Päť prekvapujúcich odhalení tretieho tajomstva Fatimy

 

V roku 2000 kardinál Joseph Ratzinger objasnil znaky a symboly nájdené v mariánskom zjavení z Fatimy

13. mája 2017 sme prežívali 100. výročie mariánskych zjavení vo Fatime v Portugalsku. Za uplynulé storočie ľudia na celom svete rozvinuli rôzne teórie, ktoré majú dešifrovať a vysvetliť skryté posolstvo troch „tajomstiev“ Fatimy. Sestra Lucia, najstaršia z troch pastierikov, povedala, že „interpretácia nepatrí k vizionárovi, ale k Cirkvi.“ Je na Cirkvi, aby interpretovala rôzne znaky a symboly Panny Márie z Fatimy, aby veriacim poskytla jasný návod na pochopenie toho, čo nám Boh chce odhaliť.

Cirkev to urobila presne v roku 2000, kedy kardinál Joseph Ratzinger, prefekt Kongregácie pre náuku viery, napísal zdĺhavý teologický komentár a výklad slávneho „tretieho tajomstva“.
Tu je päť prekvapivých odhalení, ktoré sa nachádzajú v „Treťom tajomstve“ Panny Márie z Fatimy, ako ju interpretuje kardinál Ratzinger (v súčasnosti emeritný pápež Benedikt XVI.).

 

„Pokánie, pokánie, pokánie!“

  1. „Kľúčovým slovom tejto tretej časti je trojitý výkrik: „Pokánie, pokánie, pokánie!“ Na začiatku evanjelia čítame: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15) Rozumieť znameniam čias znamená prijať naliehavosť pokánia – obrátenia – viery. Toto je správna odpoveď na tento okamih histórie, charakterizovaný vážnymi nebezpečenstvami načrtnutými v nasledujúcich slovách. „Ústredným posolstvom Panny Márie z Fatimy bolo „pokánie“. Snažila sa pripomenúť svetu potrebu odvrátiť sa od zlého a napraviť škody spôsobené našimi hriechmi. Toto je „kľúč“ na pochopenie zvyšku „tajomstva“. Všetko nám jasne poukazuje na potreby pokánia.

 

„Ohnivý meč!“

  1. Anjel s horiacim mečom, ktorého deti videli po ľavej strane Božej Matky pripomína analogické obrazy z Knihy zjavenia. Predstavuje hrozbu súdu, ktorý dolieha na svet. Perspektíva, že svet by mohol byť spálený v mori ohňa, sa dnes už vôbec nejaví ako číra fantázia. Sám človek vyhotovil svojimi objavmi ohnivý meč. Videnie potom ukazuje moc, ktorá odporuje ničiacej sile – jas Božej Matky a  z toho pochádzajúca výzva pokánie – pokánie – pokánie. Vízia zaznamenáva, že ohnivý meč vyhasol v kontakte s nádherou Panny Márie. Najsvätejšia matka má posledné slovo a jej žiara môže zastaviť akúkoľvek katastrofu.

 

„O budúcnosti nie je ešte rozhodnuté!“

  1. Dôležitosť ľudskej slobody človeka je veľmi zdôraznená: budúcnosť nie je nezmeniteľne stanovená a výjav, ktorý videli deti, vonkoncom nie je filmom anticipujúcim budúcnosť, na ktorom by sa už nič nedalo zmeniť. Celé toto videnie sa v skutočnosti deje len preto, aby priviedlo na scénu slobodu a zameralo ju pozitívnym smerom. Zmyslom videnia nie je teda ukázať film o nezmeniteľne stanovenej budúcnosti. Jeho význam je presne opačný: dať do pohybu sily zmeny na dobro.

Na rozdiel od všeobecnej viery, intenzívne vízie, ktoré udelila Panna Mária z Fatimy, nie sú náhľadom toho, čo sa stane. Predstavujú to, čo sa môže stať, ak nereagujeme na výzvu Panny Márie k pokániu a obráteniu srdca. Stále si zachovávame svoju slobodnú vôľu a podnecujeme ju, aby sme ju využili pre dobro celého ľudstva.

 

„Krv mučeníkov je semeno Cirkvi!“

  1. Záver „tajomstva“ je povzbudivé videnie, ktoré chce dejiny krvi a sĺz preniknúť uzdravujúcou mocou Boha. Anjeli zbierajú pod ramenami kríža krv mučeníkov a zavlažujú tak duše, ktoré sa približujú k Bohu. Kristova krv a krv mučeníkov sú vnímané spoločne: krv mučeníkov steká z ramien kríža. Ich mučeníctvo sa odohráva v solidarite s umučením Krista, stáva sa s ním jedno. „Dopĺňať v prospech Kristovho tela – Cirkvi – to, čo ešte chýba jeho utrpeniu“ (Kol 1, 24). Ich život sa stáva Eucharistiou, začlenením do tajomstva zrna, ktoré odumiera a stáva sa tak plodným. Je pravdou, že vízia obsahuje veľa utrpenia a nebezpečenstva, ale ono nie je márne. Cirkev môže v nasledujúcich rokoch veľa trpieť, a to by nemalo byť prekvapením. Cirkev prešla prenasledovaním už od ukrižovania Pána a naše utrpenie v súčasnosti bude mať len dobré účinky v budúcnosti.

 

„Ja som premohol svet!“

  1. „Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“ Čo to znamená? Srdce otvorené Bohu, očistené uvažovaním o Bohu je silnejšie ako pušky a iné zbrane. Máriino fiat, slovo jej srdca, zmenilo dejiny sveta, pretože uviedlo na tento svet Spasiteľa, lebo zásluhou tohto ÁNO sa Boh mohol stať človekom v našom priestore a taký ostáva navždy. Zlý má moc v tomto svete, vidíme to a ustavične zakúšame. Má moc, lebo naša sloboda sa neustále necháva odvádzať od Boha. Ale odkedy má sám Boh ľudské srdce a tak obrátil slobodu človeka smerom k dobru, smerom k Bohu, teda sloboda rozhodnúť sa pre zlo nemá už posledné slovo. Odvtedy platia slová Písma: „Vo svete máme súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33). Fatimské posolstvo nás vyzýva dôverovať tomuto prísľubu. V blízkej budúcnosti môže dôjsť k utrpeniu, ale ak sa budeme pevne držať Ježiša a jeho matky, staneme sa víťazmi.

Zdroj: Aleteia

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *