Dieťa Ježiš sa zjavilo v náručí Pátra Pia

Svedkovia potvrdzujú, že videli dieťa Ježiša v náručí Pátra Pia.

Svätý Pio miloval Vianoce. Od svojho útleho detstva mal mimoriadnu oddanosť dieťaťu Ježiš. Kapucínsky otec Joseph Mary Elder povedal:

Vo svojom dome v Pietrelcine pripravoval sám jasličky. Často začal práce na svojom Betleheme už v októbri. Kým pásol ovce, patriace jeho rodine, hľadal si hlinu, aby z nej potom vytvoril figúrky pastierov, oviec a mudrcov. Zvláštnu pozornosť venoval figúrke Dieťaťa Ježiš – pracoval na nej tak dlho a usilovne, kým ju neuznal sám, že je dokonalá.

Táto jeho tradícia v ňom zostala celý jeho život. V liste svojej duchovnej dcére napísal: „Keď začala novéna k narodeniu Ježiška, cítil som sa, akoby sa môj duch znovuzrodil do nového života. Cítil som, akoby moje srdce bolo príliš malé, aby prijalo všetku Božiu lásku.“

Polnočná svätá omša bola pre pátra Pia radostnou oslavou a venoval jej niekoľko hodín každý rok. Jeho duša sa pri nej s veľkou radosťou ponorila do Božej prítomnosti a všetci ostatní  to jasne videli.

Svedkovia vypovedali, že videli, ako otec Pio drží dieťa Ježiša. Nebola to porcelánová figúrka, ale skutočné dieťa Ježiš v nádhernej vízii. Renzo Allegri opisuje nasledujúci príbeh:

Pri modlitbe ruženca sme čakali na svätú omšu. Páter Pio sa modlil s nami. Zrazu, v aure svetla som uvidel, ako sa Ježiško zjavuje v jeho náručí. Páter Pio sa zmenil, jeho oči hľadeli na žiariace dieťa, ktoré držal na rukách a úsmev úžasu premieňal jeho tvár. Keď zmizla vízia, Páter Pio si uvedomil, že sa na neho pozerám, že vidím všetko. Priblížil sa ku mne a povedal mi, aby som nikomu o tom nehovoril.

Podobný príbeh hovorí aj otec Raffaele da Sant’Elia, ktorý žil dlhé roky spolu s Pátrom Piom:

Stalo sa to v polovici roku 1924, a ja som sa rozhodol, že pôjdem do kostola. Chodba bola obrovská a tmavá a jediným osvetlením bol plameň malej olejovej lampy. Z tieňa som videl, že otec Pio tiež kráča do kostola. Opustil svoju izbu a pomaly išiel chodbou. Uvedomil som si, že ho zrazu obklopuje svetlo. Pozrel som sa bližšie a videl som, že má malého Ježiška v náručí. Zostal som stáť paralyzovaný, úplne ochrnutý vo dverách svojej izby a zrazu som padol na kolená. Páter Pio prešiel okolo, osvetlený veľkou žiarou. Ani si nevšimol, že som tam bol.

Tieto nadprirodzené udalosti zdôrazňujú hlbokú a neustálu lásku Pátra Pia k Bohu. Jeho láska sa navyše vyznačovala jednoduchosťou a pokorou a jeho srdce bolo otvorené, aby prijal to, čo Boh naplánoval pre neho v Jeho milosti.

Aj my sa môžeme úplne otvoriť pre dar dieťatka Ježiš a nechať nekonečnú Božiu lásku naplniť naše srdcia kresťanskou radosťou.

Zdroj: Aleteia.pl, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *