Panna Mária: „Nech je svätá omša Vaším životom.“

Zamyslenie nad Máriiným posolstvom z Medžugoria – Žite omšu (otec Winshman)

„Svätá omša je najvyššou božou modlitbou. Nikdy nebudete schopní pochopiť jej veľkosť. Preto musíte byť pri omši dokonalí a pokorní a mali by ste sa na ňu pripravovať.“ Toto posolstvo našej Matky Márie v Medžugorí z roku 1983 nám vkladá do srdca výzvu k modlitbe, pokániu a obráteniu. Podľa Márie je svätá omša najdokonalejšou modlitbou. Pri živej omši dosiahneme obrátenie. Počas omše prichádzame k Ježišovmu krížu s našou Matkou, aby sme zakúsili jeho obetavú lásku. „Áno, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Jn 3, 16

Len týždeň po denných večerných zjaveniach o 17:40, 1. júla 1981, Fr. Jozo Zovko začal slúžiť večerné omše, ktoré nasledovali okamžite o 18:00. Ľudia sa zhromaždili do kostola na svätú omšu a prišli skôr a v modlitbe ruženca sa prišli pripraviť na svätú omšu. Požehnaná Panna povedala deťom: „Večernú omšu treba slúžiť natrvalo.“ [10/6/1981] Keď šiesti vizionári navrhli, že prídu do kostola na zjavenia, Panna Mária odpovedala: „Pozývam Vás dnes zvlášť na svätú omšu. Čakajte na mňa v kostole, to je to príjemné miesto.“ [1/11/82] Od januára 1982 do apríla 1984 sa mladí vizionári modlili a videli zjavenia Panny Márie v bočnej kaplnke napravo od svätyne, v súčasnosti známej ako kaplnka zjavenia.

V priebehu toľkých rokov, keď krajinu postihli vojnové časy a po nej nastal pokojný čas, sa každý večer modlí celý ruženec a slávi sa svätá omša. Mária, ako matka, nás musí prostredníctvom vizionárov naučiť  hlboko rešpektovať omšu a oltárnu sviatosť. Marija hovorí, že akonáhle sa s priateľmi zdržala, aby odpovedala na otázky o zjaveniach a pritom zmeškala omšu, Panna Mária jej povedala: „Bolo by lepšie, keby si sa zúčastnila na svätej omši, skôr než aby si uspokojila ľudskú zvedavosť.“ [10/8/1981] Inokedy Panna Mária povedala: „Pozorne počúvajte slová svätej omše. Správajte sa slušne. Počas svätej omše sa nerozprávajte.“ [2/19/1982]

Mária bola poslaná naším Nebeským Otcom, aby nás priviedla späť k Ježišovi a jeho učeniu. Plače, keď sa nedostatočne modlíme k Bohu a kvôli našej ľahostajnosti k svätej omši. V októbri 1984 nás naša požehnaná Matka postavila tvárou v tvár voči našej nepozornosti a učila nás, ako rásť v skutočnom slávení svätej omše „Chcela by som vás duchovne viesť, ale neviem, ako vám pomôcť, keď nie ste otvorení. Stačí, aby ste si pomysleli napríklad na to, kde ste boli vo svojich myšlienkach včera počas svätej omše. Keď idete na omšu, Vaša cesta z domu do kostola by mala byť časom prípravy na omšu.“ Namiesto triviálnych rozhovorov, klebetenia alebo hádok v aute na ceste do kostola, mali by sme túžiť a tešiť sa na omšu a porozprávať sa o Písme. Ak budeme túžiť po omši, čoskoro pocítime potrebu pripravovať sa na ňu modlitbou. Tak by sme odstránili našu nezaujatosť, ktorá sa prejavuje tým, že pravidelne prichádzame neskoro alebo odchádzame ešte pred skončením svätej omše.

Požehnaná Panna povedala: „Mali by ste tiež prijímať sväté prijímanie s otvoreným a čistým srdcom. Neopúšťajte kostol bez toho, aby ste vzdávali vďaky.“ Panna Mária plače, keď vidí, ako mnohí pristupujú k svätému prijímaniu v stave hriechu, so srdcom a dušou, ktoré nie sú ani čisté, ani otvorené. V roku 1985 nám Panna Mária povedala, aká dôležitá je častá spoveď v príprave na svätú omšu: „Neslávite Eucharistiu, ako by ste mali. Keby ste vedeli, akú milosť a aké dary dostávate na svätej omši, pripravovali by ste sa na ňu každý deň, aspoň hodinu. Mali by ste sa vyspovedať aspoň raz za mesiac. Mali by ste zasvätiť tri dni zmiereniu – každý mesiac, a to prvý piatok v mesiaci, nasledovaný sobotou a nedeľou. Tak sa to v súčasnosti vykonáva v Medžugorí. To všetko sú hlboké a nepochopiteľné milosti, ktoré nám ponúka svätá omša.

Posolstvo našej preblahoslavenej matky z októbra 1984 hovorí: „Môžem vám pomôcť len vtedy, ak ste prístupní mojím posolstvám. Nemôžem vám pomôcť, ak nie ste otvorení. Najdôležitejšou vecou v duchovnom živote je prosiť o dar Ducha Svätého. Keď príde Duch Svätý, nastane pokoj. Keď k tomu dôjde, všetko okolo vás sa zmení. Veci sa budú meniť.“ Ako vždy, Panna Mária rešpektuje našu slobodu a vyžaduje, aby sme sa s ňou vybrali Božou cestou, a nešli cestou Satana, ktorý dnes ničí toľko duší. Začať by sa malo už v mladom veku. Panna Mária volá rodiny k spoločnej modlitby, pričom hovorí: „Povzbudzujte mladých, aby sa modlili a deti, aby chodili na svätú omšu.“ [3/7/1983] Vždy musíme vzývať a prosiť o pomoc Ducha Svätého počas slávenia omše. Ako nám Mária povedala: „Volám vás k aktívnejšej modlitbe a účasti na svätej omši. Prajem vám, aby vaša omša bola skúsenosťou s Bohom. Rada by som povedala predovšetkým mladým ľuďom: Otvorte sa Duchu Svätému, pretože Boh si želá, aby vás pritiahol k sebe v týchto dňoch, keď je Satan aktívny.“ [5/16/1985]

Hľadaním nášho rastu v Duchu nás naša Matka vyzýva, aby sme sa nezamotali do zaneprázdnenosti, ale aby sme „pracovali na sebe samom! Príďte na omšu … ukážte mi svoju lásku príchodom na omšu a Pán vás hojne odmení.“ [11/21/1985] „Drahé deti, chcem vás povolať k životu svätej omše. Sú mnohí z vás, ktorí pocítili krásu svätej omše, ale sú tu aj takí, čo prichádzajú nie ochotne. Vybrala som si vás, Ježiš vám dáva svoje milosti v omši. Preto vedome prežívajte svätú omšu a prichádzajte na ňu s radosťou. Príďte s láskou a sami slúžte omšu. „[4/3/1986]

Prostredníctvom vnútorného hlasu, ktorý počula Jelena, inštruovala naša požehnaná Matka špeciálnu modlitbovú skupinu v Medžugorí. Povzbudzovala ich, aby sa zúčastňovali denne svätej omše, dokonca aj tí, ktorí pracujú alebo chodia do školy. [6/16/1983] Mária im povedala: „Pred svätou omšou je potrebné modliť sa k Duchu Svätému.“ [11/1983] Opakujte denne pred omšou: „Ó, príď Duch Svätý“. Svätá omša je pre vás darom dňa. Zúčastnite sa na nej.“ povedala Panna Mária Jelene. „Ak ľudia navštevujú omšu s vlažnosťou, vrátia sa do svojich domovov so studeným a prázdnym srdcom.“ [3/30/1984]

Omša je školou lásky. „Vždy majte v sebe Božiu lásku, pretože bez tejto lásky nie ste schopní úplne sa obrátiť. Nech je ruženec vo vašich rukách pamiatkou na Ježiša. Drahé deti, snažte sa ponoriť hlboko do svätej omše.“ [6/1/1985] „Nech je svätá omša vaším životom. „[4/25/1988]

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *