Požehnanie ľalií na sviatok sv. Antona Paduánskeho

Zo staršieho Rímskeho Rituálu pochádza požehnanie ľalií na sviatok sv. Antona Paduánskeho – 13. júna

Požehnanie

Kňaz je oblečený v bielom ornáte alebo v superpelícii s bielou štólou a modlí sa:

Kňaz: Naša pomoc v mene Pánovom.
Ľud: Ktorý stvoril nebo a zem.
K: Pán s vami.
Ľ: I s duchom tvojim.

Modlime sa.
Bože, stvoriteľ a udržiavateľ ľudského pokolenia, milovník čistoty, rozdávateľ nadprirodzenej milosti, a udeľovateľ večnej spásy; požehnaj + tieto ľalie, ktoré my, tvoji pokorní služobníci prinášame tebe dnes na vyjadrenie vďaky a z úcty k sv. Antonovi, tvojmu vyznavačovi,  s prosbou o tvoje požehnanie. Vylej na ne, skrze spásonosný znak + svätého kríža, tvoju rosu z výsosti. Ty si ich vo svojej veľkej láskavosti dal človeku a obohatil ich sladkou vôňou na poľahčenie bremien chorých. Preto ich naplň takou silou žeby kdekoľvek budú prinesené a užívané chorými, alebo držané v príbytkoch alebo iných miestach, alebo zbožne prinesené nejakej osobe, môžu poslúžiť na vyhnanie zlých duchov, ochrániť svätú čistotu, a odvrátiť chorobu — na príhovor sv. Antona – a nakoniec priniesť  tvojim služobníkom milosť a pokoj; skrze Krista, nášho Pána.

Ľ: Amen.

Následne kňaz pokropí ľalie sv. vodou, hovoriac:

Yzopom ma pokrop, Pane a budem čistý od hriechu. Umy ma a budem belší než sneh.

K: Oroduj za nás, sv. Anton.
Ľ: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa. Prosíme ťa, Pane, nech tvoj ľud je stále podporovaný zbožným a ustavičným príhovorom blaženého Antona, tvojho slávneho vyznávača.  Nech nám pomáha, aby sme boli hodní tvojej milosti v tomto živote a obsiahli večné radosti v živote, ktorý príde; skrze Krista, nášho Pána.

Ľ: Amen.

Na záver kňaz ľalie rozdá ľuďom.

Zdroj: Roman Ritual, The, Complete Edition by Philip T. Weller, S.T.D., The Bruce Publishing Company, Milwaukee, WI, 1964

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *