Ukrižovaný sv. Pavol Miki

Založenie Spoločnosti Ježišovej sa časovo zhodovalo s európskym objavovaním nových kontinentov a národov. V roku 1549 bol svätý František Xaverský, jeden zo zakladajúcich členov jezuitov, prvým misionárom, ktorý prišiel do Japonska. Aj keď Japonci pomaly prijímali kresťanstvo, úspech kresťanských misionárov vzrástol na takú úroveň, že tí, ktorí mali moc, sa cítili novým náboženstvom ohrození. Výsledkom bolo prenasledovanie a smrť tých, ktorí nasledovali kresťanskú vieru. Svätý Pavol Miki (1564 – 1597) bol jedným z mnohých umučených takmer päťdesiat rokov po prvom príchode Františka Xaverského do Japonska.

Počiatočný rast japonského kresťanstva po príchode Františka Xaverského v roku 1549 viedol k odporu japonských vodcov, ktorí sa obávali, že zavedenie kresťanstva je prvým krokom v snahe Španielska dobyť ich krajinu, rovnako ako si podmanilo Filipíny. Japonský vládca Tojotomi Hideyoshi v roku 1587 vyhnal všetkých zahraničných misionárov, ale dekrét nebol prísne implementovaný a jezuiti mohli pokračovať vo svojej práci pod hrozbou prenasledovania. Poznámky kapitána stroskotanej španielskej lode v roku 1596 viedli Hidejošiho k tomu, aby nariadil zatknutie všetkých františkánov, ktorí prišli do Japonska z Filipín pred tromi rokmi. Spolu s františkánmi polícia zatkla jezuitov Pavla Mikiho, Jamesa Kisaia a Johna de Gotu, katechétu, ktorý práve vstupoval do Spoločnosti.

Miki pochádzal z bohatej rodiny neďaleko Osaky a kresťanom sa stal, keď sa celá jeho rodina obrátila. Ako 20-ročný vstúpil do jezuitského seminára v Azuchi a o dva roky neskôr vstúpil do Spoločnosti. Bol to výrečný rečník, ktorý úspešne priviedol budhistov ku kresťanskej viere. Bol len pár mesiacov od vysvätenia, keď ho zatkli. James Kisai bol náhodou v tej istej komunite, keď prišla polícia. Hoci ho vychoval budhizmus, Kisai bol neskôr pokrstený a oženil sa so ženou, ktorá tiež konvertovala. Následne sa vrátila k budhizmu a zanechala mu syna. Kisai zveril dieťa do kresťanskej rodiny a potom sa presťahoval do Osaky, kde pracoval pre jezuitov ako vrátnik a domáci sluha. Jezuiti z neho nakoniec urobili katechétu, keď spoznali silu jeho viery. Pravdepodobne v roku 1596 vstúpil ako brat k jezuitom.

John de Goto sa narodil kresťanským rodičom na jednom z ostrovov súostrovia Goto, ale po tom, čo úrady na ostrove začali prenasledovať kresťanov, sa presťahoval do Nagasaki, aby mal slobodu praktizovať svoje náboženstvo. Žil v jezuitskej komunite v Osake a pracoval ako katechéta, keď sa pokúšal vstúpiť do Spoločnosti. De Goto, Kisai a Miki boli zatknutí 9. decembra a potom prevezení do Miyako (dnešné Kjóto), kde boli uväznení spolu so šiestimi františkánmi a 15 terciármi. 24 väzňov bolo odvedených na verejné námestie a odsúdených na popravu ukrižovaním; ako znak hanby bol každému mužovi odrezaný lalok ľavého ucha predtým, ako ich odviedli. Väzni nasledujúci deň odišli na mesačnú útrpnú púť do Nagasaki, kde mali byť zabití. Cestou ich ľudia urážali a posmievali sa im, no Miki a františkánsky kňaz aj tak kázali zástupom. Tesne predtým, ako sa dostali do Nagasaki, dvaja jezuitskí kňazi mohli slúžiť väzňom. Jeden z nich, otec Pasio, vzal troch mladých jezuitov do kaplnky, kde Pavol Miki obnovil svoje sľuby a John de Goto a James Kisai zložili svoje prvé sľuby.

V to isté ráno boli väzni odvedení na kopec za mestom, kde videli na zemi ležať kríže, ktoré na nich čakali. Keď videli, ako majú zomrieť, spievali Te Deum, tradičnú pieseň vďakyvzdania. Potom dovolili katom, aby ich priviazali na kríže a na krk im pripevnili kovové pásky, aby mali hlavu vzpriamenú. Kríže boli zdvihnuté a vhodené do dier v zemi. De Gotov otec bol v dave a počul, ako Pavol Miki kázal ľuďom, ako ich pozýva na obrátenie. Nakoniec vojaci prepichli kopijou hruď každého väzňa. Kopec, na ktorom zomreli, sa stal známym ako „Hora mučeníkov“. 24 mučeníkov je súhrnne známych ako „sv. Pavol Miki a spoločníci mučeníci.“

Svätý Pavol Miki a spoločníci mučeníci, orodujte za nás!

Zdroj: modlitba.sk, CarlosMartins, Obrázok: tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *