3. pôstna nedeľa C

Mojžiš pásol ovce svojho tesťa, madiánskeho kňaza Jetra. Keď raz hnal ovce na púšť, došiel k Božiemu vrchu Horeb.
Tu sa mu zjavil Boží anjel v ohnivom plameni z tŕňového kríka. Keď naň hľadel, videl, že tŕňový krík horí plameňom, ale nezhára.
Vtedy si Mojžiš povedal: „Pôjdem a obzriem si ten čudný jav. Prečo tŕňový krík nezhorí.“
Viď Ex 3,1-8a.13-15

 

Sotva je niekto z nás povolaný a poslaný k tomu, aby sa ako Mojžiš postavil na čelo národa a viedol ho z útlaku a úpadku k obnove a prosperite. Každý si však môže byť istý, že je povolaný a má všetky predpoklady k tomu, aby podobne ako Mojžiš prežíval živý vzťah so živým Bohom, ktorý vidí a počuje všetko, čo prežíva jeho ľud i každý jednotlivec. Bolo by asi zbytočné, keby sme sa od Mojžiša chceli učiť stratégiám vedenia más či vyjednávania s verejnou mocou. (Nakoniec, ako vieme, ani on v tom nebol odborníkom.) Každý sa však môže od Mojžiša naučiť niekoľkým nenápadným postojom, ktoré sa môžu stať základom stále konkrétnejšieho a osobnejšieho vzťahu k Bohu.
Aj keď sa Mojžiš venuje tak obyčajnej (ba dokonca nudnej) činnosti ako je pasenie oviec (a ešte k tomu svokrových), všíma si veci okolo seba, kladie si otázky a pýta sa: „Prečo…?“ Všímavosť k okoliu a túžba pochopiť podstatu vecí je prvým predpokladom k tomu, aby sme sa neutopili vo vlastnom egocentrizme, ale aby sme sa prostredníctvom stvorených vecí dostávali k tomu, kto je ich Pôvodcom.
Mojžiš sa pri svojom hľadaní nesnaží dopracovať k odpovediam za každú cenu. Naopak, dovolí Bohu, aby menil jeho pôvodné plány a aby odpovedal na jeho otázky úplne inak, než by on očakával. Aj nám sa môže stať, že Boh odpovie na naše poctivé otázky inak, než by sme chceli. Jeho odpovede môžu dokonca naruby prevracať naše zaužívané predstavy, alebo viesť k ďalším ešte pálčivejším otázkam. Nakoniec, niečo podobné sa stalo aj tým, ktorí prišli za Ježišom s tragickou správou o popravených Galilejčanoch (viď Lk 13,1-9). Nielenže nedostali na svoje nevyslovené „Prečo?“ žiadnu uspokojivú odpoveď, ale ocitli sa pred ešte naliehavejšou a osobnejšou otázkou: „A čo ty? Aké ovocie prinášaš?“

 

 

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *