Litánie k svätému Augustínovi

Pane, zmiluj sa.                                              Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.                                            Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.                                              Pane, zmiluj sa.
alebo:
Kýrie, eléison.                                                Kýrie, eléison.
Christe, eléison.                                              Christe, eléison.
Kýrie, eléison.                                                Kýrie, eléison.
Otec na nebesiach, Bože,                               zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,                           zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože,                                         zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh,                               zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, Matka Božia,                             oroduj za nás.
Matka dobrej rady a Matka útechy,
Svätý Jozef, patrón a ochranca náš,
Svätý Augustín, patrón nášho spoločenstva,
Ovocie Božej milosti,
Učiteľ večnej pravdy,
Svetlo medzi učiteľmi Božej Cirkvi,
Verný vodca svojich synov a dcér,
Horlivý pastier svojich veriacich,
Príklad apoštolského života,
Priateľ evanjeliovej chudoby,
Milovník jednoty a pokoja,
Horliteľ bratskej lásky,
Neúnavný robotník v Pánovej vinici,
Kňaz podľa Božieho Srdca,
Pre slzy tvojej svätej matky Moniky,
Pre tvoje veľké povolanie,
Pre tvoj svätý krst,
Pre tvoju silnú vieru,
Pre tvoju neporaziteľnú nádej,
Pre tvoju planúcu lásku,
Pre tvoju starosť o uzdravenie duší,
Pre tvoje úsilie o jednotu vo viere,
Pre tvoju trpezlivosť v utrpení a prenasledovaní,
Aby sme všetci zostali verní vo viere,
Aby sme nikdy viac nestratili Božiu lásku,
Aby sme vždy kráčali cestou dokonalosti,
Aby sme si jednotu v Bohu stále zachovali,
Aby sme si v duchu lásky navzájom a iným pomáhali,
Aby sme Božej Cirkvi ostali vždy verní,
Aby túžba po Bohu nikdy v našich dušiach neumĺkla,
Aby nás starosť o svätosť našich blížnych pobádala,
Aby sa rozmnožoval počet tvojich synov a dcér,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,                      zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,                      vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,                      zmiluj sa nad nami.
V. Oroduj za nás, svätý otec Augustín.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Všemohúci, večný Bože, ty si svojou milosťou viedol nášho svätého otca Augustína z omylu a hriechu k veľkej svätosti. Ty si ho vyvolil za zvláštneho zástancu a učiteľa tvojej Cirkvi a rehoľníkom si ho dal za otca rádu. Prosíme ťa, aby sme nasledovali jeho žiarivý príklad a aby sme pod jeho vedením došli do večného života. Prosíme o to skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *