LÁSKA K BOHU – Bolestný ruženec

1. desiatok
Ochabnutosť lásky

Ježiš prežíva ťažké hodiny hrôzy, smútku a smrteľných úzkosti. Zdôveruje sa apoštolom Petrovi, Jakubovi a Jánovi a prosí ich aby bdeli s ním. Lenže oni skoro podľahli únave a zaspali. A Kristus im to mierne vyčíta: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?“ (Mt 26,40) Ale znovu, keď sa k nim vrátil druhý aj tretí ráz zase spali.
Apoštoli sú obrazom ľudskej ochabnutosti v láske. Milujú v záhrade svojho Majstra, ale akou slabou a nestálou sa javí ich láska. Ich Majster trpí, prosí ich o prejav lásky v bdení, ale oni spia. Spia, zatiaľ čo Ježiš prežíva smrteľné úzkosti. Iba Judáš bdie – pre peniaze a aj niektorí predstavitelia Židov, ktorí Krista nenávidia.
Nepodlieham aj ja v duchovných veciach, v modlitbe ochablej únave, vlažnosti, zatiaľ čo vo veciach svetských som až príliš čulý? Bože, prosím Ťa, ochráň ma od tejto nestálosti v láske.

2. desiatok
Nemilujte svet

Sv. Ján píše vo svojom prvom liste kresťanom toto: „Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom, nie je z Otca, ale zo sveta. “ (1 Jn 2,15-16)
Ako však ľudia naložili so schopnosťou svojho srdca – milovať? Za lásku pokladajú i nízkosti, ktoré pripravili Kristovi bolestné a pokorujúce muky. Kristus povedal, ako tieto nešťastné sklony dusia lásku k Bohu: „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. “ (Mt 24,12)
Božský Trpiteľ chce svojimi mukami vydobyť v ľudských srdciach lásku k Bohu. Svojou preliatou krvou chce uhasiť v našich srdciach hriešnu lásku k svetu a všetky naše žiadostivosti.
Milujme Boha! Lebo keď niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska.

3. desiatok
Nemilujte tak sebecky seba!

Tŕnie rozodiera Ježišovu hlavu. Ježiš veľmi trpí a nás akoby sa pýtal: Prečo toľko myslíte len na seba a tak veľmi málo myslíte na Boha? Lebo naozaj – ten, kto miluje, nemôže zabudnúť na toho, koho ma rád.
My sa však veľa zamestnávame sami sebou, svojimi starosťami a len málo myšlienok venujeme cez deň Bohu. Ježiš je spútaný a na hlave má tŕňovú korunu a jeho mučitelia ho bijú trstinou po tejto doráňanej hlave.
Trstina – to je znak bezcharakternosti. Nie je obrazom aj našich zlých úmyslov, ktoré často mávame pri plnení našich denných povinností? A pritom plnenie našich každodenných úloh by malo byť prejavom našej oddanej lásky k Bohu. Prosme Boha, aby nám pomohol častejšie naňho myslieť a poctivo aj trpezlivo vykonávať všetky naše povinnosti.

4. desiatok
Svoj kríž nes s láskou

Zohnutý pod ťarchou kríža kráča Pán Ježiš na Kalváriu. Nie je to ľahká cesta, ale veľmi bolestná. Každý jeho krok je však prejavom jeho synovskej lásky a oddanosti k nebeskému Otcovi.
Pri poslednej večeri povedal slová, ktoré nám vysvetľujú, prečo tak pokorne znáša všetky útrapy tejto cesty: „… ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. “ (Jn 14,31)
Každý človek nesie svoj kríž. Ale koľkí z nás ho nesú tak ako Ježiš, lebo milujú Otca?
Pripodobni sa v tomto Kristovi. Modlime sa, aby Ježiš posilnil našu lásku, aby sme vedeli pokojne niesť všetky naše denné starosti.

5. desiatok
Všetko pritiahnem k sebe

Ježišovo telo pribité na kríži zvierajú bolestné kŕče. Sv. Augustín rozjíma o Ježišovi na kríži takto: „Pozoruj Krista Pána na kríži. Všetko na ňom dýcha láskou. Ruky rozopäté, aby ťa objali, hlava sklonená, aby ťa pobozkala, srdce otvorené, aby ťa ukrylo. Tak veľmi ťa miloval… A tak veľmi túži, aby si ho ty miloval. “
Môžeš upevniť svoju lásku k nemu tým, že budeš často rozjímať o jeho láske, ktorá sa prejavila na kríži. Veď On sám povedal: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. “ (Jn 12,32)
O tieto slová sa opiera sv. Alfonz, keď tvrdí: Nie je možné rozjímať o ukrižovanom Ježišovi a pritom ho nemilovať.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *