Modlitba za neuvedomujúcich si ohrozenia

Bože, náš Otec, ty nám udeľuješ dar svojej lásky a obklopuješ nás svojou otcovskou dobrotivosťou. S nádejou ti zverujeme tých, ktorí žijú v nevedomosti a nekriticky používajú spoločenské komunikačné prostriedky – internet, počítače, tlač, rozhlas, televíziu, film. Zverujeme ti zvlášť deti a mládež a prosíme, aby si na nich zoslal svojho Ducha a obdaril ich darom múdrosti. Nech v plnej angažovanosti hľadajú to, čo im pomôže v rozvoji ich ľudskosti a nadprirodzeného poslania. Pomáhaj im, aby si pri vstupovaní do sveta mohutného informačného vplyvu, vyberali len to, čo je duchovne bezpečné, zdravé a pravdivé. Nech majú na mysli, že masmédiá (internet, počítače, tlač, rozhlas, televízia, film) sú predovšetkým prostriedkom pre užitočnú prácu, a nie len pre zábavu. Nech svet, ktorý sa pred nimi otvára, slúži ich rastu v súlade s vedomím zodpovednosti za seba i za všetky ľudské spoločenstvá. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *