Litánie k sv. Michalovi archanjelovi

Pane, zmiluj sa nad nami,
Kriste, zmiluj sa nad nami,
Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, prijmi naše modlitby.
Otec z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Najsvätejšia Trojica, jeden Bože,
Svätá Mária, Kráľovná anjelov, oroduj za nás.
Svätý Michal, naplnený Božou múdrosťou,
Svätý Michal, ctiteľ Večného slova,
Svätý Michal, korunovaný cťou a slávou,
Svätý Michal, veliteľ nebeských zborov,
Svätý Michal, ctiteľ Najsvätejšej Trojice,
Svätý Michal, ochranca raja,
Svätý Michal, vodca izraelského ľudu,
Svätý Michal, sila bojujúcej Cirkvi,
Svätý Michal, česť a radosť oslávenej Cirkvi,
Svätý Michal, svetlo anjelov,
Svätý Michal, zástanca pravoverných,
Svätý Michal, pomocník kresťanov,
Svätý Michal, nádej v čase smrti,
Svätý Michal, najistejšia pomoc,
Svätý Michal, pomocník v nebezpečenstvách,
Svätý Michal, ochranca od večnej smrti,
Svätý Michal, útecha dušiam v očistci, lebo tebe je daná moc prijať dušu po smrti,
Svätý Michal, knieža náš,
Svätý Michal, zástanca náš.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Svätý Michal, knieža Kristovej Cirkvi, pros u Pána za nás, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa:
Pane Ježišu, na príhovor sv. Michala obdaruj nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať zásluhy pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá večné ako pozemské, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Svätý Michal archanjel, ochranca svätej Cirkvi! My, hoci nehodní žiadať tvoju pomoc, predsa sa spoliehame na tvoju dobrotu, veď ty pomáhaš každému, kto sa s dôverou k tebe utieka. Obraciame sa na teba spolu s našimi anjelmi strážcami za účasti všetkých nebeských zborov, ktoré sú svedkami našej nádeje v teba. Vyberáme si ťa za nášho ochrancu a osobitne za zástancu. Sľubujeme, že ako tvoji ctitelia budeme šíriť túto pobožnosť k tebe. Sprevádzaj nás počas celého nášho života, aby sme nikdy ani skutkami ani myšlienkami neurazili Pána Boha. Ochraňuj nás od všetkých diabolských pokušení, zvlášť proti viere a čistote. V čase našej smrti nás vypros u Pána pokoj a voveď nás do večnej radosti. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *