Modlitba k prorokovi Eliášovi

Modlitba pred ikonou

Ó, veľkej chvály hodný a preslávny Boží prorok, Eliáš,

ktorý si žiaril na zemi svojím anjelským životom,

plameňom horlivosti k Pánovi, Všemohúcemu Bohu,

ako aj nádhernými znameniami a zázrakmi.

Ty si bol skrze dobro Božej vôle vzatý

spolu so svojím telom do neba na ohnivom voze

a so Spasiteľom sveta v premenení

si sa na Hore Tábor rozprával

a teraz v raji stojíš pred trónom Nebeského Kráľa!

Vypočuj nás, hriešnych a nehodných,

keď teraz stojíme a modlíme sa pred tvojím svätým obrazom

a hľadáme útočisko v tvojom príhovore.

Oroduj za nás u Boha, ktorý miluje ľudí,

aby nám dal ducha ľútosti a pokánia za naše hriechy,

a Jeho všemohúcou milosťou nám dopomôž

zísť z cesty bezbožnosti a dosiahnuť úspech

vo všetkých dobrých dielach.

Vypros nám posilu v boji s našimi vášňami a túžbami.

Oroduj u Pána, aby do našich sŕdc zasadil

ducha pokory a miernosti, ducha bratskej lásky a zhovievavosti,

ducha trpezlivosti a čistoty, ducha horlivosti

za slávu Božiu a spásu nášho blížneho.

Zažeň svojimi modlitbami, ó, prorok náš,

zlé návyky sveta a tiež ničivého a skazeného ducha tohto veku,

ktorý zamoruje kresťanský ľud nedostatkom rešpektu k viere v Boha

a poriadku Svätej Cirkvi a Božím prikázaniam,

neúctou voči rodičom a autoritám,

a ktorý vrhá ľudí do jamy nespravodlivosti, zvrátenosti a skazy.

Skrze svoj príhovor odvráť od nás, najslávnejší prorok, spravodlivý hnev Boží

a zbav všetky naše mestá a dediny od sucha a hladu,

od strašných búrok a zemetrasení, od smrteľných nákaz a chorôb,

od útokov cudzincov a od občianskych sporov.

Posilni svojimi prosbami všetkých kresťanov a oroduj,

ó, Boží prorok, aby dal Pán našim pastierom svätú horlivosť za Boha,

úprimnú starostlivosť o spásu svojho stáda, múdrosť vo vyučovaní a vedení,

oddanosť a silu v pokušeniach, aby sudcovia neboli pokryteckí a skazení,

ale prejavovali spravodlivosť a súcit k tým, ktorí trpia;

aby všetci, ktorí požívajú občiansku autoritu,

preukazovali záujem o ľudí v milosrdenstve a spravodlivosti;

aby štátni zamestnanci mohli svoje povinnosti riadne vykonávať;

aby sme po tom, čo opustíme tento svete v pokoji a oddanosti,

mohli byť považovaní za hodných večných dobier

v kráľovstve nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista,

ktorému patrí spolu s Jeho nestvoreným Otcom a Duchom Svätým

všetka česť a úcta na veky vekov. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *