Litánie ku sv. Monike za deti

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh.

Svätá Mária, bez dedičného hriechu počatá, oroduj za nás i za naše deti,

Svätá Mária, vznešená Matka Ježiša Krista,

Svätá Monika, vzor žien,

Svätá Monika, ktorá obrátila svojho neveriaceho manžela i jeho matku,

Svätá Monika, rozvážna učiteľka a strážkyňa svojho syna na všetkých jeho životných cestách,

Svätá Monika, ktorá pozorne sledovala činy a skutky svojho syna,

Svätá Monika, ktorá znášala ťažké utrpenie kvôli chybám svojho syna,

Svätá Monika, ktorá neustala vo svojich prosbách o záchranu duše svojho syna,

Svätá Monika, ktorá sa ani v prúde sĺz, ani uprostred horkosti, ktorá sa jej vynárala v srdci nevzdala nádeje,

Svätá Monika, ktorá bola plná útechy, keď sa jej syn vrátil k Bohu,

Svätá Monika, ktorá pokojne odišla k Pánovi, keď si verne splnila svoje pozemské povinnosti,

Svätá Monika, ktorá sa prihovára za všetky matky, ktoré sa modlia a plačú ako ona,

Svätá Monika, ochráň nevinnosť našich detí,

Svätá Monika, chráň ich pred krivdou zo strany zlých ľudí,

Svätá Monika, chráň ich pred nebezpečenstvom plynúcim zo zlého príkladu,

Svätá Monika, dávaj pozor na pôsobenie milosti v ich srdciach,

Svätá Monika, modli sa, aby sa kresťanské hodnoty hlboko zakorenili v ich srdciach a priniesli veľa ovocia,

Svätá Monika, ochrana pre mladých ľudí, ktorí vstupujú do dospelosti,

Svätá Monika, prihováraj sa za všetkých, ktorí vytrvávajú v ťažkých hriechoch, za ich pokánie a úprimné obrátenie,

Svätá Monika, pros za všetky matky, aby si vytrvalo a svedomito plnili svoje materské povinnosti,

Svätá Monika, odovzdávaj všetky matky pod ochranu Panny Márie, Matky nášho Pána,

Svätá Monika, láskavo nakloň srdce svojho milovaného syna, sv. Augustína, aby chránil naše deti.

Svätý Augustín, svätý syn svätej matky, oroduj za nás i za naše deti.

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

K: Oroduj za nás, sv. Monika,

Ľ: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Všemohúci a milosrdný Bože, ktorý si vypočul naliehavé prosby sv. Moniky, daj, prosíme, aby sme skrze jej príklad vytrvali v našich modlitbách a vždy sa vo všetkom  zhodovali s Tvojou svätou vôľou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.   

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *