Panna Mária – Rozväzovačka uzlov

Zauzlené manželstvo 
Zobrazenie Panny Márie ako tej, čo rozväzuje uzly, sa stalo známym len nedávno, ale počiatky siahajú tristo rokov do minulosti. Na rozdiel od pobožností, ktoré majú korene v mariánskych zjaveniach v Lurdoch alebo vo Fatime, táto pobožnosť pochádza z Máriinho orodovania v problémovom manželstve.
Stalo sa to v roku 1615, keď nemecký šľachtic Wolfgang Langenmantel a jeho manželka Sofia mali vážne manželské problémy. Keď sa Wolfgang z posledných síl usiloval vyhnúť rozvodu, dal si poradiť od jezuitského kňaza Jakoba Rema, ktorý bol známy svojou úctou k Panne Márii. Páter Rem povzbudil Wolfganga, aby tieto manželské problémy predložil Panne Márii.
Títo dvaja muži sa štyrikrát spoločne modlili počas 28 dní a pri poslednom stretnutí dal Wolfgang pátrovi Removi svoju manželskú stuhu. (Ako bolo vtedy zvykom, nevesta a ženích boli počas svadobného obradu zviazaní stuhou. Bol to symbol ich novej jednoty ako manželského páru.) Kým sa modlili, otec Rem pozdvihol stuhu k obrazu Panny Márie Snežnej. Obetoval jej „manželský zväzok“ a prosil ju, aby „rozviazala všetky uzly“ vo vzťahu Langenmantelovcov. Keď kňaz stuhu vyrovnal, bola snehobiela.
Wolfgang nabral odvahu a domov sa vrátil s novou nádejou pre manželstvo. A hoci podrobnosti sa v dejinách stratili, je známe, že sa napokon so Sofiou zmieril.
Príbeh o ich zachránenom manželstve sa odovzdával ďalej – najprv ich synovi a potom vnukovi Hieronymovi Langenmantelovi, ktorý sa stal kňazom. Okolo roku 1700 otec Langenmantel dal namaľovať príbeh svojich starých rodičov. Umelec prišiel s obrazom, na ktorom Panna Mária rozväzuje uzly na manželskej stuhe Sofie a Wolfganga – boli to symboly problémov, ktoré ich priviedli na pokraj rozvodu. Jeden anjel podáva zauzlenú stuhu Panne Márie a druhý z jej rúk prijíma vyrovnanú stuhu.
Táto maľba bola skrytá v nemeckom Augsburgu – najprv v Kostole svätého Petra am Perlach, potom v tamojšom karmelitánskom kláštore. V 80. rokoch 20. storočia ju vrátili do kostola a tam ju po prvýkrát videl Jorge Mario Bergoglio, ktorý bol v Nemecku na štúdiách. Budúceho pápeža Františka tento obraz uchvátil, kúpil si jeho pohľadnicu a priniesol ju do rodnej Argentíny. Keď šíril túto pobožnosť, stala sa veľmi obľúbenou.

Viera rozväzuje uzly 
V októbri 2013 pápež František rozprával o tejto pobožnosti a o tom, že viera Panny Márie „rozväzuje uzol hriechu“. Táto myšlienka naráža na úlohu Panny Márie v dejinách spásy. Svätý Irenej, ktorý žil v druhom storočí, to vyjadruje takto: „Uzol Evinej neposlušnosti rozviazala Máriina poslušnosť; čo zviazala Eva neverou, to rozviazala Mária vierou.“
Pápež František vysvetľoval, že aj nás môže zväzovať naša vlastná neposlušnosť. Keď sa neriadime vo svojom živote Božou vôľou, „v našom vnútri sa vytvára akoby uzol. A tieto uzly nás oberajú o pokoj a veselosť. Sú nebezpečné, pretože viaceré uzly môžu vytvoriť zauzlenie, ktoré je vždy bolestivé a stále ťažšie sa rozmotáva.
Božiemu milosrdenstvu, ako vieme, nič nie je nemožné! Aj tie najzamotanejšie uzly sa rozväzujú jeho milosťou. A Mária, ktorá svojím ‚áno‘ otvorila dvere Bohu, aby rozviazal uzol dávnej neposlušnosti, je Matkou, ktorá nás trpezlivo a láskavo privádza k Bohu, aby ako milosrdný Otec rozviazal uzly, ktoré sú na našej duši.“

Uzol v mojom živote 
A čo sú tie „uzly na našej duši“? Uzly finančných ťažkostí, starostí o dieťa, ktoré zišlo z cesty, závislosti, choroby, depresie, rozvodu, neplodnosti, nezamestnanosti… Väčšina z nás rieši aspoň jeden veľký uzol. Nie všetky sú dôsledkom nášho hriechu. Niektoré uzly sú jednoducho bolestivé situácie, ktoré pochádzajú z toho, že žijeme v hriešnom svete.
Nech je ich dôvod akýkoľvek, tieto uzly sú také zamotané, že si takmer zúfame, či sa vôbec dajú rozviazať. Viem, že takýto uzol mám. Jedna stránka môjho života – financie – bola taká zauzlená, že nedávno som chcela prestať tento uzol rozväzovať.
Ten uzol sa začal vtedy, keď som zanechala svoju prácu, aby som sa starala o svoju matku v poslednom roku života – ten rok sa natiahol na päť. Situáciu skomplikovala aj krádež jej investícií, na čo sa prišlo až týždeň po pohrebe. Vyvrcholilo to vtedy, keď som začala mať zdravotné problémy. Odvtedy nespočetné noci prerušovala panika a obavy.
Celá zauzlená spleť bola taká veľká, že som ani nemyslela na to, že sa obrátim k Panne Márii, rozväzovačke uzlov. Keď som začala písať tento článok, cítila som jemné pobádanie: „Možno je čas, aby si túto oblasť zverila do Máriinej opatery.“ Urobila som to – a chcela by som povedať, že uzol bol úplne rozviazaný. Hoci sa to ešte nestalo, pripomínam si, že Mária možno rozväzuje uzly, ale Boh nám sľúbil „chlieb náš každodenný“ a ja naozaj dostávam každodenný chlieb. Keď čakám, utešujú ma slová pápeža Františka:

„Všetky uzly srdca, všetky uzly svedomia môžu byť
rozmotané. Prosím Máriu, aby mi pomohla dôverovať
v Božie milosrdenstvo, aby som sa dokázal zmeniť.
Ona, žena viery, nám istotne povie: ‚Choď za Pánom. On
ti rozumie.‘ A ona, Matka, nás berie za ruku a privádza
do náručia milosrdného Otca.“

Nič nebude nemožné 
Aký uzol vo vašom živote vám spôsobuje bolesť? Povzbudzujem vás, aby ste svoj problém zverili Panne Márii. Keď bude rozväzovať uzol, bude poukazovať na Ježiša.
On nám veľmi jasne hovorí, že neexistujú hranice toho, čo Boh dokáže urobiť: „Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto ta!‘ – prejde. A nič vám nebude nemožné“ (Mt 17, 20).

papez-rozvazovacka
Pápež František prijíma 20. 9. 2014 od prezidentky Argentíny dar – obraz Panny Márie Rozväzovačky uzlov

Modlitba k Panne Márii, rozväzovačke uzlov
Svätá Mária,
ty si bola celý život plná Božej prítomnosti,
s pokorou si prijímala Otcovu vôľu
a diabol ťa nikdy nedokázal zapliesť do svojho zmätku.
U svojho syna si sa prihovárala za naše ťažkosti,
ako si sa prihovárala na svadbe v Káne.
Svojou pokorou a trpezlivosťou si nám dala príklad,
ako rozpletať uzly nášho života.
Navždy ostávaš našou Matkou,
a tým naprávaš a osvecuješ spojenie,
ktoré nás spája s naším Pánom.
Svätá Matka, Matka Božia a Matka naša,
prosíme teba, ktorá s materinským srdcom
rozplietaš uzly nášho života,
vkladáme do tvojich rúk naše úmysly (uveďte modlitbový úmysel)
a prosíme ťa, aby si rozviazala každý uzol a zmätok.
Svojou milosťou, orodovaním a príkladom
nás osloboď od všetkého zla
a rozviaž putá, ktoré nám bránia 
v zjednotení s Bohom.
Daj nám, aby sme
vyslobodení od každého zmätku a omylu
nachádzali Pána vo všetkých veciach,
aby sme v ňom ukotvili svoje srdce
a stále mu slúžili v našich bratoch a sestrách.
Amen.

Prevzaté z modlitby, ktorá sa pripisuje Jorge Mariovi Bergogliovi (pápežovi Františkovi).

Celá novéna tejto pobožnosti: TU

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *