Život Cirkvi vo svete 19/2018

Obsah

Nanebovstúpenie – nový rozmer Božej lásky ku svetu

Prsteň a kalich kardinála Meisnera pre Berlín

Vatikán: Dikastérium pre rodinu a život má nové štatúty

Biskupka: „Prekonanie mužského obrazu Boha oslobodzujúce“

Minister útočí na Cirkev pre prístup k homosexuálom

Disney World končí sériu kresťanských festivalov

Peru: 800.000 ľudí na Pochode za život

Psychiater: Spoveď – východisko z perfekcionizmu

USA: Kampaň proti katolíckym univerzitám platená Sorosom

Schválil kardinál De Kesel homosexuálne akty?

New York: Katolíci pobúrení rúhavou módnou show

Kardinál Eijk: „Odpoveď pápeža úplne nepochopiteľná“

„Vaša voľba slov je nesprávna, neslúži cirkvi!“

Chlapec vyhlásený za mŕtveho sa zrazu prebral

Jezuita: Európe chýba Masterplan pre integráciu moslimov

Primát pastorácie má následky pre prax viery

USA: Veriaci majú po Agnus Dei kľačať …

Biskup Laun: Škandály kam sa pozrieme

Pápež píše o Karlovi Marxovi a Benediktovi XVI.

Kardinál: Vymieranie hmyzu – alarmujúci signál

Pred 500 rokmi sa v Mexiku slávila prvá svätá omša

Arcibiskup Schick: „Kresťan sa teší z každého kríža“

Kardinál Müller: „Tá výpoveď je veľmi chabá“

Kardinál Müller: „Môžem túto iniciatívu iba podporiť“

O kontroverzných pápežoch a kritike laikov

Trump: „Nič nie je mocnejšie ako Boh“

Chcú nemeckí biskupi stroskotaný model exportovať?’

Bamberg: Zničili sochy svätcov a kríže v kostoloch

Zamlčané znesvätenia kostolov v celej Európe!

USA: Iowa masívne zlepšuje ochranu nenarodených

Správa o prenasledovaní kresťanov

Kardinál Marx ustupuje

Taliansko: Luteránsku cirkev vedie Nemec

Nanebovstúpenie – nový rozmer Božej lásky ku svetu

Benedikt XVI. – Svetlo viery: „‚Nanebovstúpenie Pána’ nie je odchod do vzdialeného kozmu, ale pretrvávajúca blízkosť Pána.“ Armin Schwibach

Rím, 10.5.2018 (kath.net/as) 022 210 – „Ježiš Nazaretský“ – veľkolepé knihy Benedikta XVI. o Ježišovi, dielo završujúce život teológa, ktorým pápež vedie kresťanov cez konkrétnu a historickú skutočnosť Božieho Syna a dáva im preniknúť až k základom viery. A toto dielo by sa muselo Nanebovstúpením Pána vlastne skončiť: „Vystúpil na nebesia, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve“.
Nanebovstúpenie nie je mystickou udalosťou, ale dôvodom a výrazom všetkej nádeje, rozlúčkou, ktorá napĺňa radosťou vo výhľade na definitívny nový návrat, rozlúčkou, ktorá dáva žiť vo viere, lebo: „Pán je na Otcovej hore, preto nás vidí.“:
„Preto môže v každý čas nastúpiť do loďky nášho života. A preto ho môžeme vždy zavolať a byť si vždy istí, že nás vidí a počuje. Loď Cirkvi sa aj dnes plaví proti vetru histórie cez mohutný oceán času. Často to vyzerá, akoby sa musela potopiť. Ale Pán je tu a príde v pravý čas. ‚Odchádzam – a prídem k vám’ – to je dôvera kresťanstva, dôvod našej radosti.“
„Odchádzajúci Ježiš nejde niekam na vzdialené súhvezdie. On vchádza do moci a životného spoločenstva so živým Bohom, do priestorovej prevahy. Preto „neodišiel“, ale teraz z moci vlastnej Bohu je pri nás a je tu pre nás. V rozlúčkových príhovoroch Evanjelia sv. Jána hovorí Ježiš práve toto svojím učeníkom: „Odchádzam – a prídem k vám“ (Jn 14,28).
„Tu je to zvláštne Ježišovho „odchádzania“, ktoré je súčasne „prichádzaním“ nádherne zhrnuté a tým je súčasne vysvetlené tajomstvo kríža, vzkriesenia a nanebovstúpenia. Jeho odchod je práve takým príchodom, novým spôsobom blízkosti, trvalej prítomnosti, s ktorou aj sv. Jána spája „radosť“, o ktorej sme počuli v Evanjeliu sv. Lukáša.“
„Kristus pri Otcovi nie je od nás ďaleko, nanajvýš sme my ďaleko od neho, ale cesta k nám navzájom je otvorená. O čo tu ide, nie je cesta do priestoru vesmíru kozmicko-geografického druhu, ale „cesta do priestoru“ srdca, od rozmeru uzatvorenia sa do seba k novému rozmeru Božej lásky obopínajúcej celý svet.“

Prsteň a kalich kardinála Meisnera pre Berlín

Berlín/Kolín, 10.5.2018 (kath.net/pek) 022 209 –Mons. Markus Bosbach, druhý vikár Kolínskeho arcibiskupstva odovzdal 7. mája 2018 kalich a kardinálsky prsteň zomrelého kardinála Joachima Meisnera, kolínskeho arcibiskupa, Metropolitnej kapitule pri Katedrále sv. Hedvigy v Berlíne. V rámci vešpier v katedrále dary prevzal berlínsky arcibiskup, Dr. Heiner Koch spolu s dómskym prepoštom Tobiasom Pzytarským.
Mons. Bosbach ocenil „nezlomnú vernosť“ kardinála Meisnera Petrovmu nástupcovi, ktorú zvláštnym spôsobom prsteň vyjadruje. Keďže sa kardinál Meisner aj po odchode do Kolína cítil úzko spojený s Berlínskym arcibiskupstvom, Mons. Bosbach v úlohe vykonávateľa závete zosnulého určil prsteň pre Katedrálu sv. Hedvigy. Berlínska katedrála bola v r. 1980-1989 prvým biskupským chrámom kardinála Meisnera.
Vzácny barokový kalich z Wroclavi, dar manželov Karin a Wolfganga Gruhnových, stál pri pohrebe na rakve kardinála Meisnera. Teraz sa bude v katedrále používať pri slávení Eucharistie, ako ubezpečil dómsky prepošt Przytarski. –zg-

Vatikán: Dikastérium pre rodinu a život má nové štatúty

Vatikán, 10.5.2018 (kath.net/ KAP) 022 208 – Vatikánske dikastérium pre Laikov rodinu a život dostane nové štatúty. Ako Vatikán oznámil v utorok, nahradia doterajší predbežný poriadok nového orgánu z leta 2016. Do platnosti majú vstúpiť nové pravidlá pápeža Františka 13. mája. Sú súčasťou reformy Rímskej kúrie.
Popri oblasti úloh 1. článok stanovuje, že „Dikastérium pre laikov, rodinu a život“ úzko spolupracuje s biskupskými konferenciami a miestnymi cirkvami na celom svete. Na čele orgánu je v súčasnosti prefekt kardinál Kevin Joseph Farrell.
V r. 2016 spojil pápež František obe pápežské rady pre laikov a rodinu do nového dikastéria. Navyše do neho včlenil aj Pápežskú akadémiu pre život. Odborný personál má pozostávať výlučne z duchovných a laikov a orgán má mať medzinárodné obsadenie. Aj poradcovia majú odzrkadľovať „univerzálny charakter Cirkvi“ a majú to byť muži aj ženy, ženatí aj slobodní, ako aj z rôznych druhov zamestnaní. –zg-

„Prekonanie mužského obrazu Boha oslobodzujúce“

Münster, 11.05.2018 (KAP/KNA) 022 207 – Nemecká evanjelická teologička, farárka a bývalá biskupka v Hannoveri Margot Käßmannová (foto) podľa vlastných slov prežíva ako oslobodzujúce, že môže hovoriť o Bohu aj v ženských obrazoch. „V detstve ma učili ešte tradičné mužské chápanie Boha,“ povedala Käßmannová vo štvrtok na Nemeckom dni katolíkov v Münsteri. „Nemám ani dnes nijaký problém oslovovať Boha ako „Otca“, ale Boh je podstatne väčší ako naše obrazy.“ Prejavila prekvapenie z toho, že v Cirkvi je sčasti veľký odpor proti zmenenému spôsobu reči o Bohu: „Pred čím majú ľudia strach, keď Boh už nie je ‚Pán‘?“, pýtala sa Käßmannová. Margot Käßmannová je bývalá biskupka v Hannoveri a bývalá predsedníčka Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD). V r. 2010 po dopravnom delikte v opitosti odstúpila ako biskupka, aj ako predsedníčka rady.
Berlínska židovská kantorka Chasan Jalda Reblingová zdôraznila, že každá predstava Boha v ľudských obrazoch je príliš nedokonalá. Súčasne má každý človek „iskru božstva v sebe“. Sama potrebovala dlhý čas k nájdeniu radosti, ktorá je základom židovského náboženstva, ako povedala. Až keď pochopila srdcom výpoveď, že prítomnosť Boha (hebr. šechina) po zničení Jeruzalemského chrámu odišla spolu s ľudom Izrael do exilu, našla túto radosť.
Jezuita Klaus Mertes označil ako zásadnú skúsenosť Boha, keď niekto v istej situácii zrazu vie, čo musí robiť. Ako príklad uviedol odpor súrodencov Schollových proti nacizmu. No súčasne označil ako zásadné pokušenie úsilie chcieť príliš rýchlo vedieť, čo je Božia vôľa. „Toto treba ponajprv poprieť.“ S poukazom na Nový zákon potom páter Mertes zdôraznil: „Bez obrátenia alebo zmeny myslenia niet poznania Božej vôle.“ –zg-

Minister útočí na Cirkev pre prístup k homosexuálom

Berlín, 11.5.2018 (kath.net) 022 206 – Jens Spahn, minister zdravotníctva, ktorý sa považuje v Nemecku za „vzorového konzervatívca“ kancelárky Angely Merkelovej, zaútočil na Katolícku cirkev, že v téme „homosexualita“ stále, nezmenila myslenie. Spahn, ktorý je homosexuál, vyhlásil, že „tým sa premrhajú mnohé šance“. Ako príklad uviedol odmietnutie žehnať homosexuálne páry:
„Touto praxou Cirkev toľko ničí. Ja sám si neviem s výzvou k cnosti a zdržanlivosti čo počať. Som totiž presvedčený, že Boh ma berie takého, aký som. Moja viera patrí ku mne tak samozrejme, ako moja homosexualita,“ vyhlásil
Spahn. A dodal: „Cítim sa nerešpektovaný Cirkvou, keď ma zatracuje za to, čím som.“ -zg-

Disney World končí sériu kresťanských festivalov

Orlando, 10.5.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 205 – „Minulý rok sa konalo naše posledné podujatie.“ Týmito slovami oznámila hovorkyňa „Walt Disney World“ v Orlande (štát Florida) koniec kresťanského hudobného festivalu „Night of Joy“ (Noc radosti).
Toto podujatie sa v Disneyho zábavnom parku konalo každý rok od r. 1983. Vystupovali na ňom známi kresťanskí hudobníci ako päťnásobný držiteľ ceny „Grammy“ Steven Curtis Chapman.
V septembri 1998 začali aj štúdiá „Universal Studios Orlando“ s organizovaním podujatia „Rock the Universe“ to sa bude sa konať aj v r. 2018. Každý rok vo februári sa organizuje kresťanský hudobný festival „Praise Wave“.
Disney World sa však neodvracia úplne od kresťanskej hudby. Na sériu koncertov „Eat to the Beat“ sa už prihlásili kresťanskí hudobníci ako MercyMe a Tauren Wells. –zg-

Peru: 800.000 ľudí na Pochode za život

Lima, 9.5.2018 (kath.net/Agenzia Fides) 022 204 – „Pápež František pozná Pochod za život veľmi dobre. Dvakrát mi z tejto príležitosti osobne napísal, povzbudil ma, ba dokonca radil, ako podujatie najlepšie zorganizovať. Keď to hlava Cirkvi napíše chudobného kňazovi v Južne Amerike, dodáva mi to veľkú vyrovnanosť a pokoj,“ povedal farár Luis Gaspar, organizátor „Pochodu za život“ v Peru.
Od r. 2013 keď sa konal prvý Pochod za život v krajine, Limské arcibiskupstvo poverilo organizáciou farára Gaspara a stal sa veľkým cirkevným podujatím, do ktorého sa zapája rok čo rok viac ľudí. Minulý rok musel arcibiskup Limy, kardinál Juan Luis Cipriani pochod pre prírodné katastrofy, spôsobené fenoménom El Niño na severe peruánskeho pobrežia, zrušiť. Pritom vyzval jeho účastníkov aby ako dobrovoľníci pomáhali obetiam. Tento rok sa pochod konal 5. mája pod heslom „Spojení pre život“. Zúčastnilo sa na ňom vyše 800 000 ľudí.
Počas otvorenia pochodu prečítal farár Gaspar pozdravy od pápeža Františka, ktorí účastníkov pochodu povzbudil.
Na záver pochodu pripomenul kardinál Cipriani tisícom Peruáncov na Esplanade der Costa Verde: „Nedovoľte, aby tento úžasný národ stratil vieru. Pápež nám povedal: ‚Vidím a cítim vieru a vidím a cítim to Áno životu.“
Na pochode oznámili, že štátnym orgánom sa odovzdá odporúčací list s 10 návrhmi na posilnenie rodiny. –zg-

Psychiater: Spoveď – východisko z perfekcionizmu

Viedeň, 9.5.2018 (KAP) 022 203 – V spovedi má Cirkev obrovský poklad, o ktorom sama vie príliš málo, znie názor známeho viedenského psychiatra Raphaela Bonelliho: „Princíp za predpokladom spovede, že každý niečo robí nesprávne a teda je hriešnik, odbremeňuje človeka a vyslobodzuje ho z tlaku perfekcionizmu, ktorý dnes všade stretávame,“ vyhlásil psychiater, psychoterapeut a autor kníh v stredu v interview pre „Kathpress“. Konalo sa v rámci konferencie na tému „Vina a odpustenie“ v sobotu na Vysokej škole v Heiligenkreuzi.
„Vyslovenie a priznanie vlastnej viny je dokázateľné uzdravujúce,“ zdôraznil Bonelli. „Keď prosím o odpustenie, robím sa zraniteľným voči inému človeku. No každému vzťahu to robí nesmierne dobre, pretože sa pritom niečo napraví. Veľkú hodnotu má aj úprimný pocit ľútosti, lebo vytvára odstup medzi sebou samým a vlastným činom a tým predstavuje istú záruku, že sa už človek nechce znova dopúšťať toho istého a obeti to tiež uľahčuje odpustiť.“
Vo sviatosti zmierenia je podľa katolíckej viery Boh tým, koho prosíme o odpustenie a to poskytuje skrze kňaza. Toto terapia nedokáže urobiť, ako zdôraznil Bonelli. Na rozdiel od spovedníka musí sa psychiater alebo terapeut v otázke viny úplne zdržať hodnotenia, pretože „terapeutická prax je zóna bez moralizovania“, ako povedal expert. „Neprofesionálne by bolo, aj keby sme pacientovi povedali: Nuž veď vy ste inak nemohli – tak ako je kauzálne dôvodenie – „keď za vlastné zlyhanie viníme rodičov, spoločnosť alebo Cirkev.

Poplašné zariadenie v človeku
Problém viny je pritom veľmi aktuálny. Stratili sme kompetenciu riešiť vlastnú vinu. Vnútorné dogmy ako „Ja nesmiem robiť chyby, inak ma už nebudú mať radi“ – to narcistické „priznávať chyby znamená zlyhať“, alebo „ospravedlniť sa musí ten slabší“ – sú veľmi rozšírené až po postoj, „hriechy neexistujú“, ktorý podnietila samotná psychiatria. Bonelli: „Sigmund Freud poznal pocit viny iba ako patologickú formu a funkčné narušenie – pretože človeku nepriznával slobodu a teda ani zodpovednosť. Mnohí terapeuti dodnes veria, že človek nie je schopný viny a chcú mu preto tieto pocity jednoducho vyhovoriť.“
Avšak pocit viny je zmysluplné „poplašné zariadenie, ktoré ukazuje, čo sa deje“ a hryzenie svedomia je znamením psychického zdravia“, povedal tento riaditeľ Viedenského inštitútu pre religiozitu v psychiatrii a psychoterapii (RPP), ktorý prednáša aj na súkromnej univerzite Sigmunda Freuda.
Ak sa vina potlačí, nezmizne, ale vytvorí sa iba „zdanlivý vnútorný pokoj“, ktorý so sebou prináša ďalšie potláčanie pocitov. To robí človeka neslobodným, neschopným nadväzovať vzťahy a zatrpknutým a okrem toho to skryté raz aj tak vyjde na svetlo. Oveľa lepší prístup k „bolesti“ pocitu viny je preskúmať, či odolá rozumu a vnútornej pravde.

Desatoro v psychológii
Túto „vnútornú pravdu“ opísal psychiater ako psychológiou stále viac uznávaný životný princíp každého človeka, ktorý obsahuje sebazachovanie ako aj zachovanie druhu a tým označuje schopnosť správneho zaobchádzania so sebou a s inými. Immanuel Kant to označil ako „morálny zákon vo mne“ a Viktor Frankl ako „nevedomého Boha“ – podobne ako aj Druhý vatikánsky koncil v „Gaudium et spes“ hovorí o zákone v človeku, ktorý si on sám nedal.
„V podstate je to Desať Božích prikázaní. Nech sú pacienti akokoľvek odlišní, každý má cit pre zlo – prinajmenšom vtedy, keď sa mu samému pácha neprávosť,“ povedal Bonelli.
Až keď človek sám preberie zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy – aj tie zlé príp. nezdarené – berie kormidlo života do rúk. Až vydarené integrovanie vlastnej chyby umožňuje vydarený šťastný život. Na ceste tam sú spoveď a psychoterapia dve si nekonkurujúce, ale doplňujúce sa ponuky.
„Vnútorný zákon a zlé konanie dokážem v terapii dobre rozpracovať, no aj keď má pacient pocity ľútosti, nemôže sa v tomto rámci konať odpustenie. Najlepšia by preto bola spolupráca s Cirkvou,“ povedal Bonelli. –zg-

USA: Kampaň proti katolíckym univerzitám platená Sorosom

Washington D.C., 9.5.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 202 – „V súčasnosti prebieha v USA mediálna kampaň proti tým niekoľkým katolíckym univerzitám a kolégiám v USA, ktoré verne stoja pri Cirkvi a katolíckej náuke viery. Kampaň financuje George Soros,“ píše Austin Ruse, prezident C-FAM (Centra pre rodinu a ľudské práva) v komentári pre magazín Crisis. „Útoky prichádzajú z dvoch strán. Inštitúcie obviňujú, že zanedbávajú stíhanie sexuálnych útokov a obťažovanie. A po druhé – pedagógov univerzít obviňujú, že sú konzervatívni.“
Začalo sa to článkom Simchy Fisherovej v januári 2018, kde žurnalistka obvinila kolégium „Christendom College“ vo Front Royali (štát Virgínia), že nestíha študentov, ktorí znásilnili spolužiačku. Fisherová cituje anonymný zdroj, ktorý jej zdôveril, že smernice upravujúce život kolégia v skutočnosti napomáhajú kultúru, ktorá toleruje sexuálne násilie a dokonca znásilnenia. Kolégium kladie veľký dôraz na cudnosť. Ubytovne študentiek a študentov sú oddelené a druhé pohlavie do nich nesmie vstupovať.
Obvinenia Fisherovej prevzal v marci National Catholic Reporter. Bývalí študenti kolégia „Christendom College“ vyzvali prezidenta kolégia Timothyho O’Donnella, k odstúpeniu. Kolégium uverejnilo v januári vyhlásenie, v ktorom O’Donnell prosí študentky, ktoré kolégium nechalo napospas osudu o prepáčenie. To prichádza neskoro a nie je dostatočné, kritizovala Simcha Fisherová, aj bývalí študenti.
V apríli uverejnila Jenn Morsonová tiež v National Catholic Reporter článok, ktorým zaútočila na známu Františkánsku univerzitu v Steubenville (FUS) podobne ako pri kolégiu: FUS vraj toleruje sexuálne obťažovanie a násilie.
Tu prichádza do hry aj George Soros, ktorý cez svoju nadáciu „Open Society Foundation“ podporuje organizáciu, ktorá článok v National Catholic Reporter spolufinancovala. Ruse označuje Sorosa ako „nepriateľa Cirkvi“.
Morsonová v článku útočí na dvoch profesorov FUSu, lebo kritizovali smernice „Titel IX Policies“. Tie zaviedla Obamova vláda pre všetky univerzity a kolégiá, ktoré vláda finančne podporuje. Predpisujú vedeniu univerzity pravidlá riešenia sexuálneho obťažovania a násilia na území univerzity. Profesori kritizovali, že smernice porušujú základné právne normy. Študenti obvinení zo znásilnenia sú podľa nich považovaní za vinných, až dokiaľ nie je dokázaná ich nevina!
Aj po článku Morsonovej prišli výzvy požadujúce prepustenie oboch profesorov. Tri bývalé študentky FUS ich obvinili z logických omylov a chýbajúcej vedeckej úrovne. Tvrdili dokonca, že obaja protirečili náuke Cirkvi! Ďalej obvinili FUS, že na univerzitu „pustila pravicovú politiku“. To sa vzťahuje najmä na „Veritas Center“. Prezidentovi FUS poslali protestný list podpísaný na internete. „Bývalé študentky sú očividne toho názoru, že ako veriaci katolík nemôže človek byť konzervatívny republikán,“ komentuje Austin Ruse.
Článok v National Catholic Reporter finančne podporila organizácia „The Media Consortium“. Tá pracuje spolu s „Bitch Media“ na uverejnení prípadov sexuálneho násilia na univerzitách. Catilin Hendelová, šéfka National Catholic Reporter, je členkou predsedníctva „The Media Consortium“. A „Open Society Foundation“ miliardára Georga Sorosa organizáciu finančne podporuje, ako napísal CNA.
„Bitch Media“ si podľa CNA dala za cieľ, podať „angažovanú a rozvážnu feministickú odpoveď“ na súčasnú kultúru. Julie Falková, jedna z riaditeliek „Bitch Media“ je tiež členkou predsedníctva „The Media Consortium“.
Ruse v komentári ďalej poukazuje na ďalšiu okolnosť. Jenn Morsonová, tri bývalé študentky a ďalší sa všetci v rámci niekoľkých hodín prihlásili na Facebookovej stránke – to bol ústredný bod odkiaľ vyšli opatrenia voči Christendom College a FUS. Preto musíme hovoriť o koordinovanej kampani, ako píše Ruse. –zg-

Schválil kardinál De Kesel homosexuálne akty?

Brusel, 9.5.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 201 – Podľa správy belgického homosexuálneho magazínu Zizo kardinál Jozef De Kesel, arcibiskup Mechelnu a Bruselu, sa na súkromnom stretnutí s členmi organizácie LGBT – HLWM vyjadril pozitívne o homosexuálnych vzťahoch:
„Cirkev musí gejov a lesby viac rešpektovať, to zahrňuje aj to, ako žijú svoju sexualitu,“ cituje Zizo arcibiskupa a píše: „Vedenie cirkvi je teraz očividne ochotné akceptovať vzťahy LGBT. To je historická zmena kurzu.“ V úvode autor článku vyjadril názor, že pápež František sám vyjadril zmenu postoja Cirkvi voči osobám LGBT vetou „Kto som ja, aby som ho súdil.“
„Kardinál De Kesel ďalej zastával názor, že manželstvo alebo žehnanie osôb LGBT v Cirkvi nie je možné. Modlitba Cirkvi za páry rovnakých pohlaví je však iste mysliteľná, nesmie to však pripomínať manželstvo. Skôr by som hovoril o slávení vďaky, alebo modlitbovom slávení,“ cituje Zizo kardinála.
LifeSiteNews sa kardinála De Kesela opýtal, či výpovede citované Zizom boli korektne uvedené. Hovorca arcibiskupstva reagoval, že stretnutie s HLWM 24. apríla sa nebude komentovať, keďže išlo o súkromné stretnutie. „Kardinál De Kesel si požiadavky HLWM vypočul a vyjadril svoj rešpekt. Usiloval sa zodpovedať otázky a vysvetliť rozdiely medzi vzťahmi rovnakých pohlaví a kresťanským manželstvom.“
„Vzhľadom na toto stanovisko zostáva otvoreným, do akej miery Zizo citoval výpovede kardinála korektne alebo ich interpretoval v zmysle hnutia LGBT. Reakcia hovorcu výpovede nedementuje výpovede, ktoré odporujú katolíckej náuke,“ napísala Jeanne Smits z LifeSiteNews. –zg-

New York: Katolíci pobúrení rúhavou módnou show

„Svätý Otec, som sklamaný, že Vatikán schválil katolíkmi pohŕdajúcu gala.“

New York, 8.5.2018 (LifeSiteNews) 022 200 – Galéria v New Yorku predviedla rúhavú prezentáciu Preblahoslavenej Božej Matky, Kristovho námestníka a vyskytli sa aj ďalšie rúhavé prezentácie na tzv. „módnej show na katolícke témy“. Predvádzala tiež 40 liturgických odevov zo sakristie Sixtínskej kaplnky vypožičané z Vatikánu.
‚Nebeské telá – móda a katolícka predstavivosť‘ znela téma tohtoročnej dobročinnej gala prezentácie Metropolitného múzea umenia v New Yorku – doteraz najväčšej akcie.
Mnohí katolíci však videli toto gala ako rúhanie sa Bohu: Speváčka Rihanna odetá ako pápež (foto), hviezdy ako Madonna a Katy Perry oblečená ako anjel, model Taylor Hill zaodetý ako kardinál. „Kožená otrocká maska zdobená guličkami ruženca, podprsenka s drahými kameňmi na „strategických miestach“ a šarlátové rúcho inšpirované odevom kardinálov – s veľmi hlbokým výstrihom viac odhaľujúcim ako zakrývajúcim – to boli súčasti „katolícky inšpirovanej“ módnej show.
Nespočetné fotografie škandalóznych odevov priam presýtili sociálne a iné médiá a vyvolali množstvo komentárov.
„Moje náboženstvo NIE je výstroj pre vašu prekliatu rúhavú gala,“ znel jeden tweet!“ … A iný: „Prečo je v poriadku, že skupina Hollywoodskych niktošov sa môže pohŕdavo správať k môjmu náboženstvu?“
Ostrá kritika toho, že spolupracoval ešte aj Vatikán, prišla od žurnalistu Piersa Morgana. Na Twitter napísal: „Svätý Otec, som veľmi sklamaný, že Vatikán schválil túto katolíkmi pohŕdajúcu gala.“
Otec Richard Heilman, kňaz z Madisonu, (WI) ironicky uviedol, že to je úroveň žiaka strednej školy a dobré sústo na pretriasanie na sociálnych médiách.
„Páni, ako len nenávidia katolíkov – hmm – chcel som povedať hlboko veriacich katolíkov.“
„Je to hanba, že Metropolitné múzeum muselo tak hlboko klesnúť, len aby zohnalo peniaze,“ napísala Susan Brinkmannová pre Women of Grace. „So vstupenkami za 30 dolárov iste zoženú dosť financií na celoročné potreby bez zneucťovania najväčšieho náboženstva sveta takou drsnou show … To nebolo o móde – to bolo o partii ľudí elity s veľmi zlým vkusom.“ A nasledovalo mnoho ďalších rozhorčených reakcií.

Kardinál tam bol tiež
Kardinál Timothy Dolan, arcibiskup New Yorku túto módnu show tiež navštívil! No nevošiel po červenom koberci pri vchode, ale dal prednosť bočnému vchodu, no aj tak sa svojou prítomnosťou postaral o titulky v médiách.
Kardinál Timothy Dolan pre médiá neskôr uviedol, že „niektoré veci svedčili síce o zlom vkuse, ale rúhavé to nebolo“! A tesne pred gala kardinál povedal: „Nuž v katolíckej sile predstavivosti sa odzrkadľuje pravda, dobro a krása Boha všade, dokonca aj v móde.“ –zg-

Kardinál Eijk: „Odpoveď pápeža úplne nepochopiteľná“

Posledná skúška Cirkvi???
To, čo vypovedá CIC a katechizmus Katolíckej cirkvi – to mala byť reakcia Svätého Otca, ktorý ako nástupca svätého Petra je „stálym a viditeľným princípom a základom jednoty biskupov, ako aj množstva veriacich“ (KKC)

Utrecht-Vatikán, 8.5.2018 (kath.net/National Catholic Register/pl) 022 199 – Kath.net ďakuje „National Catholic Register“ za láskavé povolenie uverejniť tento text arcibiskupa holandského Utrechtu, kardinála Eijka v plnom znení. Preklad © kath.net/Petra Lorlebergová

Nemecká biskupská konferencia veľkou väčšinou odhlasovala smernice, podľa ktorých protestant zosobášený s katolíkom môže prijímať Eucharistiu po splnení podmienok. Musí vykonať spytovanie svedomia s kňazom, alebo zodpovedným pastoračným asistentom, musí potvrdiť vieru Katolíckej cirkvi a musí chcieť ukončiť „závažný stav duševnej núdze“ a naplniť „túžbu po Eucharistii“.
Siedmi členovia biskupskej konferencie hlasovali proti smerniciam a usilovali o vyjadrenie vatikánskych dikastérií. Delegácia biskupov v Ríme potom hovorila s vatikánskou delegáciou a prefektom Kongregácie pre náuku viery.
Odpoveď Svätého Otca, ktorá bola daná delegácii nemeckých biskupov skrze prefekta Kongregácie pre náuku viery, a síce že: „Biskupská konferencia Nemecka má návrhy znova prediskutovať a pokúsiť sa dosiahnuť jednoznačný výsledok“, je úplne nepochopiteľná. Náuka a prax Cirkvi vzhľadom na spravovanie sviatosti Eucharistie pre protestantov je úplne jasná. Kódex kánonického práva hovorí: „Ak hrozí nebezpečenstvo smrti alebo ak podľa úsudku diecézneho biskupa alebo konferencie biskupov nalieha iná vážna potreba, katolícki vysluhovatelia tie sviatosti dovolene vysluhujú aj ostatným kresťanom, ktorí nemajú plné spoločenstvo s Katolíckou cirkvou a nemôžu sa dostať k vysluhovateľovi svojej spoločnosti a žiadajú to z vlastnej vôle, pod podmienkou, že k týmto sviatostiam prejavujú katolícku vieru a sú riadne disponovaní.“ [CIC / 1983, kán. 844 § 4 (porovn. Katechizmus Katolíckej cirkvi 1400)]
To platí iba pre núdzové prípady, najmä pri nebezpečí smrti
Cirkevné spoločenstvá, ktoré vznikli z reformácie a sú oddelené od Katolíckej cirkvi, si nezachovali „pravú a neporušenú podstatu eucharistického tajomstva najmä preto, že im chýba sviatosť posvätného stavu“. Z tohto dôvodu pre Katolícku cirkev nie je možná vzájomná účasť na Eucharistii (intercommunio) s týmito spoločenstvami. Intercommunio je v princípe možné iba s pravoslávnymi kresťanmi, lebo východné cirkvi – hoci nie sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou – majú pravé sviatosti a predovšetkým na základe svojho apoštolského nástupníctva majú platné kňazstvo a platnú Eucharistiu (KKC 1400, CIC /1983 kán. 844, § 3). Ich viera v kňazstvo, v Eucharistiu, aj vo sviatosť pokánia je rovná tej v Katolíckej cirkvi.
Protestanti však nezdieľajú vieru v kňazstvo a Eucharistiu. Väčšina nemeckých protestantov sú luteráni. Tí veria v konsubstanciáciu, čo je presvedčenie, že popri Kristovmu Telu a Krvi je tu aj chlieb a víno, ak ich niekto prijíma. Ak niekto prijíma chlieb a víno bez toho, aby toto veril, Kristovo Telo a Krv nie sú skutočne prítomné. Mimo tohto momentu, v ktorom sa prijímajú, zostáva iba chlieb a víno a Kristovo Telo a Krv nie sú prítomné.
Očividne sa luteránska náuka konsubstanciácie podstatne líši od katolíckej náuky transsubstanciácie, ktorá obsahuje vieru, že to, čo sa prijíma pod podobou chleba a vína – aj keď sa to podáva niekomu, kto v transsubstanciáciu neverí a dokonca mimo vlastného slávenia Eucharistie – zostáva Kristovým Telom alebo Krvou a už nemá substanciu chleba a vína.
Pre tieto podstatné rozdiely sa nemá prijímanie podávať protestantovi, ani keď je zosobášený s katolíkom, pretože protestant nežije v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou a preto výslovne nezdieľa vieru v jej Eucharistiu. Rozdiely medzi vierou v konsubstanciáciu a transsubstanciáciu sú také veľké, že skutočne treba vyžadovať, aby niekto, kto chce pristupovať k prijímaniu, musel výslovne a formálne vstúpiť do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou (okrem nebezpečia smrti) a tak výslovne potvrdil prijatie viery Katolíckej cirkvi vrátane Eucharistie. Súkromné spytovanie svedomia s kňazom, či inou osobou v pastorácii nedáva dostatočné záruky, že osoba skutočne prijme vieru Cirkvi. Ak Eucharistiu chceme prijať, možno urobiť iba jedno – vstúpiť do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou.
Smernice Nemeckej biskupskej konferencie uvádzajú, že je iba málo prípadov protestantov zosobášených s katolíkmi, ktorí by skrze použitie týchto smerníc chceli prijímať Eucharistiu. Skúsenosť však ukazuje, že tieto počty budú v praxi pribúdať. Keď protestanti zosobášení s katolíkmi uvidia iných prijímať Eucharistiu, budú si myslieť, že môžu robiť to isté. A nakoniec budú chcieť prijímať Eucharistiu aj protestanti, ktorí nie sú zosobášení s katolíkmi. Všeobecná skúsenosť s týmto druhom prispôsobovania sa je, že kritériá sa potom rýchlo rozširujú.
Svätý Otec delegácii nemeckých biskupov teraz oznámil, že návrhy pastoračnej inštrukcie majú nanovo prediskutovať a pokúšať sa nájsť jednohlasnú zhodu. Zhodu v čom? Ak členovia biskupskej konferencie po novej diskusii jednoznačne rozhodnú, že protestanti zosobášení s katolíkmi smú prijímať Eucharistiu (niečo, čo sa nestane), bude to potom nová prax v katolíckej cirkvi Nemecka – hoci je to v rozpore s cirkevným právom a Katechizmom Katolíckej cirkvi? O cirkevnom práve a praxi Katolíckej cirkvi, ktoré sa zakladajú na jej viere, sa nerozhoduje a ani sa nezmení tým, že to väčšina členom BKN odhlasuje, ani vtedy, keby sa to odhlasovalo jednohlasne.
To, čo vypovedá CIC a katechizmus Katolíckej cirkvi, mala byť reakcia Svätého Otca, ktorý ako nástupca svätého Petra je „je stálym a viditeľným princípom a základom jednoty biskupov, ako aj množstva veriacich (Lumen Gentium 23). Svätý Otec mal dať delegácii nemeckých biskupov jasné usmernenia spočívajúce na jasnej náuke a praxi Cirkvi. Na tomto základe mal odpovedať aj luteránskej žene, ktorá sa ho 15. novembra 2015 pýtala, či môže prijímať Eucharistiu spolu s katolíckym manželom a povedať jej, že to nie je prijateľné, namiesto toho, aby nesprávne tvrdil, že Eucharistiu môže na základe svojho krstu prijímať v súlade so svojím svedomím. Tým, že sa nevytvára jasnosť, vzniká medzi veriacimi veľké zmätenie a jednota Cirkvi je ohrozená.
To platí aj pre kardinálov, ktorí chcú verejne žehnať homosexuálne vzťahy, čo je v diametrálnom rozpore s náukou Cirkvi zakladajúcou sa na Svätom písme, podľa ktorej manželstvo je podľa stvoriteľského poriadku iba medzi mužom a ženou.
Keď pomyslím, že biskupi a predovšetkým Petrov nástupca zanedbávajú povinnosť verne a v jednote zachovávať a hlásať vieru obsiahnutú vo svätej Tradícii a vo Svätom písme, nemôžem inak ako pomyslieť na článok 675 Katechizmu Katolíckej cirkvi:

„Posledná skúška Cirkvi“
Pred Kristovým príchodom Cirkev musí prejsť poslednou skúškou, ktorá otrasie vierou mnohých veriacich. Prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie tu na zemi, odhalí „tajomstvo neprávosti“ v podobe náboženského podvodu, ktorý prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy. Najväčším náboženským podvodom je podvod antikrista, to znamená určitého pseudomesianizmu, v ktorom človek oslavuje sám seba namiesto Boha a jeho Mesiáša, ktorý prišiel v tele. Pred Ježišovým príchodom musí Cirkev prekonať poslednú skúšku.
Teda prenasledovanie, ktoré sprevádza putovanie Cirkvi na zemi, odhalí „mystérium zloby“ – lživé náboženské šialenstvo prinesie ľuďom za cenu odpadu od pravdy zdanlivé riešenie ich problémov.“

+ Kardinál Willem Jacobus Eijk, arcibiskup Utrechtu, Holandsko, 5. mája 2018

„Vaša voľba slov je nesprávna, neslúži cirkvi!“

Otvorený list kardinálovi Marxovi

Mníchov, 8.5.2018 (kath.net) 022 198 – Členovia organizácií strany CSU napísali otvorený list kardinálovi Reinhardovi Marxovi, mníchovskému arcibiskupovi:

Veľavážený pán kardinál Marx,
Z čisto teologického pohľadu vaša výpoveď v interview pre SZ z 30. apríla „Keď kríž vidíme iba ako kultúrny symbol, tak sme ho nepochopili,“ môže byť správna. Zo spoločensko-kultúrneho pohľadu je nesprávna!
V Bavorsku boli odjakživa kríže v každej školskej triede a v každej súdnej sieni a sú naďalej. Aj keď túto úpravu rozsudky ústavného súdu z r. 1995 sčasti zrušili, odvtedy niet, ako je známe, protichodnej úpravy. A ani školská modlitba sa v Bavorsku nezrušila, aj keď v praxi sa jej venuje málo pozornosti. Ale aj na iných sekulárnych miestach nachádzame v Bavorsku kríže na vrcholkom hôr, ako Božie muky pri cestách. Dokonca medveďovi „Brunovi“ postavili v r. 2006 kríž. To bolo krátko pred vaším menovaním za arcibiskupa Mníchova a Freisingu. Napriek tomu si nespomínam, že by niektorý predstaviteľ cirkvi vtedy hovoril o „vyvlastnení“ kríža. Táto vaša voľba slov je neprimeraná a nesprávna a pritom nijakým spôsobom neslúži našej cirkvi, ani hlásaniu viery!
Kto nášho premiéra Markusa Södera pozná trocha lepšie, vie, že je veriaci a aktívny evanjelický kresťan. On sám iste nevidí v kríži iba „kultúrny symbol“. Táto okolnosť, ako sa zdá, váš očividne málo zaujíma.
Treba si položiť otázku, prečo ste napríklad ako arcibiskup Arcidiecézy Mníchov-Freising 21.12.2017 posvätili novú lanovú dráhu na vrch Zugspitze. „Vyvlastnili“ ste vtedy lanovku pre Cirkev? Aký bol zmysel toho požehnania, vrátane všetkých požehnaní áut, ulíc, tunelov, budov a verejných miest, na ktoré sa predstavitelia Cirkvi radi a pravidelne nechávajú pozývať. Vy sami tu netvoríte výnimku. Ak vám toľko záleží na sekulárnom vzťahu medzi Cirkvou a štátom, tak by ste už nemali viac ani požehnávať a posväcovať verejné budovy a autá …
Natíska sa tu podozrenie, že „publicita“ v takýchto prípadoch má prednosť. V prípade súčasnej diskusie o „výnose o kríži“ sa vám zdá byť však dôležitejší hlavný prúd mienky – mainstream – alebo možno predsa miešanie sa do volebného boja. Dôsledne sa tým v každom prípade nesprávate!
K iným podstatne dôležitejším témam ako predstaviteľ nemeckej cirkvi mlčíte. Kde zostáva váš napomínajúci hlas v diskusii o vyškrtnutí paragrafu 219a? Už k samotnému potratu mlčia naši biskupi a teraz ešte aj keď ide o reklamu na usmrcovanie nevinného života? Škrtnutie §219a je zvrátené, to možno odôvodniť už tým, že vo všeobecnosti majú lekári reklamu v Nemecku zakázanú. Prečo by mala byť povolená potom pre potraty? Do tejto diskusie sa svojím hlasom nezapájate. Nie je vám táto diskusia dosť populárna?
Na tomto mieste vyjadrujem svoju prosbu k vám. Prosím premyslite si dôkladnejšie takéto vyjadrenia v budúcnosti. Preukážte odvahu v skutočne pálčivých otázkach našej doby a v hlásaní viery, namiesto populárneho ukazovania sa na verejných miestach.
S priateľskými pozdravmi:
Klaus Debes a Arno Reichert CSA okresný zväz Freising, Bernhard Plath, odbory GÖD, Frank Langwieser CSU Neufahrn –zg-

Chlapec vyhlásený za mŕtveho sa zrazu prebral

„Keď človek uvidí Boha, tak sa zmení farba jeho očí“

Montgomery, 8.5.2018 (kath.net/pl) 022 197 – Jeho rodičia už súhlasili s darovaním orgánov, potom prišiel telefonát z nemocnice. Pred posledným preskúmaním prúdení v mozgu pohol 13-ročný chlapec rukou a nohou. Trenton McKinley z amerického štátu Alabama bol k smrti veľmi blízko. Pri nehode pred dvomi mesiacmi utrpel 7-násobnú fraktúru lebky a keď prišiel do nemocnice považovali ho už za 15 minút mŕtveho. Reanimácia bola síce úspešná – a nasledovali štyri ďalšie – no jeho stav bol veľmi kritický. Lekári povedali, že pre nedostatok kyslíka bude jeho mozog extrémne poškodený, ak vôbec prežije. A už neplánovali ďalšie oživovanie. Na žiadosť lekárov súhlasili rodičia s darovaním orgánov, podpísali vyhlásenie a začala sa príprava na odber orgánov.
No v deň odoberania orgánov prišiel opäť telefonát z nemocnice. Lekári pozreli chlapcovi do očí, ktoré predtým pôsobili čierne, mŕtvo a sucho – no teraz bol v nich opäť život. Matka napísala na Facebook:
„Môj chlapec mal pred nehodou modré oči, no teraz sú zelené s malými bielymi bodkami ako iskričkami. Hovorí sa, že keď človek uvidí Boha, tak sa zmení farba jeho očí a moje dieťa bolo celý deň v nebi – je to zázrak“!
Trenton potrebuje ďalšiu liečbu a cez Facebook na to robia zbierku. Treba nahradiť kus chýbajúcej lebky, obličky sú poškodené nedostatkom kyslíka, treba aj rehabilitáciu. No chlapec už dokáže s oporou chodiť, ba dokonca robiť žarty a nejaký čas už mohol stráviť aj doma. Trenton sám hovorí o svojom návrate do života: „Na to niet nijaké iné vysvetlenie ako zásah Boha!“ –zg-

Jezuita: Európe chýba Masterplan pre integráciu moslimov

Viedeň, 7.5.2018 (KAP) 022 196 – „Európa musí vsadiť všetko na to, aby utečencov z moslimských krajín aj kultúrne integrovala.“ Zdôraznil to renomovaný egyptský vedec skúmajúci rané kresťanstvo a islamista páter Samir Khalil Samir SJ (80). Pôsobí ako dlhoročný profesor Pápežskom inštitúte pre východné cirkvi v Ríme a je výborným znalcom arabského kresťanského sveta. Vyslovil sa cez víkend v interview pre „Kathpress“. Páter Samir navštívil Rakúsko a mal prednášky vo Viedni a Grazi a stretol sa s kardinálom Schönbornom a vedúcimi nadácie „Pro Oriente“.
Doteraz sa mu Európa zdá „úplne bez plánu“ pri včleňovaní moslimov do spoločnosti. Túto úlohu treba naliehavo plniť, lebo ľudia bez úplnej integrácie „budú vždy žiť na okraji spoločnosti“. Potrebné je nielen ubytovanie a strava, ale najmä naučiť sa jazyk, ako aj povinnosť dodržiavať zákony a hodnoty krajiny. „Musíme povedať: Keď si tu, tak u nás žijeme takto a to je najmenej 20 dôležitých bodov. To nie je proti moslimom, ale to im má pomáhať,“ ako povedal Samir. „Európa žije inak ako moslimské krajiny – zákony nie sú nutne lepšie, ale sú iné. Nevyhnutné je úplne pochopenie a prijatie zo strany migrantov napríklad toho, že muž a ženy sú slobodní a nezávislí partneri, alebo že nezahalené ženy môžu ukazovať krásu bez toho, že by boli prostitútky. Prispôsobenie sa moslimov je možné vzdelávaním a výchovou,“ zdôraznil Samir. „Európa môže ako pozitívny vzor pomôcť islamu, ktorý sa nachádza vo veľkej kríze, napomáhať mu k vnútornej premene a potrebnému otvoreniu sa.“
Zvlášť potrebný je tento vývoj vzhľadom na rastúci náboženský fanatizmus, ktorý vyhlasuje, že „pravý islam“ je iba ten radikálny. Islamisti chcú doslova plniť príkazy platné v 7. storočí, no iba málo moslimov sa teší z tohto vývoja. Túto mentalitu treba prekonať.
„Keď kresťan povie: Musíme žiť ako v 1. storočí, tak by som odvetil: Si hlúpy? My žijeme v 21. storočí!“ Etické princípy náboženstva sú iste večné a stále aktuálne, no ich realizácia sa musí prispôsobiť.

Al-Sisi – nositeľ nádeje
V arabských štátoch na Blízkom Východe vzbudila „arabská jar“ koncom r. 2010 mnohé nádeje na zmenu, no čoskoro sa znova presadili staré sily a vrátili sa k starej situácii, ako povedal páter Samir. No úloha islamu v rôznych krajinách je rozdielna. V Egypte je prezident Abdel Fatah Al-Sisi pre mnohých nositeľom nádeje. Šaría povýšená v r. 1971 do ústavy predstavuje v krajine na Níle „bezprávie“ a silne trpia najmä kresťania. Je ťažké stavať kostoly, pretože žiadosti nepostupujú prezidentovi. To, že Al-Sisi nedávno uznal 100 ilegálnych kresťanských budov je dôležité, lebo doteraz ich fanatici ničili. Islamské právo sa negatívne prejavuje aj v dedičských právach žien. „Želáme si neutrálnu rovnoprávnu politiku. Al-Sisi sa o to usiluje, no zákony sú naďalej islamské.“

Sýria: Napätý vzťah
Zvlášť napätý a konfliktný je vzťah medzi náboženstvami v Sýrii, ako povedal páter. Je tam sunitská väčšina 70 percent, 10 percent kresťanov a menšina alavitov – medzi nimi Assadov klan. Štát bol laicistický a náboženstvo predtým nehralo úlohu. Dnes vládne medzi alavitmi a inými náboženskými menšinami strach pred pomstou sunitov podporovaných Saudskou Arábiou. Asad robí poriadok tvrdým režimom a vyvoláva tým násilné reakcie opozície.

Sloboda potrebná aj pre nemoslimov
Relatívne pozitívne sa jezuita vyjadril o vývoji v Saudskej Arábii. Za princa Mohameda Bin Salmana sú váhavé pokusy „obmedzeného otvárania sa“ napríklad pre ženy. No veľa nespravodlivostí pokračuje – aj to že milióny Filipíncov pracujú ako otroci v arabských krajinách a nemajú nijaké práva. Pracujú tam masy katolíkov, no nesmie sa im postaviť ani jeden kostol a to je neľudské a dáva sa zamyslieť aj moslimom. Kresťanov využívajú ako otrokov alebo sponzorov.
Vývoj Saudskej Arábie na normálny štát musí zahrnúť aj slobodu moslimskej väčšiny. „Moslim musí aj smieť povedať: Nechcem byť moslimom. Boh dal človeku najprv slobodu, ktorá ho odlišuje od zvierat, náboženstvo prichádza s poznaním Boha až následne. Saudská Arábia sa však správa k svojim obyvateľom, akoby boli zvieratá. Myslenie nie je dovolené,“ povedal páter Samir. –zg-

Primát pastorácie má následky pre prax viery

Linz, 7.5.2018 (kath.net/pw) 022 195 – Výsledok, ktorý nemeckí biskupi priniesli z Ríma, rozhodne vyvoláva starosti. Pápež nič nepredpisuje. V otázke, či smú evanjelickí manželskí partneri katolíkov pristupovať k prijímaniu zostal taký zdržanlivý ako pri každej známej pastoračnej návšteve v Ríme. Napredujte, povedal. To „ako“ nechal vo všetkom otvorené. Pápež predsa stále zdôrazňuje prednosť pastorácie pred náukou. Na to môžeme a smieme hľadieť kriticky, no ak berieme pápežský úrad vážne, musíme pápežovi priznať, že môže svoj úrad takto viesť. Jeho konkrétne rozhodnutie nerozhodnúť sa prirodzene tiež znamená, že pravidlá Kódexu kánonického práva platia ďalej.
Nikto si nerobí ilúzie – už dávno existuje v mnohých našich farnostiach nezdravá prax intercommunio. No z porušovania pravidiel možno odvodzovať nové pravidlá rovnako málo, ako možno podľa výnimiek posudzovať všeobecný stav. Primát pastorácie pred náukou však skrýva presne toto nebezpečie. Výklad „Amoris laetitia“ v jednotlivých biskupských konferenciách o tom podáva výrečné svedectvo.
Celých 25 percent nemeckého episkopátu nesúhlasilo s plánovanými smernicami k intercommunio. Rozhovory v Ríme im dali za pravdu prinajmenšom v jednom bode a síce, že samostatná národná cesta nie je možná. Tým je dúfam tento plánovaný návrh históriou. Poverenie mať na zreteli relevantnosť celej všeobecnej Cirkvi, nie je menej zreteľné, ako úloha nájsť jednomyseľnú úpravu.
Vyžadovať takú jednomyseľnosť od nemeckých biskupov je rozhodne brizantnou záležitosťou. Netreba však veľa fantázie na to, aby sme si vykreslili, ako tí, ktorí chcú mať tento návrh ako populistický akt alebo ekumenický dar, budú v budúcnosti ťahať nitky. Nastane enormný tlak aj na verejnosti. Treba vyčkať, aké hlasy bude možné počúvať na Dni katolíkov od stredy v Münsteri. To už bude prvý barometer hlasov.
Systematicky spočíva problém v tom, že pastorácia sa robí celkom zhora. V minulosti Rím, t. j. pápež a Rímska kúria, boli zárukou istoty v náuke. Táto istota zaručuje veriacim a ich duchovným pastierom, že sa pohybujú na pôde viery. Náuka predsa nie je nijaký strnulý korzet so železnými tyčkami, ktorý nedáva človeku dýchať. Naopak je to morálna istota v tom, čo je správnym konaním, dáva nám pravú slobodu. Okrem toho máme my, veriaci laici, nárok práve na takúto istotu. Konkrétnu pastoráciu môžu miestni kňazi dobre sami stvárniť. Kňazom možno aj pokojne dôverovať, že na základe hlbokej duchovnej istoty budú robiť zrelé rozhodnutia vo svedomí.
Takto však, ako sa to stále častejšie stáva, keď je pastorácia zhora príliš silne upravovaná a okrem toho ešte príliš silne vysvetľovaná podľa výnimiek, oslabí sa bezpečná konštrukcia náuky a hrozí sa rozkývať, či dokonca zrútiť. Úsilie pápeža posilniť zodpovednosť miestnych cirkví aj v otázkach viery je tým kontraproduktívne, ak bude vládnuť neistota v náuke. Miestna cirkev silná vo viere dokáže odolávať pokušeniam sveta svojou hlbokou vierou a bude sa držať náuky. Miestna cirkev v kríze lákaniu sveta podľahne. Byť populárnym a milovaným ľuďmi a médiami a dosiahnuť aplauz sveta nie sú najmenšie z týchto lákavých pokušení. –zg-

USA: Veriaci majú po Agnus Dei kľačať …

Portland, 7.5.2018 (kath.net) 022 194 – Americká arcidiecéza Portland sa po slávnosti Božieho Tela 3. júna znovu vráti ku kľačaniu veriacich po Agnus Dei. Toto rozhodnutie urobil arcibiskup Alexander Sample. Informáciu k tomu uverejnilo arcibiskupstvo na webovej stránke:
„Táto zmena nás zjednotí s väčšinou amerických diecéz a iných diecéz štátu Oregon a biskupstvom Baker. Ešte dôležitejšie je, že to povedie k dôstojnejšej účasti na svätej omši a bude napomáhať naše uctievanie najsvätejšej Eucharistie.“
Veriaci majú kľačať až do svätého prijímania. Ďalej arcibiskupstvo odporúča tradíciu kľačať aj pri svätom prijímaní, až kým sa kňaz nevráti na svoj stolec. Arcibiskupstvo výslovne konštatuje: „Tí, ktorí pre chorobu alebo inú zábranu kľačať nemôžu, si majú sadnúť, aby nebránili rozhľadu tým, ktorí kľačia.“
Portlandské arcibiskupstvo v r. 2000 informovalo veriacich, že po Agnus Dei majú zostať stáť. –zg-

Biskup Laun: Škandály kam sa pozrieme

Salzburg, 7.5.2018 (kath.net) 022 193 – Počúvam z Nemecka v ostatnom čase neustále ponosy mužov z hospodárstva, ktoré ako je známe prospieva, že im naliehavo chýbajú pracovné sily. Ale tí istí muži, ktorí dokážu kvalifikovane riadiť obrovské podniky, vysoko inteligentní muži – a moje počudovanie je naozaj veľké – tí istí muži sú neschopní, či príliš zbabelí, alebo príliš hlúpi, aby pomenovali primárnu príčinu tejto „núdze“: Nemožno každý rok nechať usmrtiť tisíce detí a potom sa pokrytecky diviť, že „tu nie sú“. Sotva existuje taký hlúpy človek, čo by to nepochopil! Len tak ďalej, vypnite mozog a začnite sa potom učiť pre vás čoskoro také potrebné cudzie reči: čínsky, arabsky, turecky, aby ste sa potom ešte mohli integrovať do krajiny, ktorá bola kedysi osídlená Nemcami a mala dosť detí, aby prežila. „Zákon o ochrane druhu“ pre Nemcov a iných Európanov nebude stačiť! Niet divu, že istí ľudia sa usilujú zakotviť „ľudské právo na potrat“ do zákonodarstva EÚ. Začalo sa s tým v Sovietskom zväze neblahej pamäti, keďže strana bola vyhlásená za najvyššiu morálnu inštanciu a rodina mala byť zničená!
Ďalší škandál sa tiež neodohráva iba v Nemecku: Boj proti krížu a kresťanskej viere vôbec. Pri každej príležitosti znie volanie po tolerancii voči každému a všetkému i za všetky svetonázory. Ale súčasne stále viac rastie skryté prenasledovanie kresťanov a predstiera sa, že každé kresťanské znamenie je pre moslimov neúnosné. Pokrstení kresťania chránia moslimov dokonca aj tam, kde to oni sami vôbec nechcú a sú aj tak „normálne tolerantní“.
Súčasne strácame reč z toho, ako sa dokonca v Nemecku maznajú s antisemitizmom. Ako? Tým, že sa trpí antisemitský islam s jeho bojovnou knihou Korán a zavádza sa výuka Koránu do štátnych škôl. „Už nikdy viac“ ale teraz predsa znova – údajne prehľadnou a ovládateľnou formou? Keďže ako alibi smie platiť „boj proti pravici“? A ako pravicu sa označuje všetko, čo nie je naľavo. Preto sa aj nikdy nehovorí o gulagu, ale iba o holokauste, akoby zamrznutie v kazašskej stepi a cielené vyhladovanie na Ukrajine – v oboch krajinách miliónov ľudí – predsa len nebolo „až také zlé“. Už pred rokmi predpovedali mnohí židovskí a kresťanskí teológovia: Ďalšie prenasledovanie postretne židov a kresťanov spoločne, čo je z perspektívy diabla zmysluplné a dokazuje to jeho teologický bystrozrak. Ako povedal pápež Benedikt VI. v Osvienčime: Chcete vykoreniť Boha Izraela, Boha Starého a Nového zákona, ktorý je, ako vieme, ten istý, na rozdiel od Alaha a mnohých iných bohov, ktorí sa v mnohých náboženstvách ešte dokázali udržať.
K tomu patrí aj vzdávanie úcty Karlovi Marxovi k jeho 200. narodeninám. V jednej jeho básni sa hovorí: „Moja duša, ktorá kedysi patrila Bohu, je teraz určená pre peklo.“ V celom rade jeho spisov možno čítať o premene, ktorou prešiel bez toho, že by sme vedeli, ako k tomu došlo. Odkiaľ tá jeho nenávisť voči Bohu, jeho pohŕdanie stvorením, človekom, prírodou? Aj keď niekto nepozná tieto temné škvrny nenávisti k Bohu v živote tohto človeka, možno predsa približne vedieť, koľko nešťastia Marx svojím učením do sveta priniesol – teror, násilie a nenávisť voči Bohu bez konca. A to všetko sa zdá byť bezvýznamné pre Európu, ktorá vyrástla následkom toho, že Boh sa stal človekom. Ona oslavuje bez začervenania jedného z najhorších nenávistníkov Boha, aký kedy žil, ako veľkú významnú osobnosť svojej histórie? Namiesto toho, aby ho zaradila medzi občanov tohto sveta, ktorých by sme radšej neboli chceli mať medzi sebou. Aké dobré, že Číňania, ktorí ho stále nekriticky uctievajú, teraz jeho nešťastnému rodnému mestu Trier darovali sochu, hoci pod vplyvom marxizmu zažili krutú kultúrnu revolúciu za Mao Cetunga na vlastnom tele predkov. Google píše: Skrze neho bola Čína poznačená násilím, terorom, bezprávím so 45 miliónmi mŕtvych a dostala sa „na pokraj priepasti“.
A ďalší škandál na to hladko nadväzuje: Štvanie väčšiny politikov EÚ proti Maďarsku a Orbánovi, ktorého by chceli tak radi pripútať na vôdzku a vodiť podľa pravidiel vládychtivých funkcionárov EÚ s ich „európskymi hodnotami“, ku ktorým nepochybne patrí potrat, aj homosexuálne manželstvo a mnoho technológií a genderového premývania mozgov ľudí, ako aj právo zatracovať všetkých politikov a strany, ktoré nie sú radikálne ľavicové – od prezidenta Trumpa cez poľského prezidenta Andrzeja Dudu až po Orbána v Maďarsku. Maďarom chcú odobrať hlasovacie právo a prirodzene škrtnúť eurofondy, na ktoré majú nárok. Ak Maďari nebudú ľavicový mesianizmus EÚ bezpodmienečne nasledovať, tak ich Brusel musí potrestať! A „MY“ určujeme čo je správne! Akoby sme my túto ideológiu už nepretrpeli! Prirodzene nie sú ani menovaní politici iba svätí a iste robia aj chyby, tak ako ostatní nie sú iba diabli, aj keď sčasti sú pod jeho vplyvom … Ale demokratická férovosť vyzerá inak ako to, čo sa súčasne v Európe odohráva!
Keď sme hlasovali za Európu, nechceli sme ani nový nacistický štát podľa želania niekoľkých večne včerajších, ani stalinizmus a žiadnu krvavočervenú Európu, ale slobodnú Európu, v zmysle humánnej ekológie, ktorú pápež Benedikt XVI. ako „základ slobodného právneho štátu“ tak výrazne načrtol. A ak niekto tento pojem nechápe, nech si pomyslí na ideál správneho chovu kráv s voľným výbehom do prírody a nech na seba aplikuje v tom obsiahnutý sedliacky rozum, potom bude vedieť, že nemusí byť ani kresťanom na to, aby bol uzrozumený s takouto humánno-ekologickou Európou a že stať sa kresťanom, by bolo také dobré pre neho aj pre celú Európu. –zg-

Pápež píše o Karlovi Marxovi a Benediktovi XVI.

Rím, 06.05.2018 (KAP) 022 192 – Odmietanie Karla Marxa Benediktom XVI. nespočíva podľa pápeža Františka v sociálnej kritike tohto filozofa z Trieru. Vlastný protiklad marxizmu a kresťanstva nespočíva podľa spisov Josepha Ratzingera v mimoriadnej pozornosti voči chudobným, ani v obžalobe „škandálu“ nerovnosti medzi bohatými a chudobnými, ale v koncepcii vykúpenia, ako napísal František v predslove, z ktorého citovali talianske noviny „La Stampa“ online z nedele.
Ide o otázku, či sa vykúpenie človeka deje skrze „oslobodenie sa od každej závislosti“, alebo, či je cesta k oslobodeniu „úplnou závislosťou od lásky“, ako uvádza František.
Jeho analýza Ratzingera vychádza v talianskej zbierke s textami teológa a neskoršieho pápeža Benedikta XVI. o viere a politike. Knihu s názvom „Oslobodiť slobodu“ predstavia v piatok.
František v predslove poukazuje aj na skúsenosti mladého Ratzingera s totalitou, ktorá ho viedla k úvahe ponad hranice poslušnosti voči štátu. Odpor voči štátnej totalite znamená dnes pre kresťanov „brániť rodinu“, ako uvádza František a zdôrazňuje:
„Prebieha tu ideologická kolonizácia, ktorá popiera zásadnú istotu, že človek existuje ako muž a žena, ktorým je zverené odovzdávanie života.“ Na tomto pohľade založené „zdanlivé ľudské práva“ sú úplne zamerané na sebazničenie človeka. Ako Ratzinger ukazuje, ich spoločný menovateľ spočíva v „jedinom veľkom popieraní – popieraní závislosti od lásky, popieraní, že človek je Božím stvorením.“ –zg-

Kardinál: Vymieranie hmyzu – alarmujúci signál

Kolín, 6.5.2018 (KAP/KNA) 022 191 – Kolínsky kardinál Rainer Mária Woelki s ľútosťou upozornil na vymieranie hmyzu:
„Dnes máme oveľa menej hmyzu ako v minulosti a aj mnohorakosť druhov dramaticky klesá. V niektorých regiónoch vymrelo podľa vedcov už 80 percent týchto zvieratiek. To je alarmujúci signál, lebo hmyz je dôležitou súčasťou prirodzeného potravinového reťazca a pre mnohé rastliny pri opeľovaní nevyhnutný,“ povedal arcibiskup v nedeľu pre kolínske Dómske rádio.
„Ochrana prírody sa môže začať v našej vlastnej záhrade a okolí. Prečo si nevziať raz aj bicykel? Prečo nie menej kamenných záhrad a prečo sa nevzdať jedovatého postreku v záhrade? Medzi príčiny vymierania hmyzu patrí intenzifikácia poľnohospodárstva, stále skoršia výsadba, stále menej miesta pre lúčne a lesné rastliny, silné nasadenie pesticídov, či svetelného smogu,“ povedal arcibiskup a dodal, že je vďačný, že nemecká vláda chce robiť proti vymieraniu hmyzu rázne opatrenia. –zg-

Pred 500 rokmi sa v Mexiku slávila prvá svätá omša

Eucharistický kongres na ostrove Cozumel s arcibiskupom Marinim

Mexiko, 6.5.2018 (kath.net/KAP) 022 190 – Je to presne 500 rokov, čo sa v Mexiku slúžila prvá katolícka svätá omša – 6. mája 1518 slávil Juan Diaz, kaplán expedície španielskeho objaviteľa Juana de Grijalvu (1489-1527) a neskôr duchovný Hernana Corteza, na ostrove Cozumel prvú dokumentovanú svätú omšu. Na ostrove pri polostrove Yucatan sa vo štvrtok začína viacdenný slávnostný program a Eucharistický kongres na tému „Eucharistia, prameň a vrchol“, ako informoval portál yucatan.com.mx.
Popri tisíckach veriacich sa na slávnosť očakáva aj arcibiskup Piero Marini z Vatikánu, predseda Pápežskej komisie pre Eucharistické kongresy, ktorý bude omšu sláviť, kardinál Carlos Amigo Vallejo zo španielskej Sevilly a apoštolský nuncius Franco Copola.
Hlavná svätá omša bude v kaplnke letiska ostrova a celebrovať ju bude miestny biskup Gustavo Rodriguez. V sobotu sa bude konať lodná procesia s Eucharistiou od Playa del Carmen na mexickej pevnine na Cozumel.
Expedícia Juana de Grijalvu do Mexika sa začala počiatkom roka 1518 od blízkej Kuby s 200 mužmi posádky, ľahkými kanónmi a bojovými psami. Po jednom dni na Cozumeli, kde sa 6. mája slúžila svätá omša, pokračovala nasledujúci deň objavná výprava pozdĺž celého južného pobrežia dnešného Mexika. Grijalva postupoval obozretnejšie ako rok predtým Francisco Hernandez de Cordoba, ktorý v bojoch s domorodcami zomrel. Španiel našiel dôkazy rozvinutej kultúry, rozprával sa s kazikom Majov, ktorý sa nakoniec dal pokrstiť a podnikal výmenné obchody v prospech Španielska. Aj on však zomrel v r. 1527 pri ďalšej expedícii do Hondurasu rukou Indiánov. –zg-

Arcibiskup Schick: „Kresťan sa teší z každého kríža“

V kríži je spása, v kríži je život, v kríži je nádej

Hallerndorf, 6.5.2018 (kath.net/peb) 022 189 – Bamberský arcibiskup Ludwig Schick vyzval, aby sa v diskusii o kríži viac zdôraznilo Ježišovo vzkriesenie: „Vzkriesený nesie kríž často ako znamenie víťazstva,“ povedal v nedeľu na otvorení púte na Krížovú horu – Kreuzberg pri Hallerndorfe – pri Bambergu (foto).

„Je dobré a správne, že sa kríže uctievajú na horách, na uliciach, v prírode a pravdaže v kostoloch, na domoch, v bytoch, ako aj vo verejných budovách. Kresťan sa teší z každého kríža, ktorý vidí. Viac ako znamením identity alebo kultúry je kríž svedectvom vzkrieseného Ježiša Krista a znamením toho, ktorý skrze Ducha Svätého žije a pôsobí. Kríž svedčí o Kristovej láske k nám ľuďom a chce v nás utvoriť život lásky. Takto musíme kríž chápať. Kríž, svedectvo života a smrti Ježiša z lásky k ľudstvu, ktorý vstal z mŕtvych a žije, sa má hlásať aj ľuďom, ktorý nemajú náboženstvo, alebo vyznávajú iné. Každý kresťan by mal pri pohľade na kríž vysloviť strelnú modlitbu: V kríži je spása, v kríži je život, v kríži je nádej. To platí pre všetkých ľudí na celej zemi. Ako svedectvo vzkrieseného a živého Ježiša Krista by mal kríž povzbudzovať k životu v spravodlivosti a pokoji, solidarite a v prospech verejného blaha.“
„Púť na Kreuzberg pri Hallerndorf nech prispeje k uctievaniu Kristovho kríža a nech pútnikom prinesie pokoj a spásu.“
Od mája do septembra sa na Kreuzbergu každý utorok o 18.30 hod. slávi aj svätá omša. –zg-

Kardinál Müller: „Tá výpoveď je veľmi chabá“

Vatikán, 5.5.2018 (kath.net/pl) 022 188 – „Tá výpoveď je veľmi chabá a neobsahuje odpoveď na ústrednú a podstatnú otázku. Nie je možné, aby sme boli bez cirkevného spoločenstva v sakramentálnom spoločenstve.“ Konštatoval to kardinál Gerhard L. Müller pre vatikanistu Edwarda Pentina. Ten o tom informoval v blogu „National Catholic Register“. Kardinál Müller sa vyjadril v súvislosti cesty niektorých nemeckých biskupov do Vatikánu na rozhovory na Kongregáciu pre náuku viery o prijímaní evanjelických manželských partnerov katolíkov.
„Pre blaho Cirkvi je teraz potrebné jasné vyjadrenie katolíckej viery. Pápež by mal potvrdiť vieru, zvlášť vzhľadom na pilier našej viery, Eucharistiu. Pritom by mal pápež dať jasnú orientáciu Kongregácii pre náuku viery, nie osobným názorom, ale v zmysle zjavenej pravdy,“ povedal kardinál Müller.
Pentin informoval aj o tom, že jeden zdroj interpretuje výpoveď nemeckých biskupov ako „oficiálnu odpoveď, že nijaká odpoveď neexistuje“.
Svätý Otec nesplnil svoju povinnosť pápeža v otázke dogmy, ale prenechal to svojim úradom. Pápež načrtnúť jasnú líniu, no prenechal to Kongregácii pre náuku viery, aby sa stala poštárom tejto informácie. Avšak dikastériá sú „neužitočné“, ak prenechávajú rozhodnutia biskupským konferenciám, ako uvádza Pentin.
Nemenovaný zdroj ďalej podľa neho konštatoval, že očakáva, že Marx teraz ďalej zredukuje počet biskupov, ktorí návrh BKN odmietajú a vyhlásil: „Naša úloha teraz spočíva v tom, posilniť týchto siedmych biskupov. Možno predpokladať, že je pred nami dlhý boj.“
Avšak, ako komentoval Pentin, prívrženci intercommunio ako iniciatívy BKN nedostali k tomu povolenie pápeža. Pozri správu „Nemeckí biskupi vo Vatikáne … ŽC 18/2018) –zg-

Kardinál Müller: „Môžem túto iniciatívu iba podporiť“

Mníchov, 5.5.2018 (kath.net) 022 187 – Kardinál Gerhard Ludwig Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, sa v spore o kríže jasne postavil na stranu bavorského premiéra Markusa Södera (CSU). Informoval o tom „Frankenpost“. Müller pre bavorský rozhlas vyhlásil:
„Je jedno od koho táto iniciatíva vychádza – môžem ju iba podporiť. Teda mne sú milší politici, ktorí kríže vešajú, ako tí, ktorí ich zvešiavajú.“
Pre kardinála Müllera symbolizuje kríž „kresťanské základy Bavorska a Nemecka, na ktorých sa všetci ľudia, ktorí sem prichádzajú, môžu zjednotiť“.
„Prirodzene, že by som sa nechcel miešať do diskusie. Mnohí hovoria, že to má politické dôvody. Veď to nakoniec ešte nie je nič zlé. Nejakú politiku predsa potrebujeme,“ povedal kardinál Müller. –zg-

O kontroverzných pápežoch a kritike laikov

Vatikán, 4.5.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 186 – Katolícki laici majú „právo a povinnosť“ zlého pápeža kritizovať. Vyhlásil to britský historik Henry Sire v interview pre LifeSiteNews. Henry Sire je autor knihy „Il Papa Dittatore“, ktorá kritizuje pontifikát pápeža Františka. Kniha vyšla najprv pod pseudonymom „Marcantonio Colonna“. V marci 2018 zistili identitu autora.
„Príklady protestov laikov proti pápežovi sa v histórii vyskytovali stále znova. Nikto nebol toho názoru, že laici na to nemajú právo. Pápež Urban VIII. (pontifikát: 1623-1644) napríklad bol tak ako pápež František veľmi politický muž, ale nie veľký obhajca Cirkvi. Proti nemu boli silné protesty,“ pripomína historik. „Iným príkladom bola svätá Katarína Sienska (1347-1380), ktorá bola členkou 3. rádu dominikánov a pápeža jasne kritizovala.“ Iba „ideológia papolatrie“ mohla viesť k presvedčeniu, že proti pápežovi nemožno vzniesť kritický hlas, ako hovorí Sire.
Kontroverzní pápeži sa vyskytli častejšie, ako povedal historik. To, čo pápeža Františka odlišuje je, že je súčasťou krízy, ktorá Cirkev od 60. rokov postihuje. Zdá sa, akoby František chcel zmeniť náuku Cirkvi, o čo sa nepokúšali ani „zlí pápeži“ minulosti, ako vyhlásil Sire a vyhlásil:
„Kardinál Bergoglio bol na konkláve v r. 2005 a 2013 kandidátom na pápeža preferovaným tzv. St. Gallenskou cirkevnou mafiou. Aj keby pápež František neviedol Cirkev smerom zodpovedajúcim úmyslom tejto skupiny (patril do nej o. i. milánsky kardinál Carlo Martini), nikto nemôže byť spokojný so súčasným pontifikátom. Prívrženci skôr liberálneho smerovania Cirkvi vzhľadom na opozíciu voči pápežovi zneisteli.“
Štyria kardináli, ktorí pápežovi napísali list s prosbou o objasnenie „dubia“ – pochybností v otázkach náuky, boli podľa neho „nutným znamením opozície“. Napriek tomu nie je pre kardinálov a biskupov jednoduché postaviť sa proti pápežovi, pretože ich môže v každý čas odvolať, ako povedal Sire a v tejto súvislosti hovoril o „klíme strachu“ vo Vatikáne: „František je známy tým, že pravých aj údajných kritikov bez dlhého odôvodňovania prepúšťa.“
Sire ešte varoval pred krokmi, ktoré by mohli viesť smerom ku schizme. To by bola „vážna chyba“, ako povedal a zdôraznil: „Cieľom je zachovanie Katolíckej cirkvi, nie jej rozkol.“

Trump: „Nič nie je mocnejšie ako Boh“

Washington DC, 4.5.2018 (kath.net) 022 185 – Americký prezident Donald Trump vydal 3. mája výnos o zriadení kancelárie v Bielom dome, ktorá má chrániť práva veriacich občanov. Tým sa má podľa tlačového vyhlásenia umožniť, aby náboženské skupiny dostali „silného obhajcu“ v Bielom dome a vo vláde. Kanceláriu s názvom „Faith and Opportunity Initiatiate“ zriadia priamo vo výkonnej kancelárii prezidenta a viesť ju má nový oficiálny poradca Bieleho domu. Trump to oznámil na národný modlitbový deň, ktorý sa konal 3. mája v Bielom dome v Ružovej záhrade. Trump povedal:
„Modlitba stála vždy v centre amerického života. USA sú krajinou veriacich a spoločne sme posilňovaní silou modlitby. Dnes robíme tento krok, pretože vieme, že pri riešení toľkých problémov a veľkých výziev je viera oveľa mocnejšia ako vláda a nič nie je mocnejšie ako Boh.“ –zg-

‚Chcú nemeckí biskupi stroskotaný model exportovať?’

Bonn, 4.5.2018 (kath.net/CWN/jg) 022 184 – „Pripustenie evanjelických manželských partnerov katolíkov k Eucharistii, ako to navrhujú nemeckí biskupi, by v samotnom Nemecku veľa nezmenilo, avšak rozhodne v iných krajinách!“ píše Philip Lawler, riaditeľ Catholic Culture a vydavateľ CWN.
„De facto väčšina katolíkov a protestantov zmiešaných manželstiev nechodia pravidelne na omše. Téma intercommunio sa v skutočnosti týka iba málo prípadov. U párov, ktoré pravidelne chodia na katolícku omšu, našli mnohí kňaza, ktorí evanjelickému partnerovi sväté prijímanie dá. Počet tých, ktorí chcú prijímať Eucharistiu, no nemajú k tomu možnosť, je relatívne malý,“ píše Lawler.
Nedalo by sa to isté uviesť k „Amoris laetitia“ a otázke prijímanie pre znovu zosobášených rozvedených? pýta sa Lawler. „Väčšina týchto párov aj tak nechodí na omše, iní našli kňaza, ktorý im prijímanie napriek všetkému dá.
Chcú teda nemeckí biskupi svojím návrhom, ktorý sa týka celej Cirkvi, svoj model exportovať do sveta?“ Model, ktorý Lawler považuje za stroskotaný. Len v r. 2016 vystúpilo z Cirkvi v Nemecku 162 000 katolíkov a zatvorili 537 farností! –zg-

Bamberg: Zničili sochy svätcov a kríže v kostoloch

Bamberg, 4.5.2018 (kath.net/pl) 022 183 – Až v piatich kostoloch – katolíckych aj evanjelických – v bavorskom Bambergu zničili sochy svätcov a kríže. Hovorca arcidiecézy povedal: „Sme otrasení a smutní zo série násilia v bamberských chrámoch. Môžem potvrdiť šesť prípadov vandalizmu v piatich kostoloch. Páchatelia prevrhli sochy svätcov, strhli obrazy zo stien a rozbili okno. Po dohovore s políciou vyzývame všetky farnosti, veriacich, kostolníkov k zvýšenej pozornosti. Polícia prípady vyšetruje.“ Podľa rozhlasu sú škody niekoľko tisíc eur. Zväz kostolníkov Bamberskej arcidiecézy napísal na Facebook:
„Majte teraz oči zvlášť otvorené! U nás v Bambergu sa to stalo včera a dnes, a postihlo to aj kláštorný kostol a Kostol sv. Ota, ale aj evanjelický kostol Vykupiteľa.“ –zg-

Zamlčané znesvätenia kostolov v celej Európe!

Vera Lengsfeldová

Berlín, 4.5.2018 (kath.net/Blog Vera Lengsfeld) 022 182 – Už 24. februára 2015 kath.net uverejnil správu: „V kostoloch sa nielen kradne, ale používajú sa ako toalety, spovednice a chóry sa zneužívajú na prespávanie, priestory oltárov ako kulisy na provokatívne natáčania porna, svätostánky sa vylamujú, Hostie znesväcujú v satanských obradoch a páchajú sa mnohé pustošenia kostolov – ničia sa napríklad mnohé vzácne kostolné okná. A to všetko nielen v Nemecku, ale v celej Európe, zvlášť vo Francúzsku.“
Len v nemeckom Severnom Porýní-Vestfálsku bolo od januára 2010 do konca roka 2014 až 3504 vlámaní do kostolov. Informoval o tom miestny minister vnútra Jäger (SPD) na otázku krajskej frakcie strany CDU.
Počuli ste o tom už niečo? Skôr nie. V Nemecku napríklad sa táto téma na verejnosti vôbec nevyskytuje! Na katolíckej internetovej stránke, ktorá je nákladne financovaná z daní občanov, sotva niečo nájdeme, ako ani na stránke Biskupskej konferencie Nemecka. Zostáva teda na miestnu tlač a slobodné médiá, aby o tom informovali.
Spomína si ešte niekto na požiar kostola v r. 2015 v Lipsku? V sakristii Kostola sv. Wiprechta v Eule podpálili nábytok, ktorý darovali dobrodinci. Hasiči z Kitzscheru, Euly a Borny síce zahasili plamene, no celý nábytok bol zničený ako aj celý kostol sadzami a dymom. Vtedy pozorovali „cudzieho“ muža v blízkosti kostola. Zatknutý bol vo Flensburgu 34-ročný muž, bližšie nepopísaný, teda zrejme nie nemeckého pôvodu …
V apríli tohto roku zaútočili na dva kostoly v Chemnitzi. Nedávno zasa v Bad Lausici bol v Kostole sv. Kiliána poškodený oltár z neskorého baroka a rozlámaný veľký luster. Páchateľ s horiacou oltárnou sviecou vyšiel aj na chór s drevenou podlahou. Tam sviecu postavil. Našťastie svieca zhasla skôr, než mohla spôsobiť požiar. Kriminálna polícia vyšetruje. Skúma či je spojenie medzi útokmi na dva kostoly v Chemnitzi. Tam chytili minulý pondelok večer 24-ročného podozrivého. Je to azylant z Pakistanu a dopravili ho na klinku … Vyhlásili ho totiž za duševne narušeného a zodpovední sa vyhýbajú otázke, odkiaľ pochádza táto nenávisť voči kresťanom, ktorú medzitým už cítiť v celej Európe!
Nie je to jeden dôvod, je ich mnoho a so všetkými sa nemožno bližšie zaoberať. Najmä však zlyháva riešenie týchto prípadov tým, že sa nad tým rozprestiera rúška mlčania. Zo strachu dávať nenávisť voči kresťanom rovnako ako proti židom do súvislosti s moslimským prisťahovalectvom!
Pritom možno, ako na to kath.net poukazuje, čítať motív v svetovej tlači: „Islamský štát” IS, ktorý je z veľkej časti odrezaný od finančných zdrojov, nepredáva iba kurdské mŕtvoly za milióny a neobchoduje iba s ľudskými orgánmi – lekári, ktorí odmietnu spolupracovať, sú zmasakrovaní! – ale obchoduje aj so starožitnosťami, ktoré pochádzajú z povážlivej časti z vlámaní do európskych kostolov! A predstavitelia cirkví z veľkej časti mlčia. Vo Francúzsku sa istý biskup rozhodol zamykať kostoly vo svojej diecéze. Tak ďaleko to v Nemecku ešte nie je, ale kto vie, čo ešte všetko príde …
Po strašnom masakri 21 koptských kresťanov v r. 2015 hordami IS v Líbyi sme mohli očakávať rázny výkrik vo všetkých médiách. Ale väčšina médií mlčala, ako pri znesväcovaní kostolov!
Martin Mosebach napísal knihu „Die 21“, on navštívil aj rodiny zavraždených. No kniha zostala takmer bez povšimnutia. Žiaľ typický je článok v cirkvi pôsobiaceho riaditeľa akadémie v Limburgu, Prof. Joachima Valentina: „Nijakú paniku”, ktorý vyšiel deň po správach o masakri. Kládol otázku ako my, potenciálne obete atentátov, na toto nebezpečenstvo máme reagovať a konštatoval: „Určite nie tým, že budeme v panike ukazovať prstom na moslimov, ktorí pokojne žijú medzi nami a sami sú potenciálnymi obeťami útokov…“ A potom prichádza veta typická pre ignoranciou len tak kypiace vyhlásenia niektorých cirkevných hodnostárov:
„Treba oveľa skôr chápať, že islamisticky odôvodnené násilie nemusí nutne vychádzať z moslimského náboženstva, aj keď sa Korán na oprávnenie ‚spravodlivých vojen‘ hodí lepšie ako Biblia. Križiackym výpravám a páleniu bosoriek tiež nedokázala zabrániť.“
Nuž!? A Valentin hovorí dokonca o pacifistických výpovediach islamu …
Zatiaľ čo hodnostári cirkví mlčia alebo ľudí chlácholia, hanobenie kostolov v celej Európe neobmedzene pokračuje ďalej!

Vera Lengsfeldová je bývalá bojovníčka za ľudské práva v NDR, Politička a publicistka, v r. 1990-2005 bola poslankyňou nemeckého parlamentu, od r. 1996 za CDU. Jej boj za ľudské práva ocenili Cenou za mier v Aachene v r. 1990 a v r. 2008 dostala spolkový kríž za zásluhy.

USA: Iowa masívne zlepšuje ochranu nenarodených

USA, 3.5.2018 (kath.net) 022 181 – Americký štát Iowa masívne zlepší ochranu nenarodených detí. Potrat bude zakázaný od doby, akonáhle začne biť srdiečko dieťatka. Výnimky budú iba pri ohrození života matka alebo v prípade znásilnenia. Rozhodol o tom parlament v Iowe hlasmi republikánov. Návrh zákona musí podpísať ešte guvernérka štátu Kim Reynoldsová. Podľa je hovorkyne je Reynoldsová jasne za život a zákon podpíše: „Guvernérka je na 100 percent za život a nikdy neprestane bojovať za nenarodený život,“ oznámila médiám. –zg-

Správa o prenasledovaní kresťanov

Viedeň, 3.5.2018 (kath.net/KAP) 022 180 – Viedenské „Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians“ (OIDAC – Centrum pozorovania netolerancie a diskriminácie voči kresťanom) vo Viedni uverejnilo 1. mája výročnú správu. Podľa OIDACu v Európe stále viac rastú nepriateľské prejavy voči kresťanom v každodennom živote. Správa 2018 prezentuje vyše 500 prípadov netolerancie voči kresťanom v celej Európe.
Na celom svete dosiahlo prenasledovanie kresťanov v rokoch 2016 a 2017 rekordnú úroveň. Zoznam organizácie „Open Doors World Watch“ uvádza počet vyše 200 miliónov kresťanov, ktorí v 50 krajinách trpeli prenasledovaním:
„Vyše 3000 kresťanov bolo zavraždených – viac ako dvakrát toľko ako v minulých rokoch.“
Úlohou OIDACu je pozorovanie situácie kresťanov v Európe: „Nerobíme to na porovnanie, alebo na relativizovanie prenasledovania v iných častiach sveta, ale aby sme pri ochrane ľudských práv zostali bdelí. Naša práca má za cieľ povzbudzovať obete netolerancie a diskriminácie, aby o svojich skúsenostiach hovorili, ako aj upozorňovať všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa tento jav bral vážne a aby sme na to dali spoločnú odpoveď,“ povedala riaditeľka Ellen Fantiniová. Ďalej zdôraznila:
„V apríli 2016 povedal pápež František, že existujú dva druhy prenasledovania. Prvým sú jasné a explicitné útoky na osobu, ktorá vyznáva Kristovo meno, ako bolo mučeníctvo pakistanských kresťanov na Veľkú noc 2016. Druhá forma je jemnejšia. Pápež František to nazval ‚zdvorilým prenasledovaním‘. Prezlieka sa do kultúry, maskuje sa ako moderna a ako pokrok‘.“ Kto sa nepodriadi „modernej zbierke zákonov“, ten je „zdvorilo prenasledovaný“.
V 80-stránkovej správe sa hovorí o nepriateľstvách, ktoré kresťania prežívajú v každodennom živote: „Je to miešanie sa do náboženského života, rodičovských práv, slobody názoru a svedomia, fyzické napádanie a vandalizmus v kostoloch a na cintorínoch,“ hovorí riaditeľka. OIDAC predložilo Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) údaje o 155 nenávistných útokoch na kresťanov v 18 európskych krajinách za rok 2017.

Exemplárne prípady
Niektoré nenávistné zločiny sa spáchali v Traunsteine, Hamburgu, Sheffielde, Maidstone a Linköpingu. Dňa 9.februára 2018 súd v Traunsteine odsúdil 30-ročného moslimského Afganca za brutálnu vraždu kresťanky z Afganistanu pred očami jej detí. Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann vtedy povedal: „Posolstvo je jasné –nábožensky motivované násilie a nenávisť voči kresťanom v našej krajine nebudeme tolerovať. Obrátenie z islamu na kresťanstvo sa u nás musí bez výnimky tolerovať.“
V Hamburgu bol 1. marca 2018 odsúdený na doživotie Ahmad Alhaw za útok nožom v júli 2017 v supermarkete. Jednu osobu zabil a sedem ľudí zranil. Prokuratúra uviedla, že jeho cieľom bolo zabiť toľkých nemeckých kresťanov ako je len možné, aby pomstil utrpenie moslimov vo svete. Alhaw bol úradom známy ako radikalizovaný a mal byť pre odmietnutý azyl odsunutý. Fantiniová však konštatovala:
„Nenávistné zločiny nahlásené OBSE neposkytujú úplný obraz situácie kresťanov v Európe. V skutočnosti sú tieto zločiny iba zlomkom tlaku, ktorému sú kresťania vystavení. V celej Európe sú ľudia trestaní za to, že využili svoje právo na slobodu názoru, či svedomia. Ide o kauzy ako prípad Felixa Ngoleho v anglickom Sheffielde, či Richarda Pagea v Maidstone.
Ngole bol pre príspevok na osobnom účte Facebooku, kde zdôraznil biblickú náuku o manželstve a rodine, vyhodený zo školy. Richard Page bol zasa prepustený magistrátom Kentského grófstva, keď sa vyjadril, že „v najlepšom záujme dieťaťa je, aby bolo vychovávané otcom a matkou!“
A nakoniec sa exemplárne spomenul prípad Aideen Strandssonovej v Linköpingu. Švédsko odmietlo žiadosť o azyl iránskej kresťanskej herečky a plánuje jej odsun do Iránu, kde zrejme musí do väzenia. V Iráne, kde môže byť smrteľne nebezpečné konvertovať na kresťanstvo, udržiavala Aideen svoju vieru v tajnosti. Pri vypočutí jej švédsky migračný úradník povedal, že v Iráne to pre ňu „nebude také zlé“, ako očakáva, pretože by musela „iba na šesť mesiacov do väzenia“.
Fantiniová zdôrazňuje, že základné práva na slobodu náboženstva, svedomia a názoru sa môžu stať bezvýznamnými, ak ich nemôžu slobodne využívať všetci Európania.“ (www.intoleranceagainstchristians.eu) -zg-

Kardinál Marx ustupuje

Mníchov, 3.5.2018 (kath.net/pem) 022 179 – V diskusii o povinné umiestnenie krížov v bavorských úradoch kardinál Reinhard Marx zdôraznil, že kríž vo verejných priestoroch reprezentuje „zásadnú výpoveď o kresťanskom obraze človeka“, ako aj „povinnosť pracovať v zmysle kresťanského obrazu človeka. Kríž sa má urobiť znamením toho, že spoločnosť ľudí združuje, že ich integruje a že ich nanovo ubezpečuje o tom odkiaľ prichádzame a na akom základe stojíme,“ povedal arcibiskup Mníchova a Freisingu 2. mája v Mníchove.
Kríže vo verejnom priestore sú pre to pre neho znamením radosti: „Keď pozývame ako Cirkev a ako štát: ‚Pripomeňte si tieto základy!‘, tak je to nádherná príležitosť nanovo sa ubezpečiť týmto kresťanským obrazom človeka. Toto pozvanie je adresované všetkým – veriacim a neveriacim, hľadajúcim a pýtajúcim sa,“ povedal kardinál Marx.
Arcibiskup sa vyjadril pri položení základného kameňa nového seminára Katolíckej kláštornej vysokej školy (KSH) v Cirkevnom centre v Mníchove-Haidhausene.
„Vlastným základom domu je kresťanský obraz človeka. Ježišove slová, jeho životný príklad, jeho ideu človeka treba vnášať do spoločnosti skrze našu prácu, skrze naše vzdelanie, skrze naše hlásanie viery, skrze to, čím formujúco prispievame do spoločnosti. KSH je miesto, z ktorého toto vychádza a síce pre všetkých ľudí, nielen pre niektorých. Ide napríklad o to, čo dnes znamená starostlivosť o ľudí, ako máme organizovať Charitu a ako integráciu, ako dnes dobrým spôsobom rozvíjať vzdelávanie.“ –zg-

Taliansko: Luteránsku cirkev vedie Nemec

Rím, 1.5.2018 (KAP) 022 178 – Nemec Heiner Bludau (62) povedie Luteránsku cirkev v Taliansku aj ďalšie štyri roky. Na záver v Ríme zasadajúcej synody ho potvrdili v úrade dekana. V Turíne pôsobí od r. 2010. Po tomto zvolení už nebude možná jeho ďalšia voľba. Za vicedekanku zvolili pastorku pochádzajúcu z Baden-Württemberska Franzisku Müllerovú (49). Spolu s manželom Friedemannom Glaserom sa od r. 2014 stará o cirkevný zbor v Toskánsku a Emilie-Romagne.
Synoda sa zaoberala programom práce na verejnosti a spoločenskou zodpovednosťou ale aj otázkami financovania cirkvi.
Luteránska cirkev v Taliansku má 15 farností a 7000 členov, ale pre sociálnu angažovanosť je známa aj ponad vlastné kruhy. Pozornosť vyvolávajú o. i. jej projekty pre utečencov. Cirkev je podľa štatútu dvojjazyčná talianska aj nemecká. Najväčšie cirkevné obce má v Ríme a Bolzane. –zg-

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *