Ako sa svätí pripravovali na prijatie Eucharistie? Odpoveď znie: s Pannou Máriou!

Keď sledujeme koľko chlapcov a dievčat, sa v tomto čase pripravuje na prvé sväté prijímanie, nechajme sa inšpirovať citátmi, ktoré nám pomôžu pripraviť si naše srdcia. Málo vieme o živote Panny Márie po Turíciach, ale vieme si predstaviť, že Panna Mária bola prítomná na raných oslavách svätej Eucharistie, ktorej predsedali apoštoli. Je to zaujímavý nápad, ktorý svätý Ján Pavol II. ponúkol vo svojej encyklike Ecclesia de Eucharistia (Cirkev žije z Eucharistie). V nej premýšľa, aké by bolo pre Máriu, keby  prijala sväté prijímanie.

Čo musela Mária cítiť, keď počula z úst Petra, Jána, Jakuba a ostatných apoštolov slová, ktoré sa vyslovujú pri Poslednej večeri: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás“ (Lk 22, 19)? Telo, ktoré sa nám dalo a stalo sa prítomné pod sviatosťami, bolo to isté telo, ktoré sa počalo v jej lone! Pre Máriu, by prijatie Eucharistie muselo nejakým spôsobom znamenať, že by ešte raz prijala do svojho lona srdce, ktoré bolo v spojení s ňou a znovu by prežívala to, čo zažila pod krížom.

Mária už očakávala Eucharistiu, keď povedala svoje „fiat“ a prijala Ježiša, telo, krv, dušu a božstvo do svojho panenského lona. Z týchto dôvodov ju Ján Pavol II. nazval „Ženou Eucharistie“ a pozýva k tradičnému pomenovaniu Márie ako „Panna Mária Eucharistie“ (ktorá bola 13. mája historicky oslávená). Jej skúsenosti a osobitné spojenie s Ježišom z nej robia jedinečný príklad pre tých, ktorí chcú prijať svätú Eucharistiu na omši. V priebehu storočí mnohí svätí písali o Panne Márii a ako môže práve ona pripraviť naše srdcia, aby prijali Ježiša v Eucharistii.

Vo chvíli svätého prijímania niekedy prirovnám svoju dušu k dieťaťu v troch či štyroch rokoch, ktorého vlasy sú strapaté a oblečenie má špinavé od hry. Toto je obraz o tom, čo ma bolí v duševnom boji. Ale naša požehnaná Panna príde rýchlo na moju záchranu, odhodí moje zašpinené oblečenie a upraví moje vlasy. Ozdobí ich peknou stuhou alebo jednoduchou kvetinou. Potom som celkom milá a schopná bez akejkoľvek hanby sedieť na slávnosti anjelov.  Svätá Terezka z Lisieux

Nie je to práve čarovný pohľad Márie, keď pozerala na tvár novonarodeného Krista a držala ho v náručí, čo je bezkonkurenčný model lásky, ktorý by nás mal inšpirovať pri každom prijatí eucharistického spoločenstva? Svätý Ján Pavol II.

Najlepšou prípravou na sväté prijímanie je to, že sa pripravujeme s Máriou. Keď prijímate Sväté prijímanie, obliekajte sa čnosťami a zásluhami Márie, svojej matky. Takto komunikujete s jej vierou a s jej oddanosťou. Ó, aký šťastný bude Ježiš, keď nájde vo vás obraz Jeho milosrdnej a svätej Matky! Svätý Peter Julian Eymard
Nie je lepšia príprava na sväté prijímanie okrem tej, ktorú ponúkneme Nepoškvrnenej Panne. Pripraví naše srdce čo najlepším spôsobom a my budeme určite prinášať Ježišovi najväčšie radosti a ukážeme mu najväčšiu lásku. Po svätom prijímaní sa opäť modlime k Nepoškvrnenej, aby sama mohla privítať Ježiša do našej duše a urobiť ho šťastným, ako ho nikto predtým nemohol urobiť. Svätý Maximilián Kolbe

Poproste Máriu, aby vám poskytla svoje srdce, aby ste mohli privítať jej Syna vo Svätom prijímaní s jej schopnosťami. Pripomeňte jej, že sláva jej Syna si vyžaduje, aby neprišiel do takého srdca, ktoré je tak poškvrnené a nestále ako vaše vlastné, ktoré by mohlo spôsobiť umenšenie Jeho oslavy a mohlo by spôsobiť, že odíde z tvojho srdca. Povedzte jej, že ak si ona vytvorí príbytok v tvojom srdci, do ktorého budeš prijímať jej syna, dokážeš to prostredníctvom nej dokonalým spôsobom bez toho, aby si ho urazil alebo donútil odísť. Mária to dokáže, lebo vládne nad všetkými srdcami. Svätý Ľudovít de Montfort

Zdroj: Aleteia

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *