Bolestný ruženec VI.

1.

Pravá láska zabúda na seba, na svoje utrpenie, a myslí na milovaných.
Pán Ježiš v getsemanskej noci i keď videl všetko svoje utrpenie a svoju smrť a všetko, čo mal pred sebou mu naháňalo strach, predsa dokázal povedať svojmu Otcovi: „Nie tak ako ja chcem, ale tak ako ty, Otče, chceš. “ A to všetko dokázal len preto, že nás miloval, zabudol na seba a myslel na nás. A keď už prišiel ten okamih, že pred ním stáli žoldnieri, aby ho zviazali a odviedli, vedel povedať: „Ak mňa hľadáte, nechajte týchto odísť!“ Tu sa ukázala jeho láska, ktorá úplne zabudla na seba a hľadala iba naše dobro, našu spásu. O pravdivosti tejto lásky nemožno pochybovať.
Preto prosme Pána Ježiša, aby nám daroval milosť pravej lásky k nemu, ktorú by sme mu preukazovali cez našich blížnych.

2.

V duchu sa postavme k stĺpu bičovania, pri ktorom je priviazaný drahý náš Spasiteľ!
Prečo také strašné bičovanie i keď sám Pilát prehlásil, že nenachádza na ňom žiadnu vinu? Na našu otázku: Prečo ho tak strašne zbičovali? Je iba jedna odpoveď a to: Pre naše hriechy nečistoty. Človek je predsa korunou tvorstva. Jeho telo je príbytkom Najsvätejšej Trojice, chrámom Ducha Svätého. Stvoriteľ naše telo veľmi vyznamenal a človek dokáže to svoje vznešené telo znížiť na úroveň obyčajného živočícha a to práve hriechmi nečistoty. A nielen to, ale týmito hriechmi človek znetvoruje svoju lásku na hrubozrnný egoizmus. Pre túto našu neúctu bol Pán Ježiš tak strašne zbičovaný.
Pane Ježišu, pre tvoje strašné zbičovanie daj nám tú milosť, aby sme mali v úcte svoje telá i telá našich blížnych a nikdy ich nezneuctili hriechmi nečistoty, ktoré tak degradujú človeka.

3.

Na hlavu človeka sa dá položiť i zlatá koruna i tŕňová. Zlatá symbolizuje bohatstvo, moc a vládu nad mnohými poddanými. Tŕňová zase symbolizuje bezmocnosť, poníženie a potupenie.
A predsa ľudia sa odvážili túto tŕňovú korunu položiť na hlavu tomu, ktorý je Pánom neba i zeme a vo svojej všemohúcnosti vládne nad všetkým. On ju pokorne prijal a ešte dovolil aj to, aby ľudia palicami po nej bili a tak tŕnie čo najhlbšie do jeho presvätej hlavy vrážali. Takto strašne sa dal potupiť Stvoriteľ svojimi tvormi.
Pane Ježišu, ktorý si bol pre nás tak strašne potupený, keď ťa tŕním korunovali, daj nám cnosť pravej pokory a nauč nás umeniu opovrhovať každou ľudskou pýchou.

4.

Na krížovej ceste Pána Ježiša je veľmi sympatickou postavou Veronika.
Veronika sa prediera zástupom nepriateľov Pána Ježiša, a príde až tesne k nemu. On sa zastavil, pozrel na ňu a ona pozerala na neho. Videla jeho dobitú, opuchnutú, krvou zaliatu a opľuvanú tvár. Ona videla iba tvár Pánovu, ale on videl viac, videl jej priamo do srdca a láska, ktorou horelo jej srdce k nemu, bola pre neho nielen útechou, ale aj posilou na jeho bolestnej krížovej ceste. Pán Ježiš pozerá aj na nás a vidí nám do našich sŕdc. On chce tam nájsť lásku k nemu. Nájde ju? Kto ma miluje, zachováva moje prikázania. Teda nie slová, ale skutky sú dôkazom našej lásky k nemu.
Pane Ježišu, daj nám srdcia, ktoré by vždy boli podobné srdcu Veroniky, srdcia milujúce.

5.

Pán Ježiš sa všetkého zriekol a to úcty, dobrého mena, posledných šiat a aj svojho života, len jedného sa nezriekol a to svojej Matky.
Tú chcel mať na svojej krížovej ceste, pod svojim krížom, ba i po smrti chcel odpočívať v jej materinskom náručí. Jej prítomnosť pre neho bola tou najväčšou útechou a posilou. Nechcel ostať bez Matky. Ani nás nechcel nechať bez matky, preto svoju Matku nám dal za našu Matku. Hovorí: „Žena, hľa, tvoj syn!“ a potom povie Jánovi: „Hľa, tvoja matka!“ Učme sa od zomierajúceho Pána Ježiša láske k našim rodným matkám. Lebo len ten dokáže úprimne milovať Pannu Máriu, našu nebeskú Matku, kto vie úprimne milovať svoju rodnú matku.
Pane Ježišu, nauč nás milovať tie dve naše matky, rodnú i nebeskú, lebo obidve sú pre nás veľkým Božím darom.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *