Rodové zaťaženia a východisko z nich

Predstavte si, že ste vodičom nákladného auta v nejakom podniku, kde ste sa zamestnali. Keď idete na aute po rovine ešte to ide. Možno sa vám zdá, že auto ide celkom dobre. Snáď trochu viac vrčí, ako by malo. Ale keď prídete do kopca, ide to veľmi ťažko. Rýchlosť musíte preradiť na ten najnižší stupeň, ba miestami sa zdá, že to auto nevytiahne. Auto hučí, voda v chladiči sa zohrieva, ale výkon nikde nebadať. Pozriete sa von oknom a okolo vás obiehajú vodiči na podobných autách, ktoré celkom ľahko zvládajú kopce, kde sa vaše auto trápi.
Múdry šofér v takomto prípade zastaví a skontroluje auto. Ale nič zvláštne nebadáte. Tu vám okoloidúci šoféri ukazujú niečo na aute. Vyleziete naň a s prekvapením zistíte, že auto je takmer až po bočnice naložené mokrým pieskom, ktorý nevysypal šofér z predošlej zmeny a ktorý nebolo zdola vidieť.
Ja viem, väčšina z vás nie ste šoférmi takéhoto auta a podobná situácia sa vám nikdy nestane. Ale ja hovorím o živote a jeho ťarchách. A tam niečo podobné zažívame. Viete, nie všetci, ktorí sa narodíme, máme úplne rovnakú štartovaciu čiaru. Niektorí ľudia pozorujú, že aj keď robia v živote dobré veci, podobne ako ostatní v ich okolí, predsa to nejde rovnako. Cítia, že v ich živote existujú akési ohromné brzdy, neznáme ťarchy, aj napriek všetkým dobrým snahám. A to nehovorím nejakých malých problémikoch. Hovorím o ťarchách, ktoré človek vníma až ako niečo nenormálne, a ktoré sú tu akosi stále. Že v situáciách, ktoré druhí hravo zvládajú, ja nepochopiteľne nevládzem, trápim sa, ba prehrávam. A nie som si vedomý, že by som urobil niečo horšie ako tí okolo mňa.
A o tom, že takéto situácie existujú, nám hovorí aj dnešné Božie slovo. A našťastie ono nielenže odhaľuje, prečo to tak je, ale aj ukazuje, ako ten náklad ťarchy vyklopiť a stať sa od neho slobodným. Drahí bratia a sestry. Dnes vám chcem niečo povedať o téme, o ktorej vám snáď ešte nikto nehovoril a to sú tzv. rodové zaťaženia.
Vieme, že existujú. Ako sa prejavujú? Neustále zlé vzťahy v rodine i u najbližších príbuzných, aj pri všetkej dobrej snahe o zmierenie a o lásku. Výskyt závažných chorôb aj po niekoľko pokolení, ktoré nejde nijako vyliečiť. Opakované samovraždy alebo záhadné úmrtia v rodine. Trvalý neúspech v práci a s financiami u viacerých členov rodiny aj po viac generácií. Opakované psychické problémy v rodine. Dlhoročné série rôznych nešťastí v rodine. Alebo trvalé nutkania k zlu a hriechom, ktoré dotyčný vôbec nevyhľadáva a sám od seba ich nechce páchať. A sú aj ďalšie príznaky.
Prečo to tak u jedného je a u druhého nie? V dnešnom čítaní sme mohli počuť niekoľko zaujímavých viet, ktorá do takýchto situácií vrhajú svetlo. Boh povedal: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy“ (Ex 20, 3-6).
Jednoducho sú niektoré zlá a hriechy, ktoré sú tak veľké, že zaťažia rod až po niekoľko pokolení. Ktoré sú to?

  1. Hriechy proti viere v Boha: rúhania voči Bohu, nenávisť Boha, ničenie krížov a posvätných vecí, znesvätenie Sviatosti Oltárnej, znesvätenie kostola, nedele a prikázaných sviatkov, vážne ublíženia voči božím služobníkom – kňazom a rehoľníkom.
  2. Vyznávanie filozofií, ktoré ničia kresťanstvo alebo šíria nenávisť: bojový ateizmus, marxizmus, slobodomurárstvo ale aj rasizmus a nacizmus.
  3. Výrazné hriechy proti životu a láske: vražda, úmyselné potraty, vážne ublíženie na zdraví, utláčanie nevinných, chudobných a trpiacich, zneuctenie vlastných rodičov či starých rodičov alebo vážne ublíženie voči nim, nenávisť a dlhoročné hnevy, preklínanie a prianie zla, veľké ublíženie na cti druhého, falošné svedectvá a krivé obvinenia, vážne prehrešenia proti ľudskej sexualite, veľké ublíženie na majetku, veľké krádeže a podvody, nespravodlivo získaný majetok.
  4. Hriechy v oblasti okultizmu: praktizovanie mágie, čarovanie, vyvolávanie duchov, veštenie, jasnovidectvo, porábanie, uctievanie satana, zmluva s diablom, liečenie pomocou mágie…

Drahí bratia a sestry. V biblických časoch bol jeden človek, ktorý žil v Babylónii. Pracoval ako čašník. Pôvod mal však v Izraeli. Od nejakých cestovateľov sa dozvedel o svojom národe takúto správu: „Pozostalci, ktorí pozostali zo zajatia, žijú tam v tej provincii vo veľkej sužobe a pohanení. Aj múr Jeruzalema je zborený a jeho brány sú vypálené ohňom“ (Neh 1, 3). To je obraz aj ruín nášho života.
Keď to Nehemiáš počul, sadol si, plakal, kvílil celé dni, postil sa a modlil sa k Bohu. A je zaujímavé, ako sa modlil. Hovoril: „Pane Bože… vyznávam hriechy izraelských synov, ktorými sa prehrešili proti tebe. Aj ja, aj dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme sa previnili proti tebe a nezachovali sme ani prikázania, ani ustanovenia, ani rozhodnutia, ktoré si dal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Rozpamätaj sa na slovo, ktoré si dal svojmu služobníkovi Mojžišovi: „Ak sa dopustíte zlého, rozptýlim vás po národoch. Ale keď sa navrátite ku mne a keď zachováte moje prikázania a budete ich plniť, keby ste boli zahnaní aj na kraj neba, zhromaždím vás odtiaľ a privediem vás späť na miesto, ktoré som si zvolil, aby tam prebývalo moje meno“ (Neh 1, 6-9).
Ježiš prišiel jedného dňa do Jeruzalemského chrámu a našiel tam hrozný neporiadok. „Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ (Jn 2, 15-16).
Apoštol Pavol napísal: „A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe?“ (1 Kor 6, 19). Preto povedal prvým kresťanom: „Neviete že trocha, kvasu prekvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom“ (1 Kor 5, 6-7).
Čo sa stane, keď to urobíme? V Jeruzalemskom chráme po vyhnaní, tých, ktorí ho znesväcovali, nastal pokoj, ľudia sa mohli ľahko a bez prekážok modliť a nájsť odpočinutie a v chráme bolo viac miesta a času na Boha.
Rodové zaťaženia sú vlastne stavom kliatby, prekliatia, ktoré si naši predkovia zavinili a privolali vážnym porušovaním Desatora. „Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísané: „Prekliaty je každý, kto visí na dreve,“ aby v Kristovi Ježišovi prešlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbeného Ducha“ (Gal 3, 13-14).

Boh povedal už Mojžišovi a Izraelitom asi pred 3500 rokmi: „Hľa, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu: požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré vám dnes ukladám, kliatbu, keď nebudete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, odbočíte z cesty, ktorú vám dnes prikazujem, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte“ (Dt 11, 26-28). Od toho, ako sa ja aj teraz rozhodnem, závisí požehnanie mojich potomkov až do tisíceho pokolenia, alebo kliatba do tretieho až štvrtého pokolenia.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *