Rock – hudba diabla?

Autor tejto monografie Paolo Baroni voľne čerpal z dvoch textov publikovaných v angličtine. Prvý má titul Satanic Quotes by Rock Musicians (Satanské výroky rockových hudobníkov) ktorý je dostupný na http://www.jesus-is-savior.com/Evils in America / Rock-n-Roll / satanic_quotes.htm. Druhý má názov In Their Own Words (Ich vlastnými slovami) a je dostupný na: http://www.inplainsite.org/html/voices_of_rock.htm

Monografia zhromažďuje rôzne citáty rockových hviezd, ktorými dávajú najavo svoje názory na svoju hudbu, na zdroj svojej inšpirácie, na svojich fanúšikov, svoju rodinu a náboženstvo atď.

Z čítania týchto výrokov si môžeme urobiť obraz o ich životnej filozofii a o otrávených modeloch ich správania, ktoré prebúdzajú a navodzujú u svojich neskúsených uctievačov.

David Bowie omráčil celý hudobný svet, keď vyhlásil: Rock bol vždy hudbou diabla. Myslím, že rock je nebezpečný (…) Cítim, že slávnostne hlásame to najtemnejšie, čo je v nás (1)

V piesni The Conjuring na LP Peace Sells … But Who´s Buying? „Pokoj predáva, … .ale kto kupuje? je jasne vyjadrené poslanie rocku: Som advokátom diabla a jeho podniku, ak chceš, poď so mnou do pekelných hlbín. Uchvátil som tvoju dušu. Na konci piesne MEGADETH spievajú: Počúvni! [VIZ].

Frank Zappa, ktorý pravdepodobne odhalil strašnú pravdu o démonovi 4. decembra 1993, v deň, keď zomrel, tvrdí pyšne: Som advokátom diabla. Máme svoje obdivovateľky, ktoré sa nazývajú „groupies“. Tieto dievčatá obetujú svoje telá rockovým hviezdam, akoby prinášali obeť bohu (2).

Super skupina Metalica v piesni Jump in the Fire (Skoč do ohňa) v albume KILL’em All (Zabi všetkých; Elektra / WEA) pozýva mladých ľudí, aby skočili do pekelného ohňa: „Nasleduj ma, môj malý, a proste, ako ti hovorím, skoč dobrovoľne a uchváti ťa sila / Budem ťa mať oboma spôsobmi (…) Chyť sa ma za ruku a poď so mnou naprieč krajinou / vráť sa do domu, ktorý ti patrí / Preto skoč do ohňa.“

V piesni DIAMOND HEAD, Metalica spieva otvorene: „anjel, ktorý prichádzaš zdola (…) Túžim predať svoju dušu (…) diabol, vezmi si moju dušu / zaplatíš diamantmi / nevstúpim do raja / a ja zhorím v pekle v deň, keď zomriem.“

Rocková hviezda Marilyn Manson vyhlasuje hrdo: „Keď pôjde všetko dobre budú na mňa spomínať ako na osobu, ktorá urobila koniec kresťanstvu (3). Manson bol ordinovaný ako reverend kalifornskej Satanskej cirkvi, mrzačí sa na pódiu, trhá Bibliu (VIZ) a chrlí nadávky na Ježiša Krista. Dokáže tvrdiť: „Som znechutený z ľudí, ktorí si myslia, že umenie musí byť pekné samé o sebe a pekné na pohľad. Umenie môže byť pekné, ale súčasne môže byť desivé, groteskné a hrozné. To ho nerobí menej cenným. (…) Ľud, ktorý by ma chcel ukrižovať pre tzv. Násilné názory, mal by sa posadiť a čítať Bibliu .. Mal by vyskúšať zázračné cnosti kresťanských dejín, chorôb, vrážd, cudzoložstva, samovrážd a obetovanie detí. Keď všetko porovnávam so Starým zákonom, divím sa, že kresťanom nie sú moje piesne dôverne známe a nie sú znudení zo svojho vkusu.“

Na Mansonových tričkách je napísané:« Kill God, kill your mom & dad, kill yourself »Zabi boha, zabi svoju matku , svojho otca i sám seba. Alebo: Milujem Satana. Manson je presvedčený, že jeho album Antichrist Superstar bolo inšpirované mimoprirozenou cestou: Cítil som, že tento album je ako hotový už pripravený. Cítil som to v sne. (…) Bolo to ako Zjavenie sv. Jána alebo niečo také (5). Myslím, že zakaždým, keď ľudia počúvajú tento album, je Boh v ich hlavách zničený. (6)

Jeho rúhanie nie je len úkon: Manson tvrdí, že v jeho show je niečo oveľa viac, než čo uspokojuje oko: Neviem, či niekto pochopil, že sa pokúšame uskutočniť to reálne. Nejedná sa len o otras hodnotami (…) šok je v tom, že lákame ľudí. Keď ich raz máme v hrsti, môžeme im oznámiť naše posolstvo (7). Manson pripustil, že v detstve vrúcne túžil po Satanovi. Keď som bol dieťa, matka mi hovorila: Keď budeš hovoriť hrubé slová, príde k tebe vo sne diabol. A ja som sa vzrušoval, pretože som túžil, aby sa to skutočne stalo Chcel som to, chcel, viac než čokoľvek iné (8).

TWISTED SISTER spievajú v Burn i Hell (V pekle to páli) na LP Stay Hungry (Ostaň hladný, Atlantic / WEA 1984) «Welcome to the abandoned land / Come on in child, take my hand / Here there ‚s no work or play / Only one bill to pay / There ‚s just five words to say / As you go down, down, down / you are gonna burn in hell / you are gonna burn in hell »! Vitaj v opustenej krajine / vstup dovnútra, maličký, a chyť sa ma za ruku / tu nie je žiadna práca ani hra / len účet na zaplatenie / tu je potrebné povedať len päť slov / potom ideš dole, dole, dole / Budeš horieť v pekle, budeš horieť v pekle (VIZ)

Bon Jovi spieva v Homebound Train (Priamy vlak domov) vo svojom albume New Jersey (Islad / Mercury 1999): «When I was just a boy / The devil took my hand / Took me from my home / He made me a man [. ..] / Im going down, down, down, down / On the homebound train »(“ Keď som bol chlapec, / diabol ma vzal za ruku / zaviedol ma do môjho domu, urobil zo mňa človeka (…) Teraz idem dole. Dole. Dole / priamym vlakom domov. Na otázku revue Smash Hits Bon Jovi vysvetlil: Za rock by som zabil trebárs matku. Predal by som svoju dušu.

Jedna z najpopulárnejších rockových skupín SLAYER sa predstavuje v jednej svojej skladbe týmito slovami: «Warriors from the gates of hell […] In lord Satan we trust» (Bojovníci od pekelných brán (…): „Dôverujeme v pána Satana. „Slayer predali milióny diskov: A pieseň za piesňou oslavuje Satana. V ich track Hell Awaits (“ Peklo čaká „) na rovnomennej LP (Metal Blade 1985):« Jesus knows your soul can not be saved / Crucify the so called “ Lord „/ He soon shall fall to me / Your souls are damned, your God has fell / to slave for me Eternally / Hell Awaits»: Ježiš vie, že tvoja duša nemôže byť spasená./ ukrižoval som tzv. Pána a spadne so mnou. Vaše duše sú odsúdené. Tvoj Boh padol / budeš naveky mojím otrokom / Peklo čaká. Na začiatku tohto spevu je dlhý úryvok v obrátenom slede. Ničomu nie je rozumieť, ale pri spätnej reprodukcii sa opakuje bez konca jedna veta «join us, join us, join us, join us, join us » ( „Spoj sa s nami, spoj sa s nami, spoj sa s nami“) (VIZ). Je to jasná výzva k vstupu do radov satanistov.

Skupina Acheron vydala album pod titulom The Rites of the Black Mass (Obrady čiernej omše) Na tomto LP je možné počuť hlas Petra Gilmore, ktorý ako kňaz Church of Satan recituje obrady čiernej omše spolu s Acheronom s pekelnými škreky a slovami «Glory to thee almighty Satan […] We praise thee, we bless thee, We adore thee [ …] thou art Lord, thou alone, oh mighty Satan »(Sláva tebe, satan všemohúci (…) Chválime ťa, dobrorečíme tí, klaniame sa ti, ty jediný si pán, mocný Satan. Skupina MANOWAR v The Bridge of Death ( most smrti) spieva: «Dark Lord, I summon thee / Demanding the sacred right to burn in hell […] Take my lustful soul / drink my blood as I drink yours […] Lucifer is king / Praise Satan» ! (Temný Pane, vzývam ťa, máš sväté právo spáliť ma v pekle (…) Vezmi moju žiadostivú dušu, pi moju krv ako ja pijem tvoju. Lucifer je kráľ / Sláva Satanovi (VIZ) .

Jedným z najväčších úspechov 70. rokov je Hotel California v podaní EAGLES. Je tu reč o Hurch of Satan, Satanovom chráme, ktorý sa nachádzal v California Street 6114. Zakladateľom je Anton Szandor LaVey (1930-1997), autor Satanskej biblie. Ich manažér Larry Salter priznáva (9) že jeho EAGLES majú kontakty sa satanovou cirkvou. Neprekvapuje, že jedna z piesní má titul „Dobrý deň v pekle“ .

KISS v piesni God of Thunder (Boh tónov) vyzýva mládež, aby pokľakla pred Satanom, bohom tónov a rocku: «I’m the lord of the wasteland/ A modern day man of steel/ I gather darkness to please me and/ I command you to kneel/ Before the god of thunder/ The god of rock ‚n roll/ The spell you’re under/ Will slowly rob you of your virgin soul»! Ten spev ťa posadne a ukradne ti tvoju panenskú dušu.

Skupina AC / DC v piesni „Zvony pekla“ spieva: «Ain’t nothing I would rather do/ Goin‘ down, party time/ My friends are gonna be there too […] Hey Satan, paid my dues […]/ I’m on the way to the promised land/ I’m on the Highway to hell» (nie je tu nič iné čo robiť, než ísť dole, je čas sviatku, aj moji priatelia tam budú (… ) som tvoja zasľúbená cesta, som diaľnica do pekla. Angus Young, gitarista AC / DC tvrdí: Nado mnou vládne niekto iný. Som prítomný, ale sám sa nezúčastňujem. Keď som na pódiu, som posadnutý. (11)

Pink Floyd v piesni Sheep (Ovce) spieva: «The Lord is my shepherd, I shall not want […] With bright knives he releaseth my soul. He maketh me to hang on hooks in high places […] For lo, he hath great power and great hunger»(“ Pán je môj pastier, nič mi nechýba, iskriacim nožom oslobodzuje moju dušu. Vešajú ma na hák na vysokom mieste. Hľa, má veľkú moc a veľký hlad „) (12)

Pieseň Sympathy for the Devil (Pochopenie pre diabla) od Rolling Stones sa stala oficiálnou hymnou satanskej cirkvi. Podľa Micka Jaggera im pomáhal Anton LaVey a inšpiroval ich hudbu. Keith Richards, gitarista, vyhlásil: „Niektorí čierni mágovia sa domnievajú, že sa správame ako tajní dôverníci Lucifera“ (13)

Na záver ešte niektoré výroky:

Blackie Lawles: rock je forma agresívneho umenia, je to rýdze nepriateľstvo a agresia (14)

Marty Caller: rock je len sex (15)

Lita Ford: počúvaj, rock nie je cirkev. Je to špinavá záležitosť. Aj teba urobí zlým. Ak si moc dobrý, nemôžeš ho ani počúvať ani spievať (16) .

Patti Smith: rock je naša reálna bitka, vesmír je naše bojové pole. Gitary sú naše zbrane, technici sú naši veľkí vojaci (…) ľudia sú úbohí barbari, cieľom je zmocniť sa kľúčov a otvoriť brány strašným pekelným anjelom (17) .

Little Richard: moje ozajstné zmýšľanie a môj plán s rockom: verím, že je to druh démonickej hudby. Mnoho rytmov v dnešnej hudbe je z vúdú (18) .

Jimi Hendrix: Skrze hudbu sa môžem lepšie vyjadriť. Je tak možné hypnotizovať osobu a privádzať ju do stavu bezmocnosti a diktovať do jej podvedomia všetko, čo jej chceme povedať (19) .

David Crosby: jediný cieľ je uchvátiť ich deti. Som presvedčený, že to je jediné potrebné. Nehovorím tu o únose, ale o zmene systému hodnôt mladých ľudí (20) .

Eddie Lawrence Manson, filmový skladateľ: manipulujte s ľuďmi tak dlho, až sa stanú blázni. Každý skladateľ spája skúsenosť s talentom, ako manipulovať skrze hudbu a uskutočňuje tak machiavellistickú moc, ktorú má (21).

Hudba slúži na to, aby si podrobila ľudskú myseľ. Môže byť silná ako droga a oveľa nebezpečnejšie, pretože hudobnú manipuláciu nikto neberie vážne (22) .

Bruce Dickinson líder Iron Maiden: Môžeme hrať s presvedčením každú noc, pretože veríme bezvýhradne v hudbu, ktorú prevádzkujeme (25) .

Ozzy Osbourne: Neviem, či nie som – médium, ktoré koná pod vplyvom vonkajšej sily. Úprimne povedané, nech je to, čo chce, dúfam len, že to nie je to, čo si myslím, totiž Satan (26) .

John Mclauqhlin: Raz v noci, keď sme hrali, náhle vošiel do mňa duch, a keď som hral, nebol som to už ja, kto hrá (27) .

John Lennon: Kresťanstvo je určené k zániku. Má stále menej vyznávačov, až zmizne úplne. Nie je o čom diskutovať. V tejto chvíli sme populárnejší ako Ježiš (28) .

Naozaj je táto hudba neškodná? Podľa knihy Satanism in America, ktorú schválil National Criminal Justice Task Force on Occult Related Ritualistic Crimes je hardrock subkultúra, ktorá sa rýchlo šíri medzi dospievajúcou mládežou v USA.

Policajná akadémia štátu Georgia dokumentuje, že 90% osôb ktoré prepadli satanizmu, sú dospievajúca mládež. Geraldo Rivera potvrdil, že ide o rastúci fenomén, ktorý mnoho mladých privedie k satanizmu. Timothy Lear vyhlásil: Som veľkým obdivovateľ Aleistera Crowleya. Myslím, že ďalej šírim mnohé z toho, čo začal pred sto rokmi. A myslím na šesťdesiate roky. Crowley povedal, že si želá nájsť sám seba a že rob, čo chceš bude jediným zákonom lásky. Mrzí ma, že je dnes málo tých, ktorí dokážu oceniť to, čo prorokoval. (29)

 

 1. Porov. Rolling Stone, 12. februára 1976.
 2. Porov. D.-S.Peters, What About Christian Rock? ( «Čo si myslíš o kresťanskom rocku?»), Bethany House, 1986, str. 17.
 3. Porov. Spin, august 1996, str. 34.4.
 4. Porov. Rozhovor v máji 2003 al NY Rock, pri príležitosti nového CD Mansona The Golden Age of Grotesque.
 5. Porov. huh, október 1996, str .. 34.
 6. tamtiež., Str. 37.
 7. Porov. Hit Paradera, októbra 1996, str. 28.
 8. Porov. Rolling Stone, 23. januára 1997, str. 52.
 9. Porov. Waco Tribune-Herald, 28. februára 1982.
 10. Bon Scott, spevák AC / DC v Highway to Hell, nedožil sa 34. narodenín, zomrel v Londýne 19. februára 1980 udusením vlastnými zvratkami po prehýrenej noci. Údajne vypil 7 Jack Daniel ‚s . Bol nájdený v aute, opustený priateľom, s ktorým strávil predchádzajúcu noc.
 11. Porov. Hit Paradera, 1985.
 12. Je to rúhanie na žalm 22 a Boh je predstavovaný ako mäsiar.
 13. Porov. Rolling Stone, 19. augusta 1971.
 14. Porov. Washington Post, 8. februára 1987, str .. F2. WASP, je skratka pre «White Anglo-Saxon Protestant» ( «Protestante, bianco e anglosassone»), ktorá bola tlmočiť aj ako «We Are Sexual Perverts» ( «Sme sexuálni maniaci») alebo tiež «We Are Satan ‚s People» ( « sme osoby Satana »). Počas koncertov šéf tejto heavy metal band USA pil krv z lebky a predvádzal akty násilia na žene.
 15. Porov. Los Angeles Times, 24. januára 1988. Callner je režisér filmov a videí Popular Music Video
 16. Porov. Los Angeles Times, 7. augusta 1988.
 17. Podľa obalu jeho albumu Radio Ethiopia (Arista 1976), LP ovplyvnenej Joujoukan, marockou skupinou, ktorá praktizuje kult boha Pana, ktorý pre zasvätených predstavuje Satana. O tieto praktiky sa zaujímali Jimmy Page a Robert Plant z Led Zeppelin, a Brian Jones z Rolling Stones. Abaddon je satanský anjel (Ap 9, 11). Je to hebrejské meno a znamená „miesto zničenia.“
 18. Porov. C. White, The Life and Times of Little Richard, str. 197.
 19. Porov. Life, 3. októbra 1969, str. 4.
 20. Porov. Hit Parader, 3. októbra 1996, str. 28.
 21. Porov. Rolling Stone, vol. I, str. 410.
 22. Srov. Chagall, op. cit., str. 15. Manson je skladateľ odmenený Oscarom a exprezident American Society of Music Arrangers.
 23. Porov. Family Weekly, 30. januára 1983, str . 15.
 24. Porov. Hit Parader, 1985.
 25. Porov. Time magazine, 16. decembra 1974, str. 63.
 26. Porov. Hit Parader, február 1985, str. 6.
 27. Porov. Hit Parader, február 1978, str. 24.
 28. Porov. Circus Magazine, apríl 1972, str. 38.
 29. Srov. San Francisco Chronicle, 13 aprile 1966, str. 26.

Zdroj: lumendelumine.cz, obrázok: Pixabay

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *