Litánie k umučeniu Krista Pána

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, za tridsať strieborných zradne predaný – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, k nohám svojich učeníkov skolený – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, v záhrade skľúčený smrteľným zármutkom – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, potiaci sa krvavým potom – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, anjelom posilnený – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, zradený bozkom od Judáša – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, vojakmi zviazaný – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, svojimi učeníkmi opustený – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, od Annáša a Kajfáša na posmech vystavený – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, od služobníkov zauškovaný – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, falošnými svedkami krivo obžalovaný – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, do tváre opľuvaný – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Petrom tri razy zapretý – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, cez celú noc vysmievaný – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, zviazaný a k Pilátovi vedený – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, od Herodesa potupený – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, nad lotra Barabáša za horšieho vyhlásený – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, k stĺpu priviazaný – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, nesmierne zbičovaný – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, pre naše neprávosti zranený – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, na väčší posmech do šarlátu oblečený – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, tŕním korunovaný – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, nevinne odsúdený k strašnej smrti na kríži – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, ťažkým krížom obťažený – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, zo svojich šiat vyzlečený – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, ukrižovaný – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, s krížom od zeme vyzdvihnutý – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, za svojich nepriateľov na kríži orodujúci – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, medzi lotrov počítaný – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, na kríži posmievaný – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, ku kajúcemu lotrovi milosrdný – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, o svoju milú Matku stojacu pod krížom starostlivý – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, octom a žlčou napájaný – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, až na smrť na kríži poslušný – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, bolestne usmrtený – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, kopijou prebodnutý – zmiluj sa nad nami.

Ježišu, z kríža sňatý a pochovaný – zmiluj sa nad nami.

Buď nám milostivý – zľutuj sa nad nami, Ježišu.

Buď nám milostivý – vyslyš nás, Ježišu.

Od všetkého zla – ochraňuj nás, Ježišu.

Od každého hriechu – ochraňuj nás, Ježišu.

Od ťažkého pokušenia k zlému – ochraňuj nás, Ježišu.

Od náhlej a nepredvídanej smrti – ochraňuj nás, Ježišu.

Od úkladov diabla – ochraňuj nás, Ježišu.

Od chorôb, hladu a vojny – ochraňuj nás, Ježišu.

Od ducha smilstva – ochraňuj nás, Ježišu.

Od večnej smrti – ochraňuj nás, Ježišu.

Pre Tvoje bolestné utrpenie – ochraňuj nás, Ježišu.

Pre Tvoje bolesti a muky – ochraňuj nás, Ježišu.

Pre poručenie Tvojho ducha Otcovi – ochraňuj nás, Ježišu.

Pre otvorenie Tvojho svätého boku – ochraňuj nás, Ježišu.

Pre Tvoje prehorké umučenie – ochraňuj nás, Ježišu.

Pre Tvojich svätých päť rán – ochraňuj nás, Ježišu.

My, hriešnici – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si nám odpustil – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si nás priviedol k pravému pokániu – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si spravoval a zachoval svoju svätú Cirkev – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si apoštolského námestníka a celý duchovný stav zachoval vo svätom náboženstve – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si obrátil nepriateľov svätej Cirkvi – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si kresťanským panovníkom dal dar pokoja a svornosti – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si celému kresťanskému ľudu udelil pokoj a jednotu – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si zachoval v našich srdciach stálu pamiatku Tvojho umučenia a smrti – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si nás ochránil mocou Tvojho svätého kríža proti všetkým nepriateľom – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si zachoval všetkých ctiteľov svojho svätého umučenia vo svojej milosti – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si nám bol v hodine smrti milostivý – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si dal všetkým verným zomrelým večné odpočinutie – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si nás vyslyšal – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Ježišu.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Ježišu.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Ježišu.

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Otče náš…
Zdravas, Mária…

Modlime sa:
Pane, Ježišu Kriste, Ty si podstúpil veľké muky a prehorkú smrť na kríži, aby si nás očistil od hriechu a vyslobodil od večného zatratenia. Daj, aby sme pamätali na Tvoje umučenie a viac nehrešili, aby sme mohli stále žiť v posväcujúcej milosti a získať večnú spásu. Amen

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *