Život Cirkvi vo svete 44/2020

Obsah

+ Zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka

Modlime sa za Benedikta XVI. 🙏

Ani na Vianoce slávnostná omša v Bazilike sv. Petra

Ježiš, muž modlitby stojaci v Jordáne

Pápež vymenoval 13 kardinálov a zvolal konzistórium

Pápež sa radí s vedúcim zdravotníckej služby

Kardinál Sarah: Západ musí bojovať proti „hroznému fanatizmu“

Kardinál Hollerich chváli pápežovo napomínanie Európy

V článkoch o filme „Francesco“ sú dezinterpretácie

Kardinál Burke: Pápežove výpovede vo filme nie sú vieroučné

Taliansko: Kardinál Bassetti pozitívne testovaný

+ Zomrel kardinál Anthony S. Fernandez

Parížsky arcibiskup: Vražda v Božom mene je rúhaním

Nemecko: Biskup Bätzing odsúdil teror v Nice

Pápežov býv. biskup: Zväzky gejov odkresťančia spoločnosť

Uviedlo Rusko od r. 1920 dobu 100-ročnej vlády satana?

Biskupi Poľska: „S bolesťou sledujeme eskaláciu agresie“

Poľsko: Prímas varuje pred rozkolom v krajine

Poľsko: Ľavičiari ušli pred fanúšikmi chrániacimi katedrálu

Kňaz: ‘Skôr ma zavrú, akoby som uprel sviatosti veriacim’

Rio de Janeiro: Sochu Krista zreštaurujú

Argentína: Domorodci prosia pápeža o pomoc

Venezuela: Madurov zákon o homosexuálnom „manželstve“

Nemecko: Rím chce hovoriť s biskupmi bez laikov

Írsko: Zákon hrozí kňazom väzením za slúženie omše

USA: Amy Coney Barrettová je ústavnou sudkyňou!

Poľsko: Biskupi po protestoch vyzývajú k dialógu

Výpovede pápeža a modlitby na Námestí sv. Petra

Biskup Schneider vyzýva veriacich modliť sa za pápeža

Biskup Voderholzer: Film nie je vieroučné hlásanie viery

Biskup Eleganti: „Pápežské interview sa stali inflačnými

Arcibiskup Viganò: ‘Koniec časov máme pred očami’

„Ďalší zmätok v tejto už aj tak otrávenej dobe“

Nuncius po návšteve Vatikánu ochorel na koronu

Bývalý mentor vizionárov Medžugoria exkomunikovaný

Som Matkou a Kráľovnou všetkých svätých

Dnes je sviatok Všetkých svätých – musíte sa na nich pozerať s radosťou, dôverou a veľkou nádejou. … Tu hore vytvárajú obrovskú korunu zo svetla a spolu s vašou
nebeskou Matkou spievajú večnú chválu Najsvätejšej Trojici (1983).
Sú tu všetci anjeli rozdelení vo svetelnej harmónii na 9 chórov, aby každý spieval vo svojej modulácii lásky a slávy tak, aby prebleskovala veľká a božská moc. Okolo anjelských zborov sú všetci blahoslavení a svätí, ktorí žijú zo svetla a lásky, večnej radosti a nesmiernej slávy, ktorá vychádza z Najsvätejšej Trojice a zakusujú stále väčšiu blaženosť. K nebeskej hore vystupujú z hlbokého utrpenia, ktoré očisťuje nepretržité modlitby všetkých duší z očistca. Po nej dychtia milosťou a túžbou, ktorej dokonalosť je primeraná postupnému oslobodzovaniu od dlhov spôsobených slabosťou a hriechom. (8.8.1986)
S tými, ktorí žili na zemi, ako moje najmenšie deti, ochotne ma počúvali a nasledovali na ceste, ktorú som im predznačila, tvoria teraz žiarivú korunu lásky, radosti a slávy okolo môjho Nepoškvrneného Srdca. Moje materinské Srdce vás dnes zjednocuje v mimoriadnom spoločenstve života so všetkými vašimi bratmi v raji a s tými, ktorí majú teraz istotu, že budú zachránení, ale v čase svojej osobnej očisty ešte trpia v očistci. … Duše, ktoré sa nachádzajú v očistci, môžu mi darovať pomoc svojho utrpenia a svojich nepretržitých modlitieb. Preto sa nemusíte nikdy cítiť osamotení. Spojte sa užšie so svätými v nebi a s tými, ktorí sa ešte očisťujú v očistci. Tí sú vám veľmi blízko, vidia všetky vaše ťažkosti, poznajú strašné úskoky, ktoré vám kladie môj protivník a neustále vám účinne pomáhajú …
Som Matkou a Kráľovnou všetkých svätých. Som Vojvodkyňou celého zástupu! Som Matkou celej Cirkvi – bojujúcej, trpiacej a triumfujúcej! (1983)

V hodine veľkej skúšky sa raj spojí so zemou! (1990)
Nebo sa spája so zemou. V mojom Nepoškvrnenom Srdci sa denne koná stretnutie s vašimi bratmi tu hore … Nebo sa spája so zemou vo veľkom spoločenstve modlitby, ktorá sa dvíha od všetkých mojich synov, aby sa Ježiš ponáhľal so svojím návratom v sláve a aby sa celý svet premenil na nádhernú záhradu milosti a svätosti. Nebo sa spája so zemou pri formovaní jednotného šíku, ktorého som nebeskou Vojvodkyňou, aby vybojoval najdôležitejšiu časť boja proti Satanovi a všetkým silám zla a dosiahol moje najväčšie víťazstvo. Nebo sa spája so zemou teraz, keď prežívate záverečné obdobie očisty a veľkého súženia. (1995)

Prijímam vaše duše a prinášam ich pred môjho Syna Ježiša

Duše v očistci, ktoré na zemi patrili do môjho šíku, majú teraz zvláštne spojenie so mnou, cítia zvláštnym spôsobom moju prítomnosť, ktorá zmierňuje horkosť ich utrpenia a skracuje čas ich očisty. A ja idem, aby som tieto duše prijala do otvoreného náručia, aby som ich uviedla do raja svetla s ničím neporovnateľného …
V hodine vašej smrti som blízko pri vás v žiare môjho osláveného tela, prijímam vaše duše a prinášam ich pred môjho Syna Ježiša k osobnému súdu. Predstavte si, aké radostné musí byť stretnutie s Ježišom pre tie duše, ktoré mu predstaví jeho vlastná Matka! Pretože ja ich prikryjem mojou krásou, dám im vôňu mojej svätosti, belosť mojej čistoty, odejem ich mojím milosrdenstvom a kde zostane nejaká škvrna, tam prejdem mojou materinskou rukou, aby som ju vymazala a dala im takú žiaru, aby dostali súhlas vstúpiť do blaženej večnosti raja … Blažení sú tí, ktorí zomierajú s vašou nebeskou Matkou! (1992)

****************************

Modlitba za pokoj poľských biskupov (na základe Listu Efezanom)

Pane Ježišu Kriste, Ty, ktorý si náš pokoj,
Ty, ktorý si strhol múr, ktorý oddeľuje ľudí – nepriateľstvo,
Ty, ktorý ľudí od seba vzdialených znova zbližuješ,
Ty, ktorý si na seba vzal smrť nepriateľstva!
Prosíme, vymaž aj v nás každé nepriateľstvo!
Osvetli oči nášho srdca, aby sme sa už nechápali ako protivníci, ale ako ľudia v jednom dome – v tvojom dome a aj v tomto dome menom Poľsko.
Zmeň naše myslenie o sebe navzájom a daj nám slová a činy, aby sme túto premenu dokázali zviditeľniť. Vlož nám do úst – a predtým do našich myšlienok – slová, ktoré budujú namiesto ničenia, ktoré uzdravujú namiesto zraňovania, ktoré utešujú namiesto znechucovania, ktoré prinášajú pokoj namiesto agresie.
Ukáž nám skutky konkrétnej lásky a milosrdenstva, ktorými môžeme naše spoločenstvo znova vybudovať. Veď nás v tejto ťažkej chvíli pandémie zvlášť k chorým a starým, k ľuďom v karanténe a k tým, ktorí smútia za svojimi mŕtvymi. Zvýš v nás sebaobetovanie a súcit.
Premeň každého z nás na nového človeka a nastane pokoj!
Modlime sa za všetkých!
Za múdrosť a želanie verejného blaha pre všetkých, ktorí sa v tomto konflikte prihlásia o slovo.
Za politikov všetkých strán v parlamente aj mimo neho.
Za tých, ktorí sa v kostoloch modlia a za tých, ktorí demonštrujú.
Za tých, ktorí veria v Boha a za tých, ktorí hodnoty pravdy, spravodlivosti, dobra a krásy odvodzujú z „iných zdrojov“. Aj za tých, čo v súčasnosti nie sú hľadajúci.
Daj, nech všetci, známi, či neznámi, nájdu cestu ku každému z nás, ukážu nám správne cesty k sebe. A daj nám to všetko účinne hľadať. Amen
****************************

+ Zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka

Spišské Podhradie, 28. októbra (TK KBS) 026 898 – V nemocnici v Levoči zomrel 28. októbra spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher:
„Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou chorobu srdca a bol diabetik. Zomrel na následky týchto chorôb. Úmrtie nebolo spojené s ochorením COVID-19,“ informoval TK KBS Peter Majcher. …
Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 28. júna 2002 Mons. Štefana Sečku za spišského pomocného biskupa s titulom cirkvi Sita. 27. júla 2002 bol konsekrovaný za biskupa v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule. Hlavným konsekrátorom bol vtedajší diecézny biskup Mons. František Tondra, spolukonsekrátormi boli: Mons. Józef Henryk Nowacki, vtedajší apoštolský nuncius v SR, a Mons. Alojz Tkáč, vtedajší košický arcibiskup. Prvého augusta 2002 bol menovaný za generálneho vikára. …
Jeho biskupským heslom bolo “Crux Christi perficiat nos” (Kristov kríž nech nás zdokonalí).

Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201028021

****************************

Modlime sa za Benedikta XVI. 🙏

Vatikán, 25.10.2020 (Facebook, Saletíni Rozkvet) 026 897 – Jeho excelencia arcibiskup Georg Gänswein, prefekt Pápežského domu a osobný sekretár emeritného pápeža Benedikta XVI. žiada svet o modlitbu za Benedikta XVI. Otec arcibiskup vyhlasuje, že pápež Benedikt XVI. je ako sviečka, ktorá pomaly a pokojne dohára. Je zmierený s Bohom, sám so sebou i so svetom. Ako uvádza stránka Movimiento CIEN: „Nie je schopný chodiť bez pomoci a už nemôže slúžiť svätú omšu.“ A arcibiskup Gänswein dodáva:
„Benedikt XVI. pokračuje na ceste života s Kristom a túži po stretnutí s ním tvárou v tvár, aby mu ďalej slúžil. Prosím, modlime sa za emeritného pápeža Benedikta XVI.“
Benedikt XVI. zastával pápežský úrad od 19. apríla 2005 do 28. februára 2013. Bol 265. pápežom Katolíckej cirkvi, prvým nemeckým pápežom od roku 1523 (po Hadriánovi VI.) a prvým pápežom od roku 1294 (po Celestínovi V.), ktorý dobrovoľne abdikoval. Aktuálne je s vekom 93 rokov a 6 mesiacov najstarším pápežom v dejinách.
Modlime sa:
Všemohúci Bože, s vierou ťa vrúcne prosíme za tvojho služobníka Benedikta, aby si ho ochraňoval, v zdraví zachoval a silou Ducha Svätého viedol v modlitbách za tvoju Cirkev, ktorú on sám ako dobrý pastier viedol. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdroj: Movimiento CIEN / misyjne.pl

* * * * * * *

Ani na Vianoce slávnostná omša v Bazilike sv. Petra

Vatikán, 27.10.2020 (KAP/ TK KBS) 026 896 – Tichá noc vo Vatikáne – pre pandémiu bude pápež František sláviť tradičnú vianočnú polnočnú omšu „súkromnou formou, bez prítomnosti členov diplomatického zboru“, ako uvádza agentúra CNA. Vyplýva to z listu, ktorý rozoslal Štátny sekretariát vyslancom pri Svätom stolci. List, ktorý zaslal sekretariát 22. októbra oznamuje, že liturgie sa budú vysielať online.
Už na Veľkú noc slávil pápež inak desaťtisícami navštevované bohoslužby vo Vatikáne iba s niekoľkými duchovnými, rehoľníčkami a spolupracovníkmi. Požehnanie „Urbi et orbi“ udelil František v prázdnej Bazilike sv. Petra. Zvyčajne máva pápež aj na Vianoce 25. decembra príhovor z balkóna baziliky a udeľuje požehnanie „Urbi et orbi“.
V Taliansku došlo v posledných týždňoch k dramatickému nárastu prípadov ochorení na COVID-19, aj počtu hospitalizácií a úmrtí, čo viedlo vládu k prijatiu nových preventívnych opatrení vrátane úplného zatvorenia telocviční a divadiel a zatvorenia barov a reštaurácií o 18. hodine.

Ježiš, muž modlitby stojaci v Jordáne

Vatikán, 29.10.2020 (RV) 026 895

Pri generálnej audiencii v stredu 28. októbra sa pápež František v cykle o modlitbe zameral na vzor samotného Ježiša – muža modlitby:
„Vstúpením do rieky Jordán sa Ježiš identifikoval s hriešnym ľudstvom, ktoré prišiel vyslobodiť a priviesť k Otcovi. V modlitbe sa preto môžeme spoľahnúť, že Ježiš sa v tej chvíli prihovára za nás u Otca. …
Ježiš sa modlí s hriešnikmi Božieho ľudu. Toto si zapamätajme: Ježiš je Spravodlivý, nie je hriešnik. Ale chcel zostúpiť až k nám, hriešnikom, a modlí sa s nami, a keď sa my modlíme, on je s nami v modlitbe; je s nami, pretože je v nebi a modlí sa za nás. Ježiš sa stále modlí so svojím ľudom, vždy sa modlí s nami: vždy.
Nikdy sa nemodlíme sami, vždy sa modlíme s Ježišom. Nezostáva na opačnom brehu rieky – „Ja som spravodlivý, vy hriešnici“ –, aby zvýraznil vzdialenosť od neposlušného ľudu, ale namočí svoje nohy do tej istej očisťujúcej vody. Zaujíma pozíciu ako hriešnik. A toto je veľkosť Boha, ktorý poslal svojho Syna, ktorý sa zriekol seba samého a javil sa ako hriešnik. …
Katechizmus katolíckej cirkvi vysvetľuje, že toto je novosť v plnosti času: «Synovskú modlitbu, ktorú Otec očakával od svojich detí, sa konečne modlí sám jeho jednorodený Syn vo svojej ľudskej prirodzenosti s ľuďmi a pre ľudí» (KKC, 2599). Ježiš sa modlí s nami. Toto si zapíšme do hlavy i do srdca: Ježiš sa modlí s nami.“ …
Viac na: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-10/katecheza-z-cyklu-o-modlitbe-jezis-clovek-modlitby.html

Pápež vymenoval 13 kardinálov a zvolal konzistórium

Vatikán, 25. októbra (RV) 026 894 – Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 25. októbra Svätý Otec František ohlásil na 28. novembra konanie kardinálskeho konzistória na kreovanie 13 nových kardinálov a oznámil ich mená. Slávnosť bude v predvečer Prvej adventnej nedele.
Medzi novomenovanými kardinálmi sú dvaja členovia Rímskej kúrie: generálny sekretár Synody biskupov Mons. Mario Grech, pôvodom z Malty, a prefekt Kongregácie pre kauzy svätých Mons. Marcello Semeraro, pôvodom Talian. Nasledujúci šiesti noví kardináli sú arcibiskupi z rôznych častí sveta ako Rwanda, USA, Filipíny, Čile, Malajzia (Brunei), Taliansko. Ďalším v poradí je taliansky rehoľník, správca konventu minoritov v Assisi. K deviatim kardinálom v aktívnom veku Svätý Otec pripojil aj štyri emeritné osobnosti, medzi ktorými je aj pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa z rehole kapucínov. Zoznam novomenovaných kardinálov:

Mons. Mario Grech, generálny sekretár Synody biskupov
Mons. Marcello Semeraro, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých
Mons. Antoine Kambanda, arcibiskup Kigali, Rwanda
Mons. Wilton Gregory, arcibiskup Washingtonu, USA
Mons. José Advincula, arcibiskup Capizu, Filipíny
Mons. Celestino Aós Braco, arcibiskup Santiaga de Chile, Čile
Mons. Cornelius Sim, titulárny biskup Puzia di Numidia a apoštolský vikár Bruneja, Kuala Lumpur (Malajzia)
Mons. Augusto Paolo Lojudice, arcibiskup Sieny (Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino), Taliansko
Páter Mauro Gambetti, minorita, kustód Konventu (Sacro Convento) v Assisi.
Emeritné osobnosti:
Mons. Felipe Arizmendi Esquivel, emeritný biskup San Cristóbalu de las Casas, Mexiko
Mons. Silvano M. Tomasi, titulárny arcibiskup Asola, apoštolský nuncius
Páter Raniero Cantalamessa, kapucín, kazateľ Pápežského domu
Mons. Enrico Feroci, farár Santa Maria del Divino Amore v Castel di Leva (pri Ríme)

Pápež sa radí s vedúcim zdravotníckej služby

Vatikán, 27.10.2020 (kath.net/KAP) 026 893 – V situácii priostrujúcej sa krízy pandémie pápež František sa v pondelok radil so šéfom vatikánskej zdravotníckej služby, Luigim Mistom. Bližšie údaje k rozhovoru Vatikán neuviedol. V pápežskej Švajčiarskej garde ochorelo na vírus 13 zo 113 gardistov.
Taliansko zaznamenalo v nedeľu 21 273 nových infekcií za 24 hodín. Nový dekrét vlády uvádza zostrené pravidlá opatrení ako zatvorenie barov a reštaurácií od 18. hodiny. Husto navštevované miesta musia byť zatvorené od 21. hodiny.

Kardinál Sarah: Západ musí bojovať proti „hroznému fanatizmu“

Pápež František sa modlí za obete a ich príbuzných

Vatikán, 30.10.2020 (kath.net/KAP) 026 892 – S odporom reagoval kardinál Robert Sarah na islamisticky motivované útoky nožom v bazilike v Nice. Kardinál pochádzajúci z Guiney a prefekt Kongregácie pre bohoslužby a disciplínu sviatostí vo štvrtok na Twitteri napísal:
„Islamizmus je hrozný fanatizmus, proti ktorému teba bojovať mocou a s rozhodnosťou. Islamisti sami svoju ‚vojnu‘ nezastavia. Afričania to vedia len pridobre. Barbari sú vždy nepriateľmi pokoja. Teraz sa musí Západ – dnes je to Francúzsko – naučiť toto pochopiť.“ povedal
Pri útoku na baziliku v Nice boli zavraždené tri osoby a šesť ťažko zranených. Vyšetrovatelia predpokladajú teroristický útok, lebo útočník kričal „Allahu akbar“ .

„Pápež František sa modlí za obete a príbuzných očividne islamisticky motivovaného teroristického činu v Nice. O situácii je informovaný a je blízko smútiacej katolíckej farnosti. Terorizmus a násilie nemožno nikdy akceptovať,“ napísal „VaticanNews“.
„Útok v Nice, pri ktorom páchateľ vo štvrtok ráno beštiálne zavraždil troch ľudí, rozsial smrť na mieste lásky a útechy. František sa modlí za obete a ich príbuzných, aby násilie prestalo, aby sme na seba znova hľadeli ako bratia a sestry a nie ako nepriatelia, aby milovaný francúzsky národ zomknuto mohol reagovať dobrom na zlo.“

Kardinál Hollerich chváli pápežovo napomínanie Európy

Rím, 28.10.2020 (KAP) 026 891 – Kardinál Jean-Claude Hollerich, predseda Rady biskupských konferencií EÚ – COMECE – ocenil nedávne výpovede pápeža Františka. Františkova výzva sa ho „hlboko dotkla“, ako povedal pre portál „Vatican
News“ v stredu. Pápež v posolstve z utorka napomínal okrem iného k väčšej solidarite v období krízy koronavírusu.
„Počul som už rôzne varovné slová Európe, ktoré často nie sú pomocou,“ povedal arcibiskup z Luxemburgu.
„Niekedy tu máme morálne zdvihnutý prst a ja tomu všetkému aj rozumiem. Ale to nás neprivedie ďalej. No pápež apeluje na dobro v každom človeku, ako aj na idealizmus v každom európskom občanovi a v každom, kto rozhoduje. Tento spôsob otvára priestor a budúcnosť a to je nádherné.“
Hollerich signalizoval aj podporu pápežovho podnetu smerom k „zdravo sekulárnej Európe“ a zdôraznil:
„Môžeme Boha nechať byť celkom Bohom. Táto sloboda Cirkvi v sekulárnom priestore otvára celkom nové horizonty a možnosti do budúcnosti.“
Pritom však treba myslieť na to, že František sa nezasadzuje v nijakom prípade za nejaký „fanatický laicizmus“ . Pápež jednoducho našiel „strednú cestu, ktorá je zakorenená v realite“.

V článkoch o filme „Francesco“ sú dezinterpretácie

Vatikán, 24. októbra (RV) 026 890 – Prinášame komentár vedúceho Slovenskej redakcie Vatican News pátra Jozefa Bartkovjaka, SJ:

„Objavuje sa nové svetlo v kontroverzii okolo výpovedí pápeža Františka v dokumentárno-biografickom filme „Francesco“ rusko-amerického režiséra Jevgenija Afinejevského. To, čo svetové médiá echovo priniesli v stredu 21. októbra ako správu o historickom obrate v učení Cirkvi o legalizácii homosexuálnych zväzkov, sa ukázalo ako hrubá dezinterpretácia.
Samotná americká agentúra CNA, ktorá prišla so správou, že pápež mení doterajšie učenie Cirkvi, na druhý deň publikovala nový článok, v ktorom píše, že medializované výpovede vo filme „sú výsledkom montáže rozličných viet z pápežovho interview a ich prezentovania ako súvislého celku“.
Agentúra navyše uvádza, že samotný režisér Jevgenij Afinejevskij jej reportérom podal skutočnosť tak, ako keby pápež František rozprával na tému údajných „civilných zväzkov“ priamo jemu. Vyšla však najavo skutočnosť, že išlo o archivované nepoužité úryvky z materiálu nasnímaného ešte v roku 2019 v rozhovore pápeža Františka s mexickou žurnalistkou Valentinou Alazraki pre médium Televisa.
Realite nezodpovedá ani samotný termín „registrované partnerstvo“, ktorý vzbudil vo verejnosti najväčší rozruch. Španielsky výraz „convivencia civil“ vyjadruje bývanie v spoločnej domácnosti, ale nie automaticky partnerský zväzok. Autori však posunuli význam týmto smerom, keď v titulkoch výraz preložili do angličtiny právnym termínom „civil union“ (civilný zväzok).
Po analýze kontextu, z ktorého sú jednotlivé úseky viet povyberané a spojené dohromady je všetkým jasné, že pápež v žiadnom prípade nehovorí o legalizovaní homosexuálnych zväzkov. Sústreďuje sa na niečo iné, a to na otázku vzťahu rodičov k dieťaťu, u ktorého sa prejavila homosexuálna tendencia. Rodičia majú túto skutočnosť akceptovať a dieťa zahrnúť rodinnou láskou.
Práve v tomto kontexte pápež vo filmovom spracovaní hovorí: „Homosexuálne osoby majú právo byť v rodine. Sú Božími deťmi, majú právo na rodinu. (…) Nikoho nemožno vyhadzovať z rodiny, ani mu pre to strpčovať život.“ V pokračujúcich vetách originálneho interview s Valentinou Alazraki, ktoré sa do filmu už nedostali, pápež dokonca ešte vyslovene upozorňuje: „A to neznamená, že mienim schvaľovať homosexuálne akty, ani najmenej.“
Manipulácia zmyslu výpovede respondenta posúva filmársky artefakt do nového svetla. K otázke profesionálnej etiky dokumentárneho žánru sa zrejme vyjadria aj odborníci filmovej vedy. Paradoxom zostáva, že cena bola udelená filmu práve za historio-grafický prínos.

Kardinál Burke: Pápežove výpovede vo filme nie sú vieroučné

Rím, 23.10.2020 (kath.net/jg) 026 889 – Kardinál Raymond Burke ostro kritizoval pasáž filmu „Francesco“, v ktorej pápež František hovorí o „práve na rodinu pre homosexuálov a na občiansko-právne partnerstvá“ pre tieto osoby.
„Vyhlásenia ako sú tieto vyvolávajú u katolíkov veriacich bezradnosť a zmätenie, pretože odporujú Svätému písmu a Tradícii Katolíckej cirkvi. Sú vhodné len na to, aby u ľudí dobrej vôle vyvolali omyly vzhľadom na katolícku náuku. Z kontextu a príležitosti je jasne vidno, že Františkove výpovede nepatria k učiteľskému úradu Cirkvi. Treba ich hodnotiť ako súkromné výpovede osoby, ktorá ich vyslovila. Pre veriacich nie sú záväzné. Sväté písmo, Tradícia a učiteľský úrad Cirkvi sa tým nemenia,“ zdôrazňuje kardinál Burke vo vyhlásení na svojej internetovej stránke.
Na záver zopakoval podstatné body cirkevnej náuky prezentovanej v Katechizme Katolíckej cirkvi 2357 f. a poukázal na výnos Kongregácie pre náuku viery o právnom uznaní homosexuálnych životných zväzkov.

Taliansko: Kardinál Bassetti pozitívne testovaný

Rím, 28.10.2020 (KAP) 026 888 – Predseda Biskupskej konferencie Talianska, kardinál Gualtiero Bassetti, sa infikoval koronavírusom. Biskupská konferencia oznámila pozitívny výsledok testu 78-ročného arcibiskupa Perugie v stredu večer. Kardinál prežíva tieto chvíle „s vierou, nádejou a odvahou“, ako uviedla. Jeho stav je neustále pozorovaný a preverili všetky kontaktné osoby.
Len pred niekoľkými dňami vyzval kardinál Bassetti celé Taliansko vzhľadom na rastúci počet infikovaných k väčšej zodpovednosti. Svedectvo zomrelých je „odkazom, ktorý nesmel byť nadarmo“, ako napomínal.
S takmer 25 000 nových infekcií koronavírusom za 24 hodín zaznamenalo Taliansko nový rekord.

+ Zomrel kardinál Anthony S. Fernandez

Kuala Lumpur, 28.10.2020 (KNA) 026 887 – V Malajzii zomrel kardinál Anthony Soter Fernandez vo veku 88 rokov. Oznámila to Arcidiecéza Kuala Lumpur. Kardinál Fernandez podľahol rakovine.
V arcidiecéze hlavného mesta založenej v r. 1955 bol v r. 1983 až 2003 druhým arcibiskupom. Pápež František ho menoval za kardinála ako prvého duchovného v Malajzii.
Smrťou kardinála Fernandeza má kolégium kardinálov 218 členov. Z nich má 120 právo voliť pápeža. Nezohľadňuje sa pritom kardinál Giovanni Angelo Becciu, ktorý síce nedosiahol vek 80 rokov, ale vzdal sa práv kardinála na podnet pápeža. Koncom novembra bude pápež kreovať 13 ďalších kardinálov.

* * * * * * *

Parížsky arcibiskup: Vražda v Božom mene je rúhaním

Paríž, 30.10.2020 (kath.net) 026 886
„Modlime sa za obete a ich rodiny, ale sme ohromení z tohto vraždeného šialenstva v mene Boha. Boh sa zjavil ako Boh lásky. Vražda v jeho mene je pravým a jediným rúhaním, urážkou toho, čím Boh je.“
Týmito slovami reaguje parížsky arcibiskup Michel Aupetit na správu, že islamistický atentátnik zavraždil v bazilike v Nice troch ľudí a ďalších šiestich ťažko zranil.
„Kristus nám na Všetkých svätých v Evanjeliu povie: ‚Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.‘ My vieme, že to nie sú iba slová. Od počiatku boli kresťania prenasledovaní a ešte dnes platia najvyššiu cenu za nenávisť a barbarstvo, hoci sú to oni, ktorí hlásajú a žijú Božiu lásku a lásku k blížnemu.“

Nemecko: Biskup Bätzing odsúdil teror v Nice

Berlín, 30.10.2020 (kath.net) – Predseda Biskupskej konferencie Nemecka biskup Bätzing vo vyhlásení uvádza:
„Dnešný strašný vražedný útok v Nice ma zbavuje slov. Som zdesený z brutálnej vraždy viacerých osôb v Bazilike Notre-Dame. Veriaci zhromaždení na modlitbu v kostole sa stali obeťami nepochopiteľného násilného činu. Znova sa u našich francúzskych susedov očividne roznecuje nenávisť medzi náboženstvami. V Európe musíme spoločne odporovať ideológii násilníkov a ich pokusom o destabilizáciu spoločnosti. Nenávisť a násilie nesmú mať nijakú šancu. Naša solidarita patrí v tejto chvíli zármutku a zdesenia naším francúzskym priateľom. Európa bola a je veľký projekt pokojného spolunažívania. Túto víziu si nesmieme nechať zničiť atentátmi.“

Pápežov býv. biskup: Zväzky gejov odkresťančia spoločnosť

Arcibiskup Héctor Aguer, býv. pomocný biskup
arcibiskupa Jorgeho Bergoglia

Buenos Aires, 28.10. 2020 (LifeSiteNews) 026 885 – V eseji pre „InfoCatolica“ z 28. októbra arcibiskup Héctor Aguer, bývalý pomocný biskup arcibiskupa Jorge Bergoglia, sa dištancoval od pápežovho komentára o potrebe civilného legalizovania homosexuálnych zväzkov.
Bergoglio aj Aguer boli menovaní za pomocných biskupov v Buenos Aires v r. 1992 a obaja boli menovaní za arcibiskupov v r. 1998 – Bergoglio v Buenos Aires a Aguer v Arcidiecéze La Plata o mesiac neskôr.
Uvádzame niektoré dôležité úvahy z tohto článku:

„Podľa môjho názoru cirkevné schválenie občianskych zväzkov podporí odkresťančovanie a dehumanizáciu spoločnosti. So všetkou úctou voči Kristovmu námestníkovi, dovolím si mať názor, že vyjadrenia, ktoré urobil na túto tému vo filme „Francesco“ nie sú súčasťou Magistéria.

Rovnako sa vyjadril v ten istý deň aj kardinál Gerhard Müller, ktorý povedal, že „sú chvíle, keď katolíci musia kritizovať mnohé idey a skutky jednotlivých pápežov“. A arcibiskup Aguer pokračuje:

„Porovnal by som to k výpovediam, ktoré pápež poskytuje na cestách reportérom v lietadle. Môžu byť zaujímavé, ale chýba im špecifikum vlastný aktu Magistéria. Vydáva ich síce relevantná osoba, no nepresahujú štatus súkromného názoru. To malo už za výsledok spätnú reakciu, ktorá vyvoláva starosti z rozdelenia medzi veriacimi, prehlbovania trhliny v Cirkvi, ktorá tu už nepochybne existuje.

Rovnaký názor majú aj kardináli Müller a Burke i arcibiskupi Schneider a Vigano. Čo je horšie, niektorí z práve menovaných kardinálov plne podporujú homosexuálne občianske zväzky. Na záver arcibiskup píše:

„Je veľmi bolestné uvažovať o veľkej duchovnej škode, ktorú by utrpeli tí veriaci, ktorí trpia neusporiadaným odklonom Cirkvi, ak by potvrdila občianske zväzky schválené štátom ako právo na rodinu. To by znamenalo postaviť prekážku možnosti uzdravenia opísaného v Katechizme Katolíckej cirkvi.

Títo ľudia majú právo na milosrdenstvo pravdy – je to pohoršenie pridávané k podpore duchovných so zlou reputáciou, o čom vedia mnohé dobre informované osobnosti, ktoré iste nechcú ohovárať.
Niektorí z 13 nových kardinálov sú za podporu LGBT a sväté prijímanie pre ľudí v nemanželských zväzkoch.
Nech sa Boh nad nami všetkými zmiluje!

Uviedlo Rusko v r. 1920 dobu 100-ročnej vlády satana?

Poznačuje potvrdenie sudkyne Amy Coney Barrettovej v r. 2020 koniec 100 rokov slobodnej vlády povolenej satanovi?

Páter Richard Heilman

USA, 28.10.2020 (LifeSite News – blog) 026 884 – Sovietsky zväz sa stal prvou krajinou, ktorá v r. 1920 legalizovala potraty. Čo ak toto otvorilo gigantickú satanskú bránu a začalo sa odpočítavanie sto rokov odviazanej satanovej vlády od r. 1920? Otvorila sa doslova najväčšia satanská brána, akú si môžeme predstaviť. Možno toto poukazuje na „omyly Ruska“? Možno preto, že Rusko otvorilo tento portál, bolo vyňaté zo zasvätenia?
Písal som o potencionálnom význame 100 rokov od zjavení vo Fatime, čo by mohlo byť „100 rokov satana“. V tom čase som patril medzi tých, ktorí špekulovali, že 100 rokov má byť od r. 1917 do r. 2017.
No od r. 2017 bolo už výzvou ako vysvetliť alarmujúce zrýchlenie šírenia zla. Rozmýšľal som, že satan má nesmierne zlú náladu, lebo robí všetko, čo len vie, aby znovu získal svoju „väčšiu silu“ a to sa zdá byť tak doteraz.
Latinský výraz motus in fine velocior sa bežne používa na označenie rýchlejšieho plynutia času na konci historického obdobia. Má to znamenať: „Veci sa zrýchľujú smerom ku koncu“. Žijeme v historickej hodine, ktorá nemusí byť koncom časov, ale iste ju možno označiť ako koniec éry.
Či nevieme všetci, že potrat je najhoršou genocídou v ľudskej histórii, keď sa už zavraždilo 1,7 miliardy detičiek od r. 1973? A tento horor proti Bohu sa začal iba tri roky po Fatime, keď Rusko ako prvé otvorilo túto démonickú bránu v r. 1920.
Či nevieme všetci, že tento boj bol vždy o potrate – sviatosti ľavice? To by robilo október, ktorý žijeme práve teraz 100. výročím otvorenia tejto brány. Či by to nevysvetľovalo príšerné zlo, ktorého sme svedkami v ostatných rokoch, najmä v tomto diabolskom roku 2020?
Táto myšlienka mi prišla, keď som sledoval prísahu novej ústavnej sudkyne USA Amy Comey Barrettovej. Klinec do rakvy kultúry smrti … na našej ceste zatvárania tejto gigantickej brány, ktorá sa otvorila pred 100 rokmi v októbri 1920. Neprestávajme sa modliť, bojovníci bojujúcej Cirkvi!

Biskupi Poľska: „S bolesťou sledujeme eskaláciu agresie“

„Zatiaľ čo sa našou krajinou nesie vlna protestov, pápež František pripomenul ochranu život sv. Jána Pavla II.!“
Výzva poľských biskupov v plnom znení:

Varšava, 29.10.2020 (kath.net/pl) 026 883 – Kath.net dokumentuje výzvu Stále rady Biskupskej konferencie Poľska k ochrane života a sociánemu pokoju v plnom znení:
1. Zatiaľ čo sa našou krajinou tiahne vlna pouličných protestov, pápež František na generálnej audiencii adresoval Poľsku dôležité a významné slová. Pripomenul sv. Jána Pavla II., ktorý „vždy požadoval mimoriadnu lásku k slabým a bezbranným ako aj ochranu každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť“. Tieto slová sú súčasťou stálej požiadavky Cirkvi ochrany života – vrátane právnej ochrany – a to života každého človeka vrátane nenarodených podľa prikázania „Nezabiješ“.
2. Pápež František prosil Boha aby „v srdci každého vzbudil úctu k životu našich bratov a sestier, najmä slabých a bezbranných a dal silu každému človeku, ktorý sa ich ujme aj keď to vyžaduje hrdinskú lásku.“
Prikázanie lásky nás zaväzuje matkám a rodinám, ktoré prijmú aj choré deti a vychovajú ich, poskytnúť takú ochranu, akú potrebujú. Ďakujeme všetkým obciam a inštitúciám, katolíckym hnutiam, organizáciám a špeciálnym iniciatívam, ktoré to roky robia a apelujeme na farnosti, katolícke hnutia a iné cirkevné organizácie, aby vyvinuli špeciálne iniciatívy pre tých, ktorí potrebujú individuálnu ako aj inštitucionálnu pomoc. Cirkev sa bude vždy zasadzovať za život a podporovať iniciatívy, ktoré ho chránia.
3. S veľkou bolesťou pozorujeme eskaláciu sociálnych napätí a agresií. Znepokojujúci je aj vulgárny jazyk niektorých demonštrantov, ničenie spoločenského majetku, ničenie kostolov zvonka aj zvnútra, znesväcovanie svätých miest ako aj bránenie sláveniu liturgie. Vyzývame všetkých, aby viedli zmysluplný spoločenský dialóg, vyjadrovali názory bez násilia a rešpektovali dôstojnosť každého človeka. Prosíme politikov a všetkých účastníkov spoločenskej diskusie, aby v tejto dramatickej dobe príčiny situácie dôkladne analyzovali a hľadali východiská v duchu pravdy a verejného blaha bez toho, že by si používali ako nástroj vieru a Cirkev.
Ďakujeme kňazom a laikom, ktorí odvážne bránia svoje chrámy. Nikto nemôže Cirkev a jej sväté miesta brániť lepšie ako spoločenstvo veriacich. Ďakujeme aj bezpečnostným zložkám. Cirkev by chcela zostať otvorená pre všetkých ľudí, nezávisle od ich spoločenskej a politickej príslušnosti.
4. Pre obmedzenia kvôli pandémii sa nachádzame v mimoriadnej ťažkej dobe. To je obrovská výzva pre nás všetkých. V mene starosti, bezpečnosti a zdravia apelujeme neustále na solidaritu a dodržiavanie hygienických predpisov. Ďakujeme lekárom a zdravotníkom za ich prácu a hrdinské nasadenie.
5. Vyzývame všetkých veriacich k pôstu, almužnám a modlitbám za pokoj v spoločnosti, aby sa chránil život, ukončila súčasná kríza aj rozvíjajúca sa pandémia. Predkladáme vám text modlitby na túto dobu.
Žehnáme všetkých našich rodákov.

Členovia Stálej rady Biskupskej konferencie Poľska.
28. októbra 2020

Modlitba za pokoj (na základe Listu Efezanom)

Pane Ježišu Kriste, Ty, ktorý si náš pokoj,
Ty, ktorý si strhol múr, ktorý oddeľuje ľudí – nepriateľstvo,
Ty, ktorý ľudí od seba vzdialených znova zbližuješ,
Ty, ktorý si na seba vzal smrť nepriateľstva!
Prosíme, vymaž aj v nás každé nepriateľstvo!
Osvetli oči nášho srdca, aby sme sa už nechápali ako protivníci, ale ako ľudia v jednom dome – v tvojom dome a aj v tomto dome menom Poľsko.
Zmeň naše myslenie o sebe navzájom a daj nám slová a činy, aby sme túto premenu dokázali zviditeľniť.
Vlož nám do úst – a predtým do našich myšlienok – slová, ktoré budujú namiesto ničenia, ktoré uzdravujú namiesto zraňovania, ktoré utešujú namiesto znechucovania, ktoré prinášajú pokoj namiesto agresie.
Ukáž nám skutky konkrétnej lásky a milosrdenstva, ktorými môžeme naše spoločenstvo znova vybudovať. Veď nás v tejto ťažkej chvíli pandémie zvlášť k chorým a starým, k ľuďom v karanténe a k tým, ktorí smútia za svojimi mŕtvymi. Zvýš v nás sebaobetovanie a súcit.
Premeň každého z nás na nového človeka a nastane pokoj!
Modlime sa za všetkých!
Za múdrosť a želanie verejného blaha pre všetkých, ktorí sa v tomto konflikte prihlásia o slovo.
Za politikov všetkých strán v parlamente aj mimo neho.
Za tých, ktorí sa v kostoloch modlia a za tých, ktorí demonštrujú.
Za tých, ktorí veria v Boha a za tých, ktorí hodnoty pravdy, spravodlivosti, dobra a krásy odvodzujú z „iných zdrojov“.
Aj za tých, čo v súčasnosti nie sú hľadajúci.
Daj, nech všetci, známi, či neznámi, nájdu cestu ku každému z nás, ukážu nám správne cesty k sebe. A daj nám to všetko účinne hľadať. Amen.

Poľsko: Prímas varuje pred rozkolom v krajine

Varšava, 27.10.2020 (KAP/KNA) 026 882 – Vzhľadom na protesty v celej krajine po výnose ústavného súdu o zákaze potratov vyzvala katolícka cirkev k vzájomnému rešpektu:
„Nespôsobujme nijaké rozkoly, neprispievajme k tomu, aby rástli. Všetci nech sa starajú o pokoj a jednotu,“ povedal poľský prímas arcibiskup Wojciech Polak v pondelok v posolstve na videu. Kritizoval, že protesty nabrali občas veľmi násilné a zraňujúce spôsoby:
„Veľmi vás prosím o vzájomnú úctu a aby sa neprekračovali nijaké hranice, aby sme rešpektovali sväté miesta a naše Božie domy. Tie majú byť miestami zmierenia.“
Od výnosu ústavného súdu dochádza denne k protestom na uliciach. V pondelok tiahli demonštranti v mnohých mestách k sídlam vládnej strany Právo a spravodlivosť, aj ku kostolom a biskupským sídlam. V nedeľu narušili viaceré sväté omše. Omša v poznanskej katedrále musela byť prerušená. Posprejovali heslami Božie domy a zneuctili aj pamätník sv. Jána Pavla II. v malom meste.
Predseda Biskupskej konferencie Poľska arcibiskup Stanislav Gadecki povzbudil všetkých v nedeľu večer k dialógu. … Je smutné, že ľuďom v mnohých kostoloch sa bránilo vyznávať svoju vieru, ako povedal. …

Poľsko: Ľavičiari ušli pred fanúšikmi chrániacimi katedrálu

Poznaň, 27.10.2020 (LifeSiteNews) 026 881 – Ohromujúce zábery sa objavili po poľských demonštráciách v pondelok – prívrženci potratov bezhlavo utekali pred energickými športovými fanúšikmi, ktorí sa prihrnuli, aby chránili starovekú katedrálu v Poznani!
Demonštrácie vypukli v mestách celého Poľska od výnosu ústavného súdu o eugenickom potrate. Povzbudení pro-potratovou organizáciou „Štrajk žien“ a vedení aktivistkami Martou Lempartovou a Natáliou Pancewiczovou, protestujúci rušili sväté omše, poškodzovali katolícke chrámy a posvätné vlastenecké pamätníky Poliakov.
No keď sa protestujúci vybrali do ulíc po šiestu noc od rozhodnutia súdu našli kostoly strážené vernými katolíkmi a vlastencami. Oficiálne bezpečnostné sily 26. októbra tiež počas Poľského pochodu nezávislosti zabránili veľkému davu zohyzdiť Kostol sv. Alexandra vo Varšave na Námestí troch krížov.
Stáli mladí futbaloví fanúšikovia, ktorí ani nie sú známi svojou zbožnosťou, sa rozhodli chrániť kostoly proti ľavicovým radikálom! Video z 27. októbra ukazuje ako pro-potratoví protestujúci bezhlavo bežia od poznanskej Baziliky sv. Petra a sv. Pavla, kde skupina futbalových fanúšikov „Lech Poznań“ zabrala celé okolie chrámu!
Bazilika vybudovaná v druhej polovici 10. storočia je najstaršou bazilikou Poľska. Dostali sme aj správu, že Kláštor na Jasnej Hore, svätyňa Čiernej Madony z Čenstochovej má byť ďalším cieľom útoku ľavičiarov.

Kňaz: ‘Skôr ma zavrú, akoby som uprel sviatosti veriacim’

Nottingham 23.10.2020 (LifeSiteNews) 026 880 – Kňaz vo Veľkej Británii vyhlásil, že sa radšej dá zatvoriť, akoby prestal slúžiť svätú omšu pre veriacich počas potencionálneho druhého lockdownu. Vyjadril aj ľútosť, že prestal slúžiť sväté omše v prvej vlne pandémie. Otec Dávid Palmer na Twitteri uviedol:
„Wales sa rozhodol znova zatvoriť kostoly. No radšej sa dám zatvoriť, akoby som znova uprel sviatosti Božiemu ľudu. A ľutujem, že som predtým ohol chrbát. Večný život má prednosť pred týmto životom … alebo naša viera nič neznamená!“

Otec Dávid Palmer, kňaz Personálneho ordinariátu Panny Márie z Walsinghamu (na obr.), žije v anglickom Nottinghame a preto nie je priamo zasiahnutý zákazom omší vo Walesi.
Niektorí užívatelia Twitteru namietali proti jeho rozhodnutiu a istý kňaz vyhlásil:
„Momentálna zdržanlivosť od Eucharistie nenarobí škody. Najmä ak to robíme v mene väčšieho dobra ako pre nás samých.“
No mnohí iní manifestovali podporu jeho rozhodnutiu vrátane rozhodných „ateistov“ a ľudí bez viery. Real O’Neil napísal:
„Ja som ateista, no aj tak som presvedčený, že robíte správne, ak zaujímate tento postoj. Ľudia by mali byť slobodní vo vyznávaní svojej viery. Upierať ľuďom toto právo je morálny zločin. Som presvedčený, že máme morálnu povinnosť porušovať nemorálne zákony.“

Biskup Atanáz Schneider sa nedávno vyjadril:
„Ak kňaz dodržiava rozumne všetky potrebné hygienické opatrenia, nemusí poslúchať nariadenia vlády a svojho biskupa a prestať slúžiť omše veriacim. Také direktívy sú čisto ľudským zákonom avšak najvyšším zákonom Cirkvi je spása duší. Kňazi v takejto situácii musia byť extrémne kreatívni ako odslúžiť sväté omše a udeľovať sviatosti pre veriacich – aj pre malú skupinu. Také bolo vždy správanie v pastorácii všetkých kňazov vyznavačov a mučeníkov v časoch prenasledovania.“ …
Vysielač BBC uviedol:
„Zatvorenie kostolov je súčasťou celkového zatvorenia všetkých nepodstatných prevádzok ako sú puby, reštaurácie, hotely a komunitné centrá. Zhromažďovanie sa v interiéroch a vonku s väčším počtom ľudí ako žije v jednej domácnosti bude tiež zakázané.
Vo Walese otestovali doposiaľ 40 253 ľudí ako pozitívnych a 1756 na vírus zomrelo. Urobilo sa 1 062 714 testov u 683 358 ľudí a 643 105 z nich bolo negatívnych.
V Anglicku a vo Walese umiera viac ľudí ako normálne doma na srdcové choroby a viac žien zomiera na demenciu aj na Alzheimerovu chorobu, ako vykazujú tieto čísla. Počet úmrtí v nemocniciach na tieto choroby je nižší ako zvyčajne. Pandémia viedla k tomu, že sa menej takýchto ľudí lieči v nemocniciach!“
V USA po vydaní reštrikcií na tieto „nepodstatné zhromaždenia“ vrátane svätých omší, mnohí proti tomu protestovali a niektorí sudcovia vydali rozsudky asi v tomto zmysle:
„Zákazy zhromažďovania sa na omšiach a pobožnostiach sú porušením prvého Božieho prikázania!“
Tímy právnikov bojujú za zrušenie týchto zákazov v štátoch New York, Kalifornia, Illinois a Delaware. Väčšina sudcov súhlasí, že štáty a mestá porušili svoje kompetencie, keď vydali nerozumné obmedzenia pre cirkvi.
Žaloby na lockdown sa podávajú aj vo Veľkej Británii.

Rio de Janeiro: Sochu Krista zreštaurujú

Rio de Janeiro, 27.10.2020 (KAP/KNA) 026 879 – Svetoznáma socha Ježiša Krista v Rio de Janeire oslávi 12. októbra 2021 svoje 90. narodeniny. V utorok začala arcidiecéza brazílskej metropoly reštauračné práce na 38 metrov vysokej soche. Najmä údery bleskov opakovane poškodzovali sochu. Tím 40 expertov – medzi nimi aj horolezci – má teraz škody odstrániť.
Socha zo železobetónu a mastenca má poškodený stredný prst na pravej ruke a poškodená je aj ľavá strana tela, ako povedala zodpovedná architektka Cristina Ventura pre portál „G1“. Už v januári 2014 stratila socha po údere blesku časť pravého prostredníka. Tím chce nasadiť aj dróny s kamerami a sochu zoskenovať na 3D zábery.
Náklady reštaurovania zatiaľ známe nie sú. Doteraz sa údržba a opravy financovali z darov a cirkevných peňazí. Monument bol pre návštevníkov pre pandémiu po celé mesiace zatvorený. Od opätovného otvorenia v auguste dostáva arcidiecéza malý podiel zo vstupného – 50 centov z každej vstupenky.
Medzi štátnym úradom na ochranu prírody ICMBio, ktorý spravuje od r. 1961 zriadený prírodný park v okolí sochy a vyberá vstupné, však vypukol spor s arcidiecézou o kompetenciách. Úrad plánuje sprivatizovať reštaurácie a obchody so suvenírmi popri schodoch k soche. Arcidiecéza však vyhlásila, že táto oblasť je v jej správe.
Socha Krista s rozpätými ramenami na 710 metrov vysokej hore Corcovado je svetovým kultúrnym dedičstvom a najznámejším znamením Brazílie. Stojí na vrchole hory na pozemku s rozlohou 500 štvorcových metrov, ktorý patrí arcidiecéze. Socha na osem metrov vysokom podstavci priťahuje každý rok dva milióny návštevníkov.

Argentína: Domorodci prosia pápeža o pomoc

Buenos Aires, 27.10.2020 (KAP/KNA) 026 878 – V spore o obsadený pozemok, ktorý podľa rozsudku súdu patrí argentínskej Diecéze San Isidro, požiadali zástupcovia domorodcov pápeža Františka o sprostredkovanie. Ako informoval portál „Rio Negro“, domorodci kmeňa Mapuche vyjadrili v liste pápežovi svoju veľkú starosť z nariadeného vypratania pozemku vo Villa Mascardi. Táto obec leží 35 kilometrov od západoargentínskeho mesta Bariloche, ležiaceho v Andách, kde pred tromi rokmi bol už pri vypratávaní pozemku usmrtený príslušník tohto kmeňa.
Pozemok má pre kmeň Mapuchov duchovný a filozofický význam, ako sa uvádza. Diecéza nariadila vypratanie jedného hektára pozemku, lebo ho už dva roky nevyužíva a v súčasnosti je obsadený komunitou Mapuchov.
„Situácia je nebezpečná a zložitá, lebo komunita je pripravená klásť odpor proti vysťahovaniu a to môže viesť k ďalšej obete,“ uvádza sa v liste.
„Vykonať vypratanie za týchto okolností by mohlo znamenať aj skončenie dialógu v národnej vláde a rozšírenie konfliktu na celú Patagóniu. Tomu by sa dalo vyhnúť cestou dialógu a uznania histórie vyvlastňovania, ktoré museli vytrpieť všetci domorodci Ameriky,“ píšu Mapuchovia.
V pondelok požiadala Diecéza San Isidro miestne orgány, aby vypratávanie odložili tak dlho, kým sa neumožní pokojná realizácia rozsudku súdu.
V Argentíne sa v súčasnosti diskutuje o rade najnovších obsadení krajov a pozemkov. Vláda prezidenta Alberta Fernandeza v tejto veci začala dialóg. Pozemky obsadzujú okrem iných chudobné argentínske rodiny a domorodci.

Venezuela: Madurov zákon o homosexuálnom „manželstve“

Caracas, 27.10.2020 (csk.news) 026 877 – Venezuelský prezident Nicolas Maduro, požiadal 22. októbra parlament svojej krajiny, aby predstavil predlohu zákona pre homosexuálne pseudo-manželstvá, s odvolaním sa na Františkovu podporu pre homosexuálno zväzky.
„Mám priateľov a známych, ktorí sú veľmi spokojní s tým, čo pápež povedal včera,“ vyhlásil Maduro na stretnutí s predstaviteľmi jeho socialistické strany (Reuters.com), „Úlohu LGBT manželstva prenechám pre ďalšie národné zhromaždenie.“
Maduro nebude jediným politikom, ktorý použije Františka ako svätého patróna homosexuálnych pseudo-sobášov.

Nemecko: Rím chce hovoriť s biskupmi bez laikov

Bonn, 26.10.2020 (KAP) 026 876 – Vatikán chce hovoriť s predstaviteľmi nemeckej cirkvi o rímskom dokumente o rozvoji farností – avšak na úrovni biskupov a nie ako si želá biskupská konferencia aj so zapojením laikov. Ako oznámili biskupi v pondelok v Bonne, hľadá sa termín na prvý rozhovor. Predsedovi KBN biskupovi Georgovi Bätzingovi sa zdá „však aj rozhovor s predsedníctvom synodálnej cesty ako primeraný“.
Podľa „Herder Korrespondenz“ vo Freiburgu na rozhovor pozval prefekt Kongregácie pre klérus, kardinál Beniamino Stella 29. septembra na žiadosť nemeckých biskupov. Má slúžiť na odbúranie napätia po uverejnení vatikánskej inštrukcie.
Dokument z 20. júla vytýčil jasné hranice pre farské reformy. Inštrukcia odporuje úsiliu zveriť vedenie farností tímom z kňazov a laikov. Laici môžu vo vedení farnosti pôsobiť, no viesť, spravovať, moderovať a koordinovať smú iba kňazi. Mnohí biskupi sa však voči tejto inštrukcii vyjadrili veľmi kriticky!
Kardinál Stella reaguje, že dokument bol adresovaný biskupom. Účasť laikov na stretnutí si preto „v tejto fáze“ neželá.
Centrálny výbor nemeckých katolíkov (ZdK) totiž privítal zámer biskupov spoločne hovoriť s Rímom. Predseda ZdK Thomas Sternberg v tom videl „ďalší krok v ocenení spolupráce biskupov a laikov“.
Kardinál Stella zdôraznil, že inštrukcia iba pripomína platné cirkevné právo: „Ako sú biskupi pozorne a žiarlivo zameraní na ochranu a rešpektovanie svojich práv, je rovnako správne, aby dodržiavali a uznávali kánonické normy a kompetencie, vzhľadom na duchovných, Bohu zasvätených osôb a laikov.“

Nervozita medzi Rímom a Nemeckom

Biskup z Trieru Štefan Ackermann pozoruje však teraz v Ríme vzhľadom na katolícku cirkev v Nemecku „citeľnú nervozitu a podráždenosť“:
„Vo Vatikáne vzrástla ochota pri témach citlivých z jeho pohľadu zasiahnuť a určiť hranice. No v Nemecku napriek úcte k pápežovi Františkovi cítiť nespokojnosť,“ napísal biskup Ackermann v príspevku pre „Herder Korrespondenz“.
Biskup si myslí, že „určité kruhy majú záujem rozpútať konfrontáciu“. Podozrenie, že v Nemecku sa myslí na založenie národnej cirkvi, však považuje za „naozaj scestné“.
Uvádza, že pri rozhovoroch vo Vatikáne cítia Nemci „nezriedka podprahovú otázku, či katolíci prichádzajúci z krajiny reformácie, sú naozaj stopercentne katolícki.“ „A naopak pracovníci kúrie cítia z nemeckých výpovedí otázku, či sú tí v Ríme naozaj schopní viesť všeobecnú Cirkev.“
Rímske zásahy sú podľa názory biskupa Ackermanns „nezriedka aj reakciami na isté volanie o pomoc zo samotného Nemecka“. Tým je Rím povolaný do úlohy rozhodcu, ktorá sa často zhoduje s úlohou popieračov a brzdiacich elementov. Toto rozdelenie úloh aj v Ríme vyvoláva mrzutosť, lebo rímskych aktérov núti k zlému obrazu vo verejnosti.
V tejto situácii sa biskup vyslovuje za „proaktívnu komunikáciu“. Dialóg sa musí vedomejšie hľadať a lepšie štrukturalizovať. Aj Vatikán by mohol ponúkať a usilovať o možnosti diskusie. Ako „očividne vydarený príklad zosieťovanej a priamej komunikácie“ uvádza biskup stretnutie z r. 2006, na ktorom pápež Benedikt XVI. s vedúcimi viacerých dikastérií pozval na rozhovor švajčiarskych biskupov. Biskup Ackermann poukazuje aj na encykliku „Fratelli tutti“, v ktorej pápež opisuje dialóg ako ústredný prvok tvorby spoločenstva.

Írsko: Zákon hrozí kňazom väzením za slúženie omše

Dublin, 23.10.2020 (LifeSiteNews) 026 875 – Ako výsledok ohromujúceho nového zákona schváleného v Írsku 22. októbra by mohli kňazi teraz čeliť aj trestu väzenia za slávenie svätej omše a iných obradov! Írski poslanci schválili pozmeňovací návrh zákona o zdravotníctve z r. 1947 vzhľadom na súčasné reštrikcie pri celonárodnom lockdowne. Článok 8 zákona znie:
„Osoby nebudú organizovať podujatia, ani podnecovať organizáciu podujatí iných ako sú tie ustanovené v paragrafe 2.”
Paragraf (2) povoľuje iba dve výnimky zo zákona, čo sa týka podujatí a to iba na voľnom priestranstve, ak organizátor urobí „rozumné kroky na zabezpečenie, že podujatie navštívia osoby bývajúce na nie viac ako dvoch odlišných miestach“.
Nový zákon špeciálne stanovuje, že medzi zakázané stretnutia patria aj tie, ktoré sa konajú „z náboženských alebo iných dôvodov“. Povolené sú iba pohreby s nie viac ako 25 osobami vrátane kňaza. Každý, kto poruší tento zákon sa trestá pokutou vo výške 2500 eur, alebo väzením na 6 mesiacov, alebo oboma!
Inštitút Iona Institute oznámil túto správu s poznámkou, že naposledy, čo kňazi čelili takémuto trestu, to bolo vtedy, keď katolíci v Írsku boli krvavo prenasledovaní!
Minister zdravotníctva Stephen Donnelly, ako sa zdá, si neuvedomil dosah tohto zákona, lebo rýchlo vyhlásil: „Ubezpečujem svojich kolegov, že čo sa týka trestov, náboženské obrady trestné nie sú.“
Poslanec McNamara, člen rady špeciálneho výboru pre reakciu na covid-19 rázne zaútočil na vládu slovami:
„Veď kňazi budú páchať trestný čin, ak otvoria dvere svojich kostolov na slávenie svätých omší! Chce vláda posielať políciu na kňazov, ktorí sa rozhodnú sláviť svätú omšu? Ak vláda pomýšľa na toto, tak vám musím povedať len jedno: Nerobte to!!!“
Írska ústava stanovuje: „Sloboda svedomia a slobodné praktizovanie náboženstva sú predmetom verejného poriadku a morálky zaručeným každému občanovi.
Štát nemá ukladať nijaké postihnutia ani diskriminovať nikoho na základe vierovyznania alebo statusu.“
Írska vláda uverejnila zoznam základných povolených prevádzok ako potraviny, supermarkety, optiky, obchody pre zvieratá. Vláda znovu zatvorila kostoly 5. októbra napriek mnohým sťažnostiam náboženských komunít.
Senátor Rónán Mullen sa vyjadril, že je zmätený prísnymi obmedzeniami pre cirkvi: „Je podivuhodné, že je tu nedostatok citlivého rozlišovania v úpravách vlády, pretože zo všetkých skupín spoločnosti sú tí, ktorí chodia na sväté omše, pravdepodobne najviac zasiahnutí!“
Štyria arcibiskupi Írska vyjadrili svoju starosť, a žiadali povoliť ľuďom chodiť na sväté omše.
„Síce plne podporujeme vedenie zdravotných orgánov, no v ďalších dňoch budeme pokračovať v konštruktívnom dialógu s občianskymi autoritami, aby sme zabezpečili, že naši ľudia budú môcť naďalej navštevovať sväté omše a prijímať sviatosti a základný duchovný pokrm v týchto ťažkých časoch!“

USA: Amy Coney Barrettová je ústavnou sudkyňou!

Washington DC. 27.10.2020 (kath.net/pl) 026 874 – Amy Coney Barrettová sa stáva ústavnou sudkyňou v USA. Bezprostredne pred prezidentskými voľbami ( 3. novembra) senát potvrdil kandidátku, ktorú navrhol prezident Donald Trump. Za ňu hlasovalo 52 republikánskych senátorov, jeden hlas zo strany republikánov a 47 hlasov zo strany demokratov bolo proti. Pani Barretová je presvedčenou ochrankyňou života a má sama sedem detí – z toho dve sú adoptované a jedno dieťa má Downov syndróm.
Touto nomináciou rastú nádeje ochrancov života v USA, že sa nenarodený život bude znova lepšie chrániť. A jej hlas na súde môže aj znova viac obmedziť „manželstvo“ rovnakých pohlaví.
Pani Barettová okamžite zložila aj prísahu. Prezident Trump sa k tomu vyslovil:
„Rodina pani Barrettovej ovládla srdce Ameriky. Je veľmi vhodné, že sudkyňa Barrettová teraz prevezme miesto pravej priekopníčky žien, sudkyne Ruth Bader Ginsburgovej.“

Poľsko: Biskupi po protestoch vyzývajú k dialógu

Varšava, 26.10.2020 (KNA) 026 873 – Katolícka cirkev Poľska po protestoch proti zostreniu zákona o potratoch pred kostolmi a aj pri nedeľných omšiach vyzýva k upokojeniu a dialógu. Predseda Biskupskej konferencie, arcibiskup Stanislav Gadecki, povzbudil v nedeľu večer „všetkých k dialógu o prostriedkoch, ktorými možno chrániť život a práva žien“. Súčasne zdôraznil, že „vulgárne výrazy, narušovanie svätých omší a znesvätenia nie sú v demokratickom štáte tou pravou cestou“.
Skupiny žien bojujúcich za „svoje práva“ vyzvali v nedeľu pod heslom „Slovo na nedeľu“ k tomu, aby sa odpor voči zostreniu zákona o potrate vniesol do kostolov! Cirkev obviňujú, že podstatne prispela k „spornému rozsudku“ ústavného súdu, ktorý zakázal potraty aj pri postihnutí plodu. Dve tretiny aktivistov tak veľmi narušili v katedrále v Poznani nedeľnú svätú omšu plagátmi a skandovaním, že kňaz musel omšu prerušiť.
Vonkajšie múry viacerých katolíckych kostolov a múr pred biskupskou rezidenciou v Ľublini posprejovali heslami. Pred biskupskými sídlami sa zhromaždili stovky demonštrantov a napríklad vo Wroclawi odkladali vešiaky z drôtu – symbol nebezpečných potratových metód. Polícia chránila v nedeľu večer okrem iného aj katedrálu v Katoviciach kordónom svojich mužov pred protestujúcimi.
Predseda BKP arcibiskup Gadecki zdôraznil, že Cirkev nerobí zákony a ani rozhodnutia o ich ústavnosti a povedal:
„Cirkev však nemôže prestať brániť život a nemôže sa ani vzdať hlásania, že každá ľudská bytosť sa musí chrániť od počatia po prirodzenú smrť. V tejto otázke nemôže Cirkev robiť nijaké kompromisy, ako pápež František opakovane vyhlásil.“
Arcibiskup navrhol diskusiu, v ktorej sa bude rešpektovať dôstojnosť každého človeka:
„Potrebujeme rozhovory, ale nie konfrontačný postoj a hektickú výmenu názorov na sociálnych sieťach.“ Žurnalistov a politikov požiadal, aby odstraňovali napätia a preukázali vedomie zodpovednosti za pokoj v spoločnosti.
Poľský ústavný súd vyhlásil vo štvrtok výnimku v zákone o potrate platnú od r. 1993 za protiústavnú. Tá povoľovala potraty, ak sa „s veľkou pravdepodobnosťou konštatuje ťažké a nezvratné poškodenie plodu alebo nevyliečiteľná život ohrozujúca choroba“. Dôvod: To porušuje ústavou zaručenú ochranu života. Potraty v Poľsku sú tak legálne už len v prípade ohrozenia života matky alebo po znásilnení.

Výpovede pápeža a modlitby na Námestí sv. Petra

Rím, 24.10.2020 (kath.net) 026 872 – V Ríme sa konala v sobotu modlitbová a protestná akcia mladých ľudí z Rakúska a iných krajín proti sporným výpovediam pápeža Františka vo filme „Francesco“. S obrovským transparentom s nápisom „Svätý Otec, prosíme o jasnosť týkajúcu sa párov rovnakých pohlaví“ prišli mladí ľudia na Námestie sv. Petra, kde sa modlili a mlčanlivo stáli. Bol s nimi aj Alexander Tschugguel, ktorý v r. 2019 hodil do Tiberu sporné sošky pačamamy. Polícia demonštráciu priateľsky pozorovala a po zvyčajnej dobe stanovených minút požiadala, aby plagát zasa zmotali. Modlitby sa konali ďalej.

Biskup Schneider vyzýva veriacich modliť sa za pápeža

Kazachstan, 23.10.2020 (LifeSiteNews) 026 871 – Katolícka viera v Magistériu všetkých čias, zmysel pre vieru u veriacich (sensus fidelium), ako aj zdravý rozum jasne odmietajú občiansky zväzok ľudí rovnakého pohlavia – zväzok ľudí, ktorí hľadajú u seba navzájom iba sexuálne potešenie. Ani keby sa osoby v takom zväzku nevenovali sexuálnemu potešeniu – čo sa javí ako celkom nerealistické – také zväzky predstavujú veľké pohoršenie, verejné uznanie hriechu smilstva proti prírode a trvalú bezprostrednú príležitosť k hriechu. Tí, čo obhajujú tieto zväzky sú preto vinní z vytvárania štruktúry hriechu, v tomto prípade právnu štruktúru smilstva proti prírode, keďže homosexuálny akt je do neba volajúcim hriechom, ako uvádza Katechizmus Katolíckej cirkvi – 1867. Tí, ktorí obhajujú tieto zväzky sú nespravodliví a dokonca krutí voči osobám v týchto zväzkoch, lebo tie budú súdené za smrteľné hriechy, budú upevnené v ich vnútornom nesprávnom psychologickom rozlišovaní, keďže rozum im hovorí, že homosexuálne akty sú proti rozumu a proti výslovnej vôli Boha Stvoriteľa a Vykupiteľa ľudí.
Každý pravý katolík, každý verný kňaz, každý verný biskup musí s hlbokou starosťou a plačúcim srdcom ľutovať a protestovať proti nevídanej skutočnosti, že pápež František, rímsky biskup, nástupca sv. Petra, Kristov námestník na zemi, vo filme „Francesco“ vyslovil podporu občianskym zväzkom párov rovnakých pohlaví. Taká podpora pápeža znamená podporu štruktúry hriechu, životného štýlu proti 6. prikázaniu Desatora napísaného Božím prstom na kamenných tabuliach na Sinaji (Ex 31, 18) – A keď s ním na vrchu Sinaj dokončil svoj rozhovor, dal Mojžišovi dve kamenné tabule, popísané Božím prstom – a odovzdaných rukami anjelov ľuďom (Gal 3, 19). To, čo Boh napísal svojou rukou ani len pápež nemôže vymazať, či prepísať svojou rukou, či svojím jazykom. Pápež sa nemôže správať, akoby bol Bohom, či vtelením Ježiša Krista, meniac slová Pána:
„Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5, 27-28). Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich (Lv 20,13),
‘Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, (1 Kor. 6,9); ‘ … Zákon nie je daný pre spravodlivého, … ale pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu (1 Tim. 1, 9-10).
Ale ja vám hovorím, že pre osoby, ktoré cítia príťažlivosť k rovnakému pohlaviu vytvoríme zákon o občianskych zväzkoch. Tak budú právne zabezpečené.“
Každý pastier Cirkvi a nadovšetko pápež, by si mal vždy pamätať ďalšie z týchto vážnych slov nášho Pána:
„Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší … ” (Mt 5,19). Každý pápež by si mal veľmi brať k srdcu vyhlásenie Prvého vatikánskeho koncilu:
„Duch Svätý nebol sľúbený nástupcom sv. Petra, aby s jeho zjavením tvorili novú náuku, ale aby s jeho pomocou neporušene zachovávali a verne vykladali zjavenie, poklad viery odovzdaný apoštolmi.” (Dogmatická konštitúcia Pastor aeternus, kap. 4)
Obhajoba spomínaných legálnych zväzkov proti výslovnému Božiemu prikázaniu a proti ľudskej prirodzenosti je novou náukou: „Toto hovorí Pán, Jahve: Beda tým, čo šijú na kĺb každej ruky obväzy a hotujú závoje na hlavu pre každý vzrast, aby ulovili duše,“ (Ez 13,18) „Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, už dávno zapísaní na odsúdenie, bezbožní, čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného Vládcu a nášho Pána Ježiša Krista (Júd 4), náukou, ktorá je očividne proti Božiemu zjaveniu a večnej náuke Cirkvi všetkých čias. Je to aj proti-pastoračné opatrenie a proti jadru samotného Evanjelia.
Fatimská Panna Mária vydala materinskú výzvu celému ľudstvu, aby prestalo urážať Boh, ktorý je už aj tak príliš veľmi urážaný.

Biskup Voderholzer: Film nie je vieroučné hlásanie viery

Regensburg-Vatikán, 27.10.2020 (kath.net) 026 870 – „Film nie je médium na vieroučné hlásanie viery,“ povedal bavorský biskup z Regensburgu Rudolf Voderholzer pre noviny „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Vyslovil to v súvislosti s vyjadreniami pápeža, ktoré boli zostrihané pre film „Francesco“ a vyvolali celosvetové diskusie o postoji Cirkvi voči občianskym zväzkom homosexuálov.
„Vyjadrenia pápeža Františka treba vysvetľovať z pohľadu náuky Cirkvi a Katechizmu Katolíckej cirkvi. Pápež sám zrejme túto náuku očividne nespochybňuje, ale potvrdzuje ju,“ zdôraznil biskup.

Biskup Eleganti: „Pápežské interview sa stali inflačnými

Chur, 26.10.2020 (kath.net) 026 869 – Pomocný biskup zo švajčiarskeho Churu Marián Eleganti zaujal pre „LifeSiteNews“ kritické stanovisko voči výpovediam pápeža zo sporného filmu „Francesco“:
„Pápežské výpovede sa stali inflačnými. Namiesto toho, aby učil náuku Cirkvi, a síce to, čo vždy a všetci verili a čo sa veriť má (citát Vincenta von Lérina), podávajú sa nám osobné názory, ktoré nie sú ani nesporné, ani neomylné. Cirkev nemôže povzbudzovať k občiansko-právnym životným formám, ktoré odporujú jej vlastnému Katechizmu Katolíckej cirkvi. A ani Katechizmus nemožno len tak mávnutím rukou zmeniť!“

Arcibiskup Viganò: ‘Koniec časov máme pred očami’

„Syntéza všetkých heréz, ktorú predstavuje modernizmus, nemôže nikdy definitívne zatemniť nádheru Kristovej nevesty, ale iba na krátku dobu temnoty, ktorú Prozreteľnosť vo svojej nekonečnej múdrosti dovolila, aby sa z toho čerpalo ešte väčšie dobro.
Postavme nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa a Veľkňaza, naspäť do centra života Cirkvi a predtým do centra našich komunít, našich rodín, do nášho centra. Obnovme znova korunu našej preblahoslavenej Panny Márie, Kráľovnej a Matky Cirkvi.“

USA, 23.10.2020 (LifeSiteNews) 026 868 – Arcibiskup Carlo Maria Viganò sa zúčastnil na Konferencii o katolíckej identite (CIC) v americkom Pittsburghu v Pennsylvánii.
V príhovore analyzoval príčiny súčasnej krízy Cirkvi, ktorá sa začala v 60. rokoch. Bolo to prvé video s arcibiskupom
odkedy odišiel na tajné miesto v r. 2018.
Arcibiskup Viganò pozoruje, že odporca antikrista – Katolícka cirkev – je už taká oslabená, že prakticky prestala odporovať antikristovi a to je pre neho dôkaz, že „koniec časov sa približuje priamo pred našimi očami“. Ale nenecháva nás v zúfalstve, povzbudzuje veriacich, aby zostali verní katolíckej viere.
Ako revolúcia Druhého vatikánskeho koncilu slúži Novému svetovému poriadku (NWO).
Tak znie titul jeho príhovoru, v ktorom opisuje stav Cirkvi „okupovanej“ tými, ktorí si želajú podriadiť ju Jednému novému svetovému poriadku plánovaného a organizovaného temnými silami. Časť hierarchie, ktorá kolaboruje so silami jedného svetového poriadku, nazýva arcibiskup skrytou cirkvou – menšinou, ktorá je však extrémne vplyvná. Viganò uvádza:
„Vieme, že projekt nového svetového poriadku (NWO) sa skladá z ustanovenia tyranie slobodomurárstva – projekt, ktorý sa začal už Francúzskou revolúciou, pokračoval obdobím osvietenstva, koncom katolíckych monarchií a vyhlásením vojny Cirkvi. Môžeme povedať, že NWO je antitézou kresťanskej spoločnosti a bol by realizáciou diabolského Civitas Diaboli – mesta diabla – v protiklade k Civitas Dei – mestu Boha – vo večnom boji medzi svetlom a temnotou, dobrom a zlom, Bohom a satanom. Katolícka cirkev bola vždy odporcom – kathèkon – voči plánom antikrista:
Sväté písmo nás varuje, že so zjavením antikrista táto prekážka – kathèkon – prestane existovať a ak Cirkev – a zvlášť pápež – prestane odporovať Zlému, tak sa niečo stane. Zdá sa mi ako úplne evidentné, že koniec časov sa teraz približuje pred našimi očami, keďže mystérium neprávosti sa rozšírilo po celom svete so zmiznutím odvážneho odporu – kathèkonu.”
„Vznikajúca nová cirkev vytvorila mimoriadne podmienky, nie normálne, aké poznáme z minulosti. V mimoriadnych časoch už neprebiehajú udalosti normálne, ako boli známe našim otcom. Vidíme kniežatá Cirkvi obviňované zo zločinov, ktoré by v minulosti vzbudili hrôzu a boli by prísne trestané. Sme svedkami liturgickým obradov, ktoré akoby vynašla zvrátená myseľ Cranmera (Thomas Cranmer bol prvý protestantský arcibiskup z Canterbury, odsúdený katolíckou kráľovnou Máriou I. za presadzovanie protestantizmu a upálený na hranici). Vidíme hodnostárov v procesii s nečistou modlou pačamamy kráčať do Baziliky sv. Petra a počúvame Kristovho námestníka ospravedlňovať sa za urážku, ak sa katolík odváži hodiť sošky do Tiberu. Tu zlyhávajú dokonca kánonické kategórie.
„Ale táto anti-cirkev sa začala tvoriť už pred obdobím Františka – v 60. rokoch. Boli sme svedkami zatemnenia pravej Cirkvi anti-cirkvou, ktorá ovládla Rímsku kúriu, farnosti, diecézy, semináre, univerzity aj kláštory. Uzurpovala si autoritu a jej služobníci nosia posvätné rúcha, využívajú svoju prestíž a moc na privlastnenie si pokladov Cirkvi, jej aktív a financií.“
Arcibiskup Viganò o tom vie svoje, lebo po vysviacke v r. 1968 bol svedkom mnohej morálnej, doktrinálnej, liturgickej a finančnej korupcie v srdci Vatikánu ako vysoký služobník v diplomatických službách Svätého stolca. A hovorí:
„Nachádzame sa v doktrinálnej, morálnej, liturgickej a disciplinárnej temnote. Ale ešte nie sme v konečnom štádiu tohto zhubného vývoja. Ešte to nie je totálna temnota, ktorú uvidíme na konci časov pod vládou antikrista. Je to čiastočná temnota, ktorá nám necháva vidieť žiarivú korunu slnka obklopujúcu čierny kruh mesiaca,“ uvádza arcibiskup Viganò.
„Toto je čas zobudiť sa a urobiť si pevný záväzok, že zostaneme verní nášmu Pánovi a jeho náuke a jeho láske. Táto temnota sa na nás spustila pomocou šírenia modernizmu v Cirkvi. …“
Viganò potom pripomína mocnú a ochrannú ruku Panny Márie, ktorú hrá uprostred krízy a ubezpečuje nás:
„Syntéza všetkých heréz, ktorú predstavuje modernizmus, nemôže nikdy definitívne zatemniť nádheru Kristovej nevesty, ale iba na krátku dobu temnoty, ktorú prozreteľnosť vo svojej nekonečnej múdrosti dovolila, aby sa z toho čerpalo ešte väčšie dobro.“
Arcibiskup tiež uvádza, že mnohí biskupi Cirkvi stratili nadprirodzený pohľad, vieru v eschatologickú úlohu Cirkvi a dokonca veria, že možno meniť náuku Cirkvi a vytvoriť filantropickú organizáciu. … Zmena obradu svätej omše vážne ovplyvnila spôsob, akým sa katolíci modlia a ako hľadia na skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii. …
„Katolícka cirkev je pod Božím zrakom, existuje pre jeho slávu a pre spásu duší. Anti-cirkev žije pod zrakom sveta a kupčí s rúhavou glorifikáciou človeka a večným zatratením duší.“
Vzhľadom na tieto problémy, ktorým dnes každý katolík čelí, vyzýva nás arcibiskup Viganò vrátiť sa tradičnému praktizovaniu viery:
„Jedinou cestou ako zvíťaziť v tomto boji, je vrátiť sa k tomu, čo Cirkev vždy konala a prestať robiť, čo od nás dnes žiada anti-cirkev – tá, ktorú pravá Cirkev vždy odsudzovala. Postavme nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa a Veľkňaza, naspäť do centra života Cirkvi a predtým do centra našich komunít, našich rodín, do nášho centra. Obnovme znova korunu našej preblahoslavenej Panny Márie, Kráľovnej a Matky Cirkvi.

„Ďalší zmätok v tejto už aj tak otrávenej dobe“

Marcello Pera. Komentár Armina Schwibacha

Rím, 23.10.2020 (kath.net/as) 026 867 – Spomienka svätého pápeža Jána Pavla II. – 22. októbra:
„Niet nijakého základu pre to, aby sa medzi homosexuálnymi životnými zväzkami a Božím plánom pre manželstvo a rodinu vytvárali nejaké analógie, ani v širokom zmysle. Manželstvo je sväté, zatiaľ čo homosexuálne vzťahy porušujú prirodzený morálny zákon. Pri homosexuálnych úkonoch totiž zostáva vylúčené odovzdávanie života. Nevyvierajú z pravej citovej a pohlavnej potreby doplňovania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.“
„To, že sa homosexuáli stretávajú vo vzťahu nerozsieva nijaký škandál. Je to vzťah lásky, priateľstva, vzájomnej podpory, ktorý sa nesmie diskriminovať a ešte menej trestať.“
Marcello Pera, bývalý predseda senátu Talianskej republiky, laik v tom zmysle, že je „stojaci mimo Cirkvi“, filozof a intelektuál, ktorý je roky v dialógu s Benediktom XVI., takto komentoval slová pápeža Františka o homosexuáloch v novinách „Il Foglio“. Slová sú z dokumentárneho filmu premietanom 21. októbra na filmovom festivale v Ríme s názvom „Francesco“.
Pápežské vyjadrenia spôsobili vo svojej dvojznačnosti a „jasnosti“ vo forme „učiteľského úradu vo filme“ vlnu komentárov na celom svete. Rozhorčené protesty na jednej strane a občas iba výsmešné komentáre na strane druhej.
Tak napríklad „New York Times“ okamžite uverejnili titulok: „Čerstvá správa: Pápež František vyjadril podporu občianskym zväzkom párov rovnakých pohlaví, ktoré sa v tejto otázke ešte nepresadili – zlom s náukou Cirkvi!“
Sekulárne médium teda diagnostikuje „zlom“ (aké zlé slovo pre všetkých hermeneutikov kontinuity!) v náuke Cirkvi spôsobený postojom a slovami v interview vyjadrenom v osobnom názore najvyššieho pastiera.
Všetky ostatné médiá to nasledovali, hovorilo sa o „manželstve“ homosexuálov, ktoré Cirkev teraz „konečne požehnáva“. No že to tak nie je, to nemusí žurnalista, ktorý má do činenia s nepriehľadnými vyjadreniami, vôbec chápať. Spravidla ide o ľudí, ktorí nevynikajú zrovna hlbokou znalosťou katolíckej náuky. Noviny dajú svoje titulky a prilepia k tomu zopár obrázkov.
Problém však vzniká predovšetkým na strane, ktorej vyjadrenia sa musia stále interpretovať a vysvetľovať a ktoré sa môžu manipulovať, či inštrumentalizovať – a je to ako jazykový tak aj obsahový problém.
Nie nadarmo sa americký jezuita, aktivista LGBT a kazateľ – čo mnohí nazývajú „homo-herézou“ – páter James Martin SJ na Twitteri zvíjal nadšením nad týmto „historickým“ vyjadrením pápeža a nad týmto niečím radikálne novým. Pripomínam, že páter Martin je aj poradcom pre vatikánske médiá!
K tomu sa pridáva nová správa, ktorá by sa mala ešte objasniť. Známe vety z medzitým už smutne známeho videoklipu majú pochádzať z interview pápeža, ktoré poskytol pred dvomi rokmi mexickému vysielaču „Televisa“. Vtedy uverejnil aj Vatikán opisy a video, no bez týchto teraz na svetlo vychádzajúcich minút videa. Malo by sa objasniť, prečo ruský režisér tohto dokumentárneho filmu, Jevgenij Afinejevski, tieto nezverejnené minúty videa do neho zapracoval. Režisér už teraz vysvetľuje, že jeho film si pápež v lete osobne pozrel na svojom tablete. Interview s vetou o homosexuálnej rodine však bolo urobené výlučne pre jeho filmový projekt. Režisér interview pápeža pre vysielač „Televisa“ nespomína. Práve táto pasáž vzbudzuje potom v otrávenej dobe ako je táto podozrenie, že je to projekt študovaný pri písacom stole, uvádza aj Franco Giansoldati, vatikanista z novín „Il Messaggero“. Uvidíme, či aj tento škandál bude možné jednoducho zavaliť lavínou mlčania. Čo zostáva, je medzi veriacimi spôsobené pohoršenie, zmätenie – všetko znamenia pôsobenia síl, ktoré nie sú práve božské.
Marcello Pera ďalej pokračuje: „Ale ak sa tento zväzok nazýva ‚rodina’ potom je to manželstvo a ak je to manželstvo, tak je to ponad sviatosť manželstva zmluva, ktorá sa teší všetkým s tým spojeným právam vrátane práva mať deti, čo v prípade homosexuálov možno uspokojiť iba nájomným materstvom. A to je škandál v Cirkvi, ale aj pre mnohých laikov. Pre kresťanstvo je rodina spojením muža a ženy, lebo ‚ako muža a ženu ich Boh stvoril’, ako sa uvádza v Knihe Genesis.“
„Pápež sekularizuje Cirkev, prispôsobuje sa rohovému pilieru dnešného sekulárneho myslenia a stavia sa aj proti sv. Pavlovi, ktorý sa obrátil na Rimanov slovami: ‚Nolite conformari huic saeculo’. Viac ako sa mu len prispôsobuje – pápež toto saeculum dokonca úplne preberá a pritom ani nie všetko, ale iba tú najradikálnejšiu časť.“
V tomto bode Pera, končí Pera slovami:
„Kladiem si otázku a vyjadrujem svoje pozorovanie. Otázka: Ak sa zmení Kniha Genesis a prekoná sa aj svätého Pavla, aké čítania sa potom ešte budú v Cirkvi realizovať? Pozorovanie: Ak je prežitie Západu viazané na zdravú kresťanskú Cirkev, tak nás pápež všetkých položí na lopatky.“
Nuž učiteľský úrad kedysi znamenal ponúkať pevnú pôdu pod nohami, z ktorej možno chápať aj realitu a na ktorej je možné spoznávať normy konania zodpovedajúce a pochádzajúce z prirodzeného práva. Kongregácia pre náuku viery uverejnila 3. júna 2003
„Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami“.
Tieto úvahy sú jedinečným a trvalým výrazom učiteľského úradu sv. Jána Pavla II., preto sa vyplatí na jeho spomienku prečítať si slová jeho prefekta Josepha Ratzingera:

Úvod

1. Svätý Otec Ján Pavol II. a príslušné dikastériá Svätej stolice sa v poslednom čase viackrát zaoberali rôznymi otázkami týkajúcimi sa homosexuality. Vskutku ide o morálne a spoločensky znepokojivý jav, a to aj v tých krajinách, kde sa ešte nedostal do pozornosti právneho poriadku. Ešte povážlivejšia je však situácia v krajinách, ktoré už poskytli alebo majú v úmysle poskytnúť homosexuálnym zväzkom právne uznanie, zahŕňajúce v niektorých prípadoch aj možnosť adopcie detí. Predkladané úvahy neobsahujú nové doktrinálne prvky, ale majú upozorniť na podstatné skutočnosti súvisiace s týmto problémom. Zároveň chcú ponúknuť niekoľko racionálnych argumentov, ktoré majú pomôcť biskupom zostaviť špecifiká podľa konkrétnej situácie v rozličných regiónoch sveta. Ide o zásahy v prospech ochrany manželstva a na vyzdvihnutie jeho významu ako základu rodiny i stabilnej spoločnosti, ktorej základnú jednotku inštitút manželstva predstavuje. Tieto úvahy tiež majú za cieľ pomôcť katolíckym politikom zorientovať sa v situácii, keď sa zaoberajú návrhmi zákonov súvisiacich s týmto problémom, a to tak, že naznačujú línie správania sa, ktoré sú v súlade s kresťanským svedomím. Keďže tento problém sa týka prirodzeného morálneho zákona, nasledujúce argumenty neponúkame iba veriacim, ale aj všetkým, ktorí sa zasadzujú za šírenie a ochranu spoločného dobra v spoločnosti.

Záver
11. Cirkev učí, že rešpekt voči homosexuálnym osobám v nijakom prípade nemôže viesť k schvaľovaniu homosexuálneho správania alebo k právnemu uznaniu homosexuálnych zväzkov. Spoločné dobro vyžaduje, aby zákony uznávali, podporovali a chránili manželský zväzok ako základ rodiny, primárnej bunky spoločnosti. Právne uznanie homosexuálnych zväzkov alebo ich zrovnoprávnenie s manželstvom by znamenalo nielen schvaľovanie mylného správania, ktoré by sa následne mohlo považovať za model pre súčasnú spoločnosť, ale aj zahmlenie zmyslu základných hodnôt, ktoré patria do spoločného dedičstva ľudstva. Nie je možné, aby Cirkev pre dobro ľudí a celej spoločnosti takéto hodnoty nebránila.
Najvyšší veľkňaz, Ján Pavol II. schválil tieto úvahy sformulované na riadnom zasadaní Kongregácie pre náuku viery a na audiencii 28. marca 2003 nariadil prefektovi tejto kongregácie ich zverejnenie.

Rím, sídlo Kongregácie pre náuku viery, 3. 6. 2003
Spomienka na sv. Carla Lwanga a spol., mučeníkov

Kardinál Joseph Ratzinger, prefekt
Angelo Amato S. D. B., titul. arcibiskup silský, sekretár

Nuncius po návšteve Vatikánu ochorel na koronu

Canberra/Vatikán, 26.10.2020 (kath.net/KAP) 026 866 – Apoštolský nuncius z Austrálie arcibiskup Adolfo Tito Yllana, bol niekoľko týždňov po stretnutí s pápežom Františkom pozitívne testovaný na koronavírus. Ako napísali austrálske noviny „Canberra Times“ v sobotu s odvolaním sa na štátne zdravotnícke orgány, nachádza sa 72-ročný diplomat od svojho návratu z Ríma 9. októbra v domácej karanténe v Canberre. Predtým 5. októbra sa zišiel na rozhovor s hlavou Cirkvi pápežom Františkom.

Bývalý mentor vizionárov Medžugoria exkomunikovaný

Rím, 24.10.2020 (KAP) 026 865 – Výrazná osobnosť v oblasti mariánskych zjavení v Medžugorí, Tomislav Vlašič, bol Vatikánom exkomunikovaný. Oznámila to talianska Diecéza Brescia v piatok. Vlašič, ktorý bol v r. 2009 prepustený z Františkánskej rehole aj z kňazského stavu, sa v severotalianskej diecéze aj inde naďalej vydával za rehoľníka a kňaza a naďalej konal misionársku prácu.
Trestný dekrét Kongregácie pre náuku viery pochádza podľa správy z 15. júla, no zverejnili ju až teraz. Exkomunikácia znamená, že Vlašič až do nápravy nemôže vykonávať úrady, ani udeľovať či prijímať sviatosti a nesmie sa zúčastniť verejných omší. Zrušenie exkomunikácie 78-ročného Vlašiča je vyhradené iba Svätému stolcu.
Vlašič pochádzajúci z Hercegoviny bol od začiatku zjavení v Medžugorí v r. 1981 v úzkom styku s vizionármi. Koncom 80. rokov založil v severnom Taliansku ezoterické spoločenstvo.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, …

(Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *