Krátke rozjímania I.

1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala

Anjel povedal Márii: „Počneš a porodíš Syna a dáš mu meno Ježiš. “ – Mária, Pán je s tebou.

2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. “

3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila

Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. – Sláva Bohu na výsostiach. Narodil sa nám Spasiteľ, Kristus, Pán.

4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala

Keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, vzal ho Simeon do svojho náručia a velebil Boha. – Moje oči uvideli spásu, ktorú si pripravil pre všetky národy.

5. Ktorého si, Panna, v chráme našla

Po troch dňoch našli Ježiša v cháme. – Mária všetky tieto slová chránila vo svojom srdci.

1. Ktorý sa pre nás krvou potil

Ježiš sa v úzkosti ešte vrúcnejšie modlil. Pot mu stekal na zem ako kvapky krvi. – Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.

2. Ktorý bol pre nás bičovaný

Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou.

3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný

Z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu. – Ľud môj, ja som ti daroval kráľovské žezlo a ty si mi dal na hlavu tŕňovú korunu.

4. Ktorý pre nás kríž niesol

Ježiš si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Golgota. – Kriste ty si na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo kríža, aby sme odumreli hriechu a žili pre spravodlivosť.

5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný

On bol prebodnutý pre naše hriechy, pre naše zločiny strýznený a jeho rany ná uzdravili. – Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

1. Ktorý slávne z mŕtvych vstal

Hľadáte ukrižovaného Ježiša Nazaretského? Vstal z mŕtvych. – Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, lebo Pán skutočne z mŕtvych vstal. Aleluja.

2. Ktorý slávne na nebesia vstúpil

Ježiš žehnal svojich učeníkov, vzdiaľoval sa od nich a vznášal sa do neba. Povedal im: „Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi.“

3. Ktorý nám Ducha Svätého zoslal

Všetci boli naplenení Duchom Svätým a začali ohlasovať veľké Božie skutky. – Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

4. Ktorý ťa, Panna, do neba vzal

Nepoškvrnená Bohorodička bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy. -Blahoslavená si, Mária, lebo z teba vzišla spása sveta a teraz sa v sláve raduješ pred Pánom, oroduj za nás u Syna!

5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Mária žiari v nebeskej sláve ako Kráľovná po pravici svojho Syna, nesmrteľného Kráľa vekov. Blahoslavná si, Panna Mária, lebo si uverila, čo ti povedal Pán; s Kristom kráľuješ na veky.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *