Ruženec svetla 1/2000

1.Krst v Jordáne

„Kto sa ponižuje, bude povýšený“ tieto Ježišove slová sa už napĺňajú pri jeho krste v Jordáne. Kristus sa ponižuje a stavia sa medzi nás, hriešnikov. Nebeský Otec ho pozdvihuje a prehlasuje: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“

2.Svadba v Káne Galilejskej

Mnohokrát pociťujeme, ako nám chýba „víno“ lásky, porozumenia a ochoty. namiesto toho panuje medzi nami nenávisť a neporozumenie. Takto to vyzerá v našich rodinách aj v celej spoločnosti. Mária nám svojim príhovorom môže vyprosiť premenu našich sŕdc i našich vzťahov, len ju k nám musíme pozvať.

3.Ohlasovanie Božieho kráľovstva

Ľudia si myslia, že nájdu definitívne šťastie na tejto zemi. Bez prestania sa ženú za peniazmi, slávou a úspechmi. A keď ich získajú poznávajú, že sú úplne prázdni a ich život nemá zmysel. Ježiš hlása kráľovstvo, ktoré nie je z tohoto sveta, ale ktoré pretrvá večne. Ide o to, aby sme mu uverili.

4.Premenenie na hore

Musíme sa premeniť, či chceme alebo nechceme. Takí akí sme, nemôžeme žiť večne, lebo to by bolo peklo. Musíme sa zmeniť tu na zemi, aby potom sme sa mohli podobať oslávenému Ježišovi v nebi.

5.Ustanovenie Eucharistie
Eucharistia – veľké tajomstvo. Stále málo rozjímame a stále málo si ceníme tento veľký dar, ktorý nám „závidia“ aj anjeli. Koľko svätokrádeží a znesvätení zakusuje Ježiš prítomný v tomto tajomstve, ale aj koľko svätcov a hrdinov viery povstalo vďaka sv. prijímaniu. Nech Eucharistia je pre nás zdrojom posvätenia.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *