MODLITBA – Bolestný ruženec

1. desiatok
Príčina a následky zanedbanej modlitby

Snáď nikdy predtým nezdôraznil Pán Ježiš nutnosť modlitby ako práve večer na Zelený štvrtok. Učeníci to nechápu. Ježiš ich budí a varuje: „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ (Mt 26,41)
Márne ich napomínal oni znovu zaspali. Sv. Lukáš vystihol príčinu ich ospalosti a píše takto: „Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku. “ (Lk 22,45) Čo vzišlo z tohto zanedbania modlitby? To, pred čím Ježiš učeníkov varoval. Upadli do pokušenia a v skúške sklamali.
Nikdy nezanedbávajme modlitbu, ani v zármutku ani v radosti. O modlitbe nikdy nesmie rozhodovať nálada, ale potreba. Modlitba je potrebná práve vtedy, keď nás zármutok, skleslosť a nechuť od nej odrádza.
Chci to robiť vždy tak, ako poznamenáva sv. Jakub: „Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. “ (Jak 5,13)

2. desiatok
Víťazný ochranný prostriedok

Povzbudenie pre čnosť modlitby nám dáva i rozjímanie o bičovaní Pána Ježiša.
Zbičovaný Ježiš je zmiernou obetou za hriechy ľudí proti svätej čistote, ale tiež aj výkupné za nevinné duše. Niet pochybnosti o tom, že k ranám, ktoré trpel, pridal aj modlitbu za nás. Vyprosoval nám to, aby sme pochopili, že modlitba v pokušení je nenahraditeľným prostriedkom našej ochrany.
Ako sa kto modlí, tak i žije. Dobrá modlitba je sila víťaziaca nad hmotou a jej vábením. Človek, ktorý sa úprimne modlí, je silný, zbožný, nehreší, nízkosť sa mu protiví a v pokúšaní zvlášť sa stáva nepremožiteľným.
Je to tak, že človek oddaný modlitbe má odpor k zmyselnosti a človek zmyselný má odpor k modlitbe.

3. desiatok
Modlitba – uznanie Krista Kráľa

Ježiša tŕním korunovali. Tým sa dokonale potupila jeho kráľovská dôstojnosť ľuďmi, štvanými zlým duchom, ktorí nezabudli na nič, čo by mohlo Ježiša ponížiť.
Podobní ľudia sa nájdu aj dnes. Modlitba je uznanie potreby Boha, ale takýto ľudia pokladajú modlitbu za ponižovanie človeka. Nezopnú ruky k modlitbe, lebo to považujú za slabosť. Blúdia a pokladajú za správne opierať sa iba o ľudí a len od len niečo prosiť. Opierať sa o Boha, Boha o niečo prosiť, to je pre nich ponižujúce, nedôstojné človeka. Ale aj ten pletie Kristovi korunu, kto sa dobrovoľne modlí nedbalo, roztržito, neúctivo, pretože dobrovoľná roztržitosť je tiež urážkou Boha.
Sľúb tŕním korunovanému Kráľovi a Pánovi, že budeš rád uznávať modlitbou jeho zvrchovanosť a svoju závislosť na ňom.

4. desiatok
Načerpanie síl

S vypätím posledných síl sa Pán Ježiš sotva drží na nohách. Trpí mnoho, ale ani tie najväčšie muky nezatlačili do pozadia jeho modlitbu. Ňou posväcuje každý krok svojej krížovej cesty.
Každý človek nesie v živote kríž. Ľudia nesú kríže, ale pritom nadávajú a reptajú. Pod krížom, ktorý tlačí, sú netrpezliví a plačú. A čo je tu zarážajúce – že sú to aj ľudia, ktorí sa modlia. Modlia sa a zachmúrene nesú svoj kríž. Ako je to? Nepochopili modlitbu, a preto sú slabí. Modlitbu pokladajú za nejakú príkrasu náboženského života. A pritom modlitba je nutným prostriedkom k nemu.
Nech je pre mňa modlitba načerpaním síl pre ťažkosti života, aby som niesol svoj kríž ako kresťan – za Kristom a ako Kristus.

5. desiatok
Moc strelnej modlitby

Z ukrutných múk, ktoré pre nás trpí Spasiteľ, z múk utýranej duše posmechom a krivdami, skladá pre nás Božský poklad zásluh.
Pre jeho zásluhy dostane každý veriaci všetko, čo potrebuje, pretože sú nekonečné. Vedľa Ježišovho kríža stojí na pravej strane ešte jeden kríž. Na ňom sa v bolestiach zmieta kajúci lotor. Má za sebou čierny, zločinný život. Pri pohľade na Krista a pri predstave svojej smrti prichádza k vážnym myšlienkam. Obráti sa na Ježiša s kajúcou prosbou: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. “ (Lk 23,42) Odpoveď, ktorú dostal ho určite prekvapila svojou veľkodušnosťou: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. “ (Lk 23,43)
Čo dosiahla jedna lotrova veta? Ako ochotne dáva Ježiš zo svojich zásluh tým, ktorí ho prosia s pokorou a dôverou .

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *