Ako rozlíšiť, či niekto má Boží dar alebo okultnú schopnosť?

Boží dar

Pôvod – Boh ho dáva pri modlitbe, nie je dedičný.

Cieľ daru – Prvoradým cieľom je spása a duchovné budovanie človeka, fyzické uzdravenie je druhoradé a slúži ako znamenie Božej moci. Boh chce dobro celého človeka a nie iba jeho telesnej stránky. Človeka takéto uzdravenie približuje k Bohu.

Prostriedky – iba modlitba a láska.

Princíp liečenia – Charizmatik vie, že nelieči schopnosťou, ktorú má, ale že vždy lieči a uzdravuje Boh, hoci na príhovor niekoho z ľudí.

Frekvencia liečenia – Charizmatik neuzdravuje automaticky, ale všetko závisí na Božom rozhodnutí, ktorý môže niekedy chorobu aj ponechať napriek našim modlitbám.

Príčina choroby – Prvotnou príčinou chorôb je porušenie Božích príkazov – hriech a prirodzenosť človeka, ktorá je ním narušená. Neosoží chcieť uzdravenie tela, a pritom sa nerobiť pokánie, aby sme vo všetkom plnili Božiu vôľu.

Pohľad na chorobu – Choroba sa môže stať nástrojom posvätenia človeka, účasťou na utrpení Ježiša Krista, výrazom lásky človeka, obetou za spásu hriešnikov.

Vzťah k daru – Charizmatik je ochotný zrieknuť sa toho daru, ak by nemal pôvod u Boha alebo ak by ho viedol k pýche.

Sprievodný znak – Používaním daru jeho nositeľ nestráca silu, nevyčerpáva sa.

Vzťah k medicíne – Nikdy nehovorí, aby dotyčný prestal užívať lieky.

Vzťah k vede – Nepoužíva vedeckú terminológiu, pretože vie, že tá nemôže vysvetliť pôsobenie nadprirodzenej Božej milosti

Nevyhnutné prostriedky – Jedine Boh a jeho milosť a to, čím sa človek disponuje pre jej prijatie: pôst, modlitba a sviatosti

Odmena – Nikdy neberú peniaze, ani ako dobrovoľný milodar za liečenie, pretože vidia, že „zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“. Nemôžu brať peniaze, pretože by tým popreli, že Boh uzdravil.

Terminológia – Terminológia je náboženská. Nezaoberá sa orientálnou liečiteľskou alebo psychotronickou literatúrou, neverí v reinkarnáciu alebo ufónov, nestavia na astrologických vplyvoch hviezd ani na pôsobení amuletov.

Osoba charizmatika – Je plný pokoja, dobra, lásky, pokory, úcty aj k ľuďom s iným názorom. Má osobný, pokorný vzťah s Bohom.

Okultná schopnosť

Pôvod – Získava sa objavením alebo rozvinutím schopnosti, ktorú človek už má v sebe, niekedy je to zdedená vlastnosť.

Cieľ daru – Hlavným cieľom je zdravie človeka.

Prostriedky – Kyvadlá, pyramídy, ihličky, bylinky, predmety od človeka, fotografie, osobné údaje (dátum narodenia apod.), magické ťahy rukami nad človekom alebo stláčanie istých bodov na tele, sklenené gule, či pozeranie do nádob s vodou

Princíp liečenia – Hovorí, že má od Boha dar liečiť, že má zvláštnu energiu.

Frekvencia liečenia – Nepripúšťa možnosť, žeby choroba mohla mať aj osoh a že by ju niekedy Boh chcel ponechať. Majú svoje ambulancie a tvrdia, že každý človek môže byť uzdravený.

Príčina choroby – Narušenie magnetickej rovnováhy, biopoľa, rovnováhy jing a jang v meridiánach, chorobný magnetizmus, slabá aura.

Pohľad na chorobu – Choroba je zlo, ktorého sa treba zbaviť za každú cenu.

Vzťah k daru – Buď nie je ochotný sa ho zrieknuť, alebo, ak ho odovzdá Bohu a zriekne sa ho, stráca schopnosť liečiť.

Sprievodný znak – Po „ošetrení“ viacerých pacientov dochádza k vyčerpaniu a únave liečiteľa.

Vzťah k medicíne – Niekedy odporúča vynechať lieky predpísané lekárom. Je tu časté spochybňovanie klasickej medicíny.

Vzťah k vede – Používanie vedeckých termínov na označenie princípov fungovania liečiteľských síl, čo sa zdá paradoxné s tvrdením, že ide o Boží dar.

Nevyhnutné prostriedky – Potrebuje poznať údaje o narodení, neraz sa pýta na dátum narodenia, káže užívať lieky alebo bylinky podľa toho, v akom je kto znamení, podľa splnu mesiaca, ročného obdobia alebo iných zvláštnych údajov

Odmena – Dávajú si to dobre zaplatiť a ak nie, aspoň niekedy prijmú milodar, hoci to vyslovene nepožadujú

Terminológia – Používa výrazy ako energia (pozitívna alebo negatívna), bioenergia, magnetizmus, aura, karma, čakry, meridiány, vibrácie, dynamizácia, potencovanie, harmonizácia, geopatogénne zóny, jin-jang, znamenia zvieratníka apod.

Osoba liečiteľa – Je hlboko veriaci, praktizujúci kresťan, no niekedy je to len povrchná alebo zvyková zbožnosť. Neraz je v spore s inými ľuďmi, nevraživý k druhým (aj keď nie k pacientovi), alebo netolerantný k tým, ktorí zmýšľajú ináč.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *