Prežehnanie sa – zabudnutá modlitba?

Často robíme znamenie kríža, keď začíname a končíme modlitby, keď slávime svätú omšu s ostatnými, keď opúšťame svoje domovy alebo pred šoférovaním svojho auta alebo pri prechádzaní okolo kostola či kaplnky.  Znamenie kríža je samo o sebe jednou z najkratších a najkrajších modlitieb.  Týmto znamením voláme a vzývame Pána, nášho Boha, vznášame k nemu naše modlitby a zároveň vyznávame dve pravdy: prvou sú najhlbšie tajomstvá kresťanskej viery, ktorou je Svätá Trojica – Otec, Syn a Duch Svätý.  Keď povieme „V mene“, vyznávame, že veríme, že existuje len jeden Boh.  Nehovoríme „V menách“, ale vyslovujeme sa v jednotnom čísle a nie v množnom čísle.  Keď povieme „Otca, Syna a Ducha Svätého“, vyhlasujeme, že veríme, že v jednom Bohu sú tri Božské Osoby.  Druhou pravdou, ktorú vyznávame, je spasiteľné dielo Krista na kríži.  Toto je realita, keď robíme kríž od nášho čela po naše prsia a od jedného ramena k druhému.  Táto krátka modlitba pár slovami a urobenie znaku kríža nie je iba vyjadrením našej viery, ale je to sľub obhajovať túto vieru, aj keď to znamená prijať vlastný kríž, aby sme nasledovali Ježiša, nášho Pána a Spasiteľa.

Zdroj: Iamacatholicbyheart.com, Obrázok: Pinterest

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *