Život Cirkvi vo svete 08/2017

Obsah

Štyridsaťhodinová Eucharistická adorácia cez fašiangy

Biskup politikom: Spolupráca s potratom je ťažký hriech!

Francúzsko: Bude trestné citovať pápežov?

Rakúsko-slovenská družba v znamení jubilea Fatimy

IS vyhlasuje vojnu kresťanom v Egypte

Trump zrušil Obamov výnos o transgenderi

Vatikán zasahuje proti falošným pápežským listinám

Katedra sv. Petra – Cirkev – poslanie rímskeho biskupa

Generál jezuitov relativizuje Ježišove slová o rozvode

Klimatologička zahrnula kňazov údajmi o klíme

Celibát je ‚radikálny protinávrh‘

‚Pre Pána je ľahké zvrátiť históriu‘

Spokojnosť kňazov nezávisí od veľkosti fary

Anglicko: Dieťa iba s 2% mozgu sa krásne vyvíja

Medžugorie: Pápež za zriadené prijímanie pútnikov

USA: Zomrela ‚Jane Roe’ Norma McCorveyová

Müller: Katolícka cirkev nie je ‚pápežská cirkev‘

Biskup vyzýva „rušiť“ Trumpovu politiku

Nové ‚aktuality Zlého‘ u témy potrat

Kardinál Zen bráni otázky „dubia“ pápežovi

Návrat kresťanov do Mosulu: Cirkev proti pomste

Melánia Trumpová: Otčenáš za Donalda

Ružencová krížová výprava za pokoj vo svete

Pápež František k otepľovaniu a terorizmu

„Pápež chce mať Medžugorie v srdci Cirkvi“

Archivár: Vatikán ochránil 9600 židov

Kardinál Maradiaga odmieta kritiku práce C9

Láska premieňa srdcia: Z nepriateľov sa stanú priatelia

Štyridsaťhodinová Eucharistická adorácia cez fašiangy

Augsburg, 24.2.2017 (kath.net/pba) 020 260 – Nie veselosť a samopašná nálada, ale ticho a eucharistická modlitba čakajú od fašiangovej nedele do fašiangového utorka na návštevníkov v dóme Hoher Dom v nemeckom Augsburgu. Najsvätejšia Oltárna sviatosť bude vystavená štyridsať hodín počas otváracích hodín dómu v mariánskej kaplnke a všetkým veriacim sa tak poskytne možnosť pripraviť sa tichou adoráciou na začínajúce Pôstne obdobie.

Dómsky dekan prelát Dr. Bertram Meier otvorí adoráciu slávnostnou pobožnosťou v augsburskom dóme v nedeľu o 17.00 hod. Dómsky chór bude slávenie hudobne stvárňovať motettami a kantonálnymi spevmi. Slávnostnú pobožnosť na ukončenie štyridsaťhodinovej adorácie bude viesť pomocný biskup Dr. Dr. Anton Losinger v utorok o 16.00 hod a dómski speváčikovia a dómsky orchester prednesú „Ave Verum“ Wolfganga Amadea Mozarta a „Dixit Dominus“ Antonia Vivaldiho.
Táto štyridsaťhodinová adorácia má prastarú tradíciu. Jej pôvod možno hľadať už v prvotnej Cirkvi. Veriaci si uctievali štyridsaťhodinový pokoj Ježiša v hrobe pôstom, bdením a modlitbami pri Svätom hrobe. Tento zvyk prežíva v kresťanstve až do novoveku.
Nezávisle od modlitby pri Svätom hrobe vznikla v 16. storočí ďalšia forma poklony. Po prvý raz sú o tom svedectvá z r. 1527 z Milána. Veriaci boli pôstnymi kázňami vyzvaní, aby vytrvali 40 hodín pred najsvätejšou Oltárnou sviatosťou, aby tak vymodlili Božiu pomoc v útrapách vojny. Táto forma modlitby sa rýchlo rozšírila a už v r. 1539 bola uznaná Rímom.
Nová myšlienka sa k tomu pridala v r. 1556 s jezuitmi a neskôr s kapucínmi: Obe rehoľné spoločenstvá iniciovali a šírili eucharistickú zmiernu pobožnosť v posledné tri dni karnevalu. A už nie verejné úmysly ako modlitby za mier, ale myšlienky uzmierenia v súvislosti s neviazanosťou ľudí stáli v centre tejto formy poklony. –zg-

Biskup politikom: Spolupráca s potratom je ťažký hriech!

Albany, 24.2.2017 (kath.net/jg) 020 259 – Politici, ktorí sa zasadzujú za potraty, nesmú verejne tvrdiť, že sú praktizujúci katolíci, ako napísal americký biskup Edward Scharfenberger z Albany (štát USA New York) v tlačovom vyhlásení.
Biskup vydal vyhlásenie pre demonštrácie proti škrtnutiu verejných prostriedkov pre potratovú organizáciu „Planned Parenthood“ vládou Donalda Trumpa. Na demonštráciách sa zúčastnili traja politici, ktorí sa verejne označujú ako katolíci. Vo svojich prejavoch sa výslovne vyjadrili za verejnú podporu „Planned Parenthood“ z peňazí daňových poplatníkov.

„Ako biskupa je mojou povinnosťou pripomenúť politikom náuku Cirkvi. Voči veriacim je nevhodné, keď sa politici verejne vyznávajú z katolíckej viery a súčasne sa zasadzujú za potraty.“
„Potrat nie je zdravotnícky výkon, je to úmyselné zabíjanie jedinečnej ľudskej bytosti v tele matky. To je vedecká skutočnosť a nemá nič do činenia s náboženskou vierou. Cirkev sa preto pevne drží toho, že potrat je veľmi závažné morálne zlo. Spolupráca s potratom je preto ťažký hriech,“ pripomína biskup Scharfenberger.
„Planned Parenthood“ vykonáva podľa vlastných údajov asi 320 000 potratov ročne. To je približne tretina ročných potratov v USA. Jej nemecká pobočka má názov „Pro Familia“! –zg-

Francúzsko: Bude trestné citovať pápežov?

Komentár: Martin Lohmann

Bonn, 24.2.2017 (kath.net) 020 258 – Kto hovorí pravdu, bude potrestaný? Absurdné! Ale vo Francúzsku, ktoré kedysi hlásalo osvietenstvo a slobodu, sa tento absurdistan stáva realitou. Tí, ktorí nechcú priznať, čo sa pri potrate skutočne deje, sa presadili. Chcú celou silou pretlačiť ľudské právo zabíjať človeka.
Bolo by preto nebezpečné, keby iní jednoducho upozorňovali na to, že tehotenstvo nie je nijaká choroba a pri potrate sa neodstraňuje nijaký nádor – ale malý človek sa v tele matky brutálne zničí. Tu, kde ide o život sa osvietené myslenie zakazuje. Ba dokonca sa trestá. Kto tvrdí to najnormálnejšie na svete, že totiž zabíjanie úplne bezbranného malého človiečika nemôže byť nijakým ľudským právom, zatiaľ čo právo na život patrí k základným právam každého (!) človeka, ten porušuje zákon. Ako som povedal – absurdné.
A je to nebezpečné pre nás všetkých. Prečo? Pretože sloboda potrebuje pravdu a pravda potrebuje slobodu. A život chce oboje. Otázkou iba zostáva, či sa v krajine Francúzskej revolúcie budú môcť v budúcnosti ešte beztrestne citovať pápeži, ktorí sa vždy jednoznačne vyjadrovali a vyjadrujú k ochrane života? A aké nebezpečné sa stane citovanie inak veľmi známeho a cenného Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý hovoril o „odpornom zločine“ v súvislosti s potratom? Kam to všetko povedie? Má snáď istý kardinál Rímskej kúrie pravdu, ktorý sa v osobnom rozhovore spontánne opýtal, či sa už bude trestať, ak niekto nazve vraždu vraždou?
Je na čase otvoriť oči a uši a tým, ktorí nemajú nijaký hlas, dať náš hlas pre ich život a pre slobodu. Potrebujeme prebudenie svedomia. Teraz. Pre slobodu všetkých. –zg-

Rakúsko-slovenská družba v znamení jubilea Fatimy

Bratislava, 23.2.17 (poi) 020 257 – Pred 100 rokmi sa zjavovala Panna Mária vo Fatime a pred 70 rokmi založil rakúsky františkán Petrus Pavlicek modlitbové hnutie „Ružencová zmierna krížová výprava“ – RSK. Pri tejto príležitosti sa slávila v utorok večer vo farskom kostole v Čuňove svätá omša v rámci slovensko-rakúskej iniciatívy priateľstva, ktorú inicioval miestny farár vdp. Marián Červený, spoločne s rakúskym hovorcom „Pro Oriente“ –(bývalým hovorcom kardinála Schönborna a šéfredaktorom Kathpressu) Erichom Leitenbergerom.
Viedenský kňaz a lekár Ignaz Hochholzer, ktorý pôsobí pri Dóme sv. Štefana vo Viedni a v nemocnici milosrdných bratov, v homílii pripomenul, že „spojenie v modlitbe je veľkou mocou“. V histórii Fatimy sa citujú Máriine slová pastierikom uprostred prvej svetovej vojny: „Robte, čo vám hovorím a budete mať mier“. Aj zakladateľ RSK, Petrus Pavlicek bol presvedčený, že za rakúsku štátnu dohodu, ktorá mala krajine priniesť slobodu, je potrebné iniciovať veľké modlitbové hnutie. Dnes je takéto hnutie vzhľadom na terorizmus a „tretiu svetovú vojnu po kúskoch“, o ktorej hovorí pápež František znova výsostne dôležité, ako povedal viedenský kňaz.
Pred svätou omšou rakúski účastníci absolvovali „panónsky parcours“, na ktorého počiatku bola návšteva provizórneho sídla nového pravoslávneho kláštora Márie ochrany v St. Andrä pri jazere Zicksee. Kláštorné sídlo založené z Kláštora sv. Arzénia na gréckom polostrove Chalkidiki, je prvým pravoslávnym kláštorom v Rakúsku. Kláštor sv. Arzénia na Chalkidiki založil sv. Paision z Hory Athos, pochádzajúci z Malej Ázie (1924-1994).
S opátom Johannesom Jungom žije v kláštore v St. Andrä šesť mníchov z Grécka, Poľska, Rumunska, Srbska, Čiernej Hory a Nemecka. Denný režim je prísne upravený podľa vzoru Athosu. Začína sa o 3 hodine rannej, od 4.-6. sú ranné chvály, o 6. hod. je Božia liturgia, potom nasleduje práca a o 19 hod. sú duchovné čítania na oslavu Božej Matky. Mnísi žijú z práce svojich rúk a z darov, dvaja študujú. Definitívny kláštor vznikne o 300 metrov ďalej. Ešte sú problémy s realizáciou. Cielené falošné správy o tom, že mnísi chcú postaviť utečenecký domov, 3000 parkovných miest a 20 metrov vysoký múr však mnísi berú s pokojom a vyrovnanosťou. Dôležitá pre nich je abrahamitská myšlienka pohostinstva, ich dvere a kaplnka sú stále otvorené veriacim všetkých vyznaní, aj hľadajúcim vieru a radu.
Mnísi majú rôzne osudy. Napríklad v Rakúsku narodený Srb páter Igor vedel síce už vo veku 20 rokov, že chce byť prvým pravoslávnym mníchom v Rakúsku, no dal sa na kariéru a stal sa až vedúcim vzdelávania v koncerne. V r. 2013 si však splnil sen mladosti stať sa mníchom.
___________________________
Erich Leitenberger, hovorca Stiftung PRO ORIENTE
Hofburg, Marschallstiege, 2. Stock, 1010 Wien
E-mail: [email protected]

IS vyhlasuje vojnu kresťanom v Egypte

Káhira/Frankfurt am Main, 23.2.2017 (kath.net/IGFM) 020 256 – „Islamský štát“ (IS) uverejnil v pondelok video s hrozbami, že vyhlasuje vojnu kresťanom v Egypte. Podľa informácií Medzinárodnej spoločnosti pre ľudské práva (IGFM) iba v minulých troch týždňoch boli v severnom Sinaji radikálnymi islamistami zavraždení štyria koptskí kresťania a väčší počet z nich bol vyhnaný.
Video v trvaní 20 minút ukazuje o. i. koptského pápeža, kresťanských obchodníkov a kňazov. „Islamský štát“ vyhlásil, že egyptskí kresťania už nie sú „chránení“ (dhimmisovia), ale „neveriaci“ (kufari), pretože sa znevažujúco vyjadrili o islame. Boh prikázal usmrtiť všetkých „neveriacich“. Okrem toho sú kresťania najsilnejšími podporovateľmi režimu poľného maršala Abd al-Fattaha al-Sisiho. Teroristický útok na katedrálu v Káhire 11. decembra 2016 je „iba začiatok“, ako vyhlásili islamisti. Vtedy zomrelo najmenej 25 ľudí a vyše 40 bolo aj ťažko zranených.

Vláda ignoruje príčiny extrémizmu
IGFM je presvedčená, že extrémistické násilie možno premôcť až vtedy, keď sa egyptská vláda začne riešiť jeho príčiny. To znamená islamský fundamentalizmus, ktorý aj v Egypte môže nespútane štvať ľudí. Druhou príčinou je svojvoľné násilie, ktorým miestne orgány postupujú proti skutočným a údajným inak zmýšľajúcim ľuďom. „Kombinácia zatýkania bez výberu a systematické mučenie“ vrhá stále viac ľudí do náručia extrémistov, ako uviedol hovorca predsedníctva IGFM Martin Lessenthin.
„Egyptská vláda doteraz odmieta uznať, že teror má náboženské komponenty,“ pranieruje IGFM. „Dokiaľ budú zodpovední zatvárať oči, budú naďalej nevinné obete.“

Vlna násilia proti kresťanom
Sinajský polostrov je už dlhú dobu dejiskom prudkých napätí medzi miestnym obyvateľstvom a ústrednou vládou v Káhire. Násilie eskaluje na Sinaji už roky. Islamisti zaznamenávajú stále viac prírastkov. Už v septembri 2012 boli desiatky koptských rodín vyhnané z mesta Rafah na severe Sinaja, keď maskovaní islamisti koptským obyvateľom prikázali aby do 48 hodín opustili mesto.
Koncom januára Ende bol na hojne navštevovanom trhovom námestí mesta al-Arish zastrelený koptský obchodník Wael Oussef. Potom 12. februára našli v tom istom meste aj zverolekára Baghata Zachera mŕtveho pred jeho lekárňou s prestrelenou hlavou. Koptský kresťan Adel Shawky bol zavraždený v ten istý deň vo štvrti Samaran mesta al-Arish. A 16. februára zastrelil atentátnik učiteľa Gamala Tawfika priamo cez deň na trhu v al-Arishi. Niekoľko dní pred tým, 13. februára rozdávali prívrženci IS v al-Arishi letáky, ktoré označovali „Islamský štát“ ako „súčasť ľudu“ mesta. –zg-

Trump zrušil Obamov výnos o transgenderi

USA, 23.2.2017 (kath.net) 020 255 – Americký prezident Donald Trump zrušil tento týždeň sporný výnos Baracka Obamu o transgenderi. Minister spravodlivosti Jeff Sessions oznámil, že Obamovo nariadenie, že žiaci, ktorí sa cítia byť druhým pohlavím, majú „slobodnú voľbu“, právne neobstojí. Okrem toho podľa ministra tu nesmie rozhodovať prezident, ale môže to robiť iba kongres, parlament a miestne orgány.
Obama chcel štátne školy prinútiť, aby „žiaci s transgenderom“ si mohli voliť toalety, ktoré zodpovedajú ich „pohlavnej identite“. Proti tejto úprave žalovalo 13 z 50 štátov USA, preto ju najvyšší sudca zablokoval. –zg-

Vatikán zasahuje proti falošným pápežským listinám

Vatikán, 23.2.2017 (kath.net/KAP) 020 254 – Vatikán chce energicky zasahovať proti ilegálnemu používaniu pápežských erbov a symbolov na komerčné účely. Zavedie systematické kontroly a využije medzinárodne používané právne prostriedky na ochranu erbov a symbolov, ako oznámil vatikánsky štátny sekretariát v stredu. Pápež sa nesmie stať nejakým nástrojom. Jeho posolstvo musí zostať nepoškodené.
V Ríme kvitne obchod so sfalšovanými pápežskými listinami. V decembri 2015 zhabala talianska polícia 3500 pergamenov so sfalšovaným požehnaním pápeža Františka.
Nie o erby či symboly, ale o fotografiu pápeža išlo v r. 2012 v najznámejšou prípade tohto druhu. Talianska firma módy Benetton vtedy použila na reklamnú kampaň fotomontáž, ktorá ukazovala bozk Benedikta XVI. s káhirským veľkým imamom Ahmedom al-Tayyibom. Po hrozbe Vatikánu, že podnikne právne kroky Benetton plagát stiahol. Ako náhradu poukázal Benetton na želanie Vatikánu väčšiu sumu na charitatívne účely. –zg-

Katedra sv. Petra – Cirkev – poslanie rímskeho biskupa

Armin Swibach

Rím, 22.2.2017 (kath.net/as) 020 253 –Pápež Benedikt XVI. začal 22. februára 2006 svoje špeciálne katechézy. Išlo mu o uvedenie do základov viery, ktorá môže existovať iba v Cirkvi.
Prvú sériu venoval Benedikt XVI. počiatkom Cirkvi s cieľom „pochopiť pôvodný Ježišov plán a tak aj podstatu Cirkvi, ktorá v premene časov stále existuje“. Vysvetlil, „prečo sme v Cirkvi a ako sa máme usilovať svoju prítomnosť na počiatku nového kresťanského tisícročia žiť“ (gen. audiencia, 5.4.2006). Cirkev je pre Benedikta XVI. „ako okno, miesto, na ktorom sa Boh k nám blíži, vychádza v ústrety nášmu svetu“. „Cirkev neexistuje pre seba samu, nie je konečným cieľom, ale musí ukazovať ponad seba, dohora, ponad nás. … Cirkev je miesto, kde sa nám Boh približuje a kde my k nemu ‚vyrážame’; má za úlohu otvárať aj ten svet, ktorý má sklon uzatvárať sa do seba a prinášať mu svetlo zhora bez toho, že by sa stal neobývateľným“ (19.2.2012).
Benedikt XVI. začal katechézy na sviatok Katedry sv. Petra: „S touto katedrou sa musí pre jej zvláštnu prioritu nutne zhodovať Cirkev, to znamená veriaci odvšadiaľ“ (sv. Irenej z Lyonu). „Katedra rímskeho biskupa nestelesňuje iba službu rímskeho spoločenstva, ale vedúce poslanie pre celý Boží ľud.“
Slávenie Katedry sv. Petra preto znamená, „pripísať jej silný duchovný význam a v tom spoznať výnimočné znamenie lásky Boha, dobrého a večného pastiera, ktorý chce svoju Cirkev spájať a viesť po ceste spásy.“ Keďže rímska Cirkev má „predsedníctvo v láske“, je jej biskup pápežom. Rímska cirkev je totiž tá, ktorej vieru „chválili ústa apoštola; prichádzam teraz na to miesto vyprosiť si pokrm pre moju dušu, tam, kde som dostal Kristov odev. Nenasledujem nijaký iný primát ako Kristov; preto sa spájam s tvojou svätosťou, to znamená s Katedrou sv. Petra. Viem, že na tejto skale je vybudovaná Cirkev (sv. Hieronym).
V homílii 19. februára 2012 na omši s novými kardinálmi na otvorenom konzistóriu Benedikt XVI. názorne vysvetlil túto zvláštnu „katedru“ oltárom katedry Baziliky sv. Petra. Peter je „skala“. Tým, že sa od Krista po vyznaní viery aj v mene apoštolov stal viditeľným základom, „na ktorom je vybudovaná celá duchovná budova Cirkvi“, Peter sa stáva niečím novým: niečím, čím na základe ‚tela a krvi’ nie je“. Toto „nové“ biskupa Ríma a tým pápeža znázorňujú zvlášť prvky Berniniho umeleckého diela v apsise baziliky.
Novým kardinálom kládol Benedikt XVI. na srdce niečo, čo je dôležité aj pre vzťah týchto mimoriadnych spolupracovníkov pápeža a nástupcu sv. Petra a pre všetkých biskupov: „Viera je skutočne nasmerovaná na lásku. Egoistická viera by bola nepravá viera. Kto verí v Ježiša Krista a vstúpi do dynamiky lásky, ktorá má prameň v Eucharistii, objaví pravú radosť a bude schopný žiť podľa logiky tohto darovania sa. Pravá viera je osvietená láskou a vedie k láske, dohora, ako oltár katedry vedie až po žiariace okno, k sláve Ducha Svätého, vlastnému ohnisku pohľadu pútnika, keď prekročí prah Baziliky sv. Petra. Tieto okná mimoriadne vyzdvihujú triumf anjelov a veľký pozlátený veniec lúčov, s dojmom prekypujúcej plnosti, čo vyjadruje bohatstvo spoločenstva s Bohom. Boh nie je samota, ale oslávená radostná rozplývajúca sa žiarivá láska.“
Na generálnej audiencii na sviatok Katedry sv. Petra 22.2.2006 Benedikt XVI. povedal:
Katedra sv. Petra sa slávi od 4. storočia a ďakuje sa ňou za poslanie, ktoré Boh zveril apoštolovi sv. Petrovi a jeho nástupcom. „Katedra“, pôvodne pevné sídlo biskupa v hlavnom chráme jeho diecézy, ktorý sa preto nazýva katedrálou, je okrem toho symbolom autority biskupa a zvlášť jeho „učiteľského úradu“ – náuky evanjelia, ktorú musí ako nástupca apoštolov zachovať a odovzdávať kresťanskému spoločenstvu. Keď biskup prevezme čiastkovú cirkev, má na hlave mitru a pastiersku palicu a posadí sa na katedru. Odtiaľ bude ako učiteľ a pastier viesť veriacich vo viere, láske a nádeji.
Čo je teda »katedra« sv. Petra? On, bol samým Kristom vyvolený ako „skala“, aby na nej budoval Cirkev (porovn. Mt 16,18) a začal službu v Jeruzaleme po nanebovstúpení Pána a po Turícach. Prvé »sídlo« Cirkvi bola sála večeradla – kde sa aj Ježišova Matka Mária modlila s učeníkmi – určená pre Šimona Petra ako mimoriadne miesto. Potom sa jeho sídlom stala Antiochia, mesto na rieke Orontes v Sýrii, dnešnom Turecku, vtedy po Ríme a Alexandrii tretia najväčšia metropola Rímskej ríše. V tomto meste, ktoré evanjelizovali sv. Pavol a sv. Barnabáš, »nazvali učeníkov po prvý raz kresťanmi« (Sk 11,26). Tu bol Peter prvým biskupom. … Odtiaľ viedla prozreteľnosť sv. Petra do Ríma – centra ríše, symbolu »orbis« – zemekruhu, kde ukončil cestu hlásania evanjelia mučeníctvom. Preto dostalo sídlo v Ríme najvyššiu česť, aj Petrovi Kristom zverenú česť slúžiť čiastkovým cirkvám pre budovanie a jednotu celého Božieho ľudu. Sídlo v Ríme bolo po tejto ceste sv. Petra uznané za sídlo Petrovho nástupcu a ako »katedra« rímskeho biskupa reprezentovalo sídlo apoštola, ktorý bol Kristom poverený pásť celé stádo. Svedčia o tom najstarší cirkevní otcovia …
Slávenie »Katedry« sv. Petra znamená, že jej pripisujeme silný duchovný význam a spoznávame v tom výnimočné znamenie Božej lásky, dobrého a večného Pastiera, ktorý chce spojiť celú svoju Cirkev a viesť cestou spásy. Napr. sv. Hieronym vo veľmi zaujímavom liste rímskemu biskupovi označuje Katedru sv. Petra ako bezpečné miesto zakotvenia pravdy a pokoja. –zg-

Generál jezuitov relativizuje Ježišove slová o rozvode

Rím, 23.2.2017 (kath.net) 020 252 – Nový generálny predstavený jezuitov, páter Arturo Sosa Abascal, relativizoval Ježišove slová v Svätom písme o rozvode. V interview, ktoré robil Giuseppe Rusconi v blogu „Rossoporpora“ páter vyhlásil:

„Tieto slová musíme rozlišovať podľa svedomia každého jednotlivca.“

Slová pátra Artura tým priamo a jasne napádajú Kristove slová v Evanjeliu sv. Matúša: „Povedali mu: Prečo Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť? Odpovedal im: Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží,“ Mt 19, 7-9. –zg-

Klimatologička zahrnula kňazov údajmi o klíme

St. Pölten, 22.02.2017 (KAP) 020 251 – Na ekologické vzdelávanie sa v rakúskej Diecéze St. Pölten kladie dôraz. Klimatologička Helga Krompová-Kolbová zahrnula 150 kňazov diecézy na tohtoročných kňazských študijných dňoch v utorok číslami a faktami o klimatických zmenách. Pred diecéznym biskupom Klausom Küngom, pomocným biskupom Antonom Leichtfriedom a kňazmi formulovala výzvu: „Každý a každá môže niečo pre to robiť, teraz je však potrebné vypäť sily, pretože inak všetci pocítime tieto účinky.“
V r. 1972 „Club of Rome“ po prvý raz varoval pred klimatickými zmenami pre znečisťovanie ovzdušia, teraz sú účinky už zreteľne citeľné, ako „v stúpajúcej morskej hladine, strate pobrežných úsekov a s tým spojenými ‚klimatickými utečencami’“. Doteraz zodpovední na varovania len odkývli. Ak to pôjde takto ďalej, bude svet stáť pred kolapsom, ako povedala expertka. Podľa nej by sa mohli všetky problémy „rýchlo vyriešiť, keby sme masívne zredukovali skleníkové plyny a fosílne pohonné hmoty“.
Trojdňové študijné podujatie sa konalo pod heslom: „Svet v našich rukách. Božie stvorenie a naša zodpovednosť.“ –zg-

Celibát je ‚radikálny protinávrh‘

Augsburg, 22.2.2017 (kath.net) 020 250 – „Ak má byť kňaz iba poskytovateľom služieb, niekým, kto organizuje rodinné stretnutia a ponúka aj trochu poradenstva v živote, ak sa kňazstvo stáva takto triviálnym, tak skutočne nie je potrebný nijaký celibát. Potom sa povolanie stáva zamestnaním a duchovný život džobom.“ Konštatoval to Markus Günther, šéfredaktor nemeckých novín „Augsburger Allgemeine Zeitung“, v komentári: „Prečo je celibát taký dôležitý“. Dá sa tým síce ešte urobiť veľké veci, ale potom už nebude existovať „celostná existencia viery, celková odovzdanosť Bohu a ľuďom, duchovný život ako povzbudenie pre všetkých“.
Práve „ako radikálny protinávrh, ako napomínanie a provokácia vo svete zaľúbenom do seba, ktorý pozná už iba pôžitok a maximalizáciu ziskov je celibát dôležitý,“ ako napísal Günther. „Pochopenie toho nám padne ľahko, ak sa hovorí o Matke Terézii či Dalajlámovi, no tu a dnes v kňazoch a rehoľných sestrách sa toto znamenie už nespoznáva“. A kladie si otázku: „Mohol by sa duchovný život rešpektovať už iba ak je exotický alebo historický?“
„Mnohí teológovia, nemálo kňazov, ba aj niektorí biskupi sa otvorene alebo ukradomky vyslovujú za zrušenie celibátu. Katolíci už nechápu samých seba, to čo im hlása duch doby sa im zdá rozumnejšie ako ich vlastná tradícia viery a Cirkvi. Pritom je odrádzanie tých málo mladých mužov, ktorí sa ešte na kňazstvo pripravujú, vedľajším efektom tejto debaty. Veď ako sa majú vydať na tú ťažkú cestu, ak im spoločnosť ukazuje dlhý nos a vyhlasuje ich v zásade za hlúpych?“ –zg-

‚Pre Pána je ľahké zvrátiť históriu‘

Augsburg, 21.2.2017 (kath.net) 020 249 – „Pre Pána je ľahké históriu totálne zvrátiť – a my si s tým neporadíme, my nemáme tušenia, čo všetko Pán môže urobiť“, ale to potrebuje našu „spoluprácu“. Ľudia podceňujú, do akej miery to závisí od človeka „tak, akoby už všetko bolo pevne určené“. Ale „možno nie je ešte všetko pevne určené? „Možno sú veci, pri ktorých Pán hovorí, to a to by som v Európe rád urobil,“ no hľadá tých, ktorí pritom budú spolupracovať. Na toto poukázal Johannes Hartl z nemeckého Augsburgu. Známy riaditeľ Modlitbového domu v Augsburgu, otec rodiny, spisovateľ a katolícky teológ mal pred niekoľkými dňami prednášku na tému „Pôst – za prelom v Európe“. Hartl postavil otázku: „Pane, aká je tvoja výzva dnes, tento rok?“
Hartl sa v tejto súvislosti sústredil na súčasný politický vývoj. V roku 2017 sa vzhľadom na brexit nastoľuje otázka: ako to pôjde s EÚ ďalej? Zostane takou, akou bola doteraz? Vzhľadom na Európu má Boh podľa neho „definitívne“ jasný názor na dve témy: „Prvou je: Európa zabudla na Boha.“ Tak sa začiatok uplynulého desaťročia „celkom vedome“ nezahrnul do Európskej ústavy. A druhou je: „Ak sa v nejakej spoločnosti bezprávie nazýva právom a síce prelievanie nevinnej krvi.“
A rok 2017 je preto taký „napínavý“, lebo „sa spoločensky a politicky hýbu veci, o ktorých sme si ešte pred niekoľkými rokmi mysleli, že sa nepohnú.“ Hartl uviedol príklady, z ktorých jeden má do činenia aj s Trumpom“ a o ktorom mnohí medzi vami majú extrémny názor za, či proti.“ Zaujímavé však je, že „ten človek sa vôbec stal prezidentom“. Pretože „všetci, ktorí majú čo hovoriť“, politici, médiá, hollywood zastávali názor, že Trump sa nesmie v nijakom prípade stať americkým prezidentom. – „a on sa stal!“. To otvára priestor možnostiam. No z toho sa učíme, že priebeh histórie „často nie je taký jasný, ako si myslíme“.
Po druhé, za veľmi krátky čas sa stalo témou, „či je potrat v USA naďalej legálny, alebo nie“ a či bude naďalej tak podporovaný ako doteraz -„a tu zrazu zbadáš: história sa môže zvrátiť úplne iným smerom“.
Po tom, čo sa v ostatnom desaťročí EÚ hýbala skôr „preč od tradičných hodnôt smerom k silnejšiemu internacionalizovaniu a liberalizovaniu hodnôt“, je teraz napínavé pozorovať, že východoeurópske krajiny zrazu chcú mať v ústave, že „manželstvo“ môže existovať iba medzi mužom a ženou. To je zaujímavé, pretože od r. 1968 sa „táto agenda stále len rozvíjala viac smerom k liberalizácii a rozlúčke s tradičnými hodnotami v Európe a USA. „A teraz sme sa dostali do bodu, keď pozorujeme: moment – je možné, že sa to zvráti naspäť.“ „Máme sklon premýšľať o histórii priamočiaro.“ História však „robí úžasné zvraty k dobrému, alebo aj k negatívnemu“.
Napríklad v 20. rokoch si väčšina ľudí myslela, „že ďalšia vojna je nemožná“. „Už nikdy vojna,“ znelo jedno z hesiel po prvej svetovej vojne a iba málokto čakal, „že o niekoľko rokov môže vzniknúť taký bezprávny režim, ako nacistický a svet zvrhne do priepasti“.
Naopak v rokoch 1950 až 1985 si takmer všetci „mysleli, že je len otázkou času, kedy dôjde k veľkej atómovej vojne medzi Ruskom a Amerikou“. Ak by niekto v r.1985 povedal, že o niekoľko rokov celý tento systém skolabuje bez jediného výstrelu, tak by sa mu vysmiali.
Čína, kde boli státisíce či možno milióny kresťanov v „kultúrnej revolúcii“ za komunizmu zavraždené, sa v budúcich asi desiatich rokov stane „krajinou s najväčším počtom kresťanov na svete“.
„A ak bude rýchlosť obrátení v arabskom svete a tu u nás takto pokračovať, bude pre Pána ľahké celý Blízky Východ politicky a nábožensky úplne prevrátiť.“
Teológ ďalej vyjadril „nepochopenie a úžas nad tým, koľkí kresťania politické dianie triedia výlučne podľa normálnych politických meradiel“ a nekonečne sa rozhorčujú na tými či onými „celkom zlými – vy už viete, nad kým momentálne najviac“. „My, ako kresťania, sme povolaní k väčším veciam, ako sa politicky dať na stranu nejakého tábora, pretože Pán môže povolať, koho sám chce. Pán dokáže svoje stratégie realizovať aj nám najnepochopiteľnejším spôsobom“ a je „hlúpe nechať sa unášať každou najnovšou vlnou názorov“. To, čo má Pán v úmysle je občas podstatne väčšie. –zg-

Spokojnosť kňazov nezávisí od veľkosti fary

Viedeň, 21.2.2017 (kath.net/KAP) 020 248 – Nie veľkosť fary určuje spokojnosť, zdravie a výkonnosť duchovného pastiera, ale skôr „miestna klíma“, k čomu patrí zvlášť ocenenie a spolupráca. Vyplýva to zo štúdie Viedenskej arcidiecézy, ktorú 17. februára prezentovali 500 cirkevným predstaviteľom vo Viedenskej aule vedy. Generálny sekretár vikár Nikolaus Krasa, vedúca pastoračného úradu Veronika Prüllerová-Jagenteufelová a vedúci štúdie Prof. Christoph Jacobs, pastoračný psychológ a sociológ, informovali o výsledkoch prieskumu v rámci viedenskej diecéznej reformy.
Na jeseň 2016 dostalo všetkých 1361 pastierov Viedenskej arcidiecézy – kňazi, diakoni a laickí pastorační asistenti, nemocniční kapláni a kňazi starajúci sa o mládež dotazník. Odpovedalo 55 percent, pričom výsledky sú reprezentatívne aj za tých, čo sa neozvali, ako povedal vedúci štúdie Prof. Jacobs. Išlo hlavne o životnú a pracovnú situáciu kňazov.
Viedenskí duchovní pastieri sa majú prekvapujúco dobre – tak znie hlavný výsledok. Sú spokojní s prácou s ľuďmi, problémy „psychického vyhorenia“ sú zriedkavé. Najlepšiemu zdraviu sa tešia kňazi, ktorí pracujú v tíme a už vôbec, ak sú nasadení podľa schopností a v osobnom živote sa zameriavajú na spiritualitu. To druhé označil Prof. Jacobs ako dôležitú „páku“ budúcnosti pre pozitívne zmeny v spokojnosti kňazov so životom či s ich identifikáciou v povolaní.
No Prof. Jacobs hovoril aj o „neuralgických bodoch“: Kňazi a diakoni sú zvlášť postihnutí nadváhou, majú málo pohybu a konzum alkoholu je u všetkých kňazov povážlivo vysoký. „Každý štvrtý by sa mal poradiť s lekárom, či nie je jeho konzum alkoholu závislosťou,“ vysvetlil. „Ide tu o riziko povolania, keďže kňazi majú príliš mnoho príležitostí jedla a pitia. „Zdravotná iniciatíva a vedenie v tomto ohľade by pomohlo,“ povedal expert z nemeckého Paderbornu.

Celibát – pre každého štvrtého
Až 72 percent viedenských kňazov uviedlo, že celibát pociťujú pre svoju osobu aj pre svoju službu ako „nápomocný“ – čo je výrazne vyšší počet ako v nemeckých diecézach, kde Prof. Jacobs robil podobnú štúdiu v r. 2016. Asi 25 percent kňazov však hovorilo o povinnom celibáte ako o „záťaži“. Na rozdiel od kňazov hodnotili laici v pastorácii manželstvo a rodinu skôr ako záťaž pre pastoračnú prácu.
Kritika opýtaných sa zdvihla hlavne vzhľadom na organizáciu v Cirkvi. „Ak ide o otázky budúcnosti, priority, či dlhodobosť rozhodnutí, vyjadrili sa mnohí skepticky, či arcidiecéza výzvy budúcnosti zvládne. Tento veľký problém sa ukazuje aj v nemeckých diecézach, no viedenskí kňazi posudzujú starostlivosť diecézy o kňazov a pracovníkov oveľa pozitívnejšie.
Špecifikom Viedenskej arcidiecézy je tiež, že mnohí kňazi sú z iných kultúr. Napätia z toho vznikajú zvlášť o obraze kňaza. Mnohí si želajú jeho „celkom silnú pozíciu“, kým iní vidia ako hlavných aktérov veriacich. „Je veľkou výzvou, aby sa o týchto postojoch diskutovalo,“ povedal prof. Jacobs.

Diecézna reforma: Skepsa pri zmene štruktúr
Nijaký vplyv na spokojnosť a zdravie, ale enormný význam pre každodenné pôsobenie má prebiehajúca diecézna reforma vo Viedni, ktorá sa začala pred 5 rokmi pod heslom: „Misie, mládež, zmena štruktúr“. Túžba po zmene je v arcidiecéze „veľmi silná“, súčasne však aj skepsa najmä voči zmenám vo farských štruktúrach – s 50 percentami. Laickí pastieri sú tu otvorenejší ako kňazi. Asi 22 percent kňazov reformu úplne odmieta. Vládne dojem, že arcidiecéza stojí „ešte len na začiatku procesu a je veľa čo robiť“.
Sú tu tri veľké skupiny: dve najväčšie so 40 percentami sú tí „liberálni konzervatívci čo do štruktúry“, tí reformy síce schvaľujú, ale chcú zachovať farské štruktúry a 38 percent tvoria „idealizujúci reformátori“, ktorí sú za každú reformu. Potom sú tu „klasickí zachovávatelia“ – 21 percent, ktorí sa usilujú udržať to, čo im je dôležité. …

Za „lepšiu spoluprácu s „centrálou“
V spolupráci vedenia arcidiecézy s kňazmi je treba ešte zlepšenie. Treba vybudovať ponuky duchovného prehĺbenia a exercícií, ako aj pomoc na ochranu zdravia kňazov. Potvrdený bol proces vývoja arcidiecézy najmä tímová práca, „na charizmu orientované pôsobenie“ a vytváranie väčších pastoračných jednotiek, ako povedal generálny vikár Krasa. Sú potrebné opatrenia na zmeny v sprevádzaní kňazov a v ich osobnom rozvoji. Cieľom musia byť „fungujúce pastoračné tímy na mieste, ktoré môžu spolupracovať s farnosťami“. –zg-

Anglicko: Dieťa iba s 2% mozgu sa krásne vyvíja

Abbeytown, 21.2.2017 (kath.net/pl) 020 247 – Iba dve percentá normálnej mozgovej hmoty kvôli vodnatej hlave a spina bifida (otvorený chrbát). Dieťa možno nikdy nebude schopné života. Tak znela zdrvujúca diagnóza, ktorú dostali Noahovi rodičia počas tehotenstva matky. Päťkrát radili lekári nenarodené dieťa dať potratiť. Shelly a Rob Wall zo severozápadného anglického Abbeytownu sa rozhodli proti potratu, no vzhľadom na triezve fakty išli si už pozrieť detské rakvičky. Po pôrode operatívne uzavreli otvorenú ranu na chrbte dieťatka a nasadili vývod na vypustenie vody z mozgu. Rodičia si zobrali malého Noaha domov a s veľkou láskou sa o neho 24 hodín denne starali.
A potom sa stalo niečo, čo nijaký lekár ani špecialista nedokázali predpovedať: Noahov mozog začal rásť! Vo veku troch rokov mal už 80 percent normálnej mozgovej hmoty. Navyše chlapček sa aj vďaka vytrvalej a úžasnej podpore rodičov vynikajúco vyvíja. Noah je radostné dieťa, ktoré veľa hovorí, smeje sa a je veľmi vnímavý. Svoju lásku vyjadruje slovom aj skutkom. Dnes už má štyri roky a učí sa prvé písmená písať a čítať. Ešte sedí na vozíčku, ale očakávaná operácia možno aj tu pomôže. –zg-

Nemal takmer mozgovú hmotu – lekári radili potrat – no po narodení mozog zázrakom rástol! V angličtine.

Medžugorie: Pápež za zriadené prijímanie pútnikov

Vatikán, 21.2.2017 (kath.net/KAP) 020 246 – Pápežovi Františkovi záleží na tom, aby v pútnickom mieste Medžugorie bolo „usporiadané pastoračné prijímanie pútnikov“. Vyhlásil to arcibiskup Henryk Hoser v pondelok v Rádiu Vatikán. Arcibiskupa Hosera pápež menoval 11. februára za mimoriadneho vyslanca pre skúmanie situácie pastorácie v bosnianskom pútnickom mieste. Toto menovanie je výrazom „starosti pápeža“, ako povedal.
„Milióny pútnikov v Medžugorí sú výzvou pre Cirkev a výzvou, aby sa ich prijímanie, ak je to možné, zlepšilo. František chce jasnú a usporiadanú situáciu v Medžugorí, aby sa na mieste preskúmalo situáciu a pritom sa možno aj spoznali šance, ktoré sa tu ponúkajú,“ zdôraznil poľský arcibiskup
Sám ešte nikdy nebol v Medžugorí, a chápe sa ako niekto, kto stojí voči existujúcej „nejednote“ medzi pútnickým miestom a príslušnou Mostarskou diecézou neutrálne, ako povedal. „Veď musí ísť o to, aby sa pastoračná starostlivosť zorganizovala v dohode a harmónii s cirkevnou hierarchiou na mieste.“ Bude o tom hovoriť so zástupcami diecézy, s františkánmi a osobami zodpovednými za prijímanie a pastoráciou pútnikov, ako povedal arcibiskup.
Správu s návrhmi, ktorú dá pápežovi, doplní ešte správa vyšetrovacej komisie o pravosti mariánskych zjavení. „To môže potom, dúfajme, prispieť ku konečnému riešeniu, ktoré Cirkev navrhne.“ Hoserov mandát je určený do leta.
„Nie je vylúčená hypotéza, že pápež po tomto skúmaní vymenuje apoštolského administrátora pre Medžugorie. Možno bude treba doplniť štruktúru hierarchie na mieste, aby sa iniciatívy lepšie zladili a mohli byť tak účinnejšie,“ povedal arcibiskup Hoser.

Medžugorie sa skúma od r. 2010
Zjavenia v Medžugorí sa mali začať 24. júna 1981 šiestim vizionárom. V Katolíckej cirkvi sú však sporné. Najmä príslušná diecéza sa vyjadrila k zjaveniam kriticky, zatiaľ čo františkáni svätyne dianie prijímajú pozitívne. Biskupská konferencia v r. 1991 sa vo smerniciach vyjadrila k javu zdržanlivo a oficiálne púte zakázala.
Už v r. 2010 pápež Benedikt XVI. zriadil vyšetrovaciu komisiu pod vedením kardinála Camilla Ruiniho. Tá predložila výsledky v r. 2014 Kongregácii pre náuku viery. Pápež František doteraz s rozhodnutím váha.

USA: Zomrela ‚Jane Roe’ Norma McCorveyová

Katy, 21.2.2017 (kath.net/LSN/jg) 020 245 – Norma McCorveyová, ktorá od pseudonymom „Jane Roe“ bola žalobkyňou v známej kauze v USA známej ako „Roe versus Wade“, zomrela 18. februára vo veku 69 rokov v domove seniorov v Texase.
Rozsudkom „Roe v. Wade“ Najvyšší súd USA legalizoval potrat McCorveyová sama nikdy potrat nemala. V neskorších rokoch zmenila názor a stala sa presvedčenou ochrankyňou života. Vsadila všetko na to, aby rozsudok, ktorým sa stala známa, sa znova zrušil.
V r. 1970 žalovala proti zákonu Texasu, ktorý trestal potrat. Uviedla, že jej dieťa bolo počaté pri znásilnení. Neskôr priznala, že to bola lož. Ona osobne bola sotva do prípadu zapojená. Podpísala prísažné vyhlásenie a zastupovali ju dve advokátky. Ju samu nikdy nevypočúvali a nebola na nijakom súdnom konaní, ako informovala. Rozsudok súdu sa dozvedela v r. 1973 z novín.
Medzičasom sa jej dieťa už narodilo. Norma McCorveyová dala dcéru na adopciu. Až do smrti nemala s ňou nijaký kontakt.
V 80. rokoch sa angažovala v hnutí za potraty. V r. 1992 začala pracovať v potratových klinikách. O tri roky neskôr sa skupina ochrancov života nasťahovala priamo ku klinike, v ktorej pracovala. Stretnutiami s odporcami potratu si McCorveyová uvedomila, aké bezprávie sa v jej klinike deje.
Kontakt s ochrancami života ju priviedol aj ku kresťanskej viere. Najprv bola členkou slobodnej cirkvi a v r. 1998 konvertovala do Katolíckej cirkvi. –zg-

Müller: Katolícka cirkev nie je ‚pápežská cirkev‘

Prefekt Kongregácie pre náuku viery v knihe o pápežovi varuje pred kultom osobnosti

Vatikán, 20.2.2017 (kath.net/KAP) 020 244 – Kardinál Gerhard Ludwig Müller sa vyslovuje za opatrnú decentralizáciu Katolíckej cirkvi.
„V zmysle novej evanjelizácie musia biskupi, synody a biskupské konferencie prevziať väčšiu zodpovednosť vrátane ‚istej vieroučnej kompetencie,“ píše prefekt Kongregácie pre náuku viery v novej knihe, ktorá vyšla 20. februára vo vydavateľstve Herder vo Freiburgu.
Pápež František však svojou požiadavkou „hojivej decentralizácie“ nedal nijaký „signál zmeny smeru, či revolúcie vo Vatikáne“. „Separatistické tendencie a povýšenecké správanie“ škodia Katolíckej cirkvi. Biskupská konferencia nemôže nikdy „vydávať osobitné záväzné dogmatické vyhlásenia, či dokonca relativizovať záväzné dogmatické vyhlásenia a konštitutívne sviatostné štruktúry“. Konkrétne príklady toho, o čom budú biskupské konferencie môcť v budúcnosti rozhodovať sami, neuviedol.
V knihe mu nejde o teologický traktát, ale o to, „aby sme teda nezriadili niečo, čo stratilo svoje živé korene a potom môže byť ako na mŕtvy strom možno pekný pohľad, no ten postáva v krajine bez života,“ ako povedal kardinál Müller v interview pre Rádio Vatikán. Katolícka cirkev nie je nijaká „pápežská cirkev“, pretože jej centrom je sám Kristus. Pápež je dôležitý pre jednotu celej Cirkvi vo viere, čo sa však nesmie chápať centralisticky. „Nemožno slúžiť pápežovi, ak sa okolo neho realizuje kult osobnosti,“ povedal prefekt.
Nebezpečenstvo vidí kardinál v tom, že v médiách zaznieva už iba hlas pápeža, „zatiaľ čo spôsob pohľadu na prirodzený stav Cirkvi je vlastne iný“. „Pôvod kresťanstva tvorí oveľa viac konkrétne zhromaždenie. Oslavovanie pápeža škodí tomuto úradu viac, ako mu osoží. Varovať treba aj pred prehnanými očakávaniami, pretože tie by sa pri predvídateľnom zvrátili na pravý opak. Slabosti a hranice sú však súčasťou bytia každého človeka a tým aj oficiálnych predstaviteľov Cirkvi.“
V knihe s názvom „Pápež – vyslanie a poslanie“ vysvetľuje nemecký kardinál tento úrad a jeho historický vývoj. Ťažisko tu tvorí aj kontroverzia o pápežovi medzi katolíkmi a protestantmi. –zg-

Biskup vyzýva „rušiť“ Trumpovu politiku

Washington, 20.02.2017 (KAP) 020 243 – Dôraznými slovami vyzval biskup zo San Diega, Robert McElroy, k „odporu proti neľudským opatreniam vlády Donalda Trumpa“. Rovnako ako sa nový prezident prezentoval ako „narušiteľ pokoja“ vo volebnom boji, tak sú teraz potrební „narušitelia pokoja“, aby sa postavili na odpor proti jeho politike a podporovali „znovuvybudovanie politiky USA“, ako povedal biskup 18. februára na Svetovom stretnutí sociálnych hnutí v Kalifornii. Konferencii v Modeste poslal pozdrav aj pápež.
„Rušení“ musia byť tí, „ktorí chcú poslať vojakov na naše ulice, aby odsunuli ľudí bez papierov a pritom oddelili matky a otcov od rodín“. „Musíme rušiť tých, ktorí utečencov nenazývajú bratmi v núdzi, ale nepriateľmi. Musíme rušiť tých, ktorí nás školia vidieť moslimov ako vyvolávačov strachu namiesto ako Božie deti. Musíme rušiť tých, ktorí chcú zobrať chudobným zdravotnícku starostlivosť a dokonca deťom stravovacie lístky a programy výživy.“
McElroy spochybnil pred 600 účastníkmi hospodársky systém v USA. „Treba zvážiť, či dáme koncernom ešte viac slobôd alebo radšej nový smer, ktorý zabezpečí ľudskú dôstojnosť a verejné blaho. Cirkev musí svojou sociálnou náukou jednoznačne stáť po boku ľudí bez moci, domova a práce.“
Biskup potom obhajoval často kritizovanú obžalobu pápeža – „toto hospodárstvo zabíja“. Táto výpoveď sa často plní, ako povedal McElroy.

Arcibiskup: Trump sa zahráva so životom
Už deň predtým arcibiskup Los Angeles, José Gomez, vyzval k reforme prisťahovaleckej politiky USA a odsúdil prax odsunu Obamu a najmä Trumpa. „Nová vláda sa vyznačuje ostrým tónom, ľahostajnosťou a krutosťou, zahráva sa s emóciami ľudí ako aj so životom a budúcnosťou. To nie je správne,“ povedal Gomez. Každý človek je osobou aj „bez papierov“.
V Gomezovej arcidiecéze Los Angeles žije milión migrantov bez povolenia pobytu. … –zg-

Nové ‚aktuality Zlého‘ u témy potrat

„Diabol, ten vrah a potratár číslo jedna, je vynaliezavý a úspešný.“ Komentár pre kath.net: Biskup Andreas Laun

Salzburg, 20.2.2017 (kath.net) 020 242

Téma potrat! Nie už zasa, už som toľko o tom písal, ba písať musel! Prečo musel? Lebo sa to stále znova nanucuje pre nové a nové „aktivity Zlého“, na ktoré sa doteraz nepomyslelo, ani pomyslieť nemohlo. Diabol, ten vrah a potratár číslo jedna, je vynaliezavý a úspešný!
Čo tým myslím? Prvou nehoráznosťou je: ľavicou aj mnohými dobrými kresťanmi od počiatku prenasledovaný nový prezident USA Trump sa odvážil narušiť usmrcujúci priemysel nenarodených detí svojím rozhodnutím zavrieť finančný kohútik mocnej potratovej organizácii „Planned Parenthood“ (PPH)! Nasledoval príval nenávistného cunami na muža, ktorý sa postavil tomu nenásytnému krvavému opojeniu, cunami, ktoré zrejme dlho neopadne.
Ďalší škandalózny následok: iné európske štáty chcú teraz „pomôcť“ zalátať finančnú dieru spoločnosti PPH! Prirodzene bez opýtania sa svojich občanov: peniaze z daní pre peklo. Je to ako keby sa Osvienčim, či Archipel gulag financoval z iných krajín! Tento boj „všetci proti Trumpovi“ je podnetom pre mnohé krajiny preveriť, ako sú financované filiálky RRH v ich krajine! A potom by sa malo Trumpa napodobniť! Bola by to náprava, pretože víťazné ťaženie svetovej liberalizácie potratu sa začalo na slobodnom Západe, najprv v USA a potom takmer vo všetkých krajinách!

Dobrá správa: McCorveyová, jedna zo žien, ktoré liberálny zákon v USA presadili, sa stala hlboko veriacou katolíčkou a svoju úlohu pri legalizácii potratu nazvala najväčšou chybou svojho života.

Dnešná situácia by mala byť podnetom a príležitosťou historicky sa zamyslieť: So slobodným potratom vlastne nezačali USA, ale Lenin a Stalin, teda komunisti. A nezatušujme ani to, že Hitler síce potrat zdanlivo zakázal, ale len pre nemecké ženy, pre Slovanov ho chcel a Martin Bormann vyvinul na to program.
No je dobré vedieť – PPH a vlastne celý ľavicový Západ“ sú v tejto otázke v diablovej spoločnosti – Stalina a Hitlera!
Ale Európa, ktorá je taká hrdá na svoju „štátoprávnosť“, ju s potratmi detí dávno tiež potratila a je tu nový škandál. Pod tlakom prostredia sa musel lekár vzdať svojho miesta, lebo nechcel, aby sa v jeho klinike robili potraty. Kde zostáva taký zvyčajný protest inak veľmi citlivých dobrých ľudí? A nepočuť nič ani o tých, ktorí chcú v USA dobrovoľne financovať potraty, aby nahradili plat lekára!
A ďalšie škandály sa objavujú – bez konca. Zákony proti tým, ktorý sa vyjadrujú proti potratu a robia „propagandu“ životu, ktorí oslovujú ženy a pokúšajú sa im pomôcť!
Ďalší nový škandál je v tomto príbehu: Len nedávno španielska liberálna politička Beatriz Becerra Basterrechea v Európskom parlamente v Štrasburgu podala návrh, aby štáty EÚ zabezpečili, „aby vo všetkých nemocniciach bolo minimum lekárskych odborníkov, ktorí robia potraty“. V správe sa zastával názor, že rastúci počet lekárov, ktorí odmietajú robiť potraty, predstavuje „nebezpečenstvo pre zdravie a práva žien“.
Všade to isté: Krvilačnosť, ktorá požaduje zabíjanie detí, požaduje, aby sa zakázali všetky obmedzenia, aj keď je to iba morálna podpora! A to všetko v mene „ľudského práva na potrat“, čo zvracia základnú ideu ľudského práva – lepšie Božieho práva – na pravý opak.
A to, že absolútne nenásilní ochrancovia života už boli odsúdení na vysoké pokuty, by sa malo tiež spomenúť. A ostatný škandál: francúzsky parlament schváli zákon o trestaní tzv. „chybných informácií“ o potrate. Ochrancom života, ktorí zastávajú svoj názor, hrozia dva roky väzenia. S hlbokým smútkom možno iba ironicky povedať: Týmto zákonom by sa mohlo a malo zavrieť všetkých, ktorí o potrate „hovoria vábivo“ a ľudí tak chybne informujú! Úbohé Francúzsko, ako hlboko si kleslo! Možno len dúfať, že rozumní Francúzi, ktorí milujú pravdu a slobodu, sa ešte presadia!
Príznačné pre tieto škandály je veľké mlčanie feministiek vzhľadom na násilie voči ženám, ktoré nútia na potrat, aj propaganda a ,,mnohé potraty detí len preto, že sú dievčatká a nezodpovedajú želaniu ich tvorcov („rodičov“ by tu bolo nesprávne slovo!!), o postihnutých ani nehovoriac.
Rovnako treba obžalovať pokryteckých politikov, ktorí sa sťažujú na pokles pôrodnosti, ale súčasne deti, ktoré prichádzajú, nechávajú zabíjať! Potrat je takmer najhorším násilím na ženách! Ženy plačú, keď nemajú deti a súčasne sa im nahovára, že je pre nich blahom ísť na potrat. To robili nacisti – pozri Martin Bormann takisto!
Európska štátoprávnosť a európske hodnoty – kdeže sú? Milí imigranti verte nám mnohé, ale toto nie, orientujte sa zákonom, ktorý Boh vpísal aj do vašich sŕdc! Potom sa môžeme spoločne očistiť, vy od omylov v Koráne a my od našich bezprávnych zákonov!

‚Nestratíte iba rozum, vy stratíte svoju dušu’

Varovanie pred okultnými praktikami a čiernou mágiou

Dublin, 20.2.2017 (kath.net/jg) 020 241 – Jasné varovanie pred všetkými kontaktami s okultizmom vyjadril už zosnulý známy britský herec Christopher Lee na Univerzite v Dubline v r. 2011.
Lee dostal v diskusii po prednáške otázku o fáme, že sa sám zúčastňuje okultných praktík a že vlastní knižnicu s 20 000 zväzkami na túto tému. Herec, ktorý viackrát hral úlohu grófa Draculu, využil príležitosť, aby tvrdenie vyvrátil.
„Nikdy som nemal nič do činenia s okultizmom a účastníkom stretnutia radil, aby sa tým nezaoberali. Stretol som ľudí, ktorí o sebe tvrdili, že sú satanisti, ktorí sa zaoberali čiernou mágiou. Ale ako som už povedal, ja som s tým nemal nikdy nič do činenia.“ A všetkých varoval:
„Nikdy, nikdy, nikdy. Nestratíte iba svoj rozum, vy stratíte svoju dušu.“
Christopher Lee (1922 – 2015) mal po službe v armáde v druhej svetovej vojne dlhú a úspešnú kariéru herca. Naposledy ho diváci mohli vidieť vo filmoch „Pán prsteňov“ a „Hobbit“ v úlohe čarodejníka Sarumana. Vo seriáli „Hviezdne vojny“ stelesňoval postavu Count Dooku. –zg-

Kardinál Zen bráni otázky „dubia“ pápežovi

USA, 20.2.2017 (kath.net) 020 240 – Kardinál Zen z Hongkongu v nedeľu v americkej televízii EWTN bránil známe otázky „dubia“ pápežovi.
„To je veľmi úctivý dotaz štyroch kardinálov. Myslím si, že je ich právom, aby na to dostali odpoveď.“
Kardinál Zen sa okrem toho vyjadril veľmi kriticky o možnej dohode Vatikánu s Čínou: „Myslím si, že pápež je naivný. František má očividne sympatie s komunistami.“ –zg-

Návrat kresťanov do Mosulu: Cirkev proti pomste

Vatikán-Kolín-Bagdad, 20.2.2017 (kath.net/KAP) 020 239 –„Hrozby pomsty sú nezlučiteľné s kresťanskou vierou a vyvolávajú konflikty.“ Uviedol to Chaldejský katolícky patriarchát vo vyhlásení v kontexte návratu kresťanov do oblastí oslobodených od IS, ako informovalo Rádio Vatikán 17. februára. Patriarchát kritizoval tvrdenie Ryana Salema, chaldejského kresťana, ktorý v irackej televízii povedal, že v Mosule bojujúce kresťanské milície sú pripravené pomstiť sa na sunitských moslimoch.
„Pán Salem nehovorí za kresťanské spoločenstvo viery,“ uviedol patriarchát. Postoj pomsty nie je zlučiteľný s kresťanskou morálkou, keďže Kristus nám hlása „pokoj, lásku a odpustenie“. Pri oslobodení Mosulu by sa mali položiť základy etiky. Salem je blízky paramilitantným skupinám v Iraku. Patriarchát sa už viackrát dištancoval od tzv. kresťanských milícií.
Nemecký expert charity Rudi Löffelsend 16. februára pre Kolínske dómske rádio povedal, že návrat kresťanských rodín do východného Mosulu považuje za predčasný: „Nikomu by som to neodporúčal. Nebezpečenstvo IS je ešte veľmi veľké.“ Cez dobre vybudovaný systému tunelov, ktorého stále vychádzali islamskí bojovníci, pracoval IS aj s drónmi, ako povedal Löffelsend. Tie priniesli už mnohé obete irackej armáde, hoci tá má najmodernejšie zbrane. … –zg-

Melánia Trumpová: Otčenáš za Donalda

USA, 20.2.2017 (kath.net) 020 238 – Aké vystúpenie Melánie Trumpovej! Na podujatí amerického prezidenta na Floride v sobotu večer pristúpila krátko pred tým prezidentova manželka Melánia Trumpová (46) k mikrofónu:
„Pomodlime sa,“ povedala publiku. Potom sa začala modliť Otčenáš. Jasajúci dav sa takmer úplne stíšil a mnohí sa na modlitbe zúčastnili.
Potom Melánia ohlásila: „Zostanem si vždy verná a budem vám hovoriť pravdu, a je jedno, čo opozícia o mne hovorí.“ Dodala, že by chcela konať v najlepšom záujme všetkých Američanov a napomáhať iniciatívy pre ženy a deti na celom svete. –zg-

Melánia Trumpová číta Otčenáš za Donalda Trumpa

Ružencová krížová výprava za pokoj vo svete

Jubileum s vďakou za mier v Aleppe

Viedeň, 19.02.2017 (KAP) 020 237 – Stovky veriacich slávili v nedeľu vo Viedni svätú omšu k 70. výročiu modlitbového spoločenstva „Ružencová zmierna krížová výprava za pokoj vo svete“ (RSK), ktoré desaťročia formovalo cirkevný život Rakúska. Svätú omšu vo františkánskom kostole slávil provinciál františkánov Oliver Ruggenthaler.
RSK založil viedenský františkán Petrus Pavlicek (1902-1982), ktorý usiloval o šírenie fatimskej mariánskej zbožnosti v Rakúsku. Historické boli pritom veľké procesie RSK so sochou Fatimskej Panny Márie v r. 1953, 1954 a 1955, na ktorých sa zúčastňovalo asi 80 000 ľudí – na čele s kancelárom Júliusom Raabom a ministrom zahraničných vecí Leopoldom Figlom. Jedným z plodov bolo zrejme aj stiahnutie sa Rusov z Rakúska.
Súčasne so svätou omšou vo Viedni sa vo Fatime konala veľká detská svätá omša k sviatku pastierikov – vizionárov, ktorým sa tam pred 100 rokmi zjavovala Božia Matka. Pápež František bude na tomto jubileu vo Fatima 13. mája.
Dlhoročný vedúci RSK, páter Benno Mikocki, v príhovore zdôraznil, že „spojená modlitba je veľká moc“. Keď pred rokom sýrsky františkán Ibrahim z Aleppa strávil nejaký čas vo viedenskom kláštore, vznikla idea veľkej modlitby za koniec bombových útokov a bojov v rozdelenom meste. „Modlilo sa vyše 100 000 ľudí,“ povedal Mikocki. Medzitým sa vojna aj rozdelenie v Allepe skončili.
Mikocki vyzdvihol, že RSK rovnako ako pápež a Cirkev je vždy aj „politickí“, pretože – ako hovorí František – „spoločenské nasadenie je mimoriadnou formou lásky k blížnemu“. Modlitbové úmysly RSK boli tak vždy aj za svetový pokoj, zmierenie a teda „politické“.
„Podstatné je, že iniciatívy ako RSK nezostanú pri pohľade naspäť, ale v centre bude stáť u nich prítomnosť. Dnes je nová evanjelizácia najdôležitejšia úloha spojená so zrozumiteľným odovzdávaním viery mladým. Mnohí sa totiž netrúfajú priznať, že obsah evanjelia a hlásania viery vôbec nechápu,“ povedal františkán a bývalý kazateľ ľudových misií.
Pred svätou omšou bola tradičná zmierna pobožnosť RSK. Omša sa skončila pobožnosťou pred sochou Fatimskej Panny Márie a zaznela Mariazellská omša Josepha Haydna.

História Ružencového hnutia
RSK bolo od počiatku zvlášť spojené s Fatimou, pretože páter Petrus Pavlicek sa v americkom zajatí v r. 1944 v Cherbourgu po prvý raz stretol so švajčiarskou knižočkou o zjaveniach vo Fatime. Rok po konci vojny sa páter Pavlicek mohol v Mariazelli poďakovať za šťastný návrat zo zajatia.
V Mariazelli v lete r. 1946 vnímal vnútorný hlas, ktorý ho vyzval, aby urobil niečo pre slobodu v obsadených zónach rozdeleného Rakúska a za pokoj vo svete poznačenom začínajúcou studenou vojnou. V priebehu roka, dozrel v pátrovi Petrusovi plán založiť modlitbové spoločenstvo.
Dátumom vzniku RSK je sviatok Obetovania Pána 2. február 1947. Keď páter zhromaždil asi 500 členov, požiadal o cirkevné schválenie. Kardinál Theodor Innitzer, viedenský arcibiskup, ho ochotne vydal v novembri 1947.
Obnovené štatúty RSK potvrdil minulý rok kardinál Christoph Schönborn.
Od 1. októbra 2014 je predsedníčkou RSK Traude Gallhoferová. Kardinál Schönborn je v zmysle štatútov zodpovedný za RSK právne veci a salzburský arcibiskup Franz Lackner za duchovné sprevádzanie. (Informácie: www.rsk-ma.at). –zg-

Pápež František k otepľovaniu a terorizmu

Z posolstva pápeža Františka k Svetovému stretnutiu populistických hnutí v Modeste (Kalifornia) 16.-18.2. 2017

Vatikán, 10.2.2017 (w2.vatican.va) 020 236

… Po prvé, ekologická kríza je reálna. „Veľmi solídny vedecký konsenzus ukazuje, že v súčasnosti sme svedkami rušivého otepľovania klimatického systému. Veda nie je iba formou znalostí, je pravdivá. Je tiež pravdou, že veda nie je nutne „neutrálna“ – často skrýva ideologické názory, alebo ekonomické záujmy. Avšak vieme tiež, čo sa stane, ak poprieme vedu a ignorujeme hlas prírody. Prisvojujem si všetko, čo sa týka nás, katolíkov. Neupadnime do popierania. Čas sa kráti. Konajme. Znovu vás prosím – všetkých vás, ľudí v pozadí vrátane domorodcov, pastierov, politických vodcov – bráňte stvorenie.
Niečo iné je úvaha, ktorú som zdieľal na nedávnom Svetovom stretnutí populistických hnutí a cítim, že je dôležité znova povedať: nijaký národ nie je kriminálny a nijaké náboženstvo nie je teroristické.
Kresťanský terorizmus neexistuje, židovský terorizmus neexistuje ani moslimský terorizmus neexistuje. Oni neexistujú.
Nijaký národ nie je kriminálny, či obchodníkom s drogami, či násilný. Chudobné a najchudobnejšie národy sú napriek tomu obviňované z násilia bez rovnakých príležitostí, rôzne formy agresie a konfliktu nájdu úrodnú pôdu pre rast a eventuálne prepuknú. Vo všetkých národoch a náboženstvách sú fundamentalistickí a násilní jednotlivci – a netolerantným zovšeobecňovaním sa stávajú silnejšími, pretože sa živia nenávisťou a xenofóbiou. Konfrontovaním teroru s láskou pracujeme pre pokoj.

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20170210_movimenti-popolari-modesto.html

„Pápež chce mať Medžugorie v srdci Cirkvi“

Viedeň, 19.2.2017 (kath.net) 020 235 – Michael Prüller, hovorca viedenského kardinála Christopha Schönborna, vyjadril potešenie, že pápež svojím nedávnym rozhodnutím o Medžugorí „ho teraz istým spôsobom potvrdil“. „Nie zjavenia, ale požehnané množstvá pútnikov.“ Prüller to uviedol v komentári vo viedenských katolíckych novinách „Sonntag“.
Pápež František poveril pred niekoľkými dňami arcibiskupa Varšavy-Pragy tým, aby si pozrel pútnické dianie v Medžugorí a podal tam návrhy na dobrú pastoračnú starostlivosť.
„To poukazuje na to, že pápež chce mať Medžugorie pozdvihnuté celkom do srdca Cirkvi,“ napísal Prüller a pripomenul, že rozhodnutie uverejnil 11. februára, na výročie zjavení Božej Matky v Lurdoch. „To vidia pozorovatelia prinajmenšom ako dôkaz sympatií.“
Tlačový hovorca uviedol, že tam už bol a napriek tomu nie je skalopevne presvedčený o mariánskych zjaveniach. „Ale to, čo som tam ja a mnohí iní zažili, je, že modlitba k Božej Matke vedie ku Kristovi.“ –zg-

Archivár: Vatikán ochránil 9600 židov

Vatikán, 19.2.2017 (kath.net/KAP) 020 234 – Vatikán podľa vlastných údajov v rokoch 1943/44 poskytol systematicky ochranu tisícom židov. Vatikánsky archivár Johan Ickx k tomu predložil 17. februára v Ríme konkrétne počty, ako informovalo Rádio Vatikán. Takmer 5000 židov našlo útulok v 280 kláštoroch, 3000 v pápežskej letnej rezidencii Castel Gandolfo, 1460 v katolíckych súkromných domoch, 60 v budovách na exteritoriálnom území a 40 priamo vo Vatikáne.
Tieto počty vyplývajú z aktov Vatikánskeho archívu, ako povedal Ickx na konferencii s názvom „Refugee Policies from 1933 until Today: Challenges and Responsibilities“ (Utečenecká politika od r. 1933 dodnes – výzvy a zodpovednosti). Dohoda z októbra 1943 s nacionálnymi socialistami zabezpečila podľa Ickxa vatikánskym budovám neutrálny štatus.
Dvojdňovú konferenciu od 16. februára zorganizovala „International Holocaust Remembrance Alliance“ (Medzinárodná aliancia pripomienky holokaustu) – IHRA.
K „Dohode s nacionálnymi socialistami“ z októbra 1943 uviedla podrobnosti talianska historička Anna Foa v októbri 2013 v príspevku pre vatikánske noviny „L´Osservatore Romano“. Vtedajší nemecký veľvyslanec pri Svätom stolci, Ernst von Weizsäcker, mohol v rozhovoroch so štátnym sekretárom pápeža Pia XII., kardinálom Luigim Maglionem, výslovne alebo implicitne uzavrieť „istý druh paktu s Vatikánom“, napísala pani Foa. Toho sa nemeckí okupanti však v každom prípade držali iba čiastočne.
Weizsäcker pri rokovaniach s kardinálom Maglionem konzultoval ministra zahraničných vecí Joachima von Ribbentropa. Ten súhlasil s „neutralitou Vatikánu“, ak Svätý stolec potvrdí nemeckým oddielom v Ríme „dobré správanie“. A 29. októbra 1943 uverejnili „L´Osservatore Romano“ informáciu, že nemecké oddiely rešpektovali Rímsku kúriu a mesto Vatikán. –zg-

Mexiko: Socha pápeža „stráži“ hranice s USA

Mexiko-City, 18.2.2017 (KAP) 020 233 – Päť metrov vysoká socha pápeža Františka stráži od 17. februára večer hranicu medzi Mexikom a USA, ako napísali mexické noviny „Excelsior“. Socha na hraničnom priechode dvojice miest na Rio Grande Ciudad Juarez/Mexiko a El Paso/Texas pripomína historickú návštevu pápeža na hranici 17. februára 2016. Sochu umelca Pedra Francisca Martineza posvätil diecézny biskup José Torres Campos (Ciudad Juarez) a starosta Enrique Serrano ju odhalil. Martinez vytvoril sochu z bronzu a zlial do nej tisíce kľúčov obyvateľov mesta.
František navštívil tento úsek hraníc presne pred rokom a slávil tam svätú omšu, na ktorej sa zúčastnili aj veriaci z americkej strany hraníc. Na tlačovke pri lete zo Ciudad Juarez do Ríma sa kriticky vyjadril o plánoch Donalda Trumpa postaviť tam múr. „Niekto, kto len na to pomyslí na to stavať múry … a nie mosty, nie je kresťanský,“ vyhlásil František. Trump reagoval rozhorčene: „Ak hlava cirkvi spochybňuje vieru jednotlivca, je to hanebné,“ napísal na Twitteri.
„Socha pápeža na hranici je symbolom solidarity a lásky,“ povedal sochár Martinez podľa médií. Jedno rameno pápeža ukazuje paralelne s Rio Grande, ktorá tvorí hranicu medzi Mexikom a USA. –zg-

Kardinál Maradiaga odmieta kritiku práce C9

Vatikán, 18.2.2017 (kath.net/KAP) 020 232 – Koordinátor Rady kardinálov (C9) pápeža Františka, kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga, odmietol kritiku údajne preťahujúceho sa pokračovania reformy kúrie.
„Niekedy sa nás pýtajú, že čo Rada kardinálov vôbec robí, keď nevidno nijaké výsledky. Ale výsledky tu sú, iba že nerobia vždy toľko hluku,“ citovalo Rádia Vatikán honduraského kardinála v sobotu. Kardinál Maradiaga poukázal na to, že Rada kardinálov už realizovala 18 reformných plánov.
V apríli 2013 pápežom Františkom zriadená Rada kardinálov pre reformu kúrie sa doteraz stretla 18 krát, naostatok minulý pondelok a zasadala do stredy. Medzi kardinálmi rady je aj mníchovský kardinál a predseda Biskupskej konferencie Nemecka, Reinhard Marx.
Mnohí pozorovatelia nevidia v súčasnosti nijakú celkovú koncepciu, či jasné perspektívy reformy Rímskej kúrie. Nanovo usporiadané boli doteraz predovšetkým ekonomická a mediálna oblasť, ako aj kompetencie pre laikov, rodinu, ľudské práva a humanitárnu pomoc.
Želanie zásadnej prestavby rímskej centrály Cirkvi vyjadrilo konkláve kolégia kardinálov v marci 2013. –zg-

Láska premieňa srdcia: Z nepriateľov sa stanú priatelia

Odkiaľ berieme silu na lásku k nepriateľovi?

Nedeľná homília: Profesor morálnej teológie Jozef Spindelböck

Rakúsko, St. Pölten, 18.2.2017 (kath.net/St. Joseph) 020 231

7. nedeľa cez rok A (19.2.2017)
L1: Lev 19,1-2.17-18; L2: 1 Kor 3,16-23; Ev: Mt 5,38-48

Milí bratia a sestry v Pánovi!
Prikázanie lásky k nepriateľom, ktoré Ježiš dáva svojim učeníkom, ďaleko presahuje to, čo si my ľudia predstavujeme a čo z vlastných síl dokážeme splniť!
Ako má byť možné milovať nepriateľa?
Sú prirodzene aj ľudia, ktorí hovoria: „Ja taký problém nemám. Pretože ja nemám nepriateľov.“ Môže byť pekné, že z nášho hľadiska nemáme nepriateľov a predsa to nie vždy závisí od nás samých, ako sa k nám iní správajú. Sú tu skúsenosti očividného nepriateľstva z ničotných, či ťažko pochopiteľných dôvodov. Nezriedka sa stáva, že dokonca príslušníci rodiny, známi, alebo priatelia sú pre nás problémom, alebo na nás doliehajú, bez toho, že by sa preto stali našimi nepriateľmi. Ale dokonca aj vtedy nám padne láska a trpezlivosť niekedy veľmi ťažko!
Keď Ježiš svojim poslucháčom predniesol prikázanie lásky k nepriateľom ako rozšírenie lásky k blížnemu, vedel, čo na nich nakladá. V Starom zákone bola láska k blížnemu známa a dôležitá: „Miluj svojho blížneho ako seba samého“ (Lev 19,18b). Blížny bol podľa chápania zbožných Židov predovšetkým príslušník vlastného národa. No do tejto výzvy rešpektovania, účasti a starostlivosti o blížneho sa zahrňovali aj cudzinci a otroci. Výslovné prikázanie milovať nepriateľa neexistovalo, hoci aj v Starom zákone boli príklady na správanie, keď sa nepriateľovi robilo dobre namiesto zla. Tak Dávid viackrát ušetril život kráľa Saula, ktorý strojil proti nemu úklady (porovn. 1 Sam 24 a 26).
V žalmoch modliaci sa človek stále znova prednáša Bohu tieto skúsenosti: že jeho život je v nebezpečenstve a že na neho iní ľudia nepriateľsky útočia. Modliaci sa človek sa úplne zveruje Bohu a vie, že iba on sám ho môže chrániť a aj ho bude chrániť. Život nášho Pána Ježiša Krista tu na zemi bol poznačený skúsenosťami rôzneho druhu: Jeho posolstvo neprijímali všetci dobre, nie všetci v neho verili. Ba sformovala sa vplyvná skupina ľudí, ktorí nášmu Pánovi striehli na život a nakoniec ho vydali na smrť na kríži. Vo všetkom bol však Ježiš zameraný na spásu ľudí. Nikoho nevylúčil zo svojej lásky, aj keď niekedy vážnymi slovami vyzýval ľudí k obráteniu. Ešte blízko smrti odpustil svojim mučiteľom a práve takto podal príklad hrdinskej lásky k nepriateľom! Prečo však by sme mali my podľa tohto príkladu a vyzvania Ježiša milovať svojich nepriateľov? Prinesie nám to niečo a či nakoniec na to oveľa viac nedoplatíme? Mnohí žijú tak, že si hovoria: „Každý si je sebe samému blížnym. Mysli najprv na seba a potom možno aj na druhých.“
Ježiš pripomína, že Boh, náš nebeský Otec, je dokonalý. A v tejto jeho láske necháva vychádzať slnko nad zlými aj dobrými. Všetkým preukazuje svoje dobro. To nás niekedy irituje, pretože máme dojem, že zlým ľuďom sa vodí rovnako dobre, či dokonca lepšie ako dobrým.
A k tomu sa pridáva ešte niečo: veď ide o večnú spásu každého jedného človeka, pretože my všetci sme boli stvorení na Boží obraz a vykúpení prevzácnou Kristovou krvou od našich hriechov a všetkého zlého. Kto je dnes ešte naším nepriateľom, môže byť už zajtra naším priateľom. Aj človek, s ktorým máme problém a ktorý je nám deň čo deň na ťarchu a dolieha na nás, je napriek tomu v Božích očiach vzácny a hodnotný. Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil (porov. Ez 33,11). Sme vyzvaní preukazovať lásku všetkým ľuďom a modliť sa za spásu všetkých. Práve fatimské posolstvo obsahuje prosbu Božej Matky modliť sa práve za najúbohejších hriešnikov a najmä v ruženci ich zverovať Bohu.
Dokiaľ človek žije, nie je pre neho príliš neskoro na to, aby sa obrátil. Nie nám prislúcha súdiť dobro či zlo človeka, pretože iba Boh sám je sudcom ľudského srdca. My súdime povrchne a podľa vonkajšieho zdania, Boh však vidí a pozná všetko.
Odkiaľ však vezmeme silu k láske voči nepriateľovi? Tú rozhodne nemáme zo seba samých. Musí nám ju dať Boh vo svojej milosti. A on to aj robí, ak sa s ním spojíme v modlitbe, v prijímaní sviatostí a v dielach lásky. Aj keď nám občas padne ťažko vyčariť úsmev, či povedať dobré slovo niekomu, kto si to podľa nášho úsudku nezaslúži: to všetko prináša plody pre večnosť a určite nie je nadarmo. Božia láska nepozná nijaké hranice – obsiahne dokonca tých, ktorí sa stavajú k Bohu nepriateľsky a ktorí ho odmietajú. Boh chce spásu všetkých ľudí, preto máme a smieme aj my v jednote s Ježišom Kristom dať priestor láske, ktorá chce všetkým neustále dobro a nikomu nikdy nič zlé. Tak sa nepriatelia stávajú priateľmi a nakoniec všetci spoločne účastníkmi na nebeskej blaženosti. Amen.

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

Modlitba za Svätého Otca
Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *