Modlitba litánií v Karmelitánskej komunite

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.
Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,.
Duchu Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Bože,
Svätá Mária, oroduj za nás .
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najčistotnejšia,
Matka nepoškvrnená,
Matka neporušená,
Matka premilá,

Matka predivná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna ctihodná,

Panna chválitebná,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Stolica múdrosti,
Príčina našej radosti,
Nádoba počestná,

Výborná nádoba pobožnosti,
Ruža duchovná,
Veža Dávidova,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa úmluvy,
Brána nebeská,
Hviezda ranná,
Uzdravenie nemocných,
Útočište hriešnikov,
Potešenie zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná bez poškvrny dedičného hriechu počatá,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná presvätého ruženca,
Kráľovná pokoja,

Kráľovná a Ozdoba Karmelu,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Modlime sa:

Bože, ty si ozdobil karmelitánsky rád vznešeným titulom Najsvätejšej Rodičky tvojho Syna, Márie, vždy Panny, daj milostivo, aby sme si, vzdávajúc jej úctu a posilnení jej ochranou, zaslúžili dosiahnuť večné radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Nihil obstat: Imprimatur:
ThDr. Stanislav Stolárik Mons. Bernard Bober
cenzor biskup, gen. vikár
Košice, 28.6.1995, číslo 1116/1995

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *