Krížová cesta za deti

(Krížová cesta Edwarda Stanieka) 

Začíname krížovú cestu, ktorú chceme venovať modlitbe za deti. Málo sa za nich modlíme, a predsa jednou z najdôležitejších úloh kresťana je starostlivosť o budúce pokolenie. Modliac sa za deti chceme sa v mysli vrátiť do svojich detských rokov a poďakovať sa za dobro, ktoré sme od ľudí aj od Boha dostali.

I. Pán Ježiš odsúdený na smrť

Kristus je nevinný, ale je veľmi nepohodlný pre iných, a preto musí zomrieť. Aký nespravodlivý výrok. Aj v našej katolíckej vlasti je denne vynesené obrovské množstvo takýchto nespravodlivých výrokov. Sú to výroky o nenarodených deťoch. Sú nevinné, ešte nič zlé neurobili. Tento výrok smrti je vynesený v srdciach ich rodičov, ktorí si často umývajú ruky vodou samoospravedlnenia. Pane Ježišu, ty stojíš pri tomto prvom zastavení a hľadíš na Pilátove umyté ruky. Prosíme ťa o milosrdenstvo pre všetkých, ktorí majú vinu na zabíjaní nenarodených detí.

II. Pán Ježiš berie kríž na svoje ramená

Pane Ježišu, pri druhom zastavení pamätáme sa na postihnuté deti a na ich ťažký kríž. Sú ich milióny. Nesú kríž slepoty, poškodeného alebo nerozvinutého sluchu, reči, psychickej zaostalosti alebo rôznych telesných postihnutí. Doživotne sú pripútané na lôžko. Mnohé z nich nikdy neuzrú svetlo, nepočujú žiadne slovo, nepostavia sa na vlastné nohy, nevystrú zdravú ruku. Deti, za ktoré sa často hanbia ich vlastné matky. Deti, ku ktorým sa nechcú priznať ich otcovia. To sú tí poslední v ľudskej rodine, často vedome odsúvaní na koniec. Pane, prijímaš kríž. Za ich nešťastie na zemi daj im šťastie v nebi, veď ty si povedal: „Poslední budú prvými.“

III. Pán Ježiš padá prvý raz

Pane, pri tomto zastavení pamätáme na deti, ktoré dospelí pohoršili, voviedli ich do sveta zla vtedy, keď ešte nepoznali hranicu medzi dobrom a zlom. Pamätáme ne deti oddané do rúk neprávosti. Často práve prvé stretnutie so zlom rozhoduje o osude celého ich života. Nedokážu už vyjsť z prekliateho kruhu zla. Pane, povstal si zo zeme, voveď deti, ktoré dospelí pohoršili, na správnu cestu života.

IV. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou

Pane Ježišu, bol si šťastným dieťaťom. Mal si milujúceho Otca v nebi aj milujúcu matku na zemi. Bola blízko teba aj v hodine tvojej smrti. Je veľkým šťastím mať takú milujúcu matku. Pri tomto zastavení pamätám na deti, ktoré nemajú matku, ktoré nikto nemá rád. Život siroty je neporovnateľne ťažší ako život človeka, ktorý má milujúcu matku. Utrpenie siroty sa zväčšuje, prehlbuje. Toto dieťa nemá kto uspokojiť, lebo mu chýba milujúce srdce matky. Matka Ježišova a Matka naša, prosíme ťa, daj sirotám niekoho, kto ich bude mať rád.

V. Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Pane Ježišu, keď hľadíme na Šimona, spomíname si na všetkých, ktorí sa venujú deťom, predovšetkým postihnutým, zaostalým vo vývoji i tým v domovoch špeciálnej starostlivosti, v detských domovoch a internátoch. Sú ich tisíce. Pomáhajú deťom niesť ich ťažký kríž. Majú účasť na diele Šimona z Cyrény. Často sú utrápení, ba znechutení, chvíľami možno len prinútení, ale predsa pomáhajú. Pane, podávaš svoj kríž Šimonovi. Buď odmenou všetkým, ktorí pomáhajú slabému a bezbrannému dieťaťu.

VI. Veronika utiera Pánu Ježišovi tvár

Žena je osobitným spôsobom povolaná starať sa o dieťa. To je jej životná úloha. Pane Ježišu, ty si povzbudil odvahu Veroniky. Ďakujeme za každú dobrú matku, za každú dobrú sestru, za každého dobrého vychovávateľa, za učiteľky detí v materských škôlkach, za každého detského lekára. Ďakujeme ti za každého človeka, ktorý vie spozorovať slzu na tvári dieťaťa a snaží sa ju utrieť. Zvlášť ti ďakujeme za všetkých dobrých ľudí, ktorí nám pomáhali, keď sme boli ešte deťmi.

VII. Pán Ježiš padá druhý raz

Keď teraz máme účasť na druhom páde nášho Vykupiteľa, modlíme sa za deti alkoholikov. Tieto deti sú neustále ohrozené, naplnené strachom. Sú to deti, ktoré nedokážu milovať vlastného otca, lebo nie je hoden tohto mena. Otec zničený alkoholom ničí rodinné šťastie, ničí dom a najbolestnejšie ničí srdce vlastných detí. Pane Ježišu, vstávaš z druhého pádu, daj, aby tieto deti stretli človeka, ktorý by im ukázal tvár Boha ako dobrého, milujúceho Otca.

VIII. Pán Ježiš teší plačúce ženy

„Naplačte nado mnou, ale nad sebou a nad svojimi deťmi.“ Pane Ježišu, pri tomto zastavení myslíme na nevďačné deti, na deti, nad ktorými rodičia ronia slzy. Ony samé sú nešťastné, pretože nie je možné byť šťastným človekom, ak s vďačnosťou nemilujeme matku a otca. Tieto deti robia nešťastnými aj iných, najviac vlastných rodičov. Pane, pohliadni na slzy matiek a otcov a aj pre tieto slzy, udeľ milosť obrátenia ich nevďačným deťom.

IX. Pán Ježiš padá tretí raz

Pane Ježišu, vyčerpaný ležíš na zemi. Pohliadni na deti, ktoré umierajú od hladu. Sú ich milióny. Vo svete dieťaťa môžeme najjasnejšie vidieť nespravodlivosť, ktorá je na zemi. Mnoho detí umiera od hladu, iné sa topia v blahobyte. Pane, ty vstávaš z tretieho pádu, zahrň svojou starostlivosťou malých mučeníkov, ktorí umierajú od hladu.

X. Pán Ježiš vyzlečený zo šiat

Pri tomto zastavení pamätáme na deti, ktoré pohoršili dospelí v sexuálnej oblasti. Stačí jedno brutálne vovedenie detí do sveta sexu dospelých. V psychike dieťaťa tak vznikne neobyčajne hlboká rana, ktorá trvá celý život. Pane, pomôž opäť získať ľudskú dôstojnosť tým, ktorí boli takto zranení vo svojom detstve a navráť im na tvár úsmev šťastia.

XI. Pán Ježiš pribitý na kríž

V duchu prežívame ukrižovanie Krista. Modlime sa za deti, ktoré sú bité, týrané, za deti, ktoré sú zabíjané. Stáva sa, že vlastný otec, matka opatrovateľ či vychovávateľ sa stane pre dieťa katom. Dieťa sa nedokáže brániť. Pane Ježišu, pribíjajú ťa na kríž. Pošli týmto deťom ochrancu. Nech ich vytrhne z rúk nezodpovedných „vychovávateľov“.

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera

Trpiace, nevyliečiteľne choré deti, ktoré často ani nevedia povedať, čo ich bolí, deti, ktorých sa dotklo veľké utrpenie. Pane Ježišu, zomieraš na kríži. Ty dokonale poznáš hodnotu každej minúty utrpenia. Prosíme ťa, prijmi všetky utrpenia detí a pridruž ich k svojmu utrpeniu, aby tak získali výkupnú hodnotu.

XIII. Pán Ježiš vložený do rúk Bolestnej Matky

Deti, ktoré oplakávajú ich matky. Oplakávajú ich slzami žiaľu, slzami smútku, niekedy kvôli ich predčasnej smrti. Sú aj deti oplakávané slzami výčitiek svedomia matiek, ktoré zapríčinili ich smrť. Bolestná Matka, poteš dobré matky, ktoré stratili svoje dieťa. Ty im dokonale rozumieš. Rovnako pomôž nehodným matkám, aby sa vo svojom žiali obrátili k Bohu a konali pokánie za svoj hriech.

XIV. Pán Ježiš pochovaný

Hrob je koncom Ježišovej pozemskej púte, ale aj miestom jeho zmŕtvychvstania. Všetky deti vstanú z mŕtvych, aby súdili dospelých, aby vyniesli o nich rozsudok. Na základe ich svedectva mnoho dospelých dostane veľký trest. Svedectvá detí budú hodnoverné, lebo na ich strane stojí Kristus, ktorý povedal: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste to urobili,“

Pre súkromnú pobožnosť z poľštiny preložila sr. M. Alžbeta.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *