Spomienky na babku z Liesku

Otázka:
Pochválený buď Ježiš Kristus. Vážený Pán farár, dostala sa mi do rúk kniha „Spomienky na babku z Liesku“. Neviem čo si mám o tom myslieť. Na jednej strane veľmi pomáhala ľuďom, no na druhej strane vedela o tom človeku viac a z ruky predpovedala koľko sa dožije rokov atď. Aký máte na to názor? Ďakujem.

Odpoveď:
Milá Jolana, to je dobrá otázka. O babke Márii Dreveňákovej som sa dozvedel už ako malý chlapec od rodičov, príbuzných a od dedka. Určite mala dobré znalosti bylín a prírodného liečenia, čo prirodzene aj mnohým pomohlo a tomuto nemožno z pohľadu kresťanstva nič vyčítať. Ale otázka nastáva pri jej jasnovideckých schopnostiach. V Katechizme katolíckej cirkvi sa píše, že „je treba odmietnuť všetky formy veštenia“…“alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú budúcnosť“… „jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavuje vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté (čiže okultné) mocnosti. Sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu“ (b. 2116). V bode 2117 sa píše: „Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získali zdravie – vážne odporujú čnosti nábožnosti“. To znamená, že to nemáme ako kresťania robiť, ale že takéto praktiky sú ťažkým hriechom – tak pre toho, kto ich robí ako aj pre toho, kto sa k nim utieka o pomoc.  Niekto povie, že ide o charizmu uzdravovať, ktorá je od Boha. Pri charizme uzdravovania je na prvom mieste oslava Boha, potom obrátenie človeka, pokánie a jeho spása. Zdravie je až na treťom mieste. Pri okultnej liečiteľskej schopnosti, ktorá je od diabla, je uzdravenie na prvom mieste – je to hlavný cieľ, doslova modla, bez ohľadu na obrátenie, odvrátenie sa od hriechov alebo pokánia. Pri babke Dreveňákovej nešlo v prvom rade o duchovné dobro ale o zdravie človeka, išlo o obdiv jej schopností a nie oslavu Boha.

Pavol Hucík

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *