Zázrak adorácie

V 2-miliónovom mexickom meste Puebla sa nachádza 53 kaplniek, v ktorých je neustále uctievanie Najsvätejšej sviatosti. Jedna z nich je v najviac stráženom väzení v Mexiku. Príbeh jej vzniku nám porozprával pomocný biskup diecézy Puebla – Felipe Pozos Lorenzini.

V januári 2016 som sa stretol s arcibiskupom z Puebly Victorom Sánchezom Espinosom. Povedal som mu, že mám šialený nápad, pretože by som rád otvoril kaplnku ustavičnej adorácie vo väzení v našom meste Puebla.

Chcel som sa uistiť, že táto myšlienka pochádza z inšpirácie Duchom Svätým. Arcibiskup bez váhania dal súhlas.

Nasledujúci pondelok som sa dohodol s dozorcom. Povedal som mu, že chceme vo väzení otvoriť kaplnku ustavičnej adorácie, a povedal som mu úžasný príbeh, ktorý som si vypočul od o. Patrícia, zodpovedného za kaplnky ustavičnej adorácie v Južnej Amerike.

Keď kňaz pôsobil v meste Ciudad Juárez, ktoré je známe veľkým násilím (každý večer tam bolo zavraždených asi 40 ľudí), po dlhej príprave svojich farníkov slávnostne otvoril kaplnku ustavičnej adorácie.

Jednej noci o tretej ráno išla stará žena na adoráciu. Nastal zákaz vychádzania a vtedy nemal nikto opustiť dom. Ženu zastavila vojenská hliadka, ktorá sa spýtala, kam má namierené.

„Idem do kaplnky na adoráciu,“ odpovedala.

Vojaci boli prekvapení, pretože boli presvedčení, že všetky kostoly sú v tomto čase zatvorené. Starká ich teda požiadala, aby ju sprevádzali. A tak sa dostala do kaplnky s pomocou vojenského doprovodu.

Pri lúčení počula od nich: „Sme tu, aby sme vás chránili.“

No žena odpovedala: „Nie, chlapci, ja chránim vás, keď uctievam Ježiša prítomného v Najsvätejšej sviatosti “

Keď o týždeň neskôr išla stará žena opäť na adoráciu, uvidela v kaplnke mladého vojaka, ktorý jej pomáhal na ceste do kaplnky o sedem dní skôr.

Povedal som riaditeľovi väznice o ďalšom incidente. Jeden z kňazov susednej diecézy založil aj kaplnku adorácie. Ľudia sa začali prihlasovať v rôznych časoch.

Ochotu prísť na adoráciu prejavilo aj sedemročné dieťa. Animátori potom zavolali jeho rodičov, aby to potvrdili, pretože dieťa sa prihlásilo na čas o piatej ráno.

Mama povedala, že je to pre nich nemožné, ale dieťa ju presvedčilo, že tam musia ísť. Jeho otec bol alkoholik a sukničkár, často ich bil. Keď sa prvýkrát vrátili z adorácie, ich otec mal s nimi hádku a surovo ich zbil.

O týždeň neskôr dieťa povedalo matke: „Mami, poďme znovu na adoráciu!“

Jeho matka odpovedala: „Vieš, ako to skončilo pred týždňom“ …

Potichu však odišli z domu. Keď sa vrátili, otec sa s nimi opäť strašne pohádal. Nasledujúci týždeň prišlo dieťa k matke opäť so slovami: „Mami, poďme!“

Matka pevne odpovedala: „Nepôjdeme!“ Vidíš, ako otec reaguje? “

Dieťa však vytrvalo a tak žena súhlasila, že pôjde s ním, pričom podotkla, že to robia naposledy. Počas adorácie sa matka v istom okamihu otočila a na svoje veľké počudovanie videla svojho manžela, ako sa modlí. Tam sa začalo jeho obrátenie a úplná duchovná zmena.

Riaditeľ väznice tieto príbehy s veľkou pozornosťou počúval a po chvíli sa ma spýtal: „Kde chceš, aby bola táto kaplnka?“

Spýtal som sa ho, či nepotrebuje požiadať o súhlas guvernéra. Požiadavka na zriadenie ustavičnej adoračnej kaplnky vo väzení bola zvláštnym prípadom, a preto som bol presvedčený, že je potrebné špeciálne povolenie vyšších úradov. Riaditeľ ma ubezpečil, že taká potreba nie je, a povedal mi o tom, čo sa mu stalo minulú sobotu.

Povedal: „Večer sme zistili, že nám chýba jeden väzeň. Hľadali sme ho všade. Bola to pre mňa veľmi ťažká situácia, pretože keby sme ho nenašli, prišiel by som o prácu. Bol som zúfalá.

Nemohol som sa dlho modliť, ale uprostred noci som povedal Bohu: „Nájdi ho pre mňa a potom ma pros o všetko, čo chceš.“ O dve hodiny neskôr sme našli väzňa v odpadkovom koši. Dnes prichádza biskup požiadať o otvorenie tejto kaplnky. Nemôžem odmietnuť, pretože som povedal Bohu, že ma môže požiadať o čokoľvek chce.”

Odpovedal som teda, že by som bol rád, keby táto kaplnka bola tam, kde je 200 najnebezpečnejších väzňov. A tak v najstráženejšej časti väznice, v cele, kde boli mučení väzni, vznikla kaplnka ustavičnej adorácie.

V roku 2017, na Zelený štvrtok, arcibiskup Víctor Sánchez Espinosa slávnostne otvoril kaplnku ustavičnej adorácie.

Všetci väzni vedia, že ich je tam 201. 200 je z nich a Ježiš, ktorý je väzeň, ktorý potrebuje najväčšiu bezpečnosť. Mnoho väzňov prichádza k Ježišovi, aby boli jednu hodinu denne v jeho prítomnosti v tichých modlitebných vigíliách. Vďaka tomu prežívajú úžasnú duchovnú premenu.

Kňazi zo seminára iniciovali skupinu s názvom „Odovzdávam sa ti“, podľa slov Pána Ježiša v 17. kapitole evanjelia sv. Ján.

Členovia tejto komunity ponúkajú všetky obety za kňazov. V súčasnosti má skupina približne 1700 účastníkov. Na ich čele je 25 väzňov.

Bol tu tiež jeden mladý chovanec (zo skupiny 200), ktorý kedysi pomáhal pri satanských omšiach. Jedného dňa tento muž požiadal jedného z našich laikov, či môže vstúpiť do adoračnej kaplnky.

„Áno, Pán Ježiš je pre každého,“ počul v odpovedi.

Tento chlapec opustil satanské praktiky a stal sa propagátorom kaplnky ustavičnej adorácie. Keď bol prepustený z väzenia zaradil sa do života a propaguje ďalšie kaplnky.

Pán Ježiš je neodolateľný. Je to On, kto premieňa všetko. Teraz máme v Pueble 53 kaplniek, z toho jednu vo väzení a jednu na univerzite. Arcibiskup Víctor Sánchez Espinosa by ich chcel mať nakoniec 200 v celej diecéze.

Biskup Felipe Pozos Lorenzini

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *