Ruženec svetla 2. kniha I.

1.Krst v Jordáne

Ježiš opúšťa Nazaret. Vyrástol v Máriinej škole, ktorá ho ako človeka pripravila na splnenie mesiášskeho poslania. Teraz ho začína uskutočňovať. Pri krste v Jordáne zaznieva hlas Otca: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“(Lk 3, 22)
Nechajme sa i my, Ježišovi bratia a sestry, formovať našou nebeskou Matkou, aby sme sa plnením Otcovej vôle čo najviac podobali Jej božskému Synovi.

2.Svadba v Káne Galilejskej

Ježiš i s učeníkmi boli pozvaní na svadbu. Bola tam aj jeho matka. Ona jediná poznala tajomstvo jeho Božstva. Verí, že Ježiš môže pomôcť mladomanželom v probléme, v ktorom sa ocitli. Prosí svojho Syna i posilňuje vieru obsluhujúcich: „ Urobte všetko čo vám povie!“ (Jn 2, 5). Prosba Matky a viera ľudí vedú Ježiša k tomu, aby urobil svoj prvý zázrak.
Vždy s vierou prosme Pána v našich problémoch a pamätajme, že máme u neho Orodovničku, ktorej príhovor je mimoriadne účinný.

3.Ohlasovanie Božieho kráľovstva

Ježišovo mesiášske poslanie spočívalo v tom, aby priviedol ľudí naspäť k Otcovi. Svojím učením i zázrakmi viedol ľudí k poznaniu Božej milosrdnej lásky. Každému, kto bol ochotný obrátiť sa a zanechať hriešny spôsob života, veľkodušne dával odpustenie. Konal ako pastier, ktorý ide za každou stratenou ovečkou. Keď ju nájde, vezme ju z láskou do náručia a s radosťou ju nesie domov.
Prosme našu Nepoškvrnenú Matku, aby nám pomohla zbaviť sa hriešnych návykov a kráčať po ceste k Bohu.

4.Premenenie na hore

Traja apoštoli v samote vrchu Tábor videli Ježišovu slávu. Tvár mu žiarila ako slnko. Mojžiš a Eliáš sa s ním rozprávali o úlohe, ktorá ho čaká v Jeruzaleme. Apoštoli tomu nerozumeli, len cítili dotyk neba a bolo im tam dobre. Petrove slová vyjadrujú túžbu, aby táto chvíľa neskončila.
Hľadieť na Ježišovu tvár napĺňa človeka šťastím. Ale len vtedy to šťastie bude trvalé, ak ho budeme ochotne nasledovať nielen na vrch Tábor ale aj na vrch Golgotu.

5.Ustanovenie Eucharistie

Ježiš večer pred svojím umučením dal apoštolom vzácny dar – Eucharistiu. Takto im dal účasť na svojej obete i na víťazstve svojho zmŕtvychvstania. Prijatím Eucharistie prijímame Ježišovo umučenie i vzkriesenie do svojho života. Ježiš je v nás. Tak, ako Mária bola tajomstvom vtelenia spojená so svojím Synom – Bohom, sme i my tajomstvom Eucharistie spojení so svojim Spasiteľom.
Otvorme, tak ako Mária svoje srdce a svoju dušu Ježišovi, ktorý chce vstúpiť do nášho života, prebývať v nás, skrze nás sa dávať svetu a obetovať sa.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *