LÁSKA K BOHU – Radostný ruženec

1. desiatok
Oddaná láska

S odovzdanosťou a vrúcnosťou odpovedá Panna Mária na Božie želanie, ktoré jej tlmočí nebeský posol: Staň sa, áno.
Aká nádherná odpoveď! Aká hlboká. Je to odpoveď srdca zanieteného Božou láskou. V tejto chvíli sa stala živým svätostánkom veľkého Boha. Boh prišiel na zem medzi nás.
Staň sa – áno; to sú slová vrcholnej lásky, ktorá sa úplne odovzdáva Bohu.
Najkrajšie slovo, ktoré môžeme povedať Pánu Bohu je ÁNO. Odbojné NIE urobilo z anjelov diablov. Oddané áno robí z človeka svätca a dáva mu Boha.
Najsvätejšia Panna, moja Matka, nauč ma tomuto krásnemu slovu lásky.

2. desiatok
Vďačná láska

Z príchodu Panny Márie sa Ján raduje, Alžbeta je naplnená Duchom Svätým a Panna Mária spieva jasavý chválospev oslavujúci Boha.
Je to pieseň vďačnej lásky, ktorá uznáva dobrotivosť Božiu a raduje sa z jeho dobroty. Raduje sa z jeho moci a milosrdenstva, lebo sa skláňa k nízkym a opovrhovaným a je verný svojím prisľúbeniam. Koľko Božích vlastností tu ospevuje. A všetky ju povznášajú, aby ešte väčšmi milovala Boha.
Povzbudenie pre mňa – mám milovať Boha vďačnou láskou. Žijem, lebo ma stvoril, je ku mne milosrdný a k mojej nízkosti sa dobrotivo skláňa. Aj mne sľúbil veľké veci vo svojom kráľovstve a svoje sľuby chce verne splniť.
Požehnaná Bohorodička, vypros mi milosť, aby som ho miloval za jeho dobrodenia vďačnou láskou.

3. desiatok
Tak miloval, aby bol milovaný

Tretí desiatok ťa volá do Betlehema. Hľa jasličky – tak Boh miloval svet! Miloval, aby bol milovaný.
Všetko na malom Ježiškovi sa ťa pýta: „Máš ma rád?“ On chce tvoje srdce a tvoju lásku. Máš odvahu mu to odoprieť? On povedal: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ (Lk 12,49) Chce, aby si horel láskou k Bohu. Aby si ho miloval z celej duše, z celého srdca, zo všetkých síl.
Horíš tak? Miluješ?
Bože, tak milujúci a tak nemilovaný, daj, nech ťa milujem nadovšetko, láskou čistou a nezištnou.

4. desiatok
Príkaz lásky – pripodobniť sa

Panna Mária v Jeruzalemskom chráme stojí medzi izraelskými matkami. Izraelskú matku prehlasoval zákon za poškvrnenú. O blahoslavenej Panne to však neplatilo, lebo jej materstvo bolo nadprirodzené, bez straty panenstva.
Prečo sa však podrobuje zákonu? Z lásky k Ježišovi. Chce sa mu pripodobniť. On prijal na seba človečenstvo s jeho krehkosťami. Aj on sa podrobuje pokorujúcemu zákonu obriezky aj zákonu obetovania.
Aj moja láska k Pánu Ježišovi sa musí vyznačovať snahou pripodobniť sa mu v zmýšľaní a konaní. Je to nutné, lebo bez toho nie je moja láska pravdivá.

5. desiatok
Verná láska

Ježiš sa stratil Panne Márii a sv. Jozefovi. Je to veľká bolesť pre ich srdcia.
Ako si v tejto chvíli počínajú? Láska ich núti hľadať strateného Syna. O nič viac sa nestarajú – ani o odpočinok, ani o hlad či smäd. Ježiš je stredobodom ich myšlienok. Ostatné akoby pre nich neexistovalo. Takto koná verná a skutočná láska.
Koľko ja mám záujmov, ktoré sa nijako netýkajú Boha. Dokonca azda mám aj také záujmy, ktoré odporujú božej láske a ničia ju. O vernosti a skutočnosti mojej lásky k Bohu sa presvedčím vtedy, ak pôjdem vytrvalo za ním, aj keď sa mi stratí v bezútešnosti.
Keď si vtedy plním verne svoje povinnosti milujem Boha, aj keby som k nemu lásku nepociťoval.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *