Príhovorná modlitba

Kedykoľvek sa za niekoho prihovárame v modlitbe, napodobňujeme Ježiša Krista a nalaďujeme svoje srdce na jeho milosrdné srdce. Medzi rôznymi druhmi modlitby sa príhovorná modlitba rodí z úprimnej lásky k druhému človeku. Túžime po niečom dobrom pre niekoho iného a tento akt príhovoru nás približuje k Bohu.

Katechizmus Katolíckej cirkvi vysvetľuje tento pojem vo svojej časti o modlitbe :

Príhovor je prosebná modlitba, ktorá nás vedie k tomu, aby sme sa modlili ako Ježiš. Je jediným orodovníkom u Otca v mene všetkých ľudí, najmä hriešnikov… Od Abraháma je príhovor – prosba za iného charakteristický pre srdce naladené na Božie milosrdenstvo. CCC 2634-2635

Príhovorná modlitba je dôležitým druhom modlitby pre každého kresťana, keďže nejde o sebecký typ modlitby, ale o modlitbu, ktorá hľadí na potreby druhého.

Tento typ modlitby môže byť ešte povýšený, keď sa modlíme za našich nepriateľov:

V dobe Cirkvi má kresťanský príhovor účasť na Kristovom príhovore ako výraz spoločenstva svätých. V príhovore ten, kto sa modlí, hľadí „nielen na svoje záujmy, ale aj na záujmy iných“, dokonca až do bodu, keď sa modlí za tých, ktorí mu škodia. CCC 2635

Keď sa takto modlíme, napodobňujeme Ježišovo milosrdné srdce, ako sa modlil za všetkých bez rozdielu:

Príhovor kresťanov nepozná hranice: „za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých na vysokých postoch, za prenasledovateľov, za spásu tých, ktorí odmietajú evanjelium. CCC 2636

Ak chceme skutočne napodobňovať Krista, musíme sa modliť za druhých, nielen za svojich priateľov a rodinu, ale aj za nepriateľov.

Zdroj: Katechizmuskatolíckejcirkvi, Obrázok: Modlitba.sk

Zdieľať

One thought on “Príhovorná modlitba

Comments are closed.