Bolestný ruženec 2. kniha I.

1. Smrteľná úzkosť

V hlbokej opustenosti od svojho nebeského Otca aj od ľudí, bojuje Pán Ježiš ťažký zapas o ľudské duše. Vtedy sa plnia slová žalmistu: „… čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel“ (Ž 69,21)
Nemohol by som aj ja, s anjelom tešiacim zarmúteného Spasiteľa, častejšie podať útechu Božskému Srdcu Ježišovmu?

2. Bičovanie Pána

Kristovo telo je také rozodrané, že na ňom niet zdravého miesta. Jeho telo bolo citlivejšie ako naše a predsa trpí pokojne, odovzdaný do vôle nebeského Otca. Ako ja znášam svoje bolesti duševné a telesné. Utrpenie kresťana, znášané s pravým hrdinstvom, je najsilnejšou modlitbou za spásu duší.
Pane Ježišu, chcem pre teba trpieť, chcem ťa svojim utrpením tešiť.

3. Korunovanie tŕnim

Sv. Margite Alacoque ukázal Spasiteľ svoje Srdce ovenčené tŕnim. Tŕňová koruna okolo Kristovej hlavy je tŕňovou korunou okolo jeho Srdca. Sú vždy moje myšlienky a city posvätené prítomnosťou Božou?
Pane daj, aby moje srdce bolo podobné tvojmu Srdcu.

4. Krížová cesta

Jedným z najbolestnejších zastavení krížovej cesty bolo stretnutie Krista s jeho Bolestnou Matkou. Koľko pohľadov, toľko šípov zranilo ich milujúce srdcia. Veľkosť lásky sa meria veľkosťou obety. Je tomu tak i na krížovej ceste môjho života. Pane, prosím ťa, naplň moje srdce pravou láskou.

5. Ukrižovanie

Na prvý kresťanský Veľký piatok zaznela z kríža veľpieseň Kristovej lásky. Začal s Otcom a k Otcovi sa zasa vracia: „Otče, do tvojich porúčam svojho ducha!“(Lk 23,46) Pamätám ja na svoju hodinku smrti? Vyprosujem zomierajúcim zmierenie s Bohom?
Nebeský Otče, obmi v krvi svojho Syna hriešnikov, ktorí v tejto chvíli zápasia so smrťou a ešte dnes zomrú!

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *