Medjugorje bez podávania Eucharistie na ruku

Pápežský legát pre Medjugorje mons. Henryk Hoser nariadil, že sväté prijímanie sa môže v Medjugorje podávať len do úst. Podávanie na ruku zakázal.
Hlavným dôvodom je zabrániť zneucteniu premenených hostií, ktoré sa tu predávali až za 500 €. Podávanie na ruku podporuje znesväcovanie Najsvätejšej Sviatosti, bezmyšlienkovitosť, satanizmus, zvedavosť a mágiu, aj výstredné formy zbožnosti.
Mladá Poľka Agnieszka Rzemieniec iniciovala vznik medzinárodného komitétu, ktorý zhromaždil už viac ako 10 000 podpisov s požiadavkou, aby sa sväté prijímanie mohlo všade podávať veriacim, ktorí kľačia. V chrámoch majú byť obnovené podmienky pre dôstojný spôsob podávania sv. prijímanie.
„Chceli by sme, aby sa vo všetkých chrámoch obnovila možnosť prijímať sväté prijímanie na kolenách.“ Túto akciu podporil kardinál Róbert Sarah. Odovzdanie žiadosti pápežovi Františkovi sa má uskutočniť slávnostne za účasti významných teológov a prelátov.

Zdroj: Lumendelumine.cz, Obrázok: Catholic news agency

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *