Život Cirkvi vo svete 50/2019

Obsah

Kompas viery k „Pražskému Jezuliatku“

Pápež prijal predsedu vlády Slovenskej republiky

Renovácia Baziliky narodenia Pána – výzva k pokoju

Biskupi pozývajú na „Modlitbu za pokoj“

Zjavenie Panny Márie priviedlo ateistu do Cirkvi

Arcibiskup: Judáš nie je v pekle a kňazi môžu sprevádzať eutanáziu

Iba 10 percent „Haliera sv. Petra“ na sociálne projekty

Kardinál: Jeden z troch kandidátov na biskupa to odmietne

Kardinál Christoph Schönborn sa už uzdravuje

USA: Zreteľný pokles potratov od r. 2007

Arcibiskup Sheen odsudzoval ‚falošný súcit‘ s homosexuálmi

Spory po zrušení blahorečenia arcibiskupa Sheena

Kardinál Burke za akciu odčinenia za pachamamu

Švajčiarsko: Ohľad na moslimov, či vojna proti kresťanstvu? Rakúsko: Policajná akcia v klauzúre kláštora

Izrael uľahčuje Palestínčanom návštevy na Vianoce

Taliansko: Zemetrasenie v Toskánsku poškodilo kostoly

Kardinál Ouellet: Viri probati nevyriešia nedostatok kňazov

Biskup Laun: NIE, NIE a ešte raz NIE!

Nové enfant terrible katolíckej cirkvi Rakúska?

Pápež František slávi zlaté kňazské jubileum

Pápež: Nie sme stvorení pre zlo, ale pre lásku

Ukrajina: Strata perspektívy – rozpad rodín

Trump: Kríž je ‘mocnou pripomienkou významu Vianoc‘

Kardinál Zen: Pápež František ‘podporuje schizmu v Číne’

Vedci: Antikoncepcia spôsobuje scvrkávanie mozgu

‚Čím prázdnejšie kostoly, tým väčšie pochody za klímu

Modlitba k zázračnému Jezuliatku

Ó, moje Jezuliatko, k tebe sa obraciam prostredníctvom tvojej panenskej Matky, padám na tvár a vzývam ťa, pomôž nám v našich potrebách, veď tvoja ruka je všemocná. V teba vkladáme všetku svoju nádej, dovoľ, aby sme našli milosť v tvojom Srdci.
Najdrahšie Jezuliatko, milujem ťa celým svojím srdcom a celou svojou dušou, očisti ma, prosím, od mojich hriechov. Sľubujem, že ťa nikdy neurazím a po celý svoj život ti budem verne slúžiť. Obetujem ti svoje telo a svoju dušu, prijmi ma do svojich služieb!
Svoj kríž ponesiem z lásky k tebe, ktorý si ma miloval až po smrť. Z lásky k tebe milujem svojho blížneho ako seba samého, ako si nám to kázal.
Ó, najdrahšie Jezuliatko, padáme k zemi a zbožňujeme ťa a pre tvoju veľkosť ťa zvelebujeme!
Zbav nás našich terajších i budúcich úzkostí, aby sme ti z celej duše vzdávali vďaky.
Daj, aby sme ťa v nebi s Pannou Máriou, sv. Jozefom stále vídali v kruhu tvojich anjelov. Amen.

Kompas viery k „Pražskému Jezuliatku“

Benedikt XVI. pri návšteve Česka daroval Pražskému Jezuliatku korunku

Mníchov-Viedeň, 7.12.2019 (kath.net/KIN) 025 8 – Pápežská nadácia „Kirche in Not“ vydala nový desaťstránkový Kompas viery o Pražskom Jezuliatku. Informuje o histórii a úcte k svetoznámemu milostivému, ktorému sa pripisujú mnohé vypočutia modlitieb.
Malá soška Pražského Jezuliatka stojí na bočnom oltári Kostole Panny Márie víťaznej na Malej Strane v Prahe. Ročne ho navštívia státisíce pútnikov z celého sveta. Kópie milostivého obrazu sa nachádzajú v mnohých katolíckych kostoloch na všetkých kontinentoch. V r. 2009 sošku Ježiška odetú do kráľovských šiat slávnostne korunoval pápež Benedikt XVI. pri svojej návšteve Českej republiky.
Pražské Jezuliatko uctievali mnohí svätci ako sv. Edita Steinová, ktorá ho spomína v jednom z posledných listov pred svojím zavraždením v Osvienčime.
Kompas viery informuje o celosvetovom rozšírení úcty k Pražskému Jezuliatku a obsahuje informácie pre púte a dve modlitby. Možno ho dostať bezplatne objednaním na internete: https://www.kirche-in-not.de/shop .

* * * * *

Pápež František prijal predsedu vlády Slovenskej republiky

Vatikán, 9.12.2019 (RV) 025 8 – V pondelok 9. decembra pápež František prijal vo Vatikáne predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho.
V pondelok 9. decembra dopoludnia Svätý Otec František prijal na audiencii v Apoštolskom paláci vo Vatikáne predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho spolu so sprievodom. Stretnutie sa konalo o 9.30 v Sále bibliotéky a prebiehalo podľa protokolu pre oficiálne návštevy. Svätý Otec zotrval so slovenským predsedom vlády v súkromnom rozhovore až 40 minút namiesto plánovaných 20 minút a boli vydané oficiálne fotografie zo stretnutia.
Ako dary zo Slovenska predseda vlády odovzdal Svätému Otcovi oravský vyrezávaný betlehem a dielo zo skla – kríž so Sedembolestnou Pannou Máriou, patrónkou Slovenska.
Slovenského premiéra vo Vatikáne následne čakalo aj ďalšie stretnutie s predstaviteľmi Štátneho sekretariátu: štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi Mons. Paulom Richardom Gallagherom. Komuniké Tlačového strediska Svätej stolice o obsahu ich rozhovoru informuje týmito slovami:

„V srdečných rozhovoroch spomínali dobré bilaterálne vzťahy s prianím ich ďalšieho upevnenia na poli vzdelávania. Ďalej sa vyjadrili k nedávnym legislatívnym krokom v prospech náboženských spoločenstiev a prediskutovali niektoré témy vzájomného záujmu, ako sú národnostné menšiny, podpora náboženskej slobody a sociálnej spravodlivosti. Napokon, vo svetle nedávnej ministerskej porady OBSE, konanej v Bratislave pod slovenským predsedníctvom, prebrali témy medzinárodného a regionálneho charakteru, s osobitnou pozornosťou na situáciu na Ukrajine a na západnom Balkáne.“

V pondelok popoludní sa predseda vlády Peter Pellegrini zúčastnil na slávnostnej inaugurácii výstavy na pôde slovenského veľvyslanectva v Ríme pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a tohtoročného predsedníctva Slovenskej republiky v OBSE, za prítomnosti veľvyslanca SR pri Svätej stolici Mareka Lisánskeho a veľvyslanca SR v Taliansku Jána Šotha.
V predchádzajúci deň vo večerných hodinách slovenský premiér navštívil v Ríme Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda. V mene vedenia inštitúcie a jej alumnov, postgraduálnych študentov rozličných odborov na rímskych pápežských univerzitách, hosťa privítal rektor kolégia Pavol Zvara.
Pápežský slovenský ústav v Ríme, ktorý sa nachádza v lokalite Giustiniana na severnom okraji Večného mesta, si zakrátko pripomenie 60. výročie prijatia rozhodnutia vedúceho k jeho založeniu.

* * * * *

Renovácia Baziliky narodenia Pána – výzva k pokoju

Vatikán-Jeruzalem 11.12.2019 (kath.net/KAP) 025 848 – Úspešné zreštaurovanie Baziliky narodenia Pána v Betleheme je pre vatikánskeho štátneho sekretára Pietra Parolina výzvou k záväzku pokoja. Kardinál to zdôraznil na oficiálnej prezentácii ukončenia jej viacročnej renovácie. „Vo Svätej zemi znamená výzva k pokoju predovšetkým k pokoju ako plodu spravodlivosti,“ povedal kardinál Parolin podľa rímskej tlačovej služby „Fides“ na prezentácii 6. decembra vo Vatikánskych múzeách, na ktorej sa zúčastnil aj palestínsky minister zahraničia Riad al-Maliki.
„Ide o pokoj, ktorý sa dosiahne namáhavo, ale vytrvalo ochotou k zmiereniu a vzájomnému rešpektu, ako aj skrze vôľu k dialógu a k láske. Trpezlivé, kompetentné a precízne reštauračné práce znova zviditeľnili pre všetkých nádheru Baziliky narodenia Pána,“ zdôraznil kardinál. „Poklady tohto pamätníka sú výnimočným dedičstvom ľudstva. Mimoriadne veľká je radosť veriacich, pretože starostlivé reštauračné práce nechávajú toto sväté miesto, ktoré kresťanom tak leží na srdci – toto tajomstvo Boha, ktorý sa sám stal človekom – ešte viac zažiariť.“
Grécko-pravoslávnemu patriarchátu Jeruzalema, Kustódii františkánov vo Svätej zemi a Arménskemu apoštolskému patriarchátu Jeruzalema, ktorí sa spoločne o chrám starajú, sa Parolin poďakoval za „pekné svedectvo spolupráce“. Vyslovil vďaku aj palestínskemu prezidentovi Mahmoudovi Abbasovi, „ktorý si projekt vzal k srdcu“.

Pozvanie pápežovi

Riaditeľ Komisie pre cirkvi v prezidentskom úrade v Ramallahu, Ramzi Khoury, odovzdal „v mene prezidenta Abbasa mimoriadne a osobné pozvanie Jeho Svätosti pápežovi Františkovi, aby na budúci rok navštívil Palestínu, na oficiálnu oslavu ukončenia zreštaurovania Baziliky narodenia Pána. Minister al Maliki uviedol, že sa narodil v dome oproti baziliky v Betleheme a ako chlapec navštevoval susediacu školu františkánov.
Na prezentácii sa premietal dokumentárny film o reštauračných prácach. Začali sa v r. 2013 z iniciatívy troch cirkví, ktoré majú špecifické práva správy a vlastníctva baziliky, ktoré upravuje „status quo“.
Na prácach pôsobilo 400 expertov a odborného personálu, aby znova dodali starý lesk historickej budove, ktorú UNESCO označilo ako ohrozenú.
Bazilika narodenia Pána patrí k veľkým konštantínskym sakrálnym stavbám vo Svätej zemi. Pri dobytí Svätej zeme Peržanmi v 7. storočí zostala bazilika ušetrená možno kvôli znázorneniu Troch Kráľov v perzských odevoch.

Biskupi pozývajú na „Modlitbu za pokoj“

Bogota, 11.12.2019 (KAP) 025 851 – Rada juhoamerických biskupov CELAM pozvala na štvrtok na sviatok Guadalupskej Panny Márie na „kontinentálnu modlitbu za pokoj“. Pri modlitbe ruženca, bohoslužbe slova a slávení Eucharistie možno zveriť „bolesti a radosti národov Južnej Ameriky a Karibiku príhovoru Božej Matky“ ako uvádzali biskupi podľa rímskej agentúry „Fides“ v stredu. Rada odporúča aj zdieľanie fotografií, videí, modlitieb a bohoslužieb aj na sociálnych sieťach a na #AmericaLatinaRezaPorLaPaz .

Hovorca Biskupskej konferencie Kolumbie, Jaime Marenco, vyhlásil, že cieľom iniciatívy je posilniť ľudí v potrebe a dôležitosti príhovoru Márie pre budovanie pokoja a spravodlivosti v krajine.
„Guadalupana“ ako ju nazývajú, je patrónkou Mexika, Južnej Ameriky aj celej Ameriky, Filipín, domorodých národov, ale aj nenarodených detí. Je veľmi uctievaná dokonca aj ponad konfesionálne hranice. Na hlavnom námestí pre Bazilikou Guadalupskej Panny Márie v Mexiko City podľa miestnych orgánov priputovalo do stredy možno až do šiestich miliónov veriacich – do slávenia vo štvrtok by sa ich počet mohol zvýšiť aj na desať miliónov.
Na sviatok Guadalupskej Panny Márie slávi pápež František o 18. hodine v Bazilike sv. Petra svätú omšu, na ktorej sa zúčastnia zástupcovia mnohých juhoamerických krajín.

Vo Viedni sa stane Votívny chrám večer takisto znovu cieľom Juhoameričanov žijúcich v hlavnom meste Rakúska. Mexický kňaz Jorge Francisco Curiel bude o 18.30 hod. hlavným celebrantom svätej omše v španielskom jazyku pri práve zrenovovanom oltári Guadalupskej Panny Márie v pravej bočnej lodi kostola na Ringstraße.

Zjavenie Panny Márie priviedlo ateistu do Cirkvi

Edinburg, 11.12.2019 (kath.net/jg) 025 850 – V interview pre „Shalom World“ bývalý profesor na Harvardskej univerzite Roy Schoeman porozprával príbeh svojho obrátenia. Ku viere ho priviedla séria videní. Jedno zjavenie Panny Márie bolo rozhodujúce pre jeho vstup do Katolíckej cirkvi. Vyrastal v židovskej viere, no na univerzite stratil úplne celé náboženské presvedčenie. Napriek úspešnej vedeckej kariére, keď sa v 29 rokoch stal docentom na „Harvard Business School“, cítil sa vnútorne prázdny a nenaplnený.
V jedno ráno na prechádzke pocítil Božiu prítomnosť a jeho nekonečnú lásku. Zakúsil, že Boh ho miluje a v každej chvíli je pri ňom a vníma každú náladu. Táto skúsenosť ho zmenila. Od toho momentu mu bolo jasné, že je jeho úlohou tomuto Bohu slúžiť a uctievať ho.
V tom čase ešte nevedel, ktoré náboženstvo je to správne. V modlitbách prosil Boha, aby mu ukázal cestu, pokiaľ to nie je kresťanstvo. Bol ochotný stať sa budhistom, či hindom, mal silné výhrady voči kresťanstvu. Boh mu toto želanie splnil.
Až o rok neskôr mal Roy už druhé zjavenie, tento raz vo sne. Pod dotykom na plece sa prebudil a bol uvedený do priestoru, kde sa nachádzala najkrajšia mladá žena, akú kedy videl. Bolo mu hneď jasné, že je to Panna Mária.
Bola neopísateľne krásna, ale ešte krajšia bola krása jej hlasu. Jej hlas bol tým, čo robí hudbu hudbou, ako to vyjadril Roy. Keď prehovorila, bolo v jej hlase cítiť lásku.
Bol úplne zaľúbený do Panny Márie a keď sa zobudil, mal želanie tak dokonale ako je len možné stať sa kresťanom. To ho priviedlo do Katolíckej cirkvi, ako povedal.
„Shalom World“ je anglický katolícky internetový kanál s hlavným sídlom v Edinburgu v americkom štáte Texas.

Arcibiskup: Judáš nie je v pekle a kňazi môžu sprevádzať eutanáziu

Rím, 11.12.2019 (LifeSiteNews) 025 850 – Predseda Pápežskej akadémie pre život arcibiskup Vincenzo Paglia vo vyhlásení, ktoré je ťažko „uzmieriť“ so Svätým písmom a Tradíciou tvrdí v mene Katolíckej cirkvi, že každý, kto hovorí, že Judáš Iškariotský je v pekle, je heretik!
Ešte rušivejšia je výpoveď talianskeho arcibiskupa, že kňaz môže byť legitímne pri osobe, ktorá podstupuje asistovanú samovraždu, aby „podržal jej ruku“ a „sprevádzal ju“.
Arcibiskup Paglia to povedal na prezentácii medzinárodného medzináboženského sympózia „Náboženstvo a medicínska etika: Paliatívna starostlivosť a mentálne zdravie seniorov“ v Ríme 11.- 12. decembra. Sympózium sponzoruje aj Pápežská akadémia pre život a Svetový summit inovácie pre zdravie (WISH) – iniciatíva Katarskej nadácie, ktorá sa zameriava hlavne na kresťanské a moslimské perspektívy konca života.
Po prezentácii v Tlačovej kancelárii Vatikánu v utorok, sa žurnalista opýtal arcibiskupa na jeho názor na vyhlásenie švajčiarskych biskupov z 5. decembra, kde ss uvádza, že kňazi majú opustiť nemocničnú izbu pred podaním injekcie samovraždy. Dokument „Pastoračné správanie vzhľadom na prax asistovanej samovraždy“ je reakciou na rastúce počty samovrážd vo Švajčiarsku. Uvádza, že asistovaná samovražda „je radikálne proti posolstvu Evanjelia“ a „jej prax je vážny útok na život ľudskej osoby, ktorý treba chrániť od počatia po prirodzenú smrť“.
Arcibiskup Paglia, ktorý je kancelárom nového Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme a ktorý spôsobil zničenie toho pôvodného, povedal, že nečítal vyhlásenie švajčiarskych biskupov „podrobne“, ale neverí, že by sa niekoho malo opustiť:
„Sme proti asistovanej samovražde, lebo nechceme robiť špinavú prácu smrti a pretože si všetci dobre uvedomujeme, že pre veriacich život po smrti pokračuje. Sprevádzať a držať ruku tým, čo umierajú, je preto veľkou úlohou každého veriaceho, spolu s bojom s kultúrou, ktorá predstavuje veľkú porážku spoločnosti. Nemôžeme obrátiť eutanáziu na múdru voľbu. Ja vždy vysluhujem pohreby pre samovrahov, lebo samovražda je vždy otázkou nenaplnenej lásky. Musíme tiež pamätať na to, že ak v Katolíckej cirkvi niekto povie, že Judáš je v pekle, tak je to heretik!“

Tvrdenie, že Judáš je v pekle sa rovná heréze dosť prekvapuje, ak pozrieme na jasnú náuku Svätého písma a cirkevných otcov i na liturgiu. Kardinál Avery Dulles raz vysvetlil v článku s názvom ‘Populácia pekla’:
„Nový zákon nám nehovorí mnohými slovami, že nejaká osoba je v pekle. Ale výpovede o Judášovi možno sotva interpretovať inak. Ježiš hovorí, že nestratil nikoho z tých, ktorých mu Otec dal, s výnimkou syna zatratenia (Jn 17,12). Inde Ježiš nazýva Judáša diablom (Jn 6,70) a hovorí: „Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“ (Mt 26,24; Mk 14,21). Ak by bol Judáš medzi spasenými, tieto výpovede by sotva boli pravdivé.
Mnohí svätci a učitelia Cirkvi brali ako zjavenú pravdu, že Judáš bol zatratený. Niektorí dávajú aj Nera do tej istej spoločnosti, ale neuvádzajú dlhé zoznamy ako Dante.
Sväté písmo, pápež sv. Lev Veľký, sv. Augustín, sv. Tomáš Akvinský, sv. Katarína Sienska, Katechizmus Tridentského koncilu a liturgia Cirkvi všetci sa zhodujú o osude Judáša Iškariotského.
Na otázku, či kňaz môže preto „sprevádzať osobu počas asistovanej samovraždy“ arcibiskup Paglia povedal:
„Chcel by som odstrániť ideológiu z týchto situácií navždy a pre každého. Pre mňa tí, čo si berú život ukazujú zlyhanie celej spoločnosti, ale nie Boha. A Boh nikdy neopúšťa nikoho. Vyhýbajme sa uviaznutiu v ideologických debatách. Najdôležitejšie je sprevádzanie ľudí. Myslíme na zákony, keď najserióznejšou vecou je opustenie tisícov a tisícov chorých ľudí. …“
Kňaz blízky Vatikánu pre LifeSite povedal:
„Úprimne, prvé opustenie, z ktorého by si katolík a kňaz mal robiť starosti je možné alebo pravdepodobné pustenie duše takejto osoby do pekla, t. j. nadprirodzene vyprovokované opustenie a samovražda duše pre dobrovoľné opustenie Božieho zákona, jeho plánu a jeho lásky. … až potom môžeme hovoriť o iných veciach …“
„Skutočné sprevádzanie v tomto prípade znamená byť človeku nablízku, áno, ale v prvom rade usilovať o spásu duše a vysvetliť mu, čo je v stávke a nie ho opustiť a ponechať jeho zlému súdu o živote. To by bolo to pravé opustenie, hoci menej náročné pre kňaza a dovolilo by mu to ďalej byť vychvaľovaným svetom. Ale my nehľadíme na ducha alebo kritériá sveta. My sme stvorenia nebeského kráľovstva, a želáme si dosiahnuť náš pravý domov.“

Iba 10 percent „Haliera sv. Petra“ na sociálne projekty

Vatikán, 12.12.2019 (kath.net) 025 849 – Iba 10 percent príjmov z „Haliera sv. Petra“ – každoročnej zbierky veriacich pre Svätý stolec – sa v ostatných piatich rokoch za pápeža Františka použilo na sociálne projekty. Upozornili na to v stredu v článku noviny „Wallstreet Journal“. Najväčšia časť zo zbierky – asi 50 miliónov eur – sa naproti tomu používa na zaplnenie rozpočtového deficitu Vatikánu. V r. 2018 mal byť tento deficit už 70 miliónov eur. Zodpovední vo Vatikáne podľa novín majú starosť, že táto informácia povedie k iritovaniu veriacich a mohla by poškodiť vierohodnosť pápeža Františka vo finančných otázkach. Totiž na webovej stránke Vatikánu sa uvádza, že táto zbierka podporuje charitatívnu prácu pápeža a prejavuje sa tak solidarita s tými, ktorí pomoc najviac potrebujú.
Aj na webovej stránke Biskupskej konferencie USA sa k tomu uvádza: „Účelom Haliera sv. Petra je podpora Svätého Otca, aby sa dostala finančná pomoc tým, ktorí trpia vojnou, útlakom, prírodnými katastrofami a chorobami.“
Vatikán je už celé týždne pod tlakom po tom, čo vyšlo najavo, že keď spravoval financie kardinál Becciu v r. 2014, prevzal Vatikán nehnuteľnosť v londýnskej luxusnej štvrti a investoval tam 200 miliónov dolárov, ktoré mal vatikánsky Štátny sekretariát uložené na švajčiarskych kontách. V októbri sa dokonca konala razia vo Vatikáne. Podľa novín sa mali pri tejto investícii použiť aj peniaze z „Haliera sv. Petra“. Túto spornú londýnsku investíciu mimochodom kardinál George Pell, vtedajší zodpovedný za financie Vatikánu, jasne odmietal! To však pápež František „prehlasoval“ a nakoniec projekt predsa realizovali.
Podľa „Wallstreet Journalu“ bojuje teraz Vatikán s rastúcim deficitom, lebo príjmy z „Haliera sv. Petra“ za pápeža Františka zreteľne poklesli sčasti z dôvodu zlých investícií. Medzi rokmi 2017-2018 mal byť tento pokles zo 60 miliónov eur na už len 50 miliónov mimoriadne silný. Dôvodom malo byť správanie Vatikánu v kríze zneužívania a preto najmä z USA tieto príjmy výrazne poklesli. V roku 2019 možno očakávať podľa novín ďalší pokles príjmov.

Kardinál: Jeden z troch kandidátov na biskupa to odmietne

Rím-Madrid 11.12.2019 (kath.net/KAP) 025 848 – Asi tretina pápežom vyvolených kandidátov na biskupov odmieta prevziať úrad biskupa. Prezradil to prefekt Kongregácie pre biskupov, kardinál Marc Ouellet. Tento počet za ostatné desaťročie zreteľne vzrástol, ako opísal situáciu kardinál Ouellet, ktorý je vo funkcii od r. 2010. Povedal to v interview pre španielsky magazín „Vida Nueva“.
„Keď som sem pred desaťročím prišiel, neprijal úrad biskupa každý desiaty kandidát z osobných, či iných dôvodov. Teraz sú to traja z desiatich.“
Jeho kongregácia hrá ústrednú úlohu pri voľbe biskupov pápežom. Mnohí kandidáti toto odmietnutie odôvodňujú osobnými dôvodmi, lebo sa nepovažujú za dostatočne vhodných, alebo, že nechcú ísť do takého rizika, aby „poškodili Cirkev“. Sú aj rôzne iné dôvody, ktoré sa musia rešpektovať, ako dodal kardinál. Problémy pri hľadaní biskupov spája so „všeobecnou krízou viery“, ktorá sa prejavuje aj v manželstve, v zasvätenom živote alebo v kňazstve.
„Cirkev dnes potrebuje menej profesorov a viac pastierov. Biskupi majú byť príkladom v láske k blížnemu a ako pastieri nabrať pach oviec,“ pripomenul slová Františka. „To znamená, mať empatiu s trpiacimi, opustenými, chudobnými, ľuďmi, ktorí bojujú o prežitie. Nestačí zdôrazňovať pravdy viery, pretože kultúra sa v ostatných 40 rokoch tak veľmi zmenila, že treba vstúpiť do novej éry dialógu,“ zdôraznil kardinál Ouellet.

Kardinál Christoph Schönborn sa už uzdravuje

Viedeň, 11.12.2019 (KAP) 025 847 – Viedenský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn (74) je po včas spoznanom a dobre liečenom pľúcnom infarkte na ceste uzdravovania a cíti sa dobre. Informovala o tom Viedenská arcidiecéza v stredu pre „Kathpress“. Na úplne uzdravenie a nadobudnutie nových síl radia lekári ešte niekoľko týždňov pobytu v kúpeľnej liečby. Kardinál je v nemocnici od počiatku minulého týždňa.
„Kardinál Schönborn nebude môcť sláviť verejné omše vo Vianočnom období ani realizovať nijaké termíny až do januára. Kardinál ďakuje za mnohé želania uzdravenia a prosí o pochopenie všetkých, ktorým narušil plány svojim ochorením,“ uviedla arcidiecéza.

USA: Zreteľný pokles potratov od r. 2007

Atlanta, 11.12.2019 (kath.net/LifeNews/jg) 025 846 – V USA poklesol počet potratov od r. 2007 do r. 2016 asi o 25 percent. Vyplýva to zo štatistiky Centra pre kontrolu chorôb a prevenciu za rok 2016. Počet hlásených potratov poklesol z 825 240 (2007) na 623 471 (2016). Kvóty poklesli z 226 potratov na 1000 narodených detí na 186, teda asi o 18 percent. Z 1000 žien vo veku 15 až 44 rokov išlo na potrat v r. 2007 asi 15,6, no v r. 2016 ich už bolo 11,6.
Údaje sa zakladajú na štatistikách 47 z 50 štátov USA. Nezahrňuje to Maryland, New Hampshire ani najľudnatejšiu Kaliforniu. …
Od legalizácie potratu v USA v r. 1973 nebol ešte nikdy počet potratov taký nízky ako dnes.

Arcibiskup Sheen odsudzoval ‚falošný súcit‘ s homosexuálmi

Peoria, 11.12.2019 (kath.net/lifesitenews/jg) 025 845 – Arcibiskup John Fulton Sheen v televíznej katechéze odsúdil falošný súcit so závislými na drogách, zločincami a homosexuálmi. Homosexuálne akty boli vo všetkých štátoch USA do roku 1960 trestné. V relácii vysielanej v r. 1965 kritizoval arcibiskup postoj, ktorý zločincom, prostitútkam, narkomanom a homosexuálom vyjadruje iba súcit. Tento postoj v USA sa stále viac rozširuje, ako povedal arcibiskup Sheen. Koreň tohto postoja objavil v literatúre u autorov ako John Steinbeck a William Saroyan, ktorí sa pokúšali vzbudiť súcit s „dobráckym gaunerom“.
Na záver katechézy vyzval, aby si ľudia obnovili zmysel pre pravý súcit v spoločnosti: „Pritom treba rozlišovať medzi hriechom a hriešnikom, ako to robil Pán. Tento postoj znamená: Nenávidíme hriech a odsudzujeme ho, ale milujeme hriešnika.“

Arcibiskup John Fulton Sheen (1895 – 1979) bol pomocným biskupom New Yorku a biskupom v Rochesteri. Televíznymi katechézami dosiahol v 50. a 60. rokoch sledovanosť miliónmi divákov. Jeho proces blahorečenia sa pozitívne uzavrel. Jeho termín však teraz Vatikán odsunul.

Spory po zrušení blahorečenia arcibiskupa Sheena

Peoria 10.12.2019 (kath.net) 025 844 – V USA nastali po krátkodobom zrušení či odsunutí plánovaného blahorečenia amerického arcibiskupa Johna Sheena ( US-Bischofs Fulton John Sheen ) zreteľné spory medzi diecézami Peoria a Rochester.
Monsignor James Kruse, ktorý roky z poverenia diecézy blahorečenie napomáha, obvinil Diecézu Rochester (New York), že mesiace pracuje na tom, aby blahorečenie sabotovala. Kruse pripomína, že zodpovední diecézy mali zlé motívy, keď požiadali Vatikán o odsun blahorečenia.
Nie je jasné, čo sa v pozadí presne odohráva, hovorí sa o údajných obvineniach ututlávania prečinov.
Kruse k tomu píše: „Vec je dosť jasná: Kauza ‚Sheen‘ urobila krok vpred a potom sa Diecéza Rochester pokúsila blahorečenie blokovať. Keď sa na vec lepšie prizrieme, tak ťažko uveriť, že Diecéza Rochester už nemá záujem to sabotovať a chrániť dobro v Cirkvi.“
Pre mnohých veriacich je to „nevysvetliteľný akt sabotáže“.
Kruse tiež uviedol, že biskup Salvatore Matano z Diecézy Rochester očividne vyhlásil, že blahorečenie Sheena sa môže uskutočniť, až keď štátny prokurátor v New Yorku podá správu k vzneseným obvineniam. Podľa Kruseho sa tak blahorečenie robí závislým od štátneho orgánu!
Podľa amerických médií majú za blokovaním blahorečenia stáť kardináli Dolan a Cupich.
Arcidiecéza New York a Diecéza Peoria, domovská diecéza Sheena, vedú už roky právny spor. V r. 2018 súd v New Yorku rozhodol, že telesné pozostatky zosnulého arcibiskupa sa môžu previezť do Peorie. To si želala jeho neter a to otvorilo aj cestu k pokračovaniu procesu blahorečenia.

Kardinál Burke za akciu odčinenia za pachamamu 12. decembra

Akcia 12. decembra na sviatok Guadalupskej Panny Márie

USA, 10.12.2019 (LifeSiteNews) 025 843 – Kardinál Raymond Burke sa pridáva k francúzskej výzve k modlitbe a pobožnostiam uzmierenia Boha 12. decembra na sviatok Guadalupskej Panny Márie za modloslužobníctvo s pachamamou vo Vatikáne počas Synody biskupov o Amazónii.
Vyzýva pomodliť sa posvätný ruženec a modlitbu uzmierenia:

Najsvätejšia Panna a naša Matka, počúvame so zármutkom sťažnosti tvojho Nepoškvrneného Srdca obklopeného tŕňmi, ktoré tam v každej chvíli zabodáva nevďačnosť nevďačného ľudstva. Cítime horúcu túžbu milovať ťa ako našu Matku a prisľúbiť ti vernú oddanosť tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Preto kľačíme pred tebou, aby sme ti ukázali ľútosť, ktorú cítime za neprávosti, ktoré ti ľudia spôsobujú a našimi modlitbami a obetami chceme odčiniť urážky, ktorými opätujú tvoju lásku. Vypros im aj nám odpustenie za toľké hriechy. Urýchli obrátenie hriešnikov, aby milovali Ježiša Krista a prestali urážať Pána, ktorý je už aj tak veľmi urážaný. Obráť k nám svoje milosrdné oči, aby sme milovali Boha celým svojím srdcom a tešili sa s ním naveky v nebi.“

Kardinál Burke v interview 8. decembra (short Dec. 8 interview ) pre francúzsku nezávislú televíziu „TVLibertés“ povedal:
„Diabolské sily vnikli do Baziliky sv. Petra, ktoré je potrebné potlačiť a premôcť. Počas synody sa stalo niečo veľmi závažné. Do Baziliky sv. Petra uviedli modlu – postavu démonickej sily. Preto je potrebné odčinenie a uzmierenie Boha, treba modlitby, aby diabolské sily boli premožené Božou milosťou Ježišom Kristom, ktorý chce, aby Bazilika sv. Petra bola očistená od svätokrádežného aktu, ktorý sa tam konal.“

Francúzska iniciatíva „Hoďme duchovne pachamamy do Tiberu“ vyzýva katolíkov, aby na liturgický sviatok Guadalupskej Panny Márie vo štvrtok, modlitbami lásky a odčinenia zadosťučinili za modlárstvo a paródie jej obrazu vo Vatikánskych záhradách a v synodálnej aule, na uliciach Rím, v Kostole Santa Maria in Traspontina a v samotnej Bazilike sv. Petra úplne v srdci kresťanstva.

Katolíci sa majú 12. decembra pomodliť ruženec a modlitbu uzmierenia, najlepšie v kostole, kaplnke, či na verejnom mieste spolu s inými veriacimi, a ak to nie je možné, tak doma, či v nemocnici – so starými a chorými.
Kardinál Burke iniciatívu vrelo podporil. Na otázku, či vyzýva k tomu aj kardinálov, biskupov, kňazov nielen laikov odpovedal: „Áno, áno. Všetci by sa mali modliť a urobiť toto uzmierenie, pretože tento škandál urazil Boha.“

Iniciatívu podporil aj biskup Atanáz Schneider a nazval ju „vzácnou iniciatívou“.
Klasická modlitba odčinenia na prvých päť sobôt ako žiadala Fatimská Panna Mária od sr. Lucie znela:

„Pozri sa, dcéra moja, ako je moje Srdce obkľúčené tŕním. Nevďační ľudia ho ustavične prebodávajú rúhaním a chladnosťou. Aspoň ty sa pričiň, aby si ma potešila a oznám všetkým ľuďom, že pri smrti budem nablízku so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse tým, ktorí si po päť po sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci vykonajú svätú spoveď, sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a venujú mi štvrťhodinku na zmierenie a budú pritom rozjímať o tajomstvách sv. ruženca.“
Dňa 15. augusta 1942 ukázal Spasiteľ Nepoškvrnené Srdce svojej Matky ctihodnej služobnici Božej, Konzoláte Betronovej so slovami:
„Tak, ako som ja skrze Nepoškvrnené Srdce mojej Matky prišiel na svet, tak prídu duše skrze toto Srdce k môjmu Srdcu… Toto Srdce je prameňom mojich milostí, z ktorých prúdi život a posvätenie sveta. Ako mne dal Otec všetku moc na nebi i na zemi, tak vkladám víťaznú moc nad hriechom a svetom do Srdca mojej Nepoškvrnenej Matky. Dcéra moja, skrze Margitu Máriu Alacoque som dal svetu veľké prisľúbenia, ale pretože som vo svojej dobrote nekonečný a moje milosti sú nevyčerpateľné, teraz sľubujem ešte viac. Ak duše chcú, aby sa moje prisľúbenia naplnili, nech milujú a uctievajú Nepoškvrnené Srdce mojej Matky. To budú preukazovať tým, že budú skrze deväť po sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci (rovnako, ako pri pobožnosti deviatich prvých piatkov) po kajúcej príprave prijímať moje Telo s úmyslom, aby uzmierovali moje Božské Srdce spojené s Nepoškvrneným Srdcom mojej Matky.“
„Prosba mojej Matky o pobožnosť prvých päť sobôt je prejavom jej pokory, ktorú má aj v nebi, pretože sa necíti hodná rovnakej úcty. Moja prosba je však prejavom mojej lásky, ktorá nemôže zniesť, aby som dostal viac ako tá, s ktorou sme v láske spojení.“

Stovky Francúzov žiadali o verzie modlitby na internete, či na kartičkách s obrázkom Guadalupskej Panny Márie a modlitbou, ktorú Panna Mária naučila sv. Katarínu Labouré: „Ó Mária, bez hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. …

Škaredá, nahá a tehotná pachamama sa javí ako úplný protiklad Svätej Božej Matky v jej zjavení domorodcom Ameriky a španielskym dobyvateľom … Táto synkretická a rúhavá interpretácia katolíckej úcty k panenskej Božej Matke je veľmi prítomná v moderných sekularizovaných kruhoch a to by vysvetľovalo, prečo zvolili pachamamu, aby bola uctievaná a nosená v procesii počas synody, hoci existuje dokonalý príklad Guadalupskej Panny Márie ako odpovede na evanjelizáciu domorodých národov.

Švajčiarsko: Ohľad na moslimov, či vojna proti kresťanstvu?

Giuseppe Gracia (52), mediálny referent Diecézy Chur.

Chur, 10.12.2019 (kath.net/Blick.CH) 025 842

Namiesto «Veselé Vianoce», alebo «Merry Christmas» želajú si dnes mnohí ľudia «Pekné sviatky – Happy Holidays». Po teroristických útokoch na kresťanov, ako v apríli na Srí Lanke, hovoria politici ako Obama, či Clintonová radšej o usmrtených «veľkonočných uctievačoch» namiesto o kresťanoch! Akoby sa chcelo už len pojem kresťanstvo vymazať z pamäte verejnosti. Podľa viedenského „Centra pozorovania netolerancie a diskriminácie“ (OIDAC) sú v Európe každý rok stovky útokov na kresťanské zariadenia a veriacich.
Aj vo Švajčiarsku sú skupiny, ktoré už nechcú vidieť na štítoch hôr kríže ani v meste počuť kostolné zvony. V škole nechcú náboženstvo, v nemocnici radšej „duchovnú starostlivosť“, ako pastoráciu a na verejných priestoroch nijaké betlehemy. A obmedzujú sa aj vianočné koledy. A to všetko údajne z ohľadu na moslimských veriacich!
Menej kolied alebo kostolných zvonov? Nie, to nie je dôvod na obrovské titulky v médiách.
Ale je nebezpečné a neudržateľné, keď si niekto robí z moslimov a islamu nástroj na zasahovanie proti kresťanstvu. Moslimovia nie sú proti náboženským zvykom. A oni nemajú ani nič proti Vianociam.
Prezident Koordinačného centra islamských organizácií vo Švajčiarsku Farhad Afshar hovorí: «Vianoce patria aj k islamu.». Ak teda štátni funkcionári alebo politické skupiny v štýle „voľnomyšlienkárov“ sa pokúšajú zbaviť sa kresťanstva, tak nejde o ochranu náboženských menšín, ale o útok proti náboženstvu vôbec. Nechcú iba štát bez Boha, ale aj obyvateľstvo bez Boha. To ďaleko presahuje oddelenie štátu od cirkvi.
Náboženská neutralita štátu znamená, že štát nevypudzuje nijaké náboženstvo. To sa robí iba v totalitných režimoch ako Čína, či Severná Kórea.
Vo Švajčiarsku patrí kresťanstvo k všednému dňu mnohých ľudí, teda môže byť viditeľné aj na štítoch hôr a v škole.
Okrem toho vo Švajčiarsku sa orientujeme zásadou, ktorú vyslovil filozof Jürgen Habermas: „Náboženská sloboda a tolerancia sú stimulátormi sociálneho mieru.“

Rakúsko: Policajná akcia v klauzúre kláštora

Langenlois, 10.12.2019 (kath.net/KAP) 025 841 – V noci na 2. adventnú nedeľu zatkla polícia v kláštore františkánok v Langenloisi afganského utečenca Ziaulrahmana Zalanda (22). „Zia“, ako ho sestry volali, sa nachádzal v Langenloisi od augusta 2015 a od r. 2017 navštevoval Vyššie učilište františkánok pre sociálne povolania, a výuku mal ukončiť v júni 2020. Sestry ubytovali Zalanda od r. 2017 v oblasti klauzúry, odkiaľ ho v sobotu v noci siedmi policajti s povolením na prehliadku od Spolkového úradu pre zahraničie a azyl odviezli do policajného centra pre utečencov Rossauer Lände.
Už v noci na utorok mal byť Zaland odsunutý do Afganistanu, ako povedala Charlotte Ennserová z iniciatívy pre utečencov pre „Kathpress“.
To, že polícia vnikla do klauzúry kláštora, spôsobilo veľký rozruch. Sestry to považujú za porušenie tabu a citlivé narušenie ich osobného a náboženského života, ako povedala pani Ennserová, ktorú k akcii spolu s manželom privolali.
Žiaci učilišťa zorganizovali v pondelok demonštráciu za spolužiaka Zalanda, ktorý bol podľa Ennserovej veľmi dobre integrovaný. Následnú pobožnosť žiakov v kostole podporila škola aj školské sestry.
Sestry poslali aj petíciu prezidentovi Alexandrovi Van der Bellenovi. Uviedli, že Afgancovi hrozí doma smrť, lebo pracoval pre armádu a ušiel. Petíciu podpísal aj starosta, jeho zástupca, i Centrum pomoci utečencom v meste. List upozorňuje aj na súčasnú diskusiu v parlamente, aby sa umožnilo žiadateľom o azyl najprv ukončiť vzdelávanie a neničilo sa ich úsilie o integráciu. …

Izrael uľahčuje Palestínčanom návštevy na Vianoce

Jeruzalem, 9.12.2019 (KAP/KNA) 025 840 – Izrael chce kresťanom z Pásma Gazy uľahčiť návštevy vianočných sviatkov v Jordánsku. Ako oznámil nemeckej katolíckej agentúre KNA, bude vydávať povolenia na vycestovanie pre kresťanov z Gazy. Okrem povolí vycestovať 600 kresťanom zo Západného Jordánska medzi cez letisko Ben Gurion pri Tel Avive. Opatrenia sú súčasťou úsilia napomáhať náboženskú a kultúrnu slobodu a obyvateľom umožniť účasť na slávení sviatkov. Všetky povolenia však preveria z hľadiska bezpečnosti.
Povolenia dostane aj 400 kresťanov z arabských krajín, ktoré chcú navštíviť rodiny v Západnom Jordánsku. Palestínski kresťanskí duchovní budú môcť aj prekročiť Checkpoint Bezeq v údolí Jordánu na návštevu kresťanských miest v Galileji.
Izrael pred nedávnom zostril podmienky vycestovania pre kresťanov z Gazy, lebo sa viacerí do Gazy nevrátili. Po ostrej kritike cirkevných predstaviteľov povolil Izrael 300 kresťanom z Gazy krátkodobú cestu do Západného Jordánska a Jeruzalema. …
Podľa miestneho kňaza Romanelliho žije v Gaze 117 katolíkov. Celkový počet kresťanov – hlavne gréckokatolíkov – poklesol podľa odhadu Latinského patriarchátu na 800 veriacich.

Taliansko: Zemetrasenie v Toskánsku poškodilo kostoly

Rím, 9.12.2019 (KAP) 025 839- Pri zemetrasení o sile 4,5 stupňa v blízkosti Florencie boli v pondelok ráno poškodené viaceré kostoly. Najväčšie škody postihli podľa kardinála Giuseppe Betoriho z Florencie Farnosť Barberino pri Mugelle. Tam bolo epicentrum zemetrasenia – asi 30 km od Florencie.
V Barberine bola poškodená farská budova, ako aj pilierová sála kostola „San Silvestro“ a došlo aj k poškodeniu fasády, ako povedal kardinál pre katolícku tlačovú službu SIR. Teraz je potrebné vyniesť umelecké diela z interiéru chrámu a rýchlo nájsť priestory na sväté omše. Okrem toho sa prepadol aj strop na rumunskom pravoslávnom kostole.
V hlavnom meste Toskánska Florencii zatiaľ nehlásili škody na budovách, ako povedal primátor mesta Dario Nardella. Našťastie nenastali škody na vzácnych budovách, ani na dóme, Giottovej kostolnej veži či na Baptistériu. A nehlásili ani zranených ľudí.

Kardinál Ouellet: Viri probati nevyriešia nedostatok kňazov

Kardinál Ouellet vyjadril nádej, že „posynodálny dokument pápeža bude mať viac biblických základov ako záverečný dokument Synody o Amazónii“.

Madrid, 9.12.2019 (kath.net/KAP) 025 838 – Kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov, nepovažuje tzv. viri probati za vhodný prostriedok na riešenie nedostatku kňazov. Na Synode biskupov o Amazónii v októbre hlasoval proti návrhu vysviacať osvedčených ženatých mužov za kňazov v záverečnom dokumente, ako povedal kardinál Ouellet pre španielsky magazín „Vida Nueva“ (Online-Ausgabe) a zdôraznil:
„V tomto bode ma synoda sklamala!
Kardinál Ouellet (75), pochádzajúci z Kanady, ktorý žil viac rokov v Latinskej Amerike, pripustil, že „je tu istý pesimizmus voči schopnosti týchto kultúr žiť celibát“. „To je však predsudok z čias kolonializmu, ktorý ja nezdieľam.“
Na Synode biskupov o Amazónii vyhlásili niektorí jej účastníci – medzi nimi býv. rakúsky biskup v Brazílii Ervín Kräutler – že celibát kultúry regiónu nechápu.
Kardinál Ouellet navrhol synodu celej Cirkvi, ktorá by sa mala zaoberať iba kňazským úradom. „Pritom sa musí hovoriť aj o celibáte. Ten prispieva misionárskej sile latinskej Cirkvi. Prečo by sme mali napodobňovať iné spoločenstvá, ktoré sú menej misionárske, pretože majú iné chápanie kňazstva?“ pýta sa kardinál Ouellet.
Pred synodou uverejnil kardinál knihu, ktorá sa venuje tejto otázke. Vyjadril tiež nádej, že „posynodálny dokument pápeža bude mať viac biblických základov ako záverečný dokument“.

Biskup Laun: NIE, NIE a ešte raz NIE!

Viedeň, 9.12.2019 (kath.net) 025 837 – Médiá informovali, čo sa v Dóme sv. Štefana vo Viedni – prirodzene s povolením autority – stalo. Bývalý americký nuncius Carlo Maria Viganò kritizoval toto podujatie ako ‚homoerotickú a rúhavú provokáciu’. (Pozri správu Kardinál Schönborn a legenda o Madone pre LGBT v ŽC 49)
Pomyslel som na žalobu proroka Jeremiáša pre hriechy ľudu: „Potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý sa volá mojím menom, a hovoríte: ´Sme v bezpečí,´ len aby ste mohli páchať všetky tieto ohavnosti? Vari je tento dom, ktorý sa volá mojím menom, lotrovský pelech vo vašich očiach? Veď aj ja vidím, hovorí Pán (Jer 7, 10-11).
Možno by sme mali povedať: miesto zábavy, ktoré sa Bohu nepáči?“
A pomyslel som aj na vyčistenie chrámu, keď Ježiš nechcel v chráme trpieť kupcov, ba ani len neškodné holuby.
Je nemožné rozobrať všetky podrobnosti, umeleckých a hudobných prezentácií podujatia v dóme, Myslím si iba: Mlčanie môže byť tiež hriechom! Preto je moja odpoveď na túto akciu v Božom dome iba veľké NIE. NIE a ešte raz NIE! A dodávam, čo hovorí kardinál Sarah o homosexuálnych osobách – preberám jeho slová: „Musíme sa k nim správať s čo najväčším súcitom. … Prvé dielo lásky k blížnemu, ktoré sme im dlžní, je pravda. Nikto nebude očakávať od Cirkvi slovo súhlasu. Partnerstvo medzi dvomi ľuďmi rovnakých pohlaví nemôže byť nikdy manželstvo.“ V tejto výpovedi nie je nijaké odsúdenie osoby … Veriacich, ktorých pokúšajú k homosexualite naliehavo prosím, aby sa nenechali zatvoriť do tohto väzenia ideológie LGBT. Krstom ste Božie deti! Vaše miesto je – ako pre všetkých kresťanov – v Cirkvi. A keď sa z času na čas duchovný boj stane príliš tvrdým, bude vás podporovať bratská láska.“ K tomu dodávam AMEN!

Nové enfant terrible katolíckej cirkvi Rakúska?

Biskup sa krátko po menovaní vyslovil za zrušenie celibátu, relativizoval záväzok nedeľnej omše i silu modlitby a bránil kňazstvo ženy!

Klagenfurt, 9.12.2019 (kath.net) 025 836 – Nový korutánsky diecézny biskup Josef Marketz sa už niekoľko dní po svojom menovaní vyslovil za zrušenie celibátu. Vyplýva to z interview pre „Kleine Zeitung“. Na otázku, či má byť celibát zrušený, povedal Marketz podľa ORF, že sa nebude vyslovovať za neho:
„Nie tak veľmi, pretože každý muž potrebuje vedľa seba nevyhnutne ženu. Vidím osamelosť mnohých starých kňazov, ktorých vlastná rodina tu už nie je.“
Podľa korutánskeho biskupa „existujú mnohé dôvody na zrušenie celibátu“.
O podivné správy sa biskup Marketz postaral aj v interview pre „Kathpress“. Dokonca relativizoval povinnosť katolíkov navštevovať nedeľnú svätú omšu! A vyhlásil, že „láska a nie pravidelné návštevy kostola sú indikátorom toho, koľko kresťanského života v Rakúsku existuje“.
Aj sile modlitby v otázke kňazských povolaní dôveruje Marketz iba podmienene:
„V dnešnej situácii nemožno očakávať v dohľadnej dobe ani veľa nových kňazských povolaní, „aj keď sa modlíme ako len chceme“.
Chcel by preto zmocniť oveľa viac laikov, aby preberali služby v cirkvi.
Jasná náuka Katolíckej cirkvi pri téme „vysviacka žien za kňazky“ biskupa Marketza málo zaujíma a hovorí:
„Keď žena povie, že by sa chcela stať kňazkou, tak môžem iba spolu s ňou dúfať, že sa to umožní – to hovorím celkom úprimne.“

Pápež František slávi zlaté kňazské jubileum

Vatikán, 8.12.2019 (kath.net/KAP) 025 835 – Na budúcu nedeľu sa má pri všetkým omšiach v Ríme pripomenúť 50. výročie kňazského jubilea pápeža Františka. Biskupský rímsky vikár, kardinál Angelo De Donatis, formuloval v piatok v liste spolupracovníkom a veriacim prosby za Rímskeho biskupa. Jorge Mario Bergoglio prijal kňazskú vysviacku 13. decembra 1969 v argentínskej Cordobe.
V liste kardinál De Donatis pripomína večer zvolenia kardinála Bergolia za pápeža. Na balkóne Baziliky sv. Petra 13. marca 2013 po prvý raz poprosil o modlitby veriacich. „Pripomeňme si to mlčanie, keď sa s pohľadom na mesto poklonil, aby prijal príhovor Božieho ľudu o prijatie požehnania nebies,“ napísal kardinál De Donatis.
Ako 82-ročný František oslávi svoje kňazské jubileum, Vatikán zatiaľ neoznámil. Je veľmi pravdepodobné, že pápež bude prosiť o modlitby tak, ako to už vždy robila ako jednoduchý kňaz. A František si určite pripomenie 21. september 1953, keď sa začala jeho cesta týmto smerom.

Od „pouličného kňaza k pápežovi
O prežívaní svojho povolania dnešný pápež sám viackrát rozprával. Jorge Mario Bergoglio chcel 21. septembra 1953 s priateľmi v Buenos Aires sláviť „Deň študenta“, no stalo sa niečo iné. Ako praktizujúci katolík sa rozhodol začať tento deň návštevou Kostola sv. Jozefa. Tam stretol kňaza, ktorého nikdy nevidel – stretnutie, ktoré zmenilo jeho život a na ktoré ešte po rokoch spomína.
Tento kňaz, páter Carlos Duarte, urobil na takmer 17-ročného Jorgeho veľký dojem hlbokou spiritualitou, ktorú vyžaroval. Tak sa Jorge rozhodol, ísť k nemu na spoveď. Tento rozhovor sa líšil do všetkých ostatných. Dal mu spoznať jeho duchovné povolanie, ako povedal Bergoglio neskôr.

„Pri tejto spovedi sa mi stalo niečo zvláštne. Neviem, čo to bolo, ale zmenilo to môj život,“ spomína viac ako polstoročie neskôr. „Bolo to prekvapenie, nesmierny úžas zo skutočného stretnutia. Spozoroval som, že som bol očakávaný,“ porozprával v knihe interview „Pápež František – môj život, moja cesta. El Jesuita.“
Plánované stretnutie s priateľmi, oslava „Dňa študenta“, to všetko už pre Bergolia neznamenalo nič. Vrátil sa domov s jediným cieľom – stať sa kňazom. Bergoglio ukončil školu a štúdium chemického technika a v roku 1958 vstúpil do Rehole jezuitov.

Blízko Bohu a ľuďom
Dňa 13. decembra 1969, krátko pred svojimi 33. narodeninami a 16 rokov po zážitku voľby povolania Jorge Mario Bergoglio v Cordobe prijal kňazskú vysviacku – vysvätil ho arcibiskup Ramon José Castellano (1903-1979). Byť kňazom znamenalo pre neho od počiatku byť blízko Bohu a byť blízko ľuďom. Aj oveľa neskôr ako arcibiskup Buenos Aires, chodil Bergoglio ako jednoduchý pouličný kňaz pravidelne do chudobných štvrtí mesta.
V roku 2013 to bol opäť 13. deň v mesiaci, ktorý jeho život znova zmenil – 13. marca bol kardinál Bergoglio zvolený za 265. nástupcu sv. Petra. V jeho pohľade na kňazstvo sa však nič nezmenilo. To on hovorí a žije aj ako pápež František. Vychádzať na okraje, ako radí a robí to aj sám. V roku 2019, roku svojho 50. kňazského jubilea navštívil napríklad vo februári ako prvý katolícky pápež Arabský polostrov.
„My duchovní sme v nebezpečí podľahnúť pokušeniu byť správcami a nie pastiermi,“ povedal už ako kardinál. Celkom podobne znela kázeň pápeža Františka k jednej kňazskej vysviacke:
„Majte vždy pred očami obraz Dobrého pastiera, ktorý neprišiel, aby sa mu slúžilo, ale aby slúžil a hľadal i zachraňoval to, čo sa stratilo,“ poradil na cestu novým kňazom. Rovnako stále zdôrazňoval význam spovede a je aj ako pápež občas k dispozícii ako spovedný otec.

Pápež a kňaz
František je pápež, ale predovšetkým je kňaz. Všetkým svojim „spolubratom v kňazskej službe“ napísal v lete podrobný list, v ktorom pod heslom „bolesť“ hovorí aj o kríze zneužívania v Katolíckej cirkvi: „V ostatnom čase sme často mohli jasne vnímať neraz tichý alebo umlčaný výkrik našich bratov a sestier, ktorí sa stali obeťami zneužívania moci, svedomia, alebo sexuálneho zneužívania vysvätenými nositeľmi úradu.“ Pred zneužívaním moci a klerikalizmom varoval aj na inom mieste stále znova. František však aj podáva podnety ako možno krízy povolania prekonávať. V liste kňazom radí, aby si práve v ťažkých chvíľach pripomínali svoje povolanie a boli zaň vďační. Jeho vlastný zážitok sa zdá byť u pápeža ešte veľmi prítomný, ako ukazujú jeho živé opisy tejto príhody.

Pápež: Nie sme stvorení pre zlo, ale pre lásku

Vatikán, 8.12.2019 (RV) 025 834 – V predvečer slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie pápež František na Španielskom námestí v centre Ríma vyprosoval pre obyvateľov mesta vernosť Kristovi a vyslobodenie sa z reťazí zla. Svätý Otec sa zastavil na modlitbu aj v hlavnej mariánskej bazilike Santa Maria Maggiore. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-12/papez-sa-modlil-na-spanielskom-namesti-nie-sme-stvoreni-pre-zlo.html

Ukrajina: Strata perspektívy – rozpad rodín

Mníchov-Viedeň, 8.12.2019 (kath.net/KIN) 025 833 – Ukrajina nie je iba politicky v napätej situácii. Hrozí aj vykrvácanie spoločnosti. Mnohí ľudia emigrujú, pôrodnosť dramaticky klesá a počet potratov zostáva vysoký. Cirkev na Ukrajine sa zasadzuje za ochranu života a pokúša sa mladých ľudí povzbudzovať a dodávať im odvahu k zodpovednému rodinnému životu.
Koncom októbra usporiadala katolícka cirkev na Ukrajine kongres o rodine. Zúčastnila sa na nej aj referentka svetovej pápežskej nadácie „Kirche in Not“ pre východnú Európu Magda Kaczmareková. V interview s Thomasom Oswaldom rozpráva o svojich skúsenostiach.

Pani Kaczmareková, aký je váš celkový dojem z cesty na Ukrajinu?
Magda Kaczmareková: Ukrajina je pekná a pohostinná krajina. Je však aj poznačená 70 rokmi komunizmu. To sa odráža v ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia, ktorí si budujú budúcnosť v povolaní, alebo chcú založiť rodinu. Mnohí Ukrajinci si myslia, že ich krajina nemá budúcnosť. Najlepšie vzdelaní mladí ľudia emigrujú, iní upadajú do zúfalstva. Strata perspektívy vedie k alkoholizmu a k rozpadu rodín.
Až 65 percent detí vyrastá bez otca. Každý deň sa na Ukrajine vykoná 300 potratov. A to v krajine, ktorá má príliš málo detí, aby zabezpečila výmenu generácií. Apoštolský nuncius na Ukrajine, arcibiskup Claudio Gugerotti, problém zhrnul nasledovne: „Chýba nádej v spoločnosti a láska v rodinách.“

Čo robí cirkev v tejto situácii?
Cirkev na Ukrajine si je vedomá, že okrem riešenia politických ťažkostí musí byť prioritou obrana rodiny. Rímskokatolícka cirkev zorganizovala kongres o rodine v meste Vinnycja, ktoré leží na polceste medzi Kyjevom a Ľvovom. Prehovorili na ňom rodičia, ktorí sa intenzívne angažujú vo farskom živote. Tí majú veľa detí, čo je na Ukrajine mimoriadne. Myslím si, že angažovanosť týchto ľudí ukazuje, že budúcnosť cirkvi spočíva v rodinách spojených s Bohom, v každodennej modlitbe, katechéze, liturgii, slávení sviatkov, spoločného posedenia pri jedle atď. – to všetko tu zohráva svoju úlohu.

No počet týchto rodín je malý. Ako by sa mohol ich príklad postarať o duchovné znovuzrodenie na Ukrajine?
Kľúčom k tomu sú podľa mňa duchovné hnutia. Mnohé rodiny sú členmi „Neokatechumenálnej cesty“, či „Rodín z Nazaretu“, alebo hnutia „Domáca cirkev“, aby som uviedla iba niektoré. Tieto spoločenstvá sú dynamické centrá, ktoré vyžarujú aj do svojho okolia. Pápež František to raz formuloval takto: „Žijeme v časoch, v ktorých kresťania môžu svoj misionársky impulz v rámci týchto hnutí znovu nadobudnúť, ako v raných dobách kresťanstva.“

Ako sa prezentuje situácia v katolíckej cirkvi na Ukrajine?
Katolícka cirkev na Ukrajine pozostáva z gréckokatolíckej a rímskokatolíckej. Katolícka cirkev po komunistickom prenasledovaní sa znovu prebrala k životu. Je prekvapujúce vidieť, aký mladý je jej klérus.
Rímskokatolícka cirkev sa aj intenzívne stará o ľudí vo vojnovej oblasti na východnej Ukrajine. Pôsobí tam napr. „Christian Rescue Center“ (Kresťanské záchranné centrum), v ktorom utečenci dostanú materiálnu aj duchovnú pomoc. Na svoju prácu a opätovné budovanie potrebuje katolícka cirkev na Ukrajine celú našu podporu. Preto Ukrajina patrí aj ku krajinám, ktoré „Kirche in Not“ najviac podporuje. …

Vo väzení ku mne prehovoril Ježiš

Rím, 7.12.2019 (kath.net/VISION2000) 025 832

Adeeb Jaafari bol moslimský žurnalista. Písal v Sýrii aj o politike, čo rozhodne vyžadovalo odvahu, najmä ak sa jeho názory nie vždy zhodovali s pohľadom vlády. A tak v r. 2005 pristál vo väzení. Tam nebol ušetrený šikanovania, ani utrpenia, jeho cela bola takmer ako hrob, stále temná a maličká – mala iba 1,5 metra. No vo väzení mal celkom zvláštny zážitok:
„Počul som hlas, niekto sa ku mne prihováral! Najprv som si myslel – ja bláznim! Mal som strach. Ale to, čo som počul, bolo neuveriteľne krásne. Nedokážem to opísať. Už som chcel stále hovoriť iba s tým človekom, diskutovať s ním o živote a o svete. Nemohol som ho vidieť, ani som nevedel, či je noc alebo deň, alebo koľko času naše stretnutie trvalo. Všetko bolo temné, ale v mojom srdci sa rozžiarilo nové svetlo.“
Po piatich rokoch sa konečne dostal na slobodu. Pešo, bez topánok a v starom odeve putoval 14 hodín domov a doma zazvonil pri dverách. Obe deti ho po dlhom čase už vôbec nespoznali a žena ho najprv nechcela vpustiť, lebo polícia jej oznámila, že jej muž zomrel. A jeho matka tú správu vtedy tiež neprežila.
Čoskoro dostal depresie a dlhý čas nechcel s nikým hovoriť. Pomohol mu páter Paul, ktorý býval blízko Damasku v starom kláštore a pozýval všetkých ľudí – moslimov, kresťanov, či ateistov, aby tam na farme žili a pracovali. Tam sa dostal aj Adeeb z depresií. Keď prišiel do kláštora, našiel na stole Bibliu. Otvoril ju a čítal celú noc. Prečítal Nový zákon od začiatku do konca a pritom okamžite spoznal to, čo mu hlas vo väzení povedal. Okamžite pochopil – vo väzení k nemu hovoril Ježiš. Cítil sa ako znovu zrodený. Ráno mal dlhý rozhovor s pátrom. Ako bývalý moslim mal mnoho otázok o viere, o Bohu, O Ježišovi a o svete. Nakoniec obaja plakali.
Keď sa v r. 2011 začala vojna v Sýrii, Adeeb sa rozhodol ujsť, lebo nechcel v nijakom prípade bojovať. Tajne zásoboval ľudí potravinami a potom ušiel do Libanonu. Tam však nemohol zostať.
Vo sne počul slová: „Choď do Európy!“ Vedel, že cesta stojí asi 5000 eur, ale nemal potrebné peniaze. Nejaké peniaze si požičal a prišiel do Turecka. Keďže vedel riadiť čln, dostal sa ďalej do Grécka a ešte si tak aj zarobil. Z Grécka ho niekto zdarma odviezol do Nemecka. Cez nemeckého priateľa sa dostal na charizmatické duchovné cvičenia, položili na neho ruky s požehnaním a mal mimoriadny zážitok:
„Videl som Ježiša. Vedel som, že to bol on. Na tento obraz už celý život nezabudnem.“
Chcel sa dať pokrstiť a dostal som sa do centra ´Elijah21´, kde sa naučil všetko o kresťanskej viere a bol pokrstený. Dnes môže povedať:
„V Ježišovi som našiel svoje miesto a svoj cieľ na tomto svete.“
Teraz sa angažuje tento sýrsky kresťan v projekte „Elijah21“. Tam sú cielene pozývaní ľudia z utečeneckých domovov, aby si po spoločnom obede pozreli film o Ježišovi vo viacerých jazykoch. Na konci filmu vydávajú členovia centra svedectvá o svojej viere v Ježiša a pozývajú na rozhovory o filme a o kresťanskej viere.
„Mnohí po tom filme aj plačú. Film o Kristovom umučení niečo s ľuďmi robí. Mnohí sa chcú potom s nami modliť. Po filme vidia títo ľudia väčšinou kresťanstvo celkom inými očami.“
Prácou vo farnostiach, ktoré s projektom „Elijah21“ spolupracujú, majú byť títo ľudia ďalej sprevádzaní. Obrátenie samotné môže však prísť iba od Boha. Adeeb Jaafari z vlastnej skúsenosti vie:
„Aj dnes sa Ježiš ešte stále ukazuje moslimom vo sne. Ako mne tak dáva mnohým nádherné znamenie. Ak to Boh chce, aj Sýria sa znova môže stať kresťanskou krajinou. Boh môže všetko! On ešte aj dnes robí denne zázraky!“

Trump: Kríž je ‘mocnou pripomienkou významu Vianoc’

Washington, D.C., 6.12.2019 (LifeSiteNews) 025 831 – Americký prezident Donald Trump po boku svojej manželky First Lady Melánie sa prihovoril k ľuďom, ktorí sa zišli na slávnosť rozsvietenia národného vianočného stromčeka. V príhovore dal do súvisu pokorné narodenie Ježiša Krista s jeho krížom.
„V roku 1923 prezident Calvin Coolidge zažal prvý národný vianočný stromček v USA. Neskôr tej noci centrá americko-africkej komunity konali bohoslužby na voľnom priestranstve na tejto pôde a počas nich sa rozžiaril Washingtonov monument s krásnym krížom ako mocnou pripomienkou významu Vianoc.“
„Pred viac ako dvomi tisíckami rokov sa na východe zjavila žiarivá hviezda. Mudrci zďaleka za ňou cestovali a zastavili sa pod touto hviezdou a našli Svätú rodinu v Betleheme. Ako nám hovorí Sväté písmo, keď Mudrci prišli do toho domčeka, uvideli Dieťatko s Máriou jeho Matkou, padli na kolená a klaňali sa mu.“

Kardinál Zen: Pápež František ‘podporuje schizmu v Číne’

Oficiálny čínsky biskup: „Láska ku krajine by mala prevyšovať lásku ku Katolíckej cirkvi. Láska k domovine musí byť väčšia ako láska k Cirkvi a zákon krajiny je nad kánonickým právom.“

Peking, 6.12.2019 (LifeSiteNews) 025 830 – Čínsky kardinál Jozef Zen povedal, že pápež František „podporuje schizmu v Číne legitimizovaním vlasteneckej cirkvi“. „Nedávno som sa dozvedel, že Svätý Otec v lietadle povedal: ‘Iste, ja nechcem schizmu, Ale ja sa schizmy nebojím’. A a ja mu hovorím: ‘Vy podporujete schizmu. Vy legalizujete schizmatickú cirkev v Číne.’ Neuveriteľné,“ povedal kardinál Zen v interview pre internetový New Bloom Magazine z 3. decembra.
Kardinál Zen povedal, že pokusy kontaktovať sa a pracovať s Vatikánom za pápeža Františka sú pre verných čínskych katolíkov jednoducho katastrofálne, ak sa porovnajú s otvorenou a láskavou situáciou za predošlých pápežov. Vyhlásil, že František „zastavil dobrú prácu v Číne, ktorú robili sv. Ján Pavol II. a Benedikt XVI.“ a dodal:
„Ale čo sa deje teraz? Prišiel František. Je mi ľúto povedať, že si myslím, že má málo úcty ku svojím predchodcom. Zastavuje všetko, čo tí urobili. A stále sa používa slovo ‘v kontinuite’ … ale to je urážka. Urážka! Nie je to v kontinuite!“
V septembri prišli správy, že Vatikán a Čína sa dohodli na zjednotení tajnej a oficiálnej cirkvi. To dovoľuje vlasteneckému združeniu voliť kandidátov na biskupov, z ktorých má pápež vybrať. Vyžaduje to od kňazov a biskupov tajnej cirkvi, aby sa zaregistrovali do oficiálnej cirkvi a tak sa potvrdzuje kontrola vlády nad cirkvou.
Pomocný biskup Vincent Guo Xijin sa skrýva po tom, čo sa odmietol takto registrovať. Ušiel pred sledovaním tajnej polície. Duchovní verní Rímu sú vystavení zastrašovaniu a prenasledovaniu a vláda zvyšuje tlak na ich registráciu vo vlasteneckom združení.
Na otázku o jeho vzťahu s pápežom, Zen povedal, že má s ním „výborný vzťah“, no vzápätí dodal: „Pápež neodpovedá na moje listy a všetko, čo sa stalo, je proti tomu, čo som ja navrhoval.“
Kardinál Zen vyzdvihol tri následky toho, že pápež nedal na jeho rady: „Tajná dohoda Vatikánu s Čínou, ktorú som ani nedostal a nemôžem sa k nej vyjadriť. Neviem, čo v nej je. Potom je to zrušenie exkomunikácie siedmych biskupov. To je neuveriteľné, proste neuveriteľné. Ale ešte neuveriteľnejší je posledný akt – zabitie tajnej cirkvi.“ …
„ … Nemôžeme oklamať komunistov. Komunisti klamú celý svet. Klamú veriacich. Podpísať registráciu v oficiálnej cirkvi to nie je podpísať deklaráciu. Keď to podpíšeme, prijímame, že budeme členmi cirkvi pod vedením komunistickej strany. To je hrozné, také hrozné,“ hovorí kardinál Zen. Práve v tomto bode obvinil kardinál pápeža, že „povzbudzuje schizmu v Číne“.

Niektorí z komunistami schválení biskupi vyhlásili, že ich prvou prioritou je slúžiť Číne až potom Cirkvi! Tak biskup John Fang Xingyao, predseda vlasteneckého združenia, nedávno povedal:
„Láska ku krajine by mala prevyšovať lásku ku Katolíckej cirkvi. Láska k domovine musí byť väčšia ako láska k Cirkvi a zákon krajiny je nad kánonickým právom.“ Biskup to vyhlásil na politickej konzultačnej konferencii o náboženstvách 26. novembra v Pekingu.
Biskup Peter Fang Jianping z Tangshanu minulý rok povedal:
„Katolíci by mali podporovať prezidentom Xiom navrhnutú sinicizáciu náboženstva, pretože my ako občania krajiny musíme byť najprv občanmi až potom mať náboženstvo a presvedčenie.“

Vedci: Antikoncepcia spôsobuje scvrkávanie mozgu

Chicago, 6.12.2019 (LifeSiteNews) 025 829 – Nedávna štúdia vedcov, ktorú prezentovala Rádiologická spoločnosť Severnej Ameriky (RSNA) uvádza, že užívanie antikoncepčných piluliek môže spôsobovať scvrkávanie mozgu žien.
Štúdia skenovaním skúmala 50 zdravých žien. Z nich 21 bralo orálnu antikoncepciu a zistili, že tieto ženy mali podstatne menší objem hypotalamu – bazálnej časti medzimozgu. Hypotalamus pomáha regulovať kľúčové funkcie organizmu ako chuť, frekvencia srdca, telesná teplotu a emócie.
Dr. Michael Lipton, profesor rádiologie a medicínsky riaditeľ služieb Montefiore Medical Center v New Yorku, ktorý viedol štúdiu, povedal:
„Zistili sme dramatické rozdiely medzi rozmerom mozgových štruktúr u žien, ktoré berú antikoncepciu a tými, ktoré tieto prostriedky neužívajú. Vyhodnotili sme metódy stanovujúce objem hypotalamu a potvrdzujeme po prvý raz, že užívanie bežných orálnych antikoncepčných prostriedkov sa spája s menším objemom hypotalamu.“
Štúdiu vypracovala, pretože podľa vedcov sú len obmedzené zistenia o štrukturálnych a funkčných účinkoch hormonálnej antikoncepcie a tie na hypotalamus nie sú známe.
Podľa správy štúdia tiež zistila, „že menší hypotalamický objem sa tiež spájal s častejšími prejavmi hnevu u žien a javil silnú koreláciu s depresívnymi symptómami“.
Zistenia sú podľa správy predbežné a štúdia nenašla významnú súvislosť medzi hypotalamickým objemom a funkciou poznávania. Dr. Lipton hovorí, že štúdia by mala motivovať ďalší výskum:
„Táto počiatočná štúdia ukazuje výrazné súvislosti a mala by motivovať ďalšie skúmanie účinkov orálnej antikoncepcie na mozgovú štruktúru a jej potenciálny dopad na funkciu mozgu.“
Zistenia štúdie sa zdajú byť konzistentné s niekoľkými ďalšími nedávnymi štúdiami o účinkoch antikoncepcie.
V r. 2016 dánski vedci, ktorí študovali chorobopisy viac ako milióna žien nad 18 rokov, zistili, že ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu majú väčší sklon k depresii. Štúdia nemeckých vedcov v r. 2016 ukázala, že orálna antikoncepcia by mohla narušovať zmysel žien pre emocionálne prepojenia. V r. 2017 ďalšia dánska štúdia zistila spojenie medzi užívaním hormonálnej antikoncepcie a poruchami duševného stavu, čo viedlo k zvýšenému počtu samovrážd.

„Čím prázdnejšie kostoly, tým väčšie pochody za klímu“

Linz, 6.12.2019 (kath.net) 025 828 – „Myslím si, že viera v klimatické zmeny vyrovnáva to, čo v kresťanstve a presvedčení vo viere už neexistuje.“ Týmito jasnými slovami kritizoval známy židovský publicista Henryk Broder na videu Nemcov a rôzne podujatia ako „Fridays for Future“ (Piatky pre budúcnosť).
„V tejto spoločnosti je angažovanosť najvyššou formou konformizmu. Ochranu klímy vidím aj ako bránu do prichádzajúceho totalitarizmu. Ochrana klímy sa stala už druhom náboženstva. Vo svete je Al Gore ich „pápežom“ a v Nemecku Luise Neubauerová „pápežkou“ a k tomu sa pridávajú „poľné bohoslužby“ každý piatok. Čím prázdnejšie sa stávajú kostoly, tým väčšie sú piatkové pochody,“ konštatuje publicista.
Jasnú kritiku potom Broder vyslovil k obmedzeniu slobody názoru v Nemecku a k politickej korektnosti mnohých:
„V Nemecku sa presadzuje autoritatívny charakter. Ten sa rozvíja vždy iným spôsobom. Kto chce dnes žiť korektne, musí zostať doma, nesmie mať auto, musí sa živiť vegánsky alebo najlepšie ani nedýchať!“

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *