Akt zasvätenia sa svätému Michalovi Archanjelovi

Akt zasvätenia sa svätému Michalovi Archanjelovi je mocnou modlitbou zasvätenia svätému Michalovi za jeho celoživotnú ochranu v duchovnom boji, ktorý ako kresťania znášame pred všetkým zlom, najmä v hodine našej smrti. Podľa svätého Alfonza Liguoriho „pekelné sily zaútočia na umierajúceho kresťana; ale jeho anjel strážca ho príde utešiť. Na pomoc mu prídu jeho svätí patróni a svätý Michal, ktorého Boh určil, aby bránil svojich verných služobníkov v ich poslednom boji s diablami.“

Toto zasvätenie by sa malo uskutočniť predovšetkým na sviatok slávneho Archanjela, ktorý sa slávi spolu s archanjelmi Gabrielom a Rafaelom 29. septembra. Konsekráciu nech si vykonajú len tí, ktorí sa zbožne postili aspoň 3 dni a modlili sa novénu a litánie ku sv. Michalovi. Odporúča sa tiež sv. spoveď a účasť na svätej omši slávenej na počesť sv. Michala. Ako viditeľný znak tohto zasvätenia môže poslúžiť požehnaná medaila s podobizňou sv. Michala.

Modlitba zasvätenia

Ó, najvznešenejšie knieža anjelských hierarchií, statočný bojovník všemohúceho Boha a horlivý milovník Jeho slávy, hrôza vzbúrených anjelov a láska a potešenie všetkých spravodlivých, môj milovaný archanjel, svätý Michael, túžim byť pripočítaný medzi tvojich oddaných služobníkov, ó, dnes sa ti zverujem a zasväcujem; vkladám seba, moju rodinu a všetko, čo mám, pod tvoju najmocnejšiu ochranu.

Žiadam ťa, aby si sa nepozeral na to, ako málo zmôžem ja, ako tvoj služobník, ponúknuť, keďže som slabý a hriešny, ale radšej sa priaznivo pozeraj na srdečnú náklonnosť, s ktorou sa táto obeta podáva, a pamätaj, že ak od dnešného dňa som pod tvojou záštitou, musíš mi počas celého môjho života pomáhať a zaobstarať mi odpustenie mojich urážok a hriechov, vyprosiť milosť milovať celým svojím srdcom svojho Boha, môjho drahého Spasiteľa Ježiša a moju sladkú Matku Máriu a získaj pre mňa všetku pomoc potrebnú na to, aby som dospel ku korune večnej slávy.

Vždy ma chráňte pred mojimi duchovnými nepriateľmi, najmä v posledných chvíľach môjho života. Prispiechaj teda, ó slávne knieža, a pomôž mi v mojom poslednom boji a svojou mocnou zbraňou zvrhni ďaleko odo mňa a do priepasti toho pyšného anjela, ktorého si jedného dňa porazil v nebeskej bitke. Svätý Michal, bráň nás v našom každodennom boji, aby sme sa dočkali slávy na poslednom súde. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *