Modlitba za milosť vytrvania v stálej modlitbe.

Ježiš ty si môj Boh a Pán. Ďakujem Tvojej dobrote, že si mi odpustil všetky urážky, ktorými som Ťa zarmútil.

Dúfam, že s Tvojou pomocou vytrvám v milosti. Z celého srdca Ti ďakujem za Tvoju lásku a dúfam, že Ti budem za ňu môcť ďakovať po celú večnosť.

Uvedomujem si, že som upadol preto, lebo som sa hneď neutiekal k Tebe, keď som bol v pokušení. Do budúcnosti si dávam pevné predsavzatie, že sa budem vždy utiekať k Tebe, najmä vtedy, keď sa priblíži nebezpečenstvo uraziť Ťa hriechom. Chcem sa vždy utiekať k Tvojmu milosrdenstvu vzývať najsvätejšie mená: Ježiš a Mária.

Som si istý, že keď Ťa budem prosiť, Ty mi dáš silu odolať mojim nepriateľom. Tak si zaumieňujem, tak chcem konať.

Ale čo osožia môj Bože, všetky tieto predsavzatia a prísľuby, ak by si mi nepomohol svojou milosťou uskutočniť všetko to, čo som Ti teraz sľúbil, že sa chcem v každom nebezpečenstve utiekať k Tebe?

Pomôž mi večný Otče pre lásku Ježiša Krista, aby som sa vždy zveril Tebe keď príde pokušenie. Som si istý, že mi vždy pomôžeš, keď sa budem k Tebe ponáhľať. Mám však obavy z toho, že budem príliš nedbanlivý v utiekaní sa k Tebe a že táto moja nedbanlivosť môže byť potom dôvodom môjho nešťastia, straty Tvojej milosti. To by bolo najväčšie nešťastie, ktoré ma môže postihnúť.

Mária , Matka moja, vždy si mi vyprosila pomoc, keď som sa utiekal k Tebe, aby som neupadol. Teraz sa ponáhľam k Tebe, aby si mi vyprosila veľkú milosť: Utiekať sa vždy vo všetkých svojich potrebách k Tvojmu Synovi a k Tebe.

Kráľovná moja, Ty obdržíš od Boha o čo prosíš. Pre Tvoju lásku k Ježišovi Kristovi vypros mi teraz milosť, o ktorú Ťa prosím: milosť modliť sa a nikdy nezanechať modlitbu až do smrti. Amen
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *