Modloslužba v Katolíckej Cirkvi?

Prečo skončili Pachamamy v Tibere?

V priebehu amazonskej synody mnoho katolíkov v Ríme protestovalo proti tomu, že sa ocitli v situácii, kedy im bolo „žehnané“ pohanským modlami. Jedným z týchto aktivistov bol Alexander T. z Viedne. O svojom počínaní povedal v rozhovore agentúre Kath.net:

Keď som prvýkrát počul o synode, začal som všetko od základu študovať. Na začiatku synody som odletel do Ríma, aby som sa zúčastňoval rôznych konferencií pri tejto príležitosti. Tak som mal tiež možnosť nahliadnuť do kostola Santa Maria in Traspontina. Bolo tu mnoho dobrovoľníkov, ktorí požadovali podrobné informácie o zámeroch REPAM (Red Eclesial PanAmazonica). Mnoho z toho, čo som počul, ma vydesilo. Napr. že nie je v pláne udeľovať domorodcom svätý krst. Tiež biskup Kräutler hovoril v tomto zmysle. Potom tu bola reč o figurínach, ktoré sa tu nachádzali a bolo povedané, že predstavujú Matku Zem. Bolo mi jasné, že sa tu deje niečo, čo je v úplnom rozpore s katolíckou vierou. Keď sa potom ony obrady konali vo vatikánskych záhradách, dozrelo vo mne rozhodnutie odstrániť tieto predmety z kostola.

Kath.net: Bolo nutné tieto sošky hodiť do Tiberu?

Alexander: Chcel som mať istotu, že tieto predmety nebudú v Cirkvi používané na náboženské účely. Preto sa mi javilo účelné, hodiť ich symbolicky do Tiberu.

kath.net: Na strane katolíkov bolo veľa chvály, ale ozvali sa aj kritické hlasy vrátane samotného pápeža Františka. Čo si myslíte o týchto kritikách?

Alexander: Kritiky sa týkali predovšetkým mojej domnelej motivácie. Mnohí v tom videli akt zameraný proti Indiánom a proti sv. otcovi. Tak tomu nebolo. Mojím jediným záujmom bolo znemožniť viditeľné prestupovania prvého Božieho prikázania. A mal som úspech. Pri záverečnom obrade sa už figuríny neobjavili.

Kath.net: Biskup Kräutler by chcel infiltrovať tieto figuríny nahej Pachamamy do liturgie. Čo na to poviete?

Alexander: Ak chceme zostať katolíkmi, tak niečo také je úplne vylúčené. Buď veríme v Boha Stvoriteľa, Jediného v troch Osobách, ktorý stvoril tento svet a poslal svojho Syna, aby odčinil naše hriechy, Boha, ktorý nás nadovšetko miluje a preto nás chce spasiť. Alebo snáď veríme v Matku Zem, ktorá je bohyňou so všetkými nedostatkami? Keby Zem bola Boh, potom všetky choroby, všetky zneužitia a všetko fyzické utrpenie by bolo Boh. Boh stvoril všetko dokonale. Dal nám slobodu rozhodnúť sa pre Neho alebo proti nemu, nestvoril teda svet ako zlý. Preto nie je možné užívať „Pachamamu“ v Cirkvi. Nie je možné uznávať v Cirkvi, že je to Matka Zem.

kath.net: Je teda možné predvídať ďalšie protesty?

Alexander: Keby mená a zámery všetkých boli vopred známe, všetci by sa na tieto osoby hneď vrhli. Chceli sme, aby táto vec bola v centre pozornosti. Synoda má slúžiť na to, aby radila pápežovi. Nuž, pretože synodálni otcovia zrejme nevzali náležite do úvahy tento aspekt z hľadiska tradičnej náuky Cirkvi, chceli sme touto akciou ukázať Svätému otcovi, že mnoho veriacich sa drží trvalej viery a sú presvedčení, že nestratila svoju platnosť.

Máme v úmysle zotrvať v tomto presvedčení aj v budúcnosti, ale nemyslíme si, že je našou úlohou pracovať ako „aktivisti“. Chceli sme však dať najavo, že sa nehodláme schovávať. Je dôležité, aby veriaci znovu pochopili náuku Krista, nášho Pána. Potom budú schopní riešiť problémy tohto sveta „zvrchovaným spôsobom“. Keď cirkev mení náuku v duchu tohto sveta, veriaci strácajú svoju základňu a oporu.

Zdroj: Lumendelumine, Kath.net, Obrázok: LifeSite

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *