Svätý ruženec s rozjímaním o kňazstve

Úvod: Pane Ježišu, už je to pekných pár rokov, čo si sa dotkol môjho srdca. Týmto tvojím dotykom sa vtedy začalo niečo vo mne meniť. Bolo toho vo mne veľmi veľa, čo muselo zomrieť a narodiť sa. Avšak túžba stať sa tvojím kňazom podľa tvojho srdca, ma úplne prenikla. „Keby to už bolo teraz“ -hovoril som si často. Ale… ešte nebol ten čas. Od vtedy už prešlo veľa rokov, túžba ísť za tebou ostala, iba tá cesta ma dokázala obrať o pokoj a radosť, až sa to niekedy nedalo vydržať. Volal som. „Čo je tvoja vôľa? Ktorou cestou kráčať?“ Myslel som si, že ty to všetko zariadiš. Vtedy si raz ku mne prehovoril slovami kňaza: „Božia vôľa je impulz, ktorý dáva Boh človeku. Záleží len na ňom, či ho človek uchopí a s Božou milosťou začne rozvíjať a pracovať na ňom.“ A tak v mozaike svojho života som sa vrátil k tomuto impulzu. Aj teraz som tu, kľačím pred tebou a znovu sa chcem opýtať: Prečo si si vyvolil práve mňa? Skôr však, ako budem hľadať odpoveď spolu s Tebou, chcem do tejto nasledujúcej modlitby vložiť všetkých tých, ktorí Ti dali svoje „áno“.

1. Pane Ježišu. Čítal som, že ešte pred posledným koncilom bol pohľad na kňaza úplne iný než dnes. Bol jedným z mála ľudí, ktorý mal vzdelanie. Ľudia sa naňho pozerali s určitou bázňou. Dnes sa táto úcta pomaly vytráca a nastupuje nekompromisná kritika, dokonca aj od samotných veriacich. Kňazské povolanie sa začalo vnímať ako bežné zamestnanie. Mnohí kňazi sa práve pre rôzne útoky a tlaky dostali do kríz a odišli. Prečo sa to všetko deje?

Drahý brat. Kňazstvo je môj dar, ktorého sa nemôžete zmocniť. Dal som vám ho preto, aby som vás sýtil Chlebom života, odpúšťal vám hriechy a posilňoval v živote. Dnes sa mnohí obracajú voči tomuto daru. Vytvárajú si prostredie, bezo mňa a uznávajú len múdrosť tohto sveta. Nemilujte tento svet ani to, čo je vo svete. Viem, že nie ste lepší od iných, ale vyvolil som si vás vo svojej milosrdnej láske k ľuďom, ku ktorým vás posielam. Tento môj dar kňazstva sa dotýka každého z vás, preto si ho ešte viac vážte a chráňte, aby vám ho nikto nezobral.

Pane, veľmi ťa prosím za nás všetkých, ktorí v sebe nesieme tento dar, aby sme sa nedali znechutiť, ani odhovoriť od úmyslu nasledovať ťa.

2. Pane Ježišu, viem, že kňaz by sa mal stať otcom. Ale čo je to byť otcom a ako realizovať kňazské otcovstvo?

Syn môj. Sám vieš, že muž sa stáva otcom pri počatí nového života, ale to nie je všetko. Svoje otcovstvo však naplno prežíva počas života svojich detí, keď ich životom pripravuje na život. Podobne je to aj s kňazstvom, v ktorom si povolaný byť otcom mnohých. Svojim životom s Bohom ich sprevádzaj k Bohu do večnosti s láskou a porozumením.

Rozumiem Ti Ježišu, len ťa prosím, obdar nás milosťou, aby sme dokázali mať takéto srdce otca.

3. Ježišu, často sa stáva, že kňazi sú pokladaní za nekompetentných radiť v manželstve. Čo môžu vedieť o láske, manželstve, deťoch, keď nikdy nezažili lásku svojich vlastných detí?

Brat môj. Aj celibát je darom, ktorý som vám dal z lásky. Nie každý ho pochopí a preto nie každý ho prijme. Ale určite nie je proti priateľstvu a vzájomnej podpore medzi mužom a ženou, ale ani ťa neoslobodí od pokušení, od ktorých nie sú uchránení ani ľudia v manželstve. Pamätaj si, diabol vždy bude trápiť práve tých, ktorý prijali radikálne rozhodnutie budovať Božie kráľovstvo. Chráň sa byť ustráchaný a váhajúci pri svojom rozhodnutí. Žiť tento dar znamená totiž žiť skutočnú lásku a nie bez lásky.

Pane Ježišu, pomáhaj mi, aby som dokázal svedčiť láskou o kráse tohto daru.

4. Pane, človek vždy niekoho potrebuje, lebo sám nedokáže vykonať všetko. A tak si vytvára vzťahy s tými, s ktorými sa stretáva. Hovoria, že naše vzťahy by mali byť zdravé. Ježišu, čo robiť, aby boli takéto?

Syn môj. Pri vytváraní vzťahov nezabudni na úctu k druhej osobe či je to muž, alebo žena, dieťa, alebo starý človek, bezdomovec alebo boháč. Daj si však pozor a rozlišuj medzi opatrnosťou a tajnostkárstvom, aby si nebol pohoršením pre iných. Buď múdro opatrný a úprimný pred sebou aj predo mnou.

Pane Ježišu, prosím ťa, nech moje vzťahy s ľuďmi sú také, aby nikdy neohrozovali moje povolanie ku kňazstvu.

5. Drahý Ježišu, uvedomujem si, aký význam má spoločenstvo. Ale zisťujem, že môj s idealizovaný pohľad na spoločenstvo kňazov sa postupne mení v triezvu realitu. Nie všetko je také, aké som si predstavoval. Viem, že Cirkev je svätá, len nie všetci v nej žijeme sväto.

Máš pravdu. Už pri poslednej večeri som niekoľko krát prosil o vašu jednotu. Vedel som totiž, ako Diabol sa vás bude pokúšať rozbiť, izolovať a postupne vás premôcť. Buďte statočnými bratmi. Nielen slovami, ale najmä skutkami. Aby sa aj o vás raz mohlo napísať, že ste boli tými, ktorí sa mali radi.

Pane Ježišu, tvoj služobník Ján Pavol II nám raz povedal: „Láska ku Kristovi a k Cirkvi nás zjednocuje“. Pomôž nám, teda milovať Teba aj Tvoje tajomné telo – Cirkev.

Modlime sa za nášho pápeža M .

Otče náš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti
postavil si na čelo apoštolov svätého Petra
a na ňom si vybudoval svoju Cirkev;
ochraňuj nášho pápeža M.,
ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu,
a daj, aby bol tvojmu ľudu viditeľným základom
a zdrojom jednoty vo viere a vzájomnej láske.
Skrze Krista, nášho Pána.

R. Amen.

V. Mária Matka kňazov,
R. oroduj za nás.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *