Žíznim po Tebe

To je Pravda. Stojím pri dverách tvojho srdca deň a noc. Dokonca aj vtedy, keď ma nepočúvaš, a keď pochybuješ, že by som to mohol byť JA – SOM TAM. Čakám na najmenší znak tvojho súhlasu, na najtichší šMatka Tereza s dietatomepot tvojho pozvania, aby som vstúpil. Chcem, aby si vedel, že kedykoľvek Ma pozveš, vždy prídem bez odkladu. Prichádzam ticho a neviditeľne, ale s nekonečnou mocou a láskou prinášajúc ti mnohé dary môjho Ducha. Prichádzam s mojim milosrdenstvom, s mojou túžbou odpustiť a uzdraviť ťa, s láskou k tebe, ktorá prevyšuje všetky tvoje predstavy, s láskou, ktorá je taká veľká ako je láska ktorú som prijal od môjho Otca „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás…“ (Jn 15, 9). Prichádzam, túžim ťa potešiť, dať ti silu, zodvihnúť ťa a obviazať VŠETKY TVOJE RANY. Prinášam moje svetlo, aby rozptýlilo tvoju tmu a všetky tvoje pochybnosť. Prichádzam s mojou mocou, aby som ťa niesol spolu so všetkými tvojimi bremenami, s mojou milosťou, aby som sa dotkol tvojho srdca a pretvoril tvoj život, a aby môj pokoj zaplavil tvoju dušu.

Poznám ťa skrz-naskrz; viem o tebe všetko. Mám spočítané vlasy tvojej hlavy, všetko v tvojom živote je pre Mňa dôležité. Som s tebou celé roky a vždy som Ťa miloval. Aj vtedy, keď si blúdil. Viem o každom tvojom probléme. Viem, čo potrebuješ, a čo ťa trápi. Áno, poznám aj všetky tvoje hriechy. Ale opäť ti hovorím, že ťa milujem. Nie preto, čo si urobil, alebo neurobil, milujem ťa pre teba samého, pre krásu a dôstojnosť, ktorú ti môj Otec dal, keď ťa stvoril na svoj vlastný obraz. To je tá dôstojnosť, na ktorú tak často zabúdaš a krása, ktorá hriechom stratila svoj jas. Ale ja ťa milujem takého, aký si a vylial som moju Krv, aby som ťa získal späť. Keby si sa len obrátil na Mňa s vierou, moja milosť by sa dotkla všetkého, čo je potrebné zmeniť v tvojom živote a dal by som ti silu, aby si sa oslobodil od hriechu a jeho ničivej moci.

Viem, čo sa nachádza v tvojom srdci. Poznám tvoju osamotenosť a všetky tvoje zranenia, odmietnutia, odsúdenia, pokorenia. Ja som ich všetky niesol pred tebou. A niesol som ich všetky kvôli tebe, aby si mohol mať účasť na Mojej sile a víťazstve. Viem o tvojej potrebe lásky, ako smädíš, aby si bol milovaný a obľúbený.

Často si však márne smädil a sebeckým hľadaním lásky, si sa snažil vyplniť svoju vnútornú prázdnotu pominuteľnými príjemnosťami, ba dokonca ešte väčšou prázdnotou, ktorou je hriech. Prahneš po láske? „Poďte ku mne všetci, ktorí smädíte“ (Jn 7, 37). Ja ťa nasýtim a naplním. Žízniš po nežnej láske? Milujem ťa s takou nehou, ktorá presahuje tvoje predstavy – ktorá ma viedla až na smrť na kríži.

Žíznim po tebe; toto je jediný spôsob, ktorým ti môžem opísať Moju lásku: ŽÍZNIM PO TEBE. Žíznim ťa milovať a byť tebou milovaný. Tak vzácny, tak drahý si pre Mňa. ŽÍZNIM PO TEBE. Príď ku mne a Ja naplním tvoje srdce a zahojím tvoje rany. Spravím ťa novým stvorením a dám ti pokoj, ktorý budeš prežívať aj vo všetkých svojich skúškach. ŽÍZMIN PO TEBE. Nesmieš nikdy pochybovať o Mojom milosrdenstve a Mojej otvorenosti ťa prijať, o Mojej túžbe odpustiť ti, o Mojom prahnutí žehnať ti a žiť Môj život v tebe. ŽÍZNIM PO TEBE. Ak sa cítiš podcenený v očiach tohto sveta, čo na tom záleží?! Pre Mňa nie je nikto dôležitejší na celom svete ako ty. ŽÍZNIM PO TEBE! Otvor sa pre mňa, príď ku Mne, prahni za Mnou, daj Mi tvoj život a Ja ti dokážem, aký dôležitý si pre moje Srdce.

Neuvedomuješ si, že Môj Otec má dokonalý plán premeny tvojho života, práve od tohto okamihu? Pros Ma každý deň, aby som vstúpil do tvojho života, a zobral zodpovednosť za tvoj život a Ja to urobím. Sľubujem ti pred Mojím Otcom v nebi, že spravím zázraky v tvojom živote. Prečo to robím? Pretože ŽÍZNIM PO TEBE. Všetko, čo žiadam od teba je, aby si mi zveril úplne seba samého. A Ja už urobím všetko ostatné.

Už teraz vidím miesto, ktoré ti Môj Otec pripravil v Mojom Kráľovstve. Pamätaj, že si pútnikom na ceste domov v tomto živote. Hriech ťa nikdy nemôže uspokojiť, alebo priniesť pokoj, ktorý hľadáš. Všetko, čo si hľadal mimo Mňa, zanechalo tá len viac prázdnym, preto nelipni ma veciach tohto sveta. Nadovšetko neodvracaj sa odo mňa keď padneš. Príď ku Mne bez váhania, keď Mi dáš svoje hriechy, dáš Mi súčasne aj radosť, môžem byť tvojím Spasiteľom. Neexistuje na svete nič, čo by som nemohol odpustiť! Alebo uzdraviť, tak teda poď ku Mne a odbremeň svoju dušu…

Nezáleží na tom, ako ďaleko si zablúdil, ako často si zabudol na Mňa, nezáleží na tom, koľko krížov si niesol vo svojom živote, chcem len, aby si vždy pamätal na jednu jedinú vec, ktorá sa nikdy nezmení: ŽÍZNIM PO TEBE, práve takom aký si. Nepotrebuješ sa zmeniť, aby si uveril Mojej láske, lebo práve tvoja viera v Moju lásku ťa zmení. Zabúdaš na Mňa, Ja ťa však hľadám v každom momente dňa. Stojím pri dverách tvojho srdca a klopem. Ťažko ti je v to uveriť? Tak sa pozri na kríž, pozri sa na Moje Srdce prebodnuté pre teba!

Či si už porozumel môjmu krížu? Počúvaj opäť slovo, ktoré som na ňom povedal, ono ti jasne povie, prečo som to všetko podstúpil pre teba: ŽÍZNIM“ (Jn 19, 28). Áno, žíznim po tebe a zvyšok žalmu, ktorý som sa modlil, hovorí o Mne: „Hľadal som lásku, žiadnu som však nenašiel“ (Žalm 69, 20).

Celý tvoj život hľadám tvoju lásku. Nikdy som neprestal hľadať ako ťa milovať a byť tebou milovaný. Skúšal si mnohé veci hľadajúc svoje šťastie. Prečo neskúsiš otvoriť si svoje srdce pre Mňa práve teraz viac, než inokedy predtým? Kedykoľvek otvoríš dvere svojho srdca, kedykoľvek prídeš bližšie, budeš môcť počuť, čo neprestajne hovorím; nie v obyčajných ľudských slovách, ale v duchu: „Nezáleží mi na tom, čo si urobil, milujem ťa pre teba samého. Príď ku Mne so svojou biedou a so svojimi hriechmi, so svojimi problémami a potrebami a so svojou hlbokou túžbou byť milovaný. Ja stojím pri dverách tvojho srdca a klopem… Otvor mi, lebo ŽÍZNIM PO TEBE…“

„Ježiš je Boh, preto Jeho láska, Jeho smäd sú nekonečné. On, Stvoriteľ Vesmíru, žobre po láske svojho stvorenstva! Smädí po našej láske… Nájde slovo „žíznim“ odpoveď v tvojej duši?“

Matka Terézia

Zdroj: Missionaries of Charity Fathers

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *