Poďme sa modliť s celoročným sprievodcom: 365 dní s dušami v očistci

Vždy, keď hovoríme o modlitbe, ocitáme sa na pôde, ktorá patrí Duchu Svätému. Modlitba je dýchanie duše. Modlitba je výkrik srdca smerom k Bohu. Modlitba je naladenie sa na Božie frekvencie. Modlitba je niekedy hľadanie, tápanie aj skutočný boj.

Modliť sa za seba a za svojich najbližších, to je nám akosi prirodzené. No modliť sa za duše v očistci? Za duše buď našich drahých zomrelých, alebo dokonca za tie duše, ktoré sme nikdy nepoznali? Tak to už je poriadna výzva!

Modlitba za duše v očistci je osobitým darom Ducha Svätého, je to Božia láska priamo vliata do sŕdc tých, ktorým nie je osud trpiacej Cirkvi v očistci ľahostajný. Ľudia, ktorí sa modlia za duše v očistci zvláštnym spôsobom zjavujú lásku Boha: Jeho láska je totiž nesebecká a pamätá na každého. Nikto v jeho očiach nie je zabudnutý, nikto nie je bokom, nikto nie je vyňatý z Jeho milosti a priazne.

Učme sa od toho najlepšieho Učiteľa, akého máme. Počúvajme Ducha Svätého a nechajme sa viesť jeho cestami. „Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha“ (Jn 3,8).

Výbornou pomôckou na pravidelnú modlitbu za duše je kniha každodenných zamyslení: 365 dní s dušami v očistci. Je koncipovaná ako celoročná kniha, graficky pekne upravená: na jednej strane je dátum, citát z Písma, zamyslenie a modlitba. Texty vybrané na každý deň roka vyvolávajú súcit čitateľov, ktorí uvažujú o výrokoch svätých, pápežov, učiteľov Cirkvi a mystikov. Keď im my ako členovia Cirkvi, ktorá žije na zemi, ponúkame svoje malé obety, už v očistci zažívajú rôzne dotyky lásky, a to najmä vtedy, keď na ich úmysel obetujeme svätú omšu. Smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista sú pre nich pravým zdrojom a silou lásky, ktorú im obetujeme.

Knihu 365 dní s dušami v očistci – denné zamyslenia si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Publikácia je cirkevne schválená.

Ukážka z knihy:

  1. JÚNA

Spása duše

„Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.“ – Títovi 3,5

„Aké je sväté a šťastné rozjímať o tomto pohľade na očis­tec. Duša je spasená a je si istá večnou slávou. Nemôže hrešiť, je podriadená milosti, prijíma, objíma, bozkáva reťaze Božej lásky, ktoré jej sladké Božie milosrdenstvo podáva.“ – Abbé Cloquet, francúzsky autor kníh

Zamyslenie: Naša spása závisí od Pánovho „sladkého milosrdenstva“. Prejavte milosrdenstvo niekomu, kto sa k vám zle správal.

Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *