Litánie k Božiemu Požehnaniu

Pane, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Všemohúci, milosrdný a večný Bože,

Najvyšší a jediný Pán neba i zeme,

Otec svetiel, od ktorého pochádza všetko dobré,

Bože, ktorý si požehnal človeka pri jeho stvorení,

Bože, ktorý si po potope sveta udelil Noemovi veľké požehnanie,

Bože, ktorý si požehnal Abraháma po jeho obete a prisľúbil v ňom všetkým národom požehnanie,

Bože, ktorý si skrze otca Izáka požehnal Jakuba a udelil si mu z nebeskej rosy a zemskej úrodnosti, hojnosť obilia a vína,

Bože, ktorý si bol s Jozefom v Egypte a videl si všetky jeho podujatia,

Bože, ktorý si prisľúbil svojmu izraelskému ľudu skrze Mojžiša všeobecné požehnanie,

Bože, ktorý si skrze vodcu Jozua voviedol izraelských synov do sľúbenej, mliekom a medom pretekajúcej zeme,

Ježišu, požehnaný plod panenskej Matky,

Ježišu, v ktorom nás nebeský Otec požehnal všetkým nebeským požehnaním,

Ježišu, ktorého požehnanie sa vylieva ako prúd na celú Cirkev,

Ježišu, ktorý si pri svojom nanebovstúpení s pozdvihnutými rukami požehnal svojich učeníkov,

Ježišu, ktorý nám v prevelebnej Sviatosti udeľuješ také mocné požehnanie,

Ježišu, ktorý pri poslednom súde budeš povolávať vyvolených ako požehnaných nebeského Otca,

Ježišu, ktorého požehanie je vždy na hlave spravodlivých a vždy nad nimi zostane,

Ježišu, ktorý si v prevelebnej Sviatosti vždy pripravený udeliť svoje požehnanie tým, čo ťa vzývajú,

Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, Pane.

Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zla, ochraňuj nás, Pane.

Od každého hriechu,

Od neúrodnosti zeme,

Od škodlivého počasia,

Od drahoty a nedostatku,

Od nákazlivých chorôb,

Od hladu a vojny,

Pre tvoju všemohúcnosť a múdrosť,

Pre tvoju otcovskú prozreteľnosť,

Pre tvoju nesmiernu dobrotu a milosrdenstvo,

Pre tvoje nekonečné zásluhy,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

zľutuj sa nad nami, Ježišu.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

vyslyš nás, Ježišu.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

zmiluj sa nad nami, Ježišu.

Otče náš…, Zdravas Mária…

Modlime sa: Najmilší Spasiteľ, s úctou sa klaniame tvojej sláve v tejto svätyni. Ďakujeme ti za tvoje nespočetné dobrodenia, ktorými obdarúvaš nás a našu vlasť. Chválime ťa a dobrorečíme ti pred všetkými ľuďmi, lebo ty si nám preukázal milosrdenstvo. Keďže tvoje otcovské požehnanie upevňuje domy dietok, prosíme ťa, dožič nám i naďalej požívať účinky tvojej otcovskej lásky. Požehnaj nás a zachovaj nás svojou všemohúcnosťou, aby sme ťa mohli chváliť ako tvoj požehnaný ľud a tebe sa naveky klaňať.
Požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na nás, na našu obec a na naše polia a nech zostáva vždy s nami. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *