Slávnostný ruženec 12/1999

1.Zmŕtvychvstanie

Kristovým zmŕtvychvstaním sa zavŕšilo dielo našej spásy. Smrťou nás Ježiš oslobodil od hriechu, zmŕtvychvstaním nám otvára cestu do večnosti.

2.Nanebovstúpenie

Kristus odchádza do neba, aby ako Boh a Pán zoslal ľuďom Božie dary. Vystupuje do neba, aby vyplnil všetko do konca, aby jeho milovaní obdržali plnosť darov Ducha Svätého.

3.Zoslanie Ducha Svätého

Všetci, ktorí sú pokrstení v Kristovi, dostávajú Ducha Svätého. O ňom svedčil aj Ján Krstiteľ, keď povedal: „Ja vás krstím vodou. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“

4.Nanebovzatie Panny Márie

Panna Mária bola vzatá s telom do neba. Veríme, že bola vzkriesená po svojej smrti a Boh si ju zobral k sebe. Jej nanebovzatie nám dáva nádej, že aj my raz vstaneme a budeme prebývať v Božej prítomnosti.

5.Korunovanie Panny Márie
Preblahoslavená Panna Mária, ktorú si Boh vyvolil, aby sa stala matkou jeho Syna, bola vyznamenaná viac ako Ján Krstiteľ a všetci proroci. Panna Mária dostala milosť, bola uchránená od dedičného hriechu a nedopustila sa ani žiadneho osobného hriechu.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *