Je Jonášova metoda povolená v Cirkvi?

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia prebehlo súdne pojednávanie s astrológom MUDr. Eugenom Jonášom z Nitry. Týkalo sa predovšetkým jeho astrologickej poradne Astra. Súd túto poradňu zrušil a jeho metódy jasne označil za nevedecké. Doc. MUDr. J Pogády sa k tomu vyjadril: „Bola to hanba našej kultúry, lebo s vedou to nemalo nič spoločné“ (Cit. v KAPIšinský, I., Niekoľko viet k astrológii…, www.novageneracia.sk).
Odborné vyjadrenie k štyrom tézam E. Jonáša – o plodných dňoch ženy, o pohlaví a vitalite plodu a o dátume smrti jedinca vypracovali vedci Anton Hajduk a Ján Štohl. Množstvo materiálov z tohoto procesu má dodnes k dispozícii astrónom RNDr. Igor Kapišinský, CSc. zo SAV.
Je hlúposťou pripisovať dátumu narodenia nejaký mystický vplyv planét alebo hviezd. Veď dieťa žije aj pred narodením deväť mesiacov v lone matky. Túto skutočnosť E. Jonáš ani ostatní astrológovia vôbec neberú do úvahy. A keby už tak vzdialené planéty mali na dieťa pôsobiť, tak by im v tom pred jeho narodením brušná stena matky nijako nemohla prekážať. Nakoniec aj stanovenie okamihu narodenia sa v rôznych astrologických smeroch líši – nevedia sa dohodnúť, či je to prvý nádych, plač alebo prestrihnutie pupočnej šnúry. Ale v podstate to je jedno, pretože život človeka začína počatím a nie narodením.
Astrológia, na základe ktorej sa podľa Jonášovej metódy majú vypočítať plodné alebo neplodné dni, pohlavie dieťaťa a pod. je tak zo strany vedy ako aj zo strany Cirkvi považovaná za blud, poveru a škodlivú metódu (Porov. Katechizmus katolíckej cirkvi, body 2216 a 2117).

Biológia jasne hovorí, že plodnosť závisí v prvom rade od ovulácie a nie od konštelácie hviezd. A navyše vieme, že cyklus ženy sa v priebehu života mení vplyvom mnohých faktorov, ktoré s hviezdami nemajú nič spoločné. Ak je žena z biologických príčin neplodná (hoci len prechodne), ani tie najväčšie planéty a hviezdy ju svojím vplyvom neurobia plodnou. Ak chcete spoľahlivo zistiť plodné a neplodné dni, použite Bilingsovu ovulačnú metódu, ktorá sa zakladá na serióznych vedeckých podkladoch a nie na pavedách ako je astrológia a veštenie, ako je tomu v Jonášovej metóde.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *