veľmi nám bude chýbať Váš burcujúci hlas!‘

+ Zomrel kardinál Meisner

Prezident Trump škrtol štátne príspevky na potraty

Kardinál Müller kritizuje pápeža, no zostáva lojálny

Odstránil kardinála Müllera mobbing?

‚Klasická morálka je okolnosťami vyradená z platnosti’?

Bavorsko preveruje žalobu na ‚manželstvo pre všetkých‘

‚taz‘: ‚Je na čase zrušiť privilégiá manželstva‘ ?

Vatikánske noviny chcú od Európy viac pomoci utečencom

Rakúsko: Sťatá socha Božej Matky v pútnickom Lorette

Moskva: Hilarion za diskusiu o zavedení monarchie

Nigéria: Konflikt v cirkvi trvá napriek príkazu pápeža

Arcibiskup Ladaria potvrdil Tradíciu

‚František neznesie nijaký odpor‘

Teológ: Výmena Müllera – koniec éry Ratzingera

Odstúpi František v r. 2018?

Vatikán: Objavili dve neznáme Rafaelove diela

Biskup: Cestu po koncile neprikrášľovať

Poľsko: Horela veža poľskej katedrály

Imamovia plánujú pokojný pochod proti teroru

Kardinál Müller: „Mám v Ríme dosť čo robiť.“

Ladaria – nový prefekt Kongregácie pre náuku viery

Kardinál Müller musí odstúpiť

‚Fair trade‘ už máme. Čo chýba je: ‚fair born‘

Čína: Vláda odmieta ‚vmešovanie‘ Vatikánu

Nemecký parlament schválil ‚manželstvo pre všetkých‘!

Po Akadémii za život aj nová tvár Inštitútu pre rodinu

Kardinál Joachim Meisner, emeritný kolínsky arcibiskup

Kardinála Meisnera vystavia v Kostole sv. Gereona

Kolín, 7.7.2017 (kath.net) 020 742 – Kardinál Joachim Meisner bude vystavený od piatku 7. júla večera do pondelka 10.júla v Kolíne v románskom Kostole sv. Gereona. Tam sa s ním veriaci môžu rozlúčiť. Kardinál bude odetý do červeného rúcha a bude mať bielu mitru. Povedal to hovorca Kolínskeho arcibiskupstva pre stanicu WDR. Zatvorenú rakvu bude možné potom navštíviť až do 14. júla. Kostol sv. Gereona sa považuje za domovský a farský chrám kolínskych arcibiskupov. Vystavenie v tomto kostole si želal sám kardinál Meisner. V r. 2012 pre noviny „Kölner Stadtanzeiger“ povedal: „Hľadím k môjmu farskému chrámu a hovorím si: Kráčaj vzpriamene, Meisner, aby si tam mohol byť vystavený a mohol povedať, teraz som to dokázal.“
V sobotu 15. júla prenesú rakvu s jeho pozostatkami v procesii do kolínskeho dómu. Pritom sa pred ním bude niesť jeho biskupská palica so zakrivením smerom dolu. V dóme bude kardinál Woelki celebrovať Requiem. Následne bude kardinál Meisner pochovaný v biskupskej hrobke v podzemí dómu.
Až do pohrebu budú denne o 15. hodine 15 minút zvoniť zvony všetkých kostolov v celom arcibiskupstve. Na cirkevných budovách budú okrem toho viať smútočné zástavy.
Kolínske arcibiskupstvo zriadilo na internete kondolenčnú knihu. Mnohí ľudia z celého Nemecka aj zo zahraničia v nej prejavujú smútok nad smrťou obľúbeného kardinála a vyjadrujú slová ocenenia za jeho pevné postoje v otázkach viery. Ďalšia kondolenčná kniha je aj vo vežovej hale kolínskeho dómu. – zg-

Link na kondolenčnú knihu:

http://www.erzbistum-koeln.de/erzbistum/alterzbischof_meisner/kondolenzbuch/

S pocitom smútku a bolesti sme prijali správu o smrti emeritného kolínskeho arcibiskupa, kardinála Joachima Meisnera. V našej mysli a spomienkach sa stále znova vynára postava veľkého muža Katolíckej cirkvi, blízkeho spolupracovníka viacerých pápežov, horlivého duchovného pastiera a rozhodného zástancu dôstojnosti a práv ľudí. Sme mu vďační za rôzne druhy pomoci našej diecéze na Slovensku.
Pomáhal všade, kde to bolo potrebné. Vydával stanoviská k aktuálnym otázkam v súvislosti s náukou Cirkvi, veľmi často sa objavoval v médiách a bol všeobecne rešpektovanou osobou na celom svete. .
V mojom mene a v mene mojich kňazov a veriacich vyslovujem príbuzným pána kardinála, najdôstojnejšiemu pánovi arcibiskupovi Kolína a celej arcidiecéze z celého srdca moju sústrasť.
Mons. Štefan Sečka, Zips, Slowakei

* * * * * * * * *

Milý kardinál Meisner,
zo srdca vďaka za Vaše hrdinské svedectvo viery, pre Ježiša a pre Evanjelium. Boli ste veľkým vzorom, veľkou oporou a povzbudením pre nás všetkých! Nech Vám Boh všetko odplatí, aby ste ho mohli vidieť z tváre do tváre a stať sa naším veľkým príhovorcom – pretože to naliehavo potrebujeme v tejto ťažkej dobe! Ešte naposledy ste trpeli kvôli Cirkvi – teraz viete, čo Boh naozaj s nami zamýšľa a aká je jeho vôľa. Prihovárajte sa za nás! Budete nám veľmi chýbať.
Zo Slovenska, ktoré ste tak milovali – ako ste mi raz povedali v rakúskom Aigene – ešte posledný pozdrav a iste aj moje modlitby! Zuzana

Facebook vymazal karikatúru ‚manželstva pre všetkých‘!

Šéfredaktor: „Očividne musíme toto spoločensko-politické rozhodnutie považovať výlučne za dobré!“

Berlín, 7.7.2017 (kath.net) 020 741 – Facebook vymazal kritickú karikatúru „manželstva pre všetkých“, ktorú uverejnili nemecké noviny „Junge Freiheit“ (Mladá sloboda) a šéfredaktora novín Dietera Steina na tri dni zablokoval. Noviny to oznámili na webovej stránke. Podľa Facebooku karikatúra vraj „porušila normy spoločenstva“. Facebook tiež pohrozil, že ak sa karikatúra ešte raz uverejní, dôjde k trvalému zablokovaniu! Karikatúru uverejnili noviny JF už v r. 2015. Šéfredaktor Dieter Stein blokovanie kritizoval:
„To, že takáto neškodná karikatúra sa nesmie uverejniť, ukazuje, aká neželaná je kritika tzv. „manželstva pre všetkých“. Očividne musíme toto spoločensko-politické rozhodnutie považovať výlučne za dobré!!!“
Kritika zablokovania prišla aj od známeho nemeckého právnika a publicistu Joachima Steinhöfela, ktorý sa k tomu vyjadril:
„Táto kresba nie je ani protiprávna, ani sa ani v náznakoch nejaví, že by mohla nejakým spôsobom porušovať tzv. ´normy spoločenstva´ Facebooku, či zásady Facebooku, ktoré upravujú právny vzťah medzi Facebookom a užívateľom.“
Steinhöfel, ktorý už raz podnikol právne kroky proti Facebooku, označuje túto akciu Facebooku ako „jednoznačne protiprávnu“.

Karikatúra: Prihláška na „manželstvo pre všetkých“:

„Ladaria vidí Kongregáciu pre náuku viery ako služby“

Viedeň, 6.7.2017 (KAP) 020 740 – V nedeľu pápežom menovaný nový prefekt Kongregácie pre náuku viery má „iný prístup k tomuto úradu“. Tak znel úsudok jezuitu Hansa Tschiggerla v rakúskom rozhlase Ö1 v relácii „Religion aktuell“ zo stredy o jeho spolubratovi Luisovi Ladariovi Ferrerovi. „Oproti jeho predchodcovi kardinálovi L. Müllerovi sa nepredpokladá obsahová zmena, Ladaria je rovnako konzervatívny, len je umiernene konzervatívny.“ Dá sa však rozpoznať s týmto personálnym rozhodnutím spojená úloha od pápeža „definovať Kongregáciu pre náuku viery ako poskytovateľa služieb, ako pomoc pre ľudí“.
Pápež František si želá zmenu najstaršej z deviatich kongregácií, ktorá sa už nemá vnímať ako „inštitúcia, ktorá vylučuje a vytyčuje hranice“, ako povedal páter Tschiggerl. Namiesto istého „druhu odsudzovania“ má ísť v budúcnosti viac o „pokus vstupovať do dialógu“. Či je dobré, že popri pápežovi je aj prefekt kongregácie z rehole jezuitov „ukáže história“, nechcel vyjadriť svoj názor jezuita.
Pápež podľa rakúskeho jezuitu postupoval „pokojne a rozvážne“ aj v tomto najnovšom veľkom rozhodnutí. „Pokúša sa vyberať svojich spolupracovníkov veľmi harmonickým spôsobom, s veľkým jemnocitom a rešpektom. Veď on kardinála Müllera nevyhodil.“ To, že sa František nechal ovplyvniť niekoľkými kardinálmi, aby Müllera prepustil, lebo sa ten opakovane dištancoval od pápežových postojov, ako napísal jezuitský časopis „America“, to si Tschiggerl nemyslí.
Michael Prüller, šéf komunikácií vo Viedenskej arcidiecéze, opísal nového prefekta v katolíckych novinách „Sonntag“ ako „solídneho, ale zdržanlivého strážcu viery“. Pápež František, ktorý je dnes vďaka enormnej pozornosti médií, „misionárom číslo jedna“, chce týmto personálnym rozhodnutím očividne „radostnú zvesť ešte viac vyzdvihovať tým, že otázky teologickej disciplíny necháva riešiť decentnejšie, viac v pozadí“, ako usudzuje Prüller. –zg-

Maďarsko: Pomoc kresťanom v Sýrii a Iraku a Libanone

Viedeň, 6.7.2017 (KAP) 020 739 – Druhý maďarský štátny sekretár pre pomoc prenasledovaným kresťanom, Tamás Török, je v týchto dňoch na návšteve Libanonu. Prijal ho sýrsky pravoslávny patriarcha Antiochie, Mar Ignác Aphrem II., v libanonskom kláštore Ajaltoun v Libanone, kde našli útočisko utečenci zo Sýrie. S veľkou sýrskou pravoslávnou biskupskou delegáciou tam pricestoval aj sýrsky katolícky patriarcha Antiochie, Mar Ignác Yousif III. Younan ako aj sýrsky katolícky metropolita Bagdadu a Basry, Mar Aphrem Yousif Abba.
Obaja patriarchovia viedli večerné modlitby sýrskej tradície a potom sa konalo stretnutie so sýrskymi rodinami v kláštore. Ľudia opisovali svoje osudy a prenasledovanie, ktorým v Iraku či Sýrii trpeli od islamistov. Patriarchovia potom podpísali dohodu s maďarským štátnym sekretárom. Cieľom dohody je podpora cirkví pri ich pomoci kresťanom, ktorí chcú zostať vo svojej blízkovýchodnej domovine.
Maďarský premiér Viktor Orbán sa v auguste minulého roku zúčastnil 7. konferencie „International Catholic Legislators Network“ – ICLN) – (Medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov) v talianskom Frascati. Tam na neho urobil hlboký dojem opis dramatickej situácie východných kresťanov, ktorý tam podal patriarcha Mar Ignác Aphrem II. Preto menoval Tamása Töröka za druhého štátneho sekretára pre pomoc prenasledovaným kresťanom.
ICLN založili v r. 2010 na napomáhanie kresťanských hodnôt v politickej oblasti. Sídlo má v dolnorakúskom Trumau a vedie ho rektor tamojšieho Medzinárodného teologického inštitútu (ITI), Christian Alting z Geusau. –zg-

Laos: Nový kardinál bol v komunistickom väzení

Pakse, 6.7.2017 (kath.net/CWN/jg) 020 738 – Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, apoštolský vikár z Pakse v Laose a jeden z kardinálov kreovaných 28. júna, strávil za komunistickej nadvlády tri roky vo väzení.
Jeho „prečin“ spočíval v tom, že na dedinách a vo väzniciach bez povolenia hlásal Evanjelium. V r. 1984 vtedy 40-ročného duchovného zatkli a obvinili, že „robí propagandu pre Ježiša“!
„Bol som tri roky vo väzení s reťazami na rukách a na nohách,“ spomína nový kardinál. Táto doba bola podstatná pre jeho vnútornú formáciu, ako povedal. Bola potrebná na „obrátenie a očistu“ jeho osoby, aj pre druhých, ako dodal kardinál. –zg-

Rakúsko: Prvý atentát IS: Tunisan zabil dôchodcov

Po 20 rokoch aj finančnej podpory ich kruto zavraždil!

Linz, 6.7.2017 (kath.net) 020 737 – V Linci bol spáchaný prvý atentát fanatikom IS v Rakúsku. Pred niekoľkými dňami bol veľmi kruto zavraždený manželský pár, na mieste činu bol založený požiar. Podozrivý je Tunisan Mohamed H., ktorý sa chcel podľa médií Rakúsku pomstiť. Páchateľ podozrieval obete, že sú blízke Strane slobody FPÖ. Syn dôchodcov je vedúcim oddelenia na Krajskej správe Horného Rakúska, ktoré patrí do rezortu politika FPÖ. Po čine sa Tunisan prihlásil polícii.
Na tlačovej konferencii s rakúskym ministrom vnútra Wolfgangom Sobotkom včera oznámili, že ide o jednoznačné poukazy na Islamský štát (IS). „Pri domových prehliadkach a na jeho počítači sa našli jasné dôkazy, že bol napojený na IS,“ povedal minister. Vyšetrovatelia narazili na početné podklady, ktoré spoluprácu s IS dokazujú.
Podľa médií atentátnik svoje obete poznal a pravidelne im dodával zeleninu. Dôchodcovia ho dokonca finančne podporovali, pretože jeho obchod so zeleninou neprospieval. Podozrivý prevádzkoval svoj obchod s bio-zeleninou už 20 rokov. –zg-

Lekárka: Pohlavie sa pri liečbe málo zohľadňuje

Viedeň, 6.7.2017 (KAP) 020 736 – Genderová lekárka Alexandra Kautzky-Willerová (55) skúma fakt, že pohlavie má smerodajný vplyv na to, akú chorobu dostaneme. „Rozdiely sa nachádzajú vo všetkých orgánoch, aj na úrovni buniek“, uviedla lekárka vo viedenských katolíckych novinách „Der Sonntag“. Ženy napríklad častejšie ochorejú na auto-imúnne ochorenia, no sú menej ohrozené infekčnými chorobami. Dr. Kautzky-Willerová pôsobí na Univerzitnej klinike vo Viedni a zaoberá sa endokrinológiou, teda náukou o hormónoch. Od r. 2010 je prvou profesorkou genderovej medicíny v Rakúsku. V r. 2016 ju menovali za „vedkyňu roka“.
Tieto rozdiely sa pri liečbe podľa lekárky ešte dostatočne nevnímajú a nezohľadňujú. Problémy sa vyskytujú už v diagnostike: Ženy napríklad pri infarkte často nemajú typické bolesti v hrudi, ale bolesti v hornom brušku či dokonca v oblasti sánky. V nemocnici preto môže dôjsť k nesprávnej diagnóze. Podobne je to u depresií. Hoci muži majú oveľa vyšší počet samovrážd, depresie sa u žien diagnostikujú dvakrát častejšie. „Tento obraz nie je v súlade,“ hovorí lekárka.
Výskumom zistila aj to, že u žien, ktoré berú lieky, sa prejavuje o 70 percent viac vedľajších účinkov ako u mužov. Prečo? Muž bol doteraz prototypom: 35 rokov, 80 kg, biela farba pleti, mužské pohlavie. Podľa toho sa riadi farmaceutický priemysel a dávkovanie liekov.
Okrem toho nesmieme zabudnúť na tradičné úlohy pohlaví. Muži chodia oveľa zriedkavejšie k lekárovi, až keď treba niečo naprávať. Ženy vyhľadajú lekára už pri malých bolestiach. To účinkuje aj na diagnostiku – u mužov, ktorí idú neskôr k lekárovi, sa choroby ľahšie objavia.
V medicíne je ešte veľa rezerv. V hospodárstve a marketingu je už dávno manažment cieľových skupín zameraný na obe pohlavia. V medicíne sa to už zlepšuje, ale ešte stále zanedbáva,“ hovorí lekárka. –zg-

Dotazník k synode o mládeži: Podrobný a otvorený

Viedeň, 5.7.2017 (KAP) 020 735 – Oficiálna verzia nemeckého dotazníka k synode biskupov o mládeži 2018 je k dispozícii na internete. Synoda bude mať názov „Mládež, viera a rozlišovanie povolania“. Dotazník sa obracia na mladých vo veku 16 až 29 rokov, ako sa uvádza v úvode. Jasne to ukazuje už tykanie v oslovení. Na dotazník zaberie asi 20 minút.
Na úvod sa požadujú základné údaje: pohlavie, dátum narodenia a bydlisko a potom sú konkrétne otázky ako: Či ešte bývaš doma, príp. rodinný stav. A ponúka sa aj možnosť odpovede „Nezosobášený žijúci v pevnom partnerskom zväzku“. Ešte konkrétnejšie sa zisťuje doterajšie trvanie partnerstva. Potom je otázka na deti, ako a na vzdelanie.
„Ako vidím svet okolo seba“ znie určujúca otázka druhej časti dotazníka. Ide o obraz seba samého, charakterové vlastnosti, ako aj všeobecný obraz človeka. Zisťujú sa perspektívy do budúcnosti, aj dôvera vo verejné inštitúcie ako vláda, strany, polícia, ale aj súkromné ako firmy, banky či noviny. Zrejme nie náhodou sa za tým skrýva aj otázka dôveryhodnosti Katolíckej cirkvi.
Pod titulom „Ja a tí druhí“ sú otázky o vplyve školy, rodiny a náboženskej výchovy na osobný vývoj. Koho počúvame pri hľadaní rozhodnutí? Opcie tu siahajú od psychologického zisťovania stavu vnútra až po duchovného pastiera. Rubrika „Moje životné rozhodnutia“ uvádza otázky o hodnote a význame školského vzdelania, práce a rodiny. V akom veku sa máme stať rodičmi? Alebo: Koľko detí si želáš? Ďalšie otázky sa týkajú dobrovoľníctva a politickej aktivity.
V oblasti „Náboženstvo, viera a Cirkev“ dotazník ponúka veľmi diferencované možnosti ako uviesť význam viery, Boha a Cirkvi. Napríklad: „Verím, že o náboženstve sa nemožno vyjadrovať.“ Záver tejto časti tvorí otázka, čo je „naliehavo potrebné zlepšiť“ v Katolíckej cirkvi. Celá strana je venovaná aj prítomnosti na internete a správaniu sa mladého človeka, ktorý vypĺňa dotazník, v sociálnych médiách.
Posledná strana ponúka možnosť opísať pozitívny príklad, „pri ktorom Cirkev sprevádzala mladých ľudí pri rozhodnutiach smerom k hodnotnému a naplnenému životu“. Na rozdiel od predchádzajúcich otázok, ktoré boli formulované ako voľby alebo možnosti, môžu tu mladí vložiť svoj vlastný text. –zg-

‚Kardinál Meisner neúnavne bojoval za ochranu života‘

Kolín, 6.7.2017 (kath.net) 020 734 – „Kardinál Meisner ako kolínsky arcibiskup za svojho vyše 25-ročného pôsobenia od r. 1989 neúnavne bojoval za potrebnú ochranu každého ľudského života. Pri mnohých príležitostiach bez toho, že by sa obával silného odporu v médiách, politike a spoločnosti, vyjadroval jasné vyznanie sa k dôstojnosti každého človeka od okamihu počatia po jeho prirodzenú smrť. Mnohých ľudí, ktorí sa angažujú za ochranu života – či katolíkov, či protestantov – sprevádzal, povzbudzoval a posilňoval svojimi rozhodnými postojmi a slovami. Vo verejnosti stále znova upriamoval pozornosť na neobmedzovanú ochranu života a otváral živé, často kontroverzné, ale vždy hodnotné diskusie.“ Konštatovala to Mechthild Löhrová, spolková predsedníčka Kresťanských demokratov za život (CDL), v nekrológu.
„Ako predsedníctvo Kresťanských demokratov za život (CDL) mu ďakujeme za tieto dôležité kresťanské orientácie a pomoc. Práve vtedy, keď v bio-politických a etických konfliktoch išlo o mimoriadne citlivé otázky ochrany života, bol to často kardinál Meisner, ktorý kráčal vpred a stával sa odvážnym napomínateľom proti potratu, alebo eutanázii. Na základe svojho pevného zakotvenia vo viere a svojho dištancovania sa od politiky a moci mohol vytiahnuť ostrú kopiju viery a brániť i vyžadovať pravdu nenarušiteľnosti dôstojnosti každého človeka nesmierne naliehavými slovami. Nekompromisný v dôležitých otázkach viery a života jasne hlásal, že dôstojnosť dieťaťa, ženy a hodnota rodiny sa nesmú obetovať jednostranne interpretovanému ‚právu sebaurčenia‘, či dokonca právu na potrat a eutanáziu.
Jeho presvedčivé a jasné slová našli veľa odozvy – nech to bolo aj tým, že mnohých vyprovokoval k odporovaniu. Mnohým ľuďom bol osobne veľkým vzorom a príkladom kresťanského záväzku voči pravde. Ako „Kresťanskí demokrati za život“ si s vďačnosťou zachováme spomienku na tohto významného a odvážneho biskupa, ktorý právo na život tak výrazne staval do centra kresťanskej politiky.“ -zg-

‚Veľmi nám bude chýbať Váš burcujúci hlas!‘

Bernhard Luthe: Nekrológ za kardinálom Meisnerom

Kolín, 5.7.2017 (kath.net) 020 733 – „Kto sa chce stretnúť s Bohom zoči voči, ten pred ním kľačí.“ (Kardinál Joachim Meisner).
S kardinálom Meisnerom strácame veľkolepého a odvážneho bojovníka za Ježiša Krista a jeho Cirkev. Myslím na mnohé veľmi obohacujúce osobné stretnutia, na povzbudzujúce a vieru prehlbujúce homílie, na jasné verejné postoje, vhod či nevhod. Arcibiskupstvo a všeobecná Cirkev stratili odvážneho, veľkého katolíckeho biskupa a dobré získali dobrého príhovorcu vo večnosti!
Kardinál Meisner čerpal svoju silu pre vyznávanie viery a jej hlásanie z modlitby a zo sviatostí. Aj v tom nám bol vynikajúcim príkladom. Z jeho vrúcneho vzťahu k Trojjedinému Bohu a k Božej Matke Márii vyrastala jeho energia a jeho neúnavné zasadzovanie sa za pravdu.
„Ut spes nostra firma“ (sit pro vobis) – „Naša nádej vzhľadom na vás je pevná“ – znelo jeho biskupské heslo (2 Kor 1,7). Tu prežaruje celá istota víťazstva svätého Pavla, ktorý svoju dôveru a nádej úplne sústredil na Boha, „ktorý kriesi mŕtvych“ (2 Kor 1,9) a to bola aj rovnaká odôvodnená nádej, z ktorej kardinál Meisner žil.
Je tak veľa význačných slov, ktoré nám kardinál Meisner zanechal, iba málo z nich tu môžeme citovať. Čo by mohol nekrológ lepšie urobiť, ako ich pripomenúť a milého zosnulého nechať zvolať:

„Bez Boha niet kultúry.“
„Musíme napomáhať samo-evanjelizáciu a zastaviť odsakralizovanie.“
„Toleranciu káže islam vždy len tam, kde je v menšine.“
„Liberalizáciou paragrafu 218 – teda de facto uvoľnenia potratu – sme spoločnosť zaviedli na cestu do toho neľudského, do barbarstva.“
„Bezbožnosť je ako dom bez strechy.“
„Koho Boh zaťaží, toho aj nesie.“
„Svätá omša prežaruje všetko a je najsilnejším svetlom.“
„Zo spovednice vychádzam vždy šťastnejší, ako som do nej vošiel.“
„Po koncile sme sa tak prispôsobili duchu doby, že sa stratil zmysel pre to sväté. Trestuhodne sme zanedbali katechézu sviatostí a vonkajšie znamenia úcty k Bohu sme bez náhrady škrtli. Také znamenia – kľakadlá na sväté prijímanie, eucharistický pôst, kľačanie, či sväté prijímanie do úst boli ako ochranná hradba okolo najsvätejšej Eucharistie. Tak bolo už z týchto znamení jasné, že tu sa deje niečo jedinečné, že sa tu koná niečo sväté. Už sme nechránili Mystérium a teraz zažívame totálne sprofanovanie tohto svätého. Liturgia sa odsakralizovala. A čo z toho všetkého vyrástlo a prispelo k evanjelizácii? Nič! To je zlý vývoj, ktorý naliehavo potrebuje korekciu. Ak chápanie sviatostí eroduje a z viery Cirkvi v reálnu prítomnosť Krista v najsvätejšej Eucharistii zostáva už len nejaký druh priateľského posedenia pri jedle, tak rastie tlak podľa možnosti každého pripustiť ku svätému prijímaniu. No my sa nemôžeme vzdať viery Cirkvi, či ju prispôsobovať, ale musíme ju práve v tejto situácii odvážne, jasne a povzbudzujúco hlásať.“
„… Cirkev sa musí prispôsobiť Božiemu slovu a nie názorom ľudí. My, ako Cirkev, musíme poznať názory ľudí, aby sme mohli potom Božie slovo príslušne hlásať. Ale prispôsobovať sa … to nie je nijaká kategória evanjelia.“
„… Mám skutočné starosť o ľudí, ktorí si svoju vieru sami prispôsobujú a podľa seba prebudujú a ktorí s pokorou neprijímajú tú, ktorú nám sám Kristu zveril.“
„Rodina má vždy aj náboženský rozmer a rodinu si nikto nesmie uzurpovať, ona je svätá, pretože celkom zodpovedá trojičnému obrazu Boha. Človek je obrazom Boha a rodina je obrazom Najsvätejšej Trojice. Tento teologický rozmer je základom nášho kresťanského obrazu človeka a rodiny.
„Veľmi dôležitý je spev, pretože ten zintenzívňuje modlitbu. … Kto si raz vypočul Mozartovu Korunovačnú omšu, ten to mohol cítiť.“
„Veľkou rezervou sily našej Cirkvi je malá Hostia v zlatej monštrancii, ktorá je však živou a večnou osobou Krista. … Kresťan je tým, čo požíva – a síce Kristovým Telom.“
„Je to radosť z Boha, ktorá nám pomáha účinne pretvárať svet. A to je jediná sila, ktorá bude stačiť, aj keď budeme mať menej cirkevných daní, alebo čohokoľvek iného na to, aby Cirkev plnila svoje poslanie. A síce nie horko ťažko, ale aj trocha s jasom a slávou.“
„Modlitba je vážnosť viery.“

V týchto a mnohých iných kresťanských, z hlbokej viery vyslovených nádherných múdrostí, nám kardinál Joachim Meisner zostáva blízko.
Som vďačný za všetky osobné rozhovory a listy s týmto vierohodným a úprimným Kristovým nasledovníkom. S kardinálom Joachimom Meisnerom strácam otcovského priateľa, ktorý mi práve v ostatných rokoch bol vynikajúcim radcom, ako aj výborným stimulom vo viere.
Milý kardinál Meisner, veľmi nám bude chýbať Váš povzbudzujúci a napomínajúci hlas! Requiescat in pace!
Odpočinutie večné daj mu, ó Pane, svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji! Pane daruj mu večný odpočinok a to, po čom tak veľmi túžil: domov u teba a nazeranie na tvoju tvár!

+ Zomrel kardinál Meisner

Kolín, 5.7.2017 (kath.net) 020 732 – Kardinál Joachim Meisner, emeritný kolínsky arcibiskup, počas svojej dovolenky v Bad Füssingu „pokojne zaspal“. Kardinál sa dožil 83 rokov.
Kardinál Meisner, známy svojou veľkou angažovanosťou a pevným charakterom bol kolínskym arcibiskupom v rokoch 1989 až 2014. Vo februári 2014 prijal pápež František jeho žiadosť o odstúpenie.
Kath.net ďakuje kardinálovi Meisnerovi za dlhoročnú dôvernú spoluprácu. Cítili sme jeho podporu ako slobodné médium v našom povolaní zaviazaní náuke Katolíckej cirkvi. K tomu pripomíname jeho výpovede o nás:
„Kto sa chce aktívne podieľať na spoločenskej diskusii, musí byť čo možno najširšie informovaný a čerpať z rôznych prameňov. V mnohorakosti hlasov prejavuje kath.net svoj vlastný samostatný profil a tým poskytuje dôležitý prínos k tvorbe mienky. Kath.net je neodmysliteľné informačné médium.“

Kolínske arcibiskupstvo k úmrtiu kardinála Meisnera:

Kolínske arcibiskupstvo smúti za kardinálom Joachimom Meisnerom, emeritným arcibiskupom Kolína. Zomrel 5. júla vo veku 83 rokov na dovolenke v Bad Füssingu.
Joachim Meisner sa narodil 25. decembra 1933 vo Wroclavi, ako druhý zo štyroch bratov. Rodičia Hedviga a Walter mali obchod, otec potom padol vo vojne. V r. 1945 musela rodina utekať pešo a vlakom pred Červenou armádou. Prišla do Körneru pri Mühlhausene v Durínsku. Tam v r. 1948 dokončil školu a učil sa za bankového obchodníka. V škole mu prevažne evanjelickí žiaci závideli katolícke sviatky, ako hovoril. V r. 1956 zmaturoval v Magdeburgu a potom vyštudoval filozofiu a teológiu v Erfurte.
Za kňaza ho vysvätil pomocný biskup Jozef Freusberg z Erfurtu 22. decembra 1962. V r. 1963 pôsobil ako kaplán v Heiligenstadte (St. Ägidien), od r. 1966 v Erfurte (St. Crucis). V r. 1966 až 1975 bol aj rektorom Zväzu Caritasu v Erfurte. V r. 1969 promoval a bol menovaný doktorom teológie na Univerzite Gregoriana v Ríme.
Za biskupa bol vysvätený 17. mája 1975 a stal sa pomocným biskupom v Erfurte/Meiningene a titulárnym biskupom Viny. O päť rokov 25. apríla bol povolaný za berlínskeho biskupa – do úradu v Berlíne bol uvedený 17. mája 1980.
Joachim Meisner sa po celé desaťročia nenechal odstrašiť komunistami v NDR a ako biskup usiloval najmä o zmierenie s Poliakmi, Čechmi a Slovákmi.
Predsedom Biskupskej konferencie Nemecka sa stal 7. septembra 1982. Už 5. januára 1983 bol Joachim Meisner menovaný za kardinála a 2. februára v konzistóriu v Ríme povýšený na kardinála. Vo Vatikáne bol členom Kongregácie pre biskupov, Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Kongregácie pre klérus, Pápežskej rady pre výklad textov zákonov, Prefektúry pre ekonomické záležitosti Svätého stolca, Rady kardinálov pre štúdium organizačných otázok Apoštolského stolca a Najvyššej komisie Pápežských misijných diel.
Po tom, čo bol osem rokov biskupom v rozdelenom Berlíne, bol 20. decembra 1988 menovaný za kolínskeho arcibiskupa. Do úradu bol uvedený na Prvú pôstnu nedeľu, 12. februára 1989. Do Kolína nikdy nechcel, ako stále zdôrazňoval. Na oslave emeritovania v r. 2014 však zmierlivo povedal: „Tam kam nechceme, tam sme správne.“
V Biskupskej konferencii Nemecka bol predsedom liturgickej komisie a komisie pre východnú Európu, aj predsedom Renovabisu, členom komisie pre svetovú cirkev a nakoniec komisie „Ecclesia celebrans“.
Kardinál Meisner dostal mnohé ocenenia – v r. 1996 čestný doktorát Wroclavskej univerzity a v r. 2005 Katolíckej univerzity v Lubline. Bol čestným občanom poľského mesta Trzebnica, aj slovenskej Levoče. Česko mu prepožičalo Rád Bieleho leva III. triedy. V r. 2003 dostal Veľký kríž za zásluhy Nemecka s hviezdou a šerpou.
Za svojho života vždy znova zisťoval a hovoril, že veriacim a Cirkvi „veje vietor do tváre“. Za evanjelium a za ľudí neochvejne zastával aj „nepohodlné“ postoje, ktoré mu priniesli kritiku. Stal sa najvyprofilovanejším predstaviteľom Cirkvi nielen v Nemecku a žiadaným prednášateľom, pričom prednášky neprispôsoboval publiku, ale vždy mal pred očami cieľ sprítomniť Krista ľuďom s neotrasiteľnou vierou.
Jeho biskupské heslo „Naša nádej vzhľadom na vás je pevná“ z 2. Listu Korinťanom (1,7) bolo súčasne titulom posledného pastierskeho listu k pôstu, keď sa lúčil 28. februára 2014 so svojou arcidiecézou v Kolíne.
Všetky úlohy v Cirkvi kardinál Joachim Meisner plnil s obdivuhodnou dôkladnosťou a svedomitosťou a neustálym obetavým nasadením.
To čo robil, o tom vedel, že je u Boha v dobrých rukách. –zg-

Prezident Trump škrtol štátne príspevky na potraty

Planned Parenthood zatvára 7 potratových kliník

Washington D.C., 5.7.2017 (kath.net) 020 731 – Koncom júna zatvorili v USA sedem potratových kliník. Dôvodom je, že americký prezident Donald Trump škrtol štátnu podporu najväčšej potratovej organizácii „Planned Parenthood“. Informoval o tom „Catholic Culture“.
„Planned Parenthood“ (Plánované rodičovstvo) zatvorilo z finančných dôvodov tk zvané „zdravotné centrá“ v mestách: Atlantic City/New Jersey; Burlington/Iowa; Sioux City/Iowa; Richmond /Kalifornia; Vacaville/Kaliforna a Pittsburg/Kalifornia. V šiestich z týchto siedmych zariadení sa robili potraty aj operáciami, čo by mohlo poukazovať aj na neskoré potraty.
Zákon ‚Mexico City Policy’ zakazuje podporovanie nadácií, ktoré vykonávajú potraty. Túto úpravu v máji rozšírili na všetky ministerstvá a štátne organy v USA. Táto podpora bola doteraz vo výške až 8,8 miliárd dolárov z daní obyvateľstva.
Už v januári ako jeden z prvých z úkonov v úrade Trump podpísal dekrét proti Planned Parenthood. V ňom sa škrtá každá štátna finančná podpora potratovej organizácii „Planned Parenthood International“. Biskupská konferencia USA reagovala na Trumpovo rozhodnutie bezvýhradným súhlasom. Trumpov hovorca Sean Spicer na tlačovej konferencii vysvetlil: „Prezident úplne jasne ukázal, že je prezidentov ´pro-life´, je tu pre všetkých Američanov, aj pre tých nenarodených!“ –zg-

Kardinál Müller kritizuje pápeža, no zostáva lojálny

„Kardinála Meisnera situácia v Cirkvi veľmi zraňovala.“

Mníchov, 5.7.2017 (KAP/KNA) 020 730 – Kardinál Gerhard L. Müller vyjadril zreteľnú kritiku pápeža Františka. Pre noviny „Passauer Neue Presse“ zo štvrtka povedal, že pápež František mu oznámil nepredĺženie jeho úradu prefekta Kongregácie pre náuku viery v posledný deň „v rámci jednej minúty“ bez uvedenia dôvodov. „Tento štýl nemôžem akceptovať,“ povedal Müller. „Aj v zaobchádzaní so spolupracovníkmi v Ríme musí platiť sociálna náuka Cirkvi.“
Na otázku, aký má teraz vzťah k pápežovi, poukázal Müller na vyjadrenia samotného Františka. Ten povedal, „že osobný vzťah bol vždy veľmi dobrý“. „To môžem potvrdiť,“ povedal Müller. „To platí ešte aj dnes.
Pápež urobil rozhodnutie, na ktoré má právo. Nebudem na to reagovať nejakými akciami. Nechcem sa dať zapriahnuť do koča hnutia kritizujúceho pápeža, aj keď si to niektorí mysleli. Ako kardinál mám aj naďalej zodpovednosť starať sa o jednotu Cirkvi a zabraňovať polarizáciám, pokiaľ to len bude možné.“
Konkrétnu novú úlohu podľa vlastných slov teraz nemá. Pápežovi sa v interview ponúkol ako sprostredkovateľ v rozhovore s tromi ešte žijúcimi kardinálmi, ktorí verejne vyjadrili pochybnosti o pápežovej náuke o manželstve. Štvrtý – kardinál Joachim Meisner – zomrel v stredu.
Kardinál Müller povedal: „Mohol by som rozhovor troch kardinálov s pápežom moderovať, lebo na to mám kompetenciu aj vedomie zodpovednosti.“ Bývalý prefekt povedal, že by mu bolo milšie, keby sa o liste s pochybnosťami nediskutovalo verejne. On sám sa „nepridal nikdy na jednu ani na druhú stranu“, ale bol vždy lojálny pápežovi a chce takým zostať aj v budúcnosti.
Doteraz predložené interpretácie „Amoris laetitia“, o. i. od kardinála Christopha Schönborna a kardinála Waltera Kaspera, označil Müller ako „nepresvedčivé“. Veľké sympózium „skutočných odborníkov“ by sa však mohlo postarať o to, aby sa podarilo zladiť náuku s pastoráciou.
Müller spomenul, že ešte v utorok večer a teda krátko pred jeho smrťou s kardinálom Meisnerom telefonoval a povedal:
„Povedal mi, že sa zdravotne cíti dobre, ale vyjadril veľkú starosť zo situácie v Katolíckej cirkvi. To, že mi pápež nepredĺžil úrad prefekta Kongregácie pre náuku viery, sa Meisnera osobne hlboko dotklo a zranilo ho to“. –zg-

Odstránil kardinála Müllera mobbing?

Rím, 5.7.2017 (kath.net) 020 729 – Bol kardinál Gerhard Ludwig Müller odstránený z Kongregácie pre náuku viery mobbingom? Túto teóriu vyvinul v správe jezuitský magazín „America“. Uvádza sa v nej, že istý počet kardinálov pápeža Františka žiadal, aby kardinála Müllera vymenil na poste prefekta kongregácie, pretože „pri niektorých príležitostiach“ mal verejne vyjadrovať svoj nesúhlas s pápežovým kurzom. Tu išlo podľa správy predovšetkým o „Amoris laetitia“. –zg-

‚Klasická morálka je okolnosťami vyradená z platnosti’?

Rím, 5.7.2017 (kath.net/LSN/jg) 020 728 – „V mlčaní pápeža na „dubia“ štyroch kardinálov k Amoris laetitia objavujem dve implicitné posolstvá,“ píše Ettore Gotti Tedeschi, bývalý prezident Vatikánskej banky IOR, v komentári pre talianske noviny La Verita.
Prvé posolstvo Františka znie: „Môžem si sám protirečiť, ak chcem.“ Na počiatku synody o rodine v októbri 2014 kardinálov vyzval, aby otvorene a slobodne vyjadrili svoje predstavy a nerobili si starosti, či by mohli byť pápežovi nepríjemné. Napriek tomu František mesiace odmieta verejne či súkromne odpovedať na „dubia“ štyroch kardinálov.
Druhým posolstvom sa zdá byť vyhlásenie úmyslu byť za „novú katolícku morálku“. Jej základom očividne už nie je Božie Desatoro a náuka Cirkvi, ale zvláštne „okolnosti“ nových etických požiadaviek, ktoré vychádzajú z nových situácií sekularizovaného sveta.
Záver z týchto dvoch bodov je dramatický. Zdá sa, akoby klasická morálka bola vyradená z platnosti zvláštnymi „okolnosťami“, ako napísal Tedeschi. „Odkedy už nemáme ´odsudzovať,´ Cirkev sa očividne vzdáva nároku na pravdu svojej náuky. Vzdanie sa odpovede na ´dubia´ potvrdzuje názor, že náuka je abstraktná a nijako nepomáha pre vykúpenie, pretože pravda je pominuteľná, subjektívna a otvorená pre rôzne interpretácie,“ znela analýza Tedeschiho. –zg-

Bavorsko preveruje žalobu na ‚manželstvo pre všetkých‘

Düsseldorf, 4.7.2017 (kath.net) 020 727 – Bavorsko dalo právne preskúmať žalobu na ústavný súd proti „manželstvu pre všetkých. Vyhlásil to bavorský premiér Horst Seehofer (CSU) na spoločnom zasadnutí predsedníctva CDU a CSU v pondelok v Berlíne, ako napísali noviny „Rheinische Post“. „Chceme o tom získať právny posudok. Toto preverovanie by mohlo však trvať mesiace,“ povedal premiér Seehofer. –zg-

‚taz‘: ‚Je na čase zrušiť privilégiá manželstva‘ ?

Berlín, 4.7.2017 (kath.net) 020 726 – V „jasaní“ nad „manželstvom pre všetkých“ sa stráca fakt, „že manželstvo vôbec nie je ničím pokrokovým“. Tak znel komentár nemeckých novín „taz“ po rozhodnutí nemeckého parlamentu v prospech „manželstva pre všetkých“. „taz“ je denník ľavého spektra, autora komentára denník nemenoval. Treba vraj „zatiahnuť brzdu“ a varovať: „Pozor, pozor: kto s kým spolu žije, či krátko alebo dlho, či dvaja alebo piati, do toho nikoho nič nie je a už vôbec nie štátu.“ Nie je úlohou štátu napomáhať a uprednostňovať isté životné formy. „Aj ´manželstvo pre všetkých´ znevýhodňuje zasa nezosobášené páry, a je jedno či heterosexuálne, alebo homosexuálne. Páry, ktoré sa rozhodnú nezosobášiť sa, pretože manželstvo považujú za prekonané.“
Politika pozostáva vždy z etapových cieľov a ďalšia etapa je tiež jasná: „Cieľom je zrušiť manželské privilégiá manželstva,“ požaduje „taz“.
Noviny potom písali o „rodinno-politickom škandále“: Páry sú odmeňované za to, že nerovnako zarábajú – že jeden partner pracuje a druhý zostane doma. Tento zákon je taký zastaraný, akoby vyskočil zo sladkého filmu o domovine“.
Okrem toho, poznamenáva ešte „taz“ provokačne: „Katolícka cirkev by mala byť homosexuálom vďačná, že sa v roku 2017 vôbec niekto ešte zasadzuje o jej model životného zväzku“! –zg-

Vatikánske noviny chcú od Európy viac pomoci utečencom

Vatikán, 4.7.2017 (KAP) 020 725 – Vatikánske noviny „L´Osservatore Romano“ kritizovali nejednotnosť Európy v utečeneckej kríze a chýbajúcu pomoc Taliansku:
„Od počiatku roka prišlo o život pri pokuse dostať sa ku brehom Európy 2245 ľudí a mnohí sa ďalej pokúšajú ich napriek tomu dosiahnuť. Vzhľadom na súčasnú situáciu niet alternatív: týchto ľudí sa musí zachraňovať a prijímať. Zo všetkých krajín!“ napísal zástupca riaditeľa novín Giuseppe Fiorentino. „Zatiaľ čo Európa diskutuje, naďalej prichádzajú migranti a umierajú.“
Z nedávneho stretnutia zástupcov Francúzska, Talianska a Nemecka v Paríži „vzišlo len málo“, ak si teraz myslia, že sa všetko dá vyriešiť schválením kódexu odsunu pre súkromné nadácie a záchranárov na Stredozemnom mori.
Talianska výzva k solidarite odznela nevypočutá, uvádzajú noviny vzhľadom na odmietnutie Španielska a Francúzska otvoriť prístavy pre záchranné lode s utečencami, ako aj ohlásenie Rakúska, že pošle na Brennerský priesmyk vojakov, ak sa neklesne migrácia z Talianska.
„Pýtam sa, akú Európsku úniu chce nový francúzsky prezident Emmanuel Macron znova naštartovať, keď sa okrem vyhlásení nič nedeje a susedné Taliansko sa necháva samotné v situácii, ktorá presahuje všetko doteraz existujúce. Francúzsko, Španielsko, Rakúsko a všetky ostatné krajiny, ktoré nereagujú na volanie Talianska o pomoc, sa tak iste rozhodli z vnútropolitických dôvodov. Cieľ európskej integrácie tak však nezostáva ničím viac ako fatamorgánou, ako napísal Fiorentino. –zg-

Rakúsko: Biskupi majú Komisiu pre svetové náboženstvá

Viedeň, 4.7.2017 (KAP) 020 724 – Biskupská konferencia Rakúska zriadila Komisiu pre svetové náboženstvá. Oznámil to za túto tematiku zodpovedný vojenský ordinár Werner Freistetter v utorok. Do tohto grémia expertov povolali 21 žien a mužov. Po prvý raz zasadalo v piatok v salzburskom Dome vzdelávania sv. Virgila.
„Proti nábožensko-kritickej téze nevyhnutného konfliktu náboženstiev staviame prax dialógu veriacich ľudí. Na to potrebuje biskupská konferencia skúsenosti a idey tejto komisie,“ odôvodnil biskup Freistetter ako predseda komisie tento krok.
Členmi komisie sú zástupcovia diecéz, odborníci z Caritasu, z oblasti vzdelávania dospelých, kategoriálnej pastorácie, médií a školy. Ich úlohou je radiť biskupom ako zosieťovať a podporovať medzináboženský dialóg.
Obsahovými smernicami pôsobenia komisie sú smerodajné cirkevné dokumenty, predovšetkým koncilový – „Nostra aetate“. Ďalej sa komisia chce zaoberať konkrétnymi otázkami ako spoločné slávenia pri štátno-náboženských príležitostiach, ako aj otázky toho spoločného v Rakúsku žijúcich ľudí rôznych náboženstiev, ako sa uvádza vo vyhlásení biskupa. Raz ročne sa má konať verejná konferencia na aktuálnu tému náboženského dialógu. Už 1. marca sa spracovávala téma: „Náboženstvo a štát: Oddelenie – spolupráca – vzájomné prijímanie.“ –zg-

Rakúsko: Sťatá socha Božej Matky v pútnickom Lorette

Eisenstadt, 4.7.2017 (kath.net/KAP) 020 723 – Kuriózny nález prekvapil reštaurátorov v milostivej kaplnke v rakúskom burgenlandskom pútnickom mieste Loretto. V oltári objavili kamennú sochu Božej Matky s Dieťaťom z raného baroka, ktorej hlava bola oddelená a našla sa v jej blízkosti. Podľa všetkého sochu tam rituálne pochovali počas ničenia za druhého nájazdu Turkov v r. 1683, ako v pondelok oznámil Spolkový pamiatkový úrad, ktorý sochu skúma. Za jej zničenie údajne nebola zodpovedná hlavná armáda Kara Mustafu, ale ako jeho vazali zajatí kalvínski kuruci. Oddiel 2000 mužov napadol 13. júla 1683 kostol a kláštor, vpadol do krypty, vyraboval ju, rozbil v kostole oltáre, obrazy a lavice a kostol ako aj priľahlý kláštor servitov podpálil.
Kamenná milostivá socha datovaná z obdobia r. 1660 až 1670 sa nachádzala na vysokom stĺpe pred kostolom. Mladí kalvínski šľachtici ju zhodili, pred groteskným tribunálom obžalovali a odsúdili za to, že sa previnila z prenasledovania maďarských kalvínov, ako sa uvádza v denníku kňaza Baltazára Kleinschrota z toho obdobia. Po „rozsudku smrti“ potom sochu uprostred rozsiahleho požiaru v kruhu výskajúcich kurucov sťali.
Rehoľa servitov sa do Loretta vrátila v októbri 1683, kláštor a kostol znova vybudovala a v r. 1685 dostala z Viedne svätostánok do kaplnky. Oltár, v ktorom našli sochu, pochádza z polovice 18. storočia.
Pamiatkový úrad teraz robí rešerš k soche v archívoch a sochu očisťuje, pričom sa zvlášť prihliada na mimoriadnu históriu objektu a z toho odvoditeľnú kultovú hodnotu. Sochu potom znova „pochovajú“ v oltári a má zostať viditeľná cez zamrežované okno v zadnej strane oltára. –zg-

Moskva: Hilarion za diskusiu o zavedení monarchie

Moskva, 4.7.2017 (KAP) 020 722 – Monarchický model politickej organizácie má mnohých prívržencov medzi pravoslávnymi veriacimi v Rusku. Ruská pravoslávna cirkev sa chce tiež zúčastniť diskusie o znovu nastolení monarchie, keď sa taká debata začne. Povedal to vedúci Oddelenia pre zahraničie Moskovského patriarchátu, metropolita Hilarion z Volokolamska cez víkend, ako informoval portál www.orthodoxie.com v utorok. Metropolita sa tak vyjadril v týždennej náboženskej relácii „Cirkev a svet“ v televízii „Rossiya 24“ v súvislosti s nedávnou požiadavkou gruzínskeho patriarchu Iliu II. vrátiť monarchiu.
Hilarion najprv pripomenul, že Ruská pravoslávna cirkev je „neutrálna“ vzhľadom na formu vlády, pokiaľ tá neporušuje kresťanskú morálku. To je stanovené aj v dokumente „Základy sociálnej náuky Ruskej pravoslávnej cirkvi, ako dodal.
„Čo sa však týka veriacich, tak sú v našich spoločenstvách ľudia a skupiny, ktoré bojujú za opätovné nastolenie monarchie a ja si myslím, že naša spoločnosť, keď bude niekedy zrelá na diskusiu o tejto otázke, musí potom s cirkvou rátať. Cirkev bude najaktívnejšou účastníčkou v takejto diskusii,“ povedal Hilarion.
Metropolita pripustil, že vyjadruje iba osobný názor. Pripomenul, že v monarchistickej forme vlády sú panovníci „pomazaní, tak ako duchovní a nedostávajú iba mandát voličov na nejaké obdobie“. „Pomazaním dostáva vládca potvrdenie od Boha sprostredkované cirkvou, že má vykonávať tento úrad. Vláda je potom legitímna dovtedy, dokiaľ neodovzdá moc nástupcovi. O konštitucionálnej monarchii by sa však nemalo uvažovať. Jej úloha je totiž iba dekoratívna,“ zdôraznil Hilarion. -zg-

Nigéria: Konflikt v cirkvi trvá napriek príkazu pápeža

Vatikán-Abuja, 4.7.2017 (kath.net/KAP) 020 721 – Aj po prísnom príkaze pápeža katolíkom v nigérijskej Ahiare stále pretrvávajú napätia kvôli vedeniu tamojšej diecézy. Ako informovalo Rádio Vatikán v pondelok, zhromaždilo sa cez víkend asi 3000 ľudí pred katedrálou v Ahiare v juhovýchodnej Nigérii a znova žiadali odvolanie biskupa Petra Okpalekeho. Na proteste sa podľa správy zúčastnilo aj mnoho kňazov. Odmietli v r. 2012 Benediktom XVI. menovaného biskupa, pretože nepochádza z ich etnika, ani z regiónu Mbaise.
Pápež František na stretnutí s delegáciou nigérijskej diecézy 8. júna vo Vatikáne do sporu zasiahol a veriacich ako aj kňazov ultimatívne vyzval k poslušnosti voči biskupovi.
Od 70 diecéznych kňazov František žiadal, aby mu do 30 dní poslali písomné vyhlásenie lojality. Kto to odmietne, bude suspendovaný zo služby!
Pápež František vtedy povedal, že podľa neho nejde o etnický konflikt, ale o protiprávne „privlastnenie si Pánovej vinice“. Kto sa stavia proti prevzatiu úradu biskupom Okpalekeom, chce „zničiť Cirkev“, povedal a dodal: „Ako pápež k tomu nemôžem zostať ľahostajný.“ –zg-

Arcibiskup Ladaria potvrdil Tradíciu

Rím, 4.7.2017 (kath.net/rorate-caeli/jg) 020 720 – Spovedný otec nesmie rozvedeným a znovu zosobášeným katolíkom dať rozhrešenie, dokiaľ žijú v manželstvu podobnom spoločenstve s novým partnerom. Tak odpovedal arcibiskup Luis Ladaria, sekretár Kongregácie pre náuku viery, na otázku francúzskeho kňaza v r. 2014. Ladaria citoval v odpovedi pasáž z posynodálneho dokumentu „Familiaris consortio“ pápeža Jána Pavla II., kde sa uvádza:
„Zmierenie vo sviatosti pokánia, ktoré otvára cestu k Eucharistii, sa môže udeliť len tým, čo ľutujú, že porušili znamenie zmluvy a vernosti s Kristom a sú úprimne ochotní viesť taký život, ktorý nie je v rozpore s nerozlučiteľnosťou manželstva. To v skutočnosti vyžaduje, aby sa muž a žena, ktorí z vážnych príčin, ako je napríklad výchova detí, nemôžu splniť požiadavku vzájomného rozchodu, zaviazali, že budú žiť v úplnej zdržanlivosti, čiže sa zdržia aktov, ktoré sú manželstvu vlastné (FC 84).“
Kňaz by mal teda v tomto prípade zohľadňovať nasledujúce aspekty, ako uvádza arcibiskup Ladaria:
1. Preveriť, či bolo sviatostné manželstvo platne uzavreté. Pritom sa treba vyhnúť dojmu „katolíckeho rozvodu“.
2. Možno je tu možnosť, že tieto osoby sa s pomocou milosti od nového partnera odlúčia a dokážu sa zmieriť s partnerom, s ktorým uzavreli sviatostné manželstvo.
3. Zo závažných dôvodov – napríklad kvôli výchove spoločných detí – nie je odlúčenie od nového partnera možné. Znovu zosobášených rozvedených potom treba vyzvať, aby žili ako brat a sestra.
V každom prípade možno udeliť rozhrešenie, iba ak kajúcnik prejaví pravú ľútosť. To zahrňuje pevné predsavzatie v budúcnosti už nehrešiť. Pre znovu zosobášených rozvedených to znamená, že sa budú zdržiavať aktov vyhradených manželom, ako píše arcibiskup na záver.

Francúzsky kňaz Claude Barthe sa na Kongregácii pre náuku viery pýtal, či spovedník môže udeliť rozhrešenie kajúcnikovi, ktorý napriek existujúcemu sviatostnému manželstvu žije v druhom zväzku. Arcibiskup Ladaria mu odpovedal 22. októbra 2014, iba štyri dni po skončení mimoriadnej synody biskupov o rodine. Barthe odpoveď s krátkym komentárom uverejnil v katolíckom časopise L`Homme Nouveau:
„Odpoveď arcibiskupa Ladariu sa zaoberá iba úlohou kňaza, ktorý je pri spovedi konfrontovaný s uvedenou situáciou. Nezaoberá sa nijako podstatne obsiahlejšou témou pastorácie rozvedených znovu zosobášených katolíkov. List Kongregácie pre náuku viery vyjadruje pritom veľké milosrdenstvo voči hriešnikovi, lebo uznáva objektívnu hriešnosť a ukazuje cestu, ktorá vedie von z hriechu,“ napísal francúzsky kňaz. –zg-

‚František neznesie nijaký odpor‘

Rím, 4.7.2017 (kath.net) 020 719 – „František neznesie nijaký odpor a má malo porozumenia pre to, že Müller ako prefekt Kongregácie pre náuku viery má rovnako plniť povinnosť lojality voči hlásaniu viery pápežových predchodcov na Petrovom stolci – práve vo veci manželstva a pastorácie sviatostí.“ Poukázal na to Guido Horst, rímsky korešpondent katolíckeho denníka „Tagespost“ v komentári o vývoji v Ríme po prepustení kardinála Müllera.
Horst v príspevku poukázal aj na to, že v pápežovom „senáte“ to už nie je pohoda a diskusia a že pápež už nehľadá voľný rozhovor s kardinálmi. Trhlina vo svetovom episkopáte prechádza už rovnako aj cez Vatikán.
Už nemožno „pekne zahovoriť“, že pápež „na pomery kúrie ‚mladému‘ prefektovi Kongregácie pre náuku viery“ len po jednom funkčnom období úrad už nepredĺži.
Horst ďalej ľutuje, že František teraz siahol k drastickému riešeniu, ktoré žiaľ kardinálovi Müllerovi dodá povesť „odstreleného tvrdého konzervatívca“ (hardliner). „To všetko je takmer tragické. Vo svojom kláštore sedí emeritný pápež, ktorého tento vývoj musí hlboko zasiahnuť. Toto nie je doba, kedy by človek uvoľnene odchádzal na letnú dovolenku.“ –zg-

Teológ: Výmena Müllera – koniec éry Ratzingera

Salzburg, 03.07.2017 (KAP) 020 718 – Výmena kardinála Gerharda L. Müllera na poste prefekta Kongregácie pre náuku viery absolútne neprišla prekvapujúco – poznačuje oveľa skôr „dôsledný krok“ v pontifikáte pápeža Františka a je znova raz výrazom „rozhodnej zmeny štýlu, politiky a teológie“, ktorú František predstavuje. Uviedol to rakúsky teológ zo Salzburgu Gregor Maria Hoff v príspevku pre nemecký týždenník „Die Zeit“ v internetovom vydaní.
Znamením zmeny politiky je táto výmena aj v tom zmysle, že Luis Francesco Ladaria Ferrer predstavuje „muža z druhého radu“, ktorý sa posunul dopredu. „Kongregácia pre náuku viery tým stratila na význame a éra J. Ratzingera tak aj teologicky dospela ku svojmu koncu. Skončila sa jedna epocha!“ napísal Hoff.
Rozlúčka s Müllerom podľa Hoffa nebola absolútne nijakým prekvapením, ale „už sa dlhšiu dobu rysovala – veď Müller patril „k porazeným cirkevnej a teologickej zmeny paradigiem, ktorú pápež František so stále jasnejším profilom realizuje“. „Najneskôr od doby, keď sa Müller postavil na stranu pre protesty odvolaného konzervatívneho limburského biskupa Franza-Petra Tebartza-van Elsta, alebo keď odsúdil pripustenie znovu zosobášených rozvedených k prijímaniu, prehral svoj kredit,“ povedal salzburský odborník na fundamentálnu teológiu. Pri tom všetkom však Müller nepôsobil presvedčivo „ani len na dogmatickú defenzívu“. „Na to bola príliš naviazaná na uzavretý cirkevný systém starého societas perfecta, ktorá svoju hodnovernosť čerpala z vnútorného priestoru vlastnej tradície.“
Okrem toho personálne rozhodnutie pápeža poukazuje znova raz aj na „paradoxnosť otvárania sa Cirkvi“, čo pápežovi spôsobuje stále znova odpor vo vnútri Cirkvi. „Veď František presadzuje svoju politiku otvárania sa klasickými prostriedkami moci, ktorými je jeho úrad vybavený.“ Avšak tým, že používa tieto prostriedky, privádza „pápežský úrad až na jeho hranice“. Veď konečne františkánska teológia rovnako ako „teologická gramatika“ druhého vatikánskeho koncilu cieli na niečo iné: na porozumenie v Cirkvi, ktoré sa necháva vyzývať „reálnymi problémami ľudí“ a v ktorom sú si vnútorné a vonkajšie perspektívy Cirkvi navzájom zaviazané.
Pápež sa tak v roku spomienky reformácie svojím personálnym rozhodnutím prejavil ako „radikálny reformátor“ – a otázka, akú úlohu kardinál Müller má v budúcnosti prevziať, zostáva vzhľadom na túto radikálnu politiku a zmenu teológie v podstate „druhoradou“, ako uvádza Hoff. –zg-

Odstúpi František v r. 2018?

Rím, 3.7.2017 (kath.net/rn) 020 717 – Odstúpi pápež František v r. 2018? O tejto možnosti v súčasnosti znova diskutujú katolícke kruhy. Podnetom tejto tézy bolo prepustenie kardinála Gerharda Müllera z postu prefekta Kongregácie pre náuku viery ako aj dôvod, ktorý Müller od pápeža počul. Oznámil mu, že chce prejsť k všeobecnému ohraničeniu funkčného obdobia vo funkciách na päť rokov. Müller bol prvým u ktorého to realizoval. Zaujímavé preto bude, či pápež František to zrealizuje aj pri vlastnom úrade. Potom by mal odstúpiť v marci 2018.
Podnety k špekuláciám o odstúpení pápeža Františka existujú od počiatku. Pápež hneď po nastúpení do úradu oznámil, že milý Boh mu dal možno iba štyri či päť rokov a že by sme si mali zvykať na odstúpených pápežov.
Už pred rokom František pri ceste zo Svetových dní mládeže v Krakove dodal živnú pôdu tejto téze. Vtedy na otázku žurnalistu, či sa zúčastní aj na Svetových dňoch mládeže v Paname v r. 2019 doslova povedal: „Nie, nie, je neviem, či budem v Paname. Ak nepôjdem ja, tak Peter tam bude!“ –zg-

Vatikán: Objavili dve neznáme Rafaelove diela

Vatikán, 2.7.2017 (KAP) 020 716 – Dve doteraz neznáme diela maliara Raffaela (1483-1520) objavili pi reštaurovaní vo Vatikánskych múzeách. Sú to dve ženské personifikácie priateľstva a spravodlivosti v tzv. Konštantínovej sále (Sala di Costantino).
Postavy majú v porovnaní s okolím „oveľa vyššiu kvalitu“, ako povedal riaditeľ Vatikánskych múzeí pre vedu, Arnold Nesselrath, na videu, ktoré uverejnila vatikánska televízna služba. Raffael namaľoval obe postavy olejom krátko pred smrťou v období r. 1519 až 1520 predtým, než prenechal dokončenie sály pápežských komnát svojim žiakom.
„Z historických prameňov sa vedelo, že Rafael vyhotovil v Konštantínovej sále ešte dve postavy olejom. No doteraz sme nevedeli, o ktoré postavy ide,“ povedal Nesselrath.
„Máme tu olejové stenové maľby, čo je skutočne mimoriadna technika,“ povedal reštaurátor Fabio Piacentini. „Na stenu naniesol Raffael dostatočne hrubú vrstvu prirodzenej živice, ktorá je známa aj pod pojmom ‚Pece Greca‘ a na to potom maľoval ako na plátne, alebo na tabuľke.“ Raffaelovi žiaci Konštantínovu sálu dokončili tradičnou maliarskou technikou. Raffaelove alegorické postavy obklopujú zobrazenia veľkých pápežov. –zg-

Biskup: Cestu po koncile neprikrášľovať

Graz, 2.7.2017 (KAP) 020 715 – Rozhodne náročné nové smerovanie pastorácie a Cirkvi vôbec pripomenul biskupský vikár v rakúskom Grazi, Heinrich Schnuderl, v nedeľu pri slávení jubileí kňazstva. Slávilo sa diamantové jubileum vysviacky dómskeho farára Gottfrieda Lafera, strieborné mestského farára a vysokoškolského kaplána Markusa Plöbsta, ako aj zlaté biskupa Schnuderla, ktorý mal aj homíliu.
Pápež Ján XXIII. (1958-1963) vyzval „otvoriť okná a dvere, aby sa v koncile zaviedla obroda – v liturgii, v spoločenstvách, v ekumenizme skrze príklon k svetu,“ ako povedal Schnuderl. „No nesmieme vidieť všetky smery vývoja v ružových farbách vzdialene od reality, ako sa to pri kňazských jubileách občas deje. Je triezve vidieť, že za tých 60, 50, 25 rokov sa mnohé zmenilo – v Cirkvi, vo svete a aj my sami sme prekonali premenu. V r. 1957 – dva roky po rakúskej Štátnej dohode, iba mesiace po potlačenom maďarskom povstaní, sa u nás začínal blahobyt. V r. 1967, niekoľko dní pred našou vysviackou, zúrila vojna na Blízkom Východe, nasledoval príslovečný ‚rok 1968‘. V r. 1992 sa od ‚annus mirabilis‘ 1989 naše politické prostredie zmenilo. Otvorili sa nové možnosti, objavili sa nové problémy a v našom susedstve vypukli vojny.“
„Aj prijímanie kňaza a sebachápanie kňaza sa veľmi zmenili,“ pripomenul Schnuderl: „To všetko nebolo vždy ľahké a prinieslo nám aj zneistenie a to, čo sa v čítaní označilo ako ‚duch malomyseľnosti‘. Kňazi a farnosti musia toho veľa prekonávať.“
Vikár k tomu citoval knihu „Prières“ („Tu som, Pane“) francúzskeho kňaza Michela Quoista (1921-1997), jedno z najúspešnejších diel náboženskej literatúry. V nej sa o výzvach pre kňazov uvádza:
„Je tvrdé byť ako iní, a pritom byť odlišný. Je tvrdé dozvedať sa tajomstvá bez toho, že by sa ich mohlo oznámiť. Je tvrdé byť sám, byť miestom stretávania, ale iba miestom prechodu, cestou, ktorá neudrží, ale vedie ponad seba ďalej – ku Kristovi, k Bohu.“
A napriek tomu je „vo všetkom a proti všetkým možnému klišé“ aj pravdou, že sotva nejaké iné povolanie poskytuje „toľko slobody, voľného priestoru a radosti ako kňazstvo – pokiaľ necháme pôsobiť Ducha Svätého, ‚Ducha sily, lásky a rozvahy’“, zdôraznil biskup. „Potrebná je však viera v to, čo sa hlása a aj žiť podľa toho. Potom vzíde semeno, ktoré sadiť sme boli poslaní.“

V Rakúsku bude tento rok 18 novokňazov
V Rakúsku bude podľa informácií agentúry „Kathpress“ v tomto roku vysvätených najmenej 18 novokňazov.
V Steiermarku nebude však ani jeden. Rektor seminára k Thorsten Schreiber k tomu pre ORF-Steiermark v sobotu povedal: „Hlavným dôvodom je, že pred dvomi rokmi sa zmenil program vzdelávania a teraz trvá až osem rokov namiesto siedmych. A tak tento rok nebudeme, žiaľ, sláviť kňazské vysviacky. Dvaja kandidáti, ktorí mali byť kňazmi, budú diakoni. Okrem toho cirkev zápasí aj so slabými ročníkmi a musí rátať s 50 percentným výpadkom seminaristov. V súčasnosti máme 24 seminaristov z toho 14 zo Steiermarku v kňazskom seminári diecézy, teda o dorast je v zásade postarané. No zo Steiermarku budú predsa vysvätení štyria rodáci: Ulrich Kogler v Korutánsku, Kurt Aufner v Burgenlande, Markus Zimmermann v Hornom Rakúsku a Mario Marchler v Nemecku. Vysvätia ich tam, kde budú aj pôsobiť.“ –zg-

Poľsko: Horela veža poľskej katedrály

Gorzów Wielkopolski, 2.7.2017 (kath.net) 020 714 – Vo veži Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v poľskom Gorzówe Wielkopolskom v sobotu vypukol požiar. Hasičom sa podarilo požiar v noci dostať pod kontrolu. Oheň krátko po 18. hodine náhodou objavili okoloidúci, ako informovali poľské médiá. Príčina požiaru je zatiaľ nejasná, predpokladá sa technický problém v elektrickom vedení veže, ktorá je normálne návštevníkom prístupná.
Katedrála bola vybudovaná v 13. storočí – je najstaršou budovou mesta. Je katedrálnym chrámom Diecézy Zielona Góra-Gorzów, ktorú založil v r. 1972 pápež Pavol VI. –zg-

Imamovia plánujú pokojný pochod proti teroru

Vatikán, 2.7.2017 (kath.net/KAP) 020 713 – Znamenie proti islamistickému teroru chcú vydať európski imamovia pochodom za pokoj v rôznych európskych mestách. Informovalo o tom Rádio Vatikán 1. júla.
Od 8. do 14. júla sa 60 francúzskych imamov spolu s veriacimi a zástupcami iných náboženstiev, ako aj ateistov, vyberú na miesta ostatných teroristických útokov. Iniciatíva sa zrealizuje v Berlíne, Bruseli, Londýne, Saint-Etienne-du-Rouvray, Toulouse a v Nice. Organizátormi sú: francúzsky imam Hassen Chalghoumi – výkonný riaditeľ mierovej iniciatívy „Union des Peuples pour la Paix“ a francúzsky spisovateľ Marek Halter.
V Saint-Etienne-du-Rouvray sa má okrem toho v júli pred kostolom posvätiť pamätné miesto ako „znamenie pokoja a bratstva“. Bude pripomínať vraždu abbého Jacquesa Hamela. Tento kňaz bol 26. júla 2016 barbarským spôsobom zavraždený islamskými teroristami v kostole pri slávení svätej omše. –zg-

Tento obraz abbého Jacquesa Hamela od veriaceho moslima
je darom katedrále vo francúzskom Rouvray

Albert Schmid: František ‚má autoritatívne správanie‘

Rím, 2.7.2017 (kath.net) 020 712 – Albert Schmid, bývalý predseda katolíckeho laického hnutia v Bavorsku obvinil pápeža Františka po prepustení kardinála Gerharda L. Müllera z postu prefekta Kongregácie pre náuku viery z „autoritatívneho správania“. Pre Bavorský rozhlas (BR) doslova povedal:
„Súvisí to s tým, že pápežov štýl vedenia sprostredkuje dojem, že je záväzný a usiluje o dialóg. Ale v skutočnosti sa ukazuje, že keď nie je možná dohoda v nejakej veci, tak siaha k tvrdým opatreniam.“
Kardinál Müller sám pre BR povedal, že sa bude naďalej „zasadzovať za vieru a hlásať pravdu – vhod či nevhod“. „Veď my nemáme hovoriť iba to, čo sa ľuďom páči, túžiť po potlesku, ale prednášať pravdu evanjelia, ktorá je vždy konštruktívna, aj keď sa spočiatku zdá trocha náročnejšia,“ zdôraznil kardinál Müller. –zg-

Kardinál Müller: „Mám v Ríme dosť čo robiť.“

Bonn-Mníchov, 2.7.2017 (KAP/KNA) 020 711 – Kardinál Gerhard Ludwig Müller sa vyjadril k ukončeniu svojho úradu prefekta Kongregácie pre náuku viery: „Diferencie medzi mnou a pápežom Františkom neboli,“ povedal pre nemecké noviny vychádzajúce v Mainzi „Allgemeine Zeitung“ z 2. júla. Kardinál, ktorý pochádza z Mainzu a bol diecéznym biskupom v Regensburgu, sa v súčasnosti zdržiava v rodnom meste, kde s bývalými spolužiakmi slávi 50. výročie maturity. V nedeľu slávil pontifikálnu svätú omšu v dóme na pozvanie dómskej kapituly, ako potvrdila agentúra KNA na otázku rakúskeho Kathpressu.
Žurnalistom kardinál v nedeľu po omši v dóme povedal, že chce naďalej hlásať vieru a pravdu evanjelia a nehovoriť len to, čo sa ľuďom páči. Zdôraznil, že má dobrý vzťah k pápežovi. Dôvody však, prečo mu pápež úrad nepredĺžil, nepozná.
V homílii Müller pripomenul kardinála Hermanna Volka, ktorého výročie smrti sa blíži, a ktorý ho vysvätil za kňaza. Hermann Volk viedol Diecézu Mainz v r. 1962-1982. „Bol veľkým svedkom a vyznávačom našej kresťanskej katolíckej viery,“ povedal kardinál.
Kardinál Müller v interview ďalej povedal, že ani o pápežskom dokumente „Amoris laetitia“ nebol spor. S poľutovaním sa však vyjadril o tom, že pápež pred niekoľkými týždňami prepustil troch jeho verných spolupracovníkov a dodal: „Boli to kompetentní ľudia.“ On sám sa v piatok popoludní od Františka dozvedel, že jeho post chce novo obsadiť. „To mi málo vadí. Každý musí raz skončiť. Moje päťročné obdobie uplynulo. Pápež mi oznámil, že chce prejsť k tomu, že funkčné obdobia ohraničí vo všeobecnosti na päť rokov. “ povedal kardinál. „Nuž a ja som bol prvý, u ktorého to realizoval.“
Kardinál ďalej oznámil, že zostáva vo Vatikáne: „Budem vedecky pracovať, vykonávať funkciu kardinála, pôsobiť v pastorácii. Mám v Ríme dosť čo robiť.“
Emeritný regensburský dogmatik Wolfgang Beinert pre „Deutsche Presse-Agentur“ povedal, že vzťah medzi Františkom a Müllerom nebol od počiatku nikdy veľmi vrúcny.
„To sú čo do chémie dvaja rozdielni ľudia, ktorí sa povahovo k sebe nehodia. No ukončenie Müllerovho postu prefekta kongregácie vo Vatikáne je rozhodne trestom. To je prepustením do vákua. Kam chcete takéhoto muža umiestniť? Niet adekvátneho riešenia. Zvlášť keď je Müller vo veku 69 rokov pomerne dosť mladým kardinálom a schopným plne pracovať!“ povedal bývalý vysokoškolský profesor.
Regensburský generálny vikár Michael Fuchs pre noviny „Mittelbayerische Zeitung“ z nedele sa vyslovil, že „oživenie“ v kongregácii prichádza veľmi prekvapujúco. Na stanovisko je podľa neho však ešte priskoro. …
Regensburský regionálny biskup Hans-Martin Weiss sa zásadne nevyjadruje k personálnym rozhodnutiam Vatikánu, no povedal: „Napriek rozdielnym názorom som si vždy zachoval úctu k človeku Gerhardovi L. Müllerovi.“

„Veľmi múdry, inteligentný teológ“
Biskup z Würzburgu, Friedhelm Hofmann, bol prepustením Müllera prekvapený. Pri špekuláciách o dôvodoch radil vyčkať. Doteraz kolovali „rôzne verzie“ ako povedal v televízii. „Jedni hovorili o rozkole medzi kardinálom a pápežom. Müller sám k tomu povedal, že František ide novou cestou a nechce predlžovať päťročné funkčné obdobia.“
Hofmann dodal, že v zásade zastávajú kardinál aj pápež v otázkach viery „jeden jediný smer“. Inak si to nevie predstaviť. Možno však sú medzi nimi „rozdielne chápania, ako pristupovať k veciam a ako ich realizovať,“ predpokladá biskup. Je mu však jasné, že Kongregácia pre náuku viery a pápež sú „celkom pevne na pôde Cirkvi“. Kardinál je okrem toho „veľmi múdry a inteligentný teológ“. –zg-

Ladaria – nový prefekt Kongregácie pre náuku viery

Vatikán, 1.7.2017 (kath.net) 020 710 – Novým prefektom Kongregácie pre náuku viery je španielsky arcibiskup Luis Ladaria SJ. Vatikán to oznámil v sobotu. Tento jezuita a teológ bol doteraz sekretárom kongregácie. Čo bude s kardinálom Müllerom nateraz známe nie je.

Kto je arcibiskup Luis Ladaria?

(http://de.radiovaticana.va/news)

Prefekt Kongregácie pre náuku viery je jedným z najdôležitejších úradov vo Vatikáne. Arcibiskup Ladaria je „umiernený konzervatívec“, ako sám o sebe povedal v interview:
„Nepáčia sa mi extrémisti – ani progresívni ani tradicionalistickí. Myslím si, že existuje stredná cesta, ktorú treba nasledovať.“
Luis Ladaria sa narodil na Malorke. Vo verejnosti vystupuje zriedkavo, urobili s ním iba niekoľko interview. Okrem Frankfurtu n. M. študoval aj na jezuitskej Vysokej škole Sankt Georgen. Pred povolaním do Kongregácie pre náuku viery bol od r. 2004 generálnym sekretárom Medzinárodnej teologickej komisie, ktorá je poradcom Vatikánu. V r. 1986 – 1994 bol prorektorom na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme, kde prednášal dogmatiku.

RV: Ladaria je jezuita, ako pápež František a ako páter Bernd Hagenkord, vedúci našej nemeckej redakcie Rádia Vatikán. Preto sa ho pýtame: Kto je Luis Ladaria?
Hagenkord: Luis Ladaria je profesor teológie, ktorý je už takmer deväť rokov druhým mužom v Kongregácii pre náuku viery. Poznám mnohých ľudí , ktorí si ho v tejto práci vážia. S vyše 70 rokmi už nie je najmladší, no veľmi skúsený a nemusí sa ešte len zapracovať.
Luis Ladaria zostal aj po vysviacke za biskupa žiť v komunite jezuitov, pravidelne ho stretávame na ulici pred Vatikánom na ceste do práce. V tom je trocha ako bol kardinál Ratzinger – kráča pešo s aktovkou pod pazuchou, taký nejako nenápadný na ulici. Nazval by som ho nenáročným. Ale má aj veľa energie, to som zbadal pri rozhovoroch, o prípadoch zneužívania, ktorých spracovanie je v jeho kompetencii – pritom pôsobil na mňa veľmi sústredene a seriózne. To hodnotím ako dobré znamenie.
Zaujímavý je možno detail, že páter Luis Ladaria absolvoval štúdium teológie vo Frankfurte n. M. – teda hovorí dobre nemecky, ale pozná aj nemeckú teologickú tradíciu – Rahnera, Balthasara atď.

RV: Tým dostáva teraz druhý jezuita po pápežovi jeden z najdôležitejších postov v Cirkvi.
Hagenkord: Myslím si, že by sme na to mali hľadieť uvoľnene. Ľudia radi robia zoznamy – kto je prvý, druhý, tretí atď. Tento post je dôležitý, vplyvný, lebo sa týka vieroučných aj disciplinárnych otázok, preto ho netreba podceňovať, ale ani preceňovanie tomu nerobí dobre. A čo sa týka jezuitu: za sekretára ho menoval Benedikt XVI. Ak hľadíme na všetky pápežove menovania, tak je v nich veľmi málo jezuitov. Menoval skúseného muža – nuž a tým je jezuita – myslím, že viac v tom nie je.

RV: Čaká nás po kardinálovi Pellovi, ktorý sa nechal uvoľniť a kardinálovi Müllerovi reorganizácia na špici kúrie?
Hagenkord: To že proces v Austrálii, na ktorý kardinál Pell cestuje a koniec úradu kardinála Müllera sú tak tesne pri sebe, považujem za náhodu. Nevyzerá to pravda pekne, keď v jednom týždni odídu hneď dvaja, najmä keď je to za nie celkom jednoduchých okolností. Kardinál Pell sa bude zodpovedať na procese a kardinál Müller ešte nedosiahol vekovú hranicu! Napriek tomu považujem za nesprávne vidieť v tom súvislosť. –zg-

Kardinál Müller musí odstúpiť

Pápež František sa lúči s kardinálom Müllerom

Vatikán, 30.6.2017 (KNA) 020 709 – Pápež František sa prekvapujúco rozlúčil so svojím najvyšším spolupracovníkom. Ako informovali talianske médiá a nemecká Katolícka agentúra KNA v piatok podvečer, kardinálovi Müllerovi (69) pápež nepredĺži jeho pôsobenie na poste prefekta Kongregácie pre náuku viery. Funkčné obdobie sa kardinálovi Müllerovi po piatich rokoch končí 2. júla. O dôvodoch rozhodnutia pápeža Františka zatiaľ nie je nič známe. Oficiálne potvrdenie jeho odstúpenia ešte nevydali.
Kardinál Müller vďačí svojmu menovaniu v roku 2012 pápežovi Benediktovi XVI. V r. 2014 ho František menoval za kardinála.
Medzi Müllerom a pápežom Františkom boli v minulých rokoch rozdiely v názoroch na morálno-teologické otázky. Naostatok kardinál Müller 25. mája v televíznom interview kritizoval skutočnosť, že František prepustil troch kardinálových dlhoročných verných spolupracovníkov proti jeho vôli.
Kardinál Müller, akademický žiak kardinála Karla Lehmanna, bol pred odchodom do Ríma od r. 2002 biskupom v Regensburgu. Predtým pôsobil ako profesor dogmatiky na Mníchovskej univerzite.
Médiá už dlhšiu dobu špekulujú o odvolaní Müllera. Nemecký kardinál nehral v protiklade s jeho predchodcami v úrade, najmä s vtedajším kardinálom Jozefom Ratzingerom, vo svojej funkcii za pápeža Františka nijakú ústrednú úlohu.

Spor o „Amoris laetitia“
Očividnými sa stali protikladné názory kardinála Müllera a pápeža pri výklade pápežského dokumentu „Amoris laeititia“ z apríla 2015. Kardinál Mülller verejne zastával názor, že aj po tomto dokumente je sväté prijímanie pre rozvedených a znovu zosobášených katolíkov možné iba, ak v druhom zväzku žijú v sexuálnej zdržanlivosti. Pápež naproti tomu odobril aj interpretácie – napr. biskupov Argentíny – ktoré prijímanie pre týchto ľudí v jednotlivých prípadoch dovoľujú.
Ludwig Gerhard Müller narodený 31.12.1947 v Mainz-Finthene je teológom medzinárodného mena. Už v r. 1997 ho pápež Ján Pavol II. povolal do Medzinárodnej komisie teológov, teologického „think-tanku“ pre pápeža a kúriu. Po menovaní za biskupa v r. 2002 sa stal členom Kongregácie pre náuku viery ako jeden z iba štyroch nekardinálov. Okrem toho je vydavateľom zobraných Ratzingerových diel.
Menovaním Müllera za prefekta Kongregácie pre náuku viery sa pápež Benedikt vtedy povzniesol ponad výhrady niektorých hodnostárov, ktorým bolo podozrivé Müllerovo priateľstvo s Gustavom Gutierrezom (84), otcom teológie oslobodenia.

‚Fair trade‘ už máme. Čo chýba je: ‚fair born‘

Priznať homosexuálom právo na adopciu je s otvorenými očami prijímané duševné poškodenie dieťaťa.

Augsburg, 1.7.2017 (kath.net/pl) 020 708 – Najväčšou etickou nehoráznosťou nie je právo na manželstvo homosexuálov, ale ten prídavok – neobmedzené právo adopcií detí pre homosexuálov. Môžu existovať prípady, keď to má zmysel a je správne, aby si homosexuál adoptoval dieťa svojho partnera. Avšak všeobecne priznať homosexuálom právo na adopciu nie je iba s otvorenými očami prijímané duševné poškodenie dieťaťa – veď štúdie dokazujú, že pre psychický a fyzický vývoj detí je najlepšie ich vyrastanie s otcom a matkou.
Je to ešte horšie: Otvárajú sa tým dvere cynickej produkcii ľudí na želanie iných. Napriek Eltonovi Johnovi a iným hollywoodskym hviezdam: nájomné materstvo nie je moderný hit, ale zločin. Zločin na dieťati, ktoré nikdy nespozná reálnu matku a vytrhne sa matke, ktorá ho porodila. Zločin na reálnej matke, ktorej sa odkúpi právo na „jej“ dieťa. A konečne zločin na otrokyni rodenia, ktorá je zneužívaná alebo sa z ekonomickej núdze necháva zneužívať vo svojej najintímnejšej sfére – dare v symbiotickej blízkosti k dieťaťu darovať život. A keďže sú to často ženy z najchudobnejších krajín, ktoré sa predajú na toto duševné sebazničenie, je objednávka z Hollywoodu alebo Wanne-Eickel aj istým druhom neokolonializmu, porovnateľným s vykorisťovaním ázijských robotníkov, čo je ešte horšie. Filmy istých hviezd predsa nemusíme pozerať, nemusíme počúvať ich hudbu, nemusíme si predplácať ženské časopisy, ktoré také veci stále ešte považujú za „cool“. Po „fair trade“ bude teraz čas aj na „fair born“ (férové narodenie) a „fair educated“ (férové vzdelanie).
Čo sa však týka „manželstva pre všetkých“, som zasa raz šťastný, že som katolík. V budúcnosti už nebudem hovoriť o manželstve, ale už iba o manželskej sviatosti! Tam sú veci jednoznačné!
Vo vládnucom milieu nominalizmu (kde nomina nemajú nič do činenia s realia) a pravicového pozitivizmu (kde právo je to, čo zákonodarca ako právo určí) má slovko „manželstvo“ takú hodnotu ako falošný peniaz. Túto etiketu možno nalepiť na to, či ono, alebo aj na fľašku koly. Možno to označiť ako „manželstvo“, alebo aj „tralala“, či „la-li-lu“.
Myslí sa tým zrejme záväzný právny zväzok dvoch (?) osôb (?). Proti tomu niet čo namietať. To má dokonca etický zmysel. Ibaže chcieť si privlastniť slovko „manželstvo“ pre tieto dohody, aby sa na radnici mohli rozhadzovať konfety, to je patetické cirkusové číslo ľavicových ideológov, ktorí nechcú brať na vedomie, čo oslabujú: najlepší svet pre deti zo všetkých: ústavne s najvyšším nasadením chránené, trvalé, záväzné spoločenstvo otca, matky a dieťaťa.
Ideál sa nemusí vždy vydariť, vtedy musia byť možné náhradky, ktoré pravda sotva môžu dosiahnuť, čo je v prirodzenom stave manželstva stále ešte pravidlom: láskavé sprevádzanie šťastných, životaschopných, duševne stabilných detí.
Aká fraška: prekladajú sa diaľnice, aby vtáčiky mohli v pokoji hniezdiť. A vedú ich cez tisícročia starú chránenú oblasť detí – jadro klasickej rodiny. –zg-

Čína: Vláda odmieta ‚vmešovanie‘ Vatikánu

Vatikán, 1.7.2017 (kath.net/KAP) 020 707 – V prípade katolíckeho biskupa podzemnej cirkvi Petra Shao Zhumina, ktorý sa po predvolaní na Úrad pre náboženské záležitosti v máji už nevrátil do svojej diecézy, čínska vláda obvinila Vatikán z vmešovania sa do jej vnútornej politiky:
„Odmietame, aby nejaká krajina alebo nejaká strana využívala tzv. jednotlivý prípad na vmešovanie sa do vnútorných záležitostí Číny,“ povedal hovorca ministerstva zahraničia Lu Kang podľa „Rádia Vatikán“ 29. júna. V pondelok 26. júna Vatikán vyjadril svoju „veľkú starosť“ zo zmiznutia biskupa.
„Čínska ľudová republika chráni právo na praktizovanie náboženstva, ak je v súlade so zákonmi a s normálnou náboženskou činnosťou,“ povedal hovorca. Lu však tiež zdôraznil, že vláda bude tak ako iné krajiny venovať náboženským otázkam v budúcnosti zostrenú pozornosť. Kde sa biskup Shao nachádza, komunistické vedenie komentovať nechcelo.
Svätý stolec je pre zmiznutie biskupa po predvolaní na úrad „hlboko zarmútený“, ako sa ozvalo 26. júna z Vatikánu. Ani ďalšie podobné prípady nie sú „žiaľ“ nápomocné vzájomnému porozumeniu.
Štátom neuznaného biskupa Shao Zhumina v miliónovom meste Venchou predvolali 18. mája na úrad pre náboženské záležitosti a odvtedy nemá diecéza nijaké informácie o jeho pobyte.
Podľa rímskej misijnej agentúry „Asianews“ ho mali vidieť 16. júna v sprievode úradníkov na letisku vo Venchou. Nemecké veľvyslanectvo v Pekingu predpokladá, že by mohol byť v domácom väzení. –zg-

Nemecký parlament schválil ‚manželstvo pre všetkých‘!

Berlín, 1.7.2017 (kath.net/pl) 020 706 – Nemecký parlament schválil 30. júna „Manželstvo pre všetkých“! Predseda parlamentu Norbert Lammert oznámil výsledok hlasovania: zo 623 poslancov hlasovalo za zákon 393, proti bolo 226, zdržali sa štyria. Takže v Nemecku budú môcť páry rovnakých pohlaví uzatvárať „manželstvo“.
Kancelárka Angela Merkelová hlasovala proti zákonu. V príhovore po hlasovaní povedala, že sa veľa zaoberala otázkou blaha dieťaťa a pritom „dospela k zmene svojho postoja a k presvedčeniu, že by mohla byť možná aj adopcia detí pre homosexuálne páry“. „Napriek tomu zostáva pre mňa manželstvo v ústave zväzkom muža a ženy a preto som dnes nehlasovala za tento návrh zákona,“ povedala kancelárka.
V predchádzajúcej diskusii v parlamente sa toto rozhodnutie už pred hlasovaním oslavovalo ako „historické“! Otázky postihnutých detí a teraz už eticky naliehavé otázky umelého oplodnenia, darcovstva semien a vajíčkových buniek, ako aj náhradného materstva a adopcií sa v diskusii spomínali iba málo či vôbec nie!
Nemecký parlament bol napriek obmedzeniam v doprave a prudkých lejakoch a záplavách v Berlíne veľmi dobre obsadený.
Predseda frakcie kresťanských strán CDU-/CSU Volker Kauder sa v diskusii zastával manželstva muža a ženy. Konštatoval, že má rešpekt voči iným rozhodnutiam, ale že si vyprosuje tento rešpekt aj pre tých, ktorí sa z kresťanských dôvodov zasadzujú za manželstvo muža a ženy.
Thomas Oppermann, predseda frakcie socialistov SPD, povedal, že pri „manželstve pre všetkých“ ide predovšetkým o to, „aby ľudia, nie pohlavia, boli ochotní prijať za seba zodpovednosť“.
Katrin Göringová-Eckardová, predsedníčka frakcie Koalícia 90/Zelení (v r. 2009-2013 predsedníčka synody Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD), sa bezvýhradne vyslovila za „manželstvo pre všetkých“.
Bývalá poslankyňa za úniu CDU-CSU, Erika Steinbachová, teraz nezávislá, sa jasne vyslovila za manželstvo muža a ženy a nazvala tento vývoj „spontánnym pôrodom“. Vyhlásila, že to neboli socialisti z SPD, ale sama kancelárka, kto otvoril dvere tomuto hlasovaniu.
Podpredseda parlamentu za CDU/CSU Jan-Marco Luczak sa vyslovil za schválený zákon.
Johannesa Kahrsa z SPD zachvátili emócie a reval do mikrofónu: „Roky sa únia stavala proti otvoreniu manželstva pre všetkých. To je úbohé a trápne. Vďaka za nič, pani Merkelová!“
Gerda Hasselfeldtová, predsedníčka krajskej CSU, sa vyslovila za manželstvo muža a ženy ako „bunky našej spoločnosti“. Napriek tolerancii nie je „nerovné rovnaké“. A vyjadrila údiv nad tým, že otázka manželstva v zmysle ústavy sa tu odbavila tak, akoby nemala nič do činenia s chápaním štátoprávnosti.
Norbert Lammert, predseda parlamentu, pri otvorení zasadnutia vyzval, aby sa vzájomne rešpektovali iné postoje. –zg-

Po Akadémii za život aj nová tvár Inštitútu pre rodinu

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it 28.6.2017 – 020 705

Po dôkladnom preverení jedného po druhom prinášajú noví členovia Pápežskej akadémie pre život menovaní 13. júna pápežom Františkom denne nové prekvapenia. No aj príbuzný Pápežský inštitút Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny pod vedením arcibiskupa Vincenza Pagliu sa posúva tým istým smerom.
Na Pápežskej akadémii za život spôsobilo prvý rozruch menovanie anglikánskeho morálneho teológa Nigela Biggara, podporovateľa potratu do „18 týždňa tehotenstva“.
Arcibiskup Paglia sa pokúšal na otázky odôvodniť toto menovanie ubezpečením, že Biggar – odhliadnuc od slov, ktoré si vymenil v r. 2011 so zásadne pro-potratovým filozofom Petrom Singerom – nikdy nenapísal nič o potrate“ a Singer mal vraj na konci života absolútne katolícky postoj“. No nedalo veľa námahy zistiť, že to nezodpovedá pravde a že Biggar vyjadril svoje liberálne postoje k potratu v článku v r. 2015 pre „Journal of Medical Ethics“ a k eutanázii v knihe v r. 2004 „Cieľ – zabíjanie. Etika samovraždy a eutanázie“.
Aj ďalší noví členovia akadémie sú vzdialení od náuky Cirkvi:
Katarina Le Blancová zo štokholmského inštitútu „Karolinska Institutet“, ktorá používa v práci kmeňové bunky z ľudských embryí oplodnené v skúmavke.
Japonská nositeľka Nobelovej ceny Shinya Yamanaka, ktorá používa na výskum embryonálne kmeňové bunky a vysvetľuje to vo vedeckom žurnále „Cell & Stem Cell.
Izraelčan Avraham Steinberg, ktorý pripúšťa v niektorých, prípadoch potrat a ničenie embryí na vedecké účely.
Maurizio Chiodi, popredný taliansky teológ morálky, ktorý v knihe „Etika života“ súhlasí s umelým oplodňovaním, ak je založené na „úmysle plodnosti“.

Inštitút Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a a rodiny tiež dostáva nové štatúty, ktoré čoskoro podpíše pápež František. Názov inštitútu sa zmení a už nebude nazvaný podľa pápeža, ktorý ho založil, ale bude to „Inštitút štúdia rodiny“, či niečo podobné a bude začlenený do Pápežskej lateránskej univerzity viesť ho bude biskup Enrico dal Covolo.
Navrhovatelia nového kurzu odôvodňujú stratu autonómie inštitútu úmyslom posilniť hodnotu štúdia morálnej teológie, doktorátov a masterského štúdia rozšírením študijného programu integráciou do univerzity a jeho rozšírením na medzinárodný rozmer.
No odhliadnuc od faktu, že Inštitút Jána Pavla II. už má rôzne vetvy v Európe, Ázii, Afrike, Amerike a Austrálii, praktickým efektom tejto zmeny bude zreformovanie fakulty s novými profesormi a vedcami z Lateránskej univerzity a to aj z iných aj nepápežských univerzít. A to stačí na obídenie postojov súčasných profesorov, ktorí sa pevne držia smerovania svojho zakladateľa pápeža Karola Wojtylu a jeho troch prvých riaditeľov kardinála Carla Caffarru, Angela Scolu a Livia Melinu. Ten posledný bol uvoľnený z funkcie v lete a nahradený milánskym teológom PierAngelom Sequerim a za veľkého kancelára bol menovaný arcibiskup Paglia. O Scolovi vieme, že prehral s Bergoliom v konkláve pri voľbe pápeža v r. 2013. Kardinál Caffarra z Bologne je známy svojou úprimnosťou v reči o pápežovi a je jedným zo štyroch kardinálov, ktorí napísali pápežovi „dubia“. A nedávno mu poslal aj prosbu o audienciu.
Príkladom kurzu „Wojtylových prívržencov“ je aj „Príručka“ s výkladom k „Amoris Laetitia“, ktorú vydali profesori José Granados, Stephan Kampowski a Juan José Pérez-Soba v úplnej kontinuite s predchádzajúcim Magistériom Cirkvi.
No už sa ukazujú aj prvé zmeny v tejto oddanosti. Najmarkantnejšia je zmeny myslenia Gilfreda Marengu, od r. 2013 profesora teologickej antropológie na inštitúte. Bol obľúbeným žiakom Scolu, keď ten bol riaditeľom inštitútu a aj neskôr. No teraz prešiel na druhú stranu – k arcibiskupovi Pagliovi. A nie je náhoda, že bol menovaný za koordinátora komisie – ktorej členom je aj Sequeri – a ktorá sa považuje za cestu otvorenia pre novú interpretáciu encykliky Pavla VI. „Humanae Vitae“ o antikoncepcii, vo svetle „Amoris Laetitia“.
Uvidíme, čo sa stane so satelitmi inštitútu, ktoré sú sotva náchylné podriadiť sa novému kurzu. Najmocnejším je ten vo Washingtone s priam militantnou fakultou „prívržencov Wojtylovho kurzu“ a štedro financovaného Kolumbovými rytiermi, ktorých hlava Carl Anderson je tam profesorom a viceprezidentom.
V každom prípade študenti a profesori na Inštitúte Jána Pavla II. kráčajú pevne svojím smerom a nevzdávajú sa.
V ďalšom čísle magazínu inštitútu Anthropotes bude článok doktoranda z Milána, Alberta Frigeria, ktorý prezentuje dôkladnú kritiku s názvom: „Amoris laetitia“ – prevratný bod morálnej teológie“, ktorú vydali Stephan Goertz a Caroline Wittingová. V Taliansku ho publikuje San Paolo, ktoré vyjadruje najprogresívnejšie postoje nemeckej teológie. …

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

Modlitba za Svätého Otca
Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *