Novéna k sv. Rozálii z Palerma

1. – 9. deň novény k sv. Rozálii z Palerma

Začíname znakom kríža

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Text modlitby na každý deň 

Ó, Bože, náš Otče, milosrdne vzhliadni na svoj ľud, ktorý k tebe prichádza, a na príhovor svätej Rozálie, ktorá sa odvrátila od pozemských rozkoší k radostiam kontemplácie, daj, aby sme boli oslobodení od všetkého zla tu na zemi a jedného dňa boli privítaní v nebeskom kráľovstve.

Amen.

(Tu uveďte svoju prosbu …)

Litánie k sv. Rozálii na každý deň novény 

Pane zmiluj sa.
Kriste zmiluj sa.
Pane zmiluj sa.

Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami. Syn Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätá Rozália, ruža bez tŕňov, oroduj za nás.

Svätá Rozália, vytúžený kvet raja.

Svätá Rozália, milujúca svojich rodičov.

Svätá Rozália, verná záväzkom krstu.

Svätá Rozália, žena vnútornej krásy a pokory.

Svätá Rozália, plná dobroty a obetavosti.

Svätá Rozália, milujúca Boha nadovšetko.

Svätá Rozália, odvážna zanechať radosti sveta.

Svätá Rozália, zasvätená Kristovi v panenstve.

Svätá Rozália, zasnúbená s Ježišom.

Svätá Rozália, hrdinsky žijúca v samote a jednoduchosti.

Svätá Rozália, vzor lásky k modlitbe a pôstu.

Svätá Rozália, rozjímajúca nad Kristovým utrpením.

Svätá Rozália, priateľka trpiaceho Ježiša.

Svätá Rozália, kráčajúca cestou pokánia.

Svätá Rozália, povzbudenie v boji s hriechom.

Svätá Rozália, príklad odvrhnutia zla.

Svätá Rozália, nástroj Božej lásky.

Svätá Rozália, pomocnica v núdzi.

Svätá Rozália, ochrankyňa od moru a epidémií.

Svätá Rozália, patrónka v boji s chorobami tela i duše.

Svätá Rozália, sprievodkyňa chorých a opustených.

Svätá Rozália, mocná pustovníčka.

Svätá Rozália, sestra žobrákov a ľudí bez domova.

Svätá Rozália, orodovníčka za zosnulých.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Pane.

Oroduj za nás svätá Rozália,
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Všemohúci Bože, vyvolil si si svätú pannu a pustovníčku Rozáliu, aby svojím životom v modlitbe a pokání vydávala svedectvo o Tvojej vznešenosti a pomáhala núdznym; daj aby sme povzbudení jej hrdinským životom, hľadali Krista a slúžili mu v našich blížnych. On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. AMEN.

Záver modlitby na každý deň
Otče náš, Zdravas’ Mária, Sláva Otcu

Zdroj: modlitba.sk, praynovena, litánie: Autor: Dp. Marek Ondrej
Nihil obstat: Mons. Gabriel Ragan
Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita košický, Košice,17.4. 2020, prot.
č. 312/20.

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *