9 svätcov hovorí o dare svätej spovede

Náš Pán Ježiš Kristus veľmi dobre vedel, že ľudské pokolenie bolo oslabené dedičným hriechom. Výsledkom je, že aj po prijatí milosti krstu opäť hrešíme. Keďže nás tak dobre poznal, chcel nám zanechať sviatosť spovede, aby sme mohli znova a znova nechať svoje hriechy za sebou a začať odznova. Ako hovorí žalmista: „Jeho milosrdenstvo je každé ráno nové.

Toto bol jeho príkaz:

„Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ (Ján 20, 22-23)

Svätí vedia, aké je to dôležité. Čítajte ďalej a zistite, čo si deväť z týchto cnostných mužov a žien myslelo o tejto veľkej sviatosti.

Boh „zabúda už do budúcna“

Curé d'Ars

„Dobrý Boh vie všetko, ešte predtým, ako mu to vyznáte, už vie, že znova zhrešíte a napriek tomu vám odpúšťa. Aká veľká je láska nášho Boha, ktorá ho vedie aj k tomu, aby dobrovoľne zabudol na budúcnosť, aby nám odpustil!“

Svätý Ján Mária Vianney

Krása bezhriešnej duše po spovedi

Páter Pio

„Keby biedny svet mohol vidieť krásu duše bez hriechu, všetci hriešnici, všetci neveriaci by sa okamžite obrátili.“

Svätý Pio z Pietrelciny

Dôležitosť úprimnosti pri vyznávaní našich hriechov

JOHN BOSCO

„Nikdy sa nenechajte oklamať diablom tým, že budete v spovedi z hanby mlčať o nejakom hriechu. Uisťujem vás, milovaní mladí, že sa mi pri písaní týchto riadkov trasie ruka už len pri pomyslení, že veľké množstvo kresťanov je večne stratených, pretože sa úprimne nepriznali k svojim hriechom pri spovedi.“

Svätý Ján Bosco

Cirkev má moc odpúšťať všetky hriechy

SAN AGUSTIN

„Nepočúvajme tých, ktorí popierajú, že Božia cirkev má moc odpúšťať všetky hriechy.“

Svätý Augustín

Boh je ochotný odpustiť všetkým bez výnimky

AMBROSE

„Boh nerobí rozdiely; Sľúbil milosrdenstvo všetkým a svojim kňazom udelil právomoc odpúšťať bez akejkoľvek výnimky.!

Svätý Ambróz

Odpustenie prichádza z milosti Kristovej

WEB-SAINT-MAY-02-ATHANASIUS-©-Fr-Lawrence-Lew-CC

„Ako je človek, ktorý je pokrstený kňazom, osvietený milosťou Ducha Svätého, tak ten, kto v pokání vyznáva svoje hriechy, dostáva skrze kňaza odpustenie z milosti Kristovej.“

Svätý Atanáz

Spoveď vymaže škaredosť hriechu

Saint_Francois_de_Sales

„Spoveď a ľútosť sú také krásne a voňavé, že zmažú škaredosť a rozptýlia pach hriechu.“

Svätý František Saleský

Modlite sa predtým, ako pôjdete na spoveď

neri_1

„Pred spoveďou je dobré poprosiť Boha o dobrú vôľu, aby bola svätá.“

Svätý Filip Neri

Spoveď nás lieči a vychováva

Święta Faustyna Kowalska

„Zo spovede by sme mali mať dve výhody: (1) spovedáme sa, aby sme boli uzdravení; (2) aby sme sa vzdelávali; naše duše potrebujú neustále vzdelávanie, ako malé dieťa.“

Svätá Faustína Kowalská

Zdroj: Aleteia, Obrázok: Modlitba.sk

Zdieľať